Energetyka odnawialna w budownictwie

Magazynowanie energii

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat.
Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.
Pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii.
Publikacja jest kierowana do inżynierów, architektów i specjalistów z zakresu nowoczesnej energetyki i budownictwa, ale także będzie pomocna studentom uczelni technicznych i uniwersyteckich – na kierunkach zw. z ENERGETYKĄ, BUDOWNICTWEM, OCHRONĄ ŚRODOWISKA.
Może jednak też pomóc inwestorom budowlanym oraz wszystkim zainteresowanym energetyką odnawialną i magazynowaniem tej energii w skali mikro i małej skali, stosowanej w budownictwie.


Liczba stron400
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-012-0326-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Magazynowanie energii podstawą rozwoju energetyki odnawialnej – Dorota Chwieduk    13
    1.1. Rola magazynowania energii    13
    1.2. Oddziaływanie promieniowania słonecznego na Ziemię    15
    1.3. Magazynowanie ciepła w systemach energetyki odnawialnej    16
    1.4. Magazynowanie energii elektrycznej    20
    Literatura    22
  2. Podstawowe metody magazynowania ciepła – Maciej Jaworski    24
    2.1. Wprowadzenie    24
    2.2. Klasyfikacja technologii magazynowania ciepła    25
    2.3. Akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła właściwego czynników roboczych    27
      2.3.1. Krótkoterminowa akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła właściwego    27
      2.3.2. Długoterminowa sezonowa akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła właściwego    30
    2.4. Akumulacja ciepła z wykorzystaniem ciepła przemian fazowych    34
    2.5. Akumulacja ciepła z wykorzystaniem reakcji chemicznych i procesów sorpcyjnych    38
    Literatura    43
  3. Długoterminowe magazynowanie ciepła – Dorota Chwieduk    45
    3.1. Idea długoterminowego magazynowania ciepła    45
    3.2. Podstawowe cechy długoterminowych magazynów ciepła    48
    3.3. Gruntowe magazyny ciepła    54
    Literatura    59
  4. Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu materiałów zmiennofazowych (PCM) – Maciej Jaworski    61
    4.1. Wprowadzenie    61
    4.2. Materiały zmiennofazowe    64
    4.3. Właściwości materiałów zmiennofazowych    69
    4.4. Konstrukcje zasobników ciepła z materiałami PCM    73
    4.5. Akumulacja ciepła w materiałach PCM zintegrowanych ze strukturą budynku    76
      4.5.1. Materiały budowlane z PCM    77
      4.5.2. Podłogi ogrzewane materiałami PCM    81
      4.5.3. Inne zastosowania materiałów zmiennofazowych w budownictwie    82
    Literatura    83
  5. Magazynowanie chłodu – Andrzej Grzebielec, Adam Szelągowski    86
    5.1. Wprowadzenie    86
    5.2. Ogólna idea magazynowania chłodu    88
    5.3. Magazynowanie chłodu w instalacjach wodnych bez przemiany fazowej    90
    5.4. Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem przemiany fazowej czynnika roboczego    92
      5.4.1. Magazynowanie lodu w zbiorniku    92
      5.4.2. Układy lodu binarnego    94
      5.4.3. Instalacje wykorzystujące suchy lód    95
      5.4.4. Pozostałe materiały PCM    95
    5.5. Magazynowanie z wykorzystaniem układów sorpcyjnych    98
  Literatura    99
  6. Podstawy pozyskiwania energii słonecznej – Dorota Chwieduk    101
    6.1. Widmo promieniowania słonecznego    101
    6.2. Dostępność energii promieniowania słonecznego    102
    6.3. Podstawowe modele promieniowania słonecznego padającego na dowolnie usytuowaną powierzchnię    106
  Literatura    112
  7. Bilans cieplny budynku. Pasywne systemy słoneczne – Dorota Chwieduk    113
    7.1. Bilans cieplny powietrza w budynku    113
    7.2. Przepływ ciepła przez ściany zewnętrzne i magazynowanie ciepła w budynku    116
    7.3. Rola pojemności cieplnej przegród w kształtowaniu stanów termicznych budynku    120
    7.4. Słoneczne systemy pasywne    122
      7.4.1. Klasyfikacja systemów pasywnych    122
      7.4.2. Magazynowanie energii w słonecznych systemach pasywnych    125
    Literatura    132
  8. Słoneczne aktywne systemy grzewcze – Dorota Chwieduk    134
    8.1. Zasada funkcjonowania. Podstawowa klasyfikacja    134
    8.2. Podstawowe elementy aktywnych systemów słonecznych    143
    Literatura    147
  9. Magazynowanie ciepła w słonecznych instalacjach grzewczych – Jarosław Bigorajski, Michał Chwieduk    148
    9.1. Magazynowanie krótkoterminowe    148
      9.1.1. Magazynowanie z wykorzystaniem ciepła właściwego medium magazynującego    150
      9.1.2. Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej    154
      9.1.3. Magazynowanie z wykorzystaniem ciepła odwracalnych reakcji chemicznych    155
    9.2. Praktyczna realizacja magazynów krótkoterminowych i ocena ich efektywności    156
  Literatura    160
  10. Systemy fotowoltaiczne – Bartosz Chwieduk    162
    10.1. Podział systemów ze względu na ich moc    162
    10.2. Systemy autonomiczne i podłączone do sieci    163
    10.3. Moduły fotowoltaiczne    167
    10.4. Akumulatory fotowoltaiczne    170
    10.5. Inwertery fotowoltaiczne    173
    10.6. Wymiarowanie instalacji    177
    Literatura    181
  11. Systemy PV/T fotowoltaiczno-cieplne – Jarosław Bigorajski    183
    11.1. Wprowadzenie    183
    11.2. Podstawy teoretyczne działania modułów PV/T fotowoltaiczno-cieplnych    186
    11.3. Rodzaje modułów PV/T    191
    11.4. Magazynowanie energii    193
    11.5. Zastosowania modułów PV/T    195
  Literatura    198
  12. Słoneczne chłodzenie – Adam Szelągowski    200
    12.1. Wprowadzenie    200
    12.2. Technologie stosowane w chłodzeniu słonecznym    202
    12.3. Elementy systemów chłodzenia słonecznego    203
    12.4. Układ chłodniczy i jego systemy napędowe    205
      12.4.1. Napędy energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznych    205
      12.4.2. Systemy termomechaniczne    209
      12.4.3. Systemy sorpcyjne    213
    12.5. Systemy dystrybucji chłodu    223
    12.6. Systemy odprowadzenia ciepła odpadowego    224
    12.7. Podstawowe obliczenia/ocena systemu    225
    12.8. Podsumowanie    226
    Literatura    226
  13. Sprężarkowe pompy ciepła – Adam Szelągowski    229
    13.1. Wprowadzenie    229
    13.2. Historia sprężarkowych pomp ciepła    230
    13.3. Zasada działania sprężarkowych pomp ciepła    232
      13.3.1. Obieg Carnota    233
      13.3.2. Obieg Lindego    235
      13.3.3. Zamknięty obieg Braytona    237
      13.3.4. Otwarty obieg Braytona    238
      13.3.5. Obieg rzeczywisty    239
    13.4. Podział sprężarkowych pomp ciepła    240
    13.5. Dolne źródła ciepła    241
      13.5.1. Powietrze atmosferyczne    242
      13.5.2. Grunt    242
      13.5.3. Wody gruntowe    243
      13.5.4. Ciepło odpadowe    243
    13.6. Opłacalność stosowania pomp ciepła    244
    13.7. Podsumowanie    244
    Literatura    245
  14. Sorpcyjne pompy ciepła – Andrzej Grzebielec    246
    14.1. Wprowadzenie    246
    14.2. Absorpcyjne pompy ciepła    248
    14.3. Adsorpcyjne pompy ciepła    253
    14.4. Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem układów sorpcyjnych    258
    Literatura    261
  15. Słoneczne systemy hybrydowe – Bartosz Chwieduk    263
    15.1. Wprowadzenie    263
    15.2. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej do celów grzewczych    264
    15.3. Współpraca systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła    265
    15.4. Współpraca systemu fotowoltaicznego i siłowni wiatrowych    268
    15.5. Współpraca systemu fotowoltaicznego z urządzeniami klimatyzacyjnymi    269
    15.6. Współpraca systemu fotowoltaicznego z urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi    272
    Literatura    275
  16. Magazynowanie ciepła w elementach budynku i systemu ogrzewania – Hanna Jędrzejuk    276
    16.1. Wprowadzenie    276
    16.2. Struktura systemów ogrzewania w Polsce    279
    16.3. Sposoby akumulacji ciepła w systemach ogrzewania    281
      16.3.1. Wybór sposobu akumulacji ciepła w systemach ogrzewania    281
      16.3.2. Właściwości fizyczne wybranych substancji, materiałów, wyrobów i komponentów budowlanych    283
      16.3.3. Podstawowe sposoby działania instalacji grzewczych z wydzielonymi zasobnikami ciepła    283
      16.3.4. System ogrzewania jako zasobnik ciepła    287
      16.3.5. Konstrukcja budynku jako zasobnik ciepła    290
      16.3.6. Uproszczona analiza możliwości akumulacji ciepła w systemie ogrzewania budynku    296
    Literatura    303
  17. Niekonwencjonalne zintegrowane systemy HVAC – Stefan Żuchowski    305
    17.1. Definicja HVAC    305
    17.2. Rozwiązania HVAC – stan obecny    305
    17.3. Systemy zintegrowane    309
    17.4. Niekonwencjonalne zintegrowane systemy HVAC (OWK)    313
      17.4.1. System HVAC (OWK) w hotelu z odzyskiem ciepła z agregatu wody lodowej. Magazynowanie energii we wstępnym podgrzewaczu wody    313
      17.7.2. Zintegrowany system HVAC (OWK) z ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym. Magazynowanie energii odpadowej w gruncie    316
      17.4.3. Zintegrowany system HVAC (OWK) z pompą ciepła w Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Magazynowanie energii odpadowej w gruncie    320
      17.4.4. Zintegrowany system HVAC z w budynku SPA w Puławach. Magazynowanie energii w zbiornikach buforowych i gruncie    321
      17.4.5. Zintegrowany system HVAC z pompą ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulacja energii w zbiorniku buforowym i warstwie gruntu pod płytą fundamentową budynku    324
    17.5. Podsumowanie    325
    Literatura    326
  18. Systemy wieloźródłowe – Stefan Żuchowski, Kamil Różycki    327
    18.1. Wprowadzenie    327
    18.2. Definicja głównych pojęć    328
    18.3. Podział systemów wieloźródłowych    329
    18.4. Magazyny energii stosowane w systemach wieloźródłowych    330
    18.5. Zbiorniki buforowe czynnika grzewczego    333
    18.6. Zbiornik buforowy pełniący funkcję sprzęgła hydraulicznego    334
    18.7. Zbiornik buforowy na powrocie z instalacji    337
    18.8. Zbiornik buforowy z okresowym przepływem czynnika    338
    18.9. Dobór pojemności zbiorników buforowych czynnika grzewczego    340
    18.10. Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej    340
    18.11. Układy szeregowe podgrzewaczy wody    344
    18.12. Określenie wymaganej pojemności dla podgrzewaczy wody    349
    18.13. Zbiorniki buforowe wielofunkcyjne    350
    18.14. Zbiornik buforowy typu „zbiornik w zbiorniku”    351
    18.15. Zbiornik buforowy z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody w postaci wężownicy    352
    18.16. Zbiornik buforowy z przepływowym podgrzewaczem wody wyposażonym w wymiennik ciepła o dużej powierzchni, tzw. modułem świeżej wody    354
    18.17. Podsumowanie    355
    Literatura    355
  19. Wykorzystanie energii słonecznej przy termomodernizacji budynków – Kamil Różycki    357
    19.1. Wprowadzenie    357
    19.2. Definicja głównych pojęć    357
    19.3. Działania termomodernizacyjne    358
    19.4. Zastosowanie energii słonecznej podczas termomodernizacji budynku    359
      19.4.1. Słoneczne systemy bierne a termomodernizacja budynku    360
      19.4.2. Znaczenie oszklenia przy termomodernizacji budynku    361
      19.4.3. Słoneczne systemy aktywne a termomodernizacja budynku    363
    19.5. Wykorzystanie energii słonecznej przy termomodernizacji budynków w praktyce    365
      19.5.1. Termomodernizacja domku jednorodzinnego    365
      19.5.2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego    369
      19.5.3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej    372
    19.6. Podsumowanie    376
    Literatura    377
  20. Gruntowe magazyny ciepła – Michał Chwieduk    378
    20.1. Właściwości fizyczne czynnika magazynującego    379
    20.2. Wymiarowanie gruntowego/skalnego magazynu ciepła    383
    20.3. Gruntowe wymienniki ciepła    384
    20.4. Proces wymiany ciepła w gruncie    386
    20.5. Osiągane efektywności magazynów gruntowych    388
    Literatura    389
  21. Magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe – Wojciech Bujalski, Marcin Wołowicz    391
    21.1. Wprowadzenie    391
    21.2. Zasada działania    392
    21.3. Podział ogniw paliwowych    394
    21.4. Ogniwa SOFC    394
    21.5. Ogniwa PEMFC    397
    21.6. Magazynowanie wodoru    404
    21.7. Podsumowanie    405
    Literatura    406
  22. Energetyczne wykorzystanie biomasy – Piotr Krawczyk    407
    22.1. Definicje biomasy    407
    22.2. Charakterystyka drzewnych paliw biomasowych    409
      22.2.1. Skład chemiczny biomasy drzewnej    409
      22.2.2. Wartość opałowa drewna    410
    22.3. Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w systemach lokalnych    411
    22.4. Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej w systemach lokalnych    413
      22.4.1. Układy Organic Rankine Cycle (ORC)    414
      22.4.2. Układy z kotłem biomasowym i silnikiem parowym    417
      22.4.3. Układy z kotłem biomasowym i turbiną parową małej mocy    418
      22.4.4. Układy kogeneracyjne ze zgazowarką biomasy i silnikiem spalinowym    419
      22.4.5. Układy z silnikiem Stirlinga    420
    22.5. Podsumowanie    420
    Literatura    421
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia