X

  1. Wstęp 7
  2. Rygoryzm i tolerancja a młodzież 13
  3. Młodzież jako specyficzna kategoria socjologiczna 21
    3.1. Koncepcja pokolenia w badaniach nad młodzieżą 29
    3.2. Socjopsychologiczne badania nad dojrzewaniem i jego przemianami 32
    3.3. Polskie nastolatki, ich dojrzewanie i przemiany w wymiarze psychospołecznym 38
  4. Opis celu, metody i problematyki badawczej 43
    4.1. Charakterystyka badanej zbiorowości 45
      4.1.1. Uzasadnienie wyboru narzędzia 46
    4.2. Zakończenie 55
    4.3. Charakterystyka badanych ekspertów 56
  5. Patologia społeczna – rozważania wstępne 59
    5.1. Pojęcie normy społecznej w perspektywie czterech paradygmatów socjologicznych 69
      5.1.1. Teorie funkcjonalne 69
      5.1.2. Teoria wymiany społecznej 76
      5.1.3. Teoria interakcjonizmu symbolicznego 77
      5.1.4. Teoria konfliktu społecznego 81
  6. Młodzież wobec zjawisk patologii społecznej – perspektywa ogólna 85
    6.1. Uzasadnienie przyjęcia podejścia kodeksowego w badaniach zjawisk patologicznych 85
    6.2. Zakończenie 106
  7. Młodzież łódzka a alkohol 109
    7.1. Alkoholizm – kryteria wyróżniania 110
    7.2. Mechanizmy uzależniania (czynniki powodujące alkoholizm) 111
    7.3. Ogólne rozmiary spożycia alkoholu 127
    7.4. Motywy i wzory picia alkoholu 129
    7.5. Mity dotyczące alkoholu 135
    7.6. Alkoholizm jako zjawisko patologiczne w opiniach młodzieży 137
    7.7. Zakończenie 162
  8. Młodzież wobec przemocy 165
    8.1. Przemoc jako element patologii społecznej 166
    8.2. Charakterystyka zjawiska przemocy 167
    8.3. Analiza pojęcia przemocy 169
    8.4. Obszary życia społecznego odwołujące się do stosowania przemocy 172
    8.5. Teorie wyjaśniające zachowania agresywne i przemoc 175
    8.6. Przyczyny wzrastającej przemocy 179
      8.6.1. Transformacja ustrojowa a przemoc 179
      8.6.2. Rodzina jako źródło przemocy 180
      8.6.3. Nadużywanie alkoholu jako przyczyna przemocy 183
      8.6.4. Środki masowego przekazu 184
      8.6.5. Środowisko rówieśnicze – szkoła 186
    8.7. Formy przemocy 188
    8.8. Mity dotyczące przemocy 192
    8.9. Przemoc jako zjawisko patologiczne w opiniach młodzieży 193
    8.10. Zakończenie 210
  9. Młodzież wobec przestępczości 213
    9.1. Przestępstwo jako element patologii społecznej 214
    9.2. Charakterystyka zjawiska przestępczości 215
    9.3. Sposoby definiowania pojęć przestępstwo – przestępczość 221
    9.4. Rodzaje i swoistość przestępczości młodzieży 223
    9.5. W poszukiwaniu źródeł zachowań przestępczych 226
      9.5.1. Czynniki osobowościowe 226
      9.5.2. Czynniki makrospołeczne – procesy transformacyjne 227
      9.5.3. Środowisko rodzinne 230
      9.5.4. Środowisko szkolne 233
      9.5.5. Środowisko rówieśnicze 236
    9.6. Mity dotyczące przestępczości 238
    9.7. Młodzież łódzka wobec zjawiska przestępczości 239
    9.8. Zakończenie 252
  10. Młodzież wobec chorób psychicznych 253
    10.1. Pojęcie zdrowia psychicznego; pojęcie choroby psychicznej 253
    10.2. Perspektywa historyczna postrzegania chorób psychicznych 262
    10.3. Teorie powstawania chorób psychicznych 267
    10.4. Choroby psychiczne w badaniach socjologicznych 269
    10.5. Choroby psychiczne w ujęciu statystycznym 274
    10.6. Mity dotyczące chorób psychicznych 276
    10.7. Choroba psychiczna w opiniach młodzieży – rygoryzm czy tolerancja 277
    10.8. Zakończenie 286
  11. Komentarz ekspertów 291
    11.1. Charakterystyka zjawisk patologicznych w opiniach ekspertów 291
    11.2. Zjawisko alkoholizmu w opiniach ekspertów 298
    11.3. Przemoc w opiniach ekspertów 301
    11.4. Przestępczość w opinii ekspertów 306
    11.5. Eksperci wobec chorób psychicznych 309
  12. Typy reakcji młodzieży wobec zjawisk patologii społecznej 311
    12.1. Typy reakcji – rygoryzm czy tolerancja? 315
    12.2. Typy reakcji a inne zmienne 320
    12.3. Podsumowanie 332
  13. Zakończenie 333
  Bibliografia 339
  Od Redakcji 354
Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież wobec zjawiska patologii społecznej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

355

Kategoria

Współczesne teorie socjologiczne

ISBN-13

978-83-7525-374-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.7 / 5 (7 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Badania, które są omawiane w tej książce, można zaliczyć do nurtu badań nad reakcjami na zjawiska patologii społecznej. W szybko zmieniającej się rzeczywistości Polski współczesnej zachowania będące pewną formą reakcji na różne typy sytuacji anormatywnych bardzo często różnią się od siebie. Ten sam obiekt, ta sama okoliczność może wywołać różne reakcje u różnych ludzi, ale i ta sama osoba w zależności od okoliczności może określone zjawiska akceptować bądź odrzucać. Każde ludzkie zachowanie może być rozpatrywane w kontekście moralnym. Zasadnicze znaczenie dla ludzkiego zachowania ma orientacja człowieka w normatywnych aspektach otaczającej go rzeczywistości. Orientacja ta dotyczy nie tylko norm, ale ich rzeczywistej i hipotetycznej mocy regulacyjnej. Pozwala to stwierdzić, czy dane zachowanie wywołuje w jednostce reakcję odrzucenia – rygoryzmu, ponieważ jest ona o tym przekonana, czy też ta reakcja wynika z faktu, że się w społeczeństwie tak sądzi i jednostka werbalnie jest w zgodzie z owymi sądami, choć wewnętrznie nie jest jeszcze do tego jednoznacznie przekonana.


W pracy podjęto próbę wyjaśnienia, co powoduje, iż młodzież reaguje rygorystycznie bądź tolerancyjnie na zjawiska patologiczne w perspektywie ogólnej, a także na wybrane zjawiska, którymi były alkoholizm, przemoc, przestępczość oraz choroby psychiczne. Analiza różnych form reakcji i ich opis ma pozwolić na skonstruowanie pewnych typów reakcji, ich uwarunkowań i okoliczności, w których szczególnie się przejawiają.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 7 )
5
2
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!