Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

-20%

Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności przez:


zagwarantowanie przez władze lokalne edukacji dostosowanej do potrzeb, możliwości i talentów tych uczniów,
łączenie zajęć edukacyjnych z organizacją zajęć rewalidacyjnych, kreatywności i sportowo-rekreacyjnych,
tworzenie strategii wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnymi niepełnosprawnością mi oraz prowadzenie kształcenia specjalnego najbliżej miejsca zamieszkania.


Opracowanie pozwól i rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych oraz organom prowadzącym na lepszą organizację nauki dzieci niepełnosprawnych, prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązków organizatorów oświaty. Kuratorom ułatwi monitorowanie i ocenę realizacji prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do działań edukacyjnych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3575-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Wstęp
   str.    13
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  
  Rozdział 1. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
   str.    45
  
  1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą w gminie i w powiecie w zakresie kształcenia specjalnego
   str.    45
  
  1.2. Organizacja systemu oświaty, kompetencje organów prowadzących
   str.    63
  
  1.3. Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły/placówki
   str.    77
  
  1.4. Konceptualizacja zadań szkoły i placówki na podstawie statutu
   str.    86
  
  1.5. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
   str.    118
  
  1.6. Wykorzystywanie dokumentacji dotyczącej ucznia do podnoszenia jakości edukacji prowadzonej przez szkoły
   str.    136
  
  Rozdział 2. Organizacja kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach niepublicznych
   str.    149
  
  2.1. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
   str.    149
  
  2.2. Główne zadania i decyzje dyrektora szkoły niepublicznej oraz organu prowadzącego
   str.    154
  
  Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły publicznej i niepublicznej
   str.    162
  
  3.1. Organizacja pracy szkoły integracyjnej
   str.    162
  
  3.2. Organizacja pracy szkoły specjalnej
   str.    183
  
  3.3. Kształcenie ponadgimnazjalne w szkołach specjalnych
   str.    203
  
  3.4. Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub w stopniu znacznym
   str.    215
  
  3.5. Nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej
   str.    219
  
  3.6. Finansowanie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych
   str.    229
  
   Rozdział 4. Nauczyciele w kształceniu specjalnym i integracyjnym
   str.    239
  
  4.1. Czas pracy nauczycieli
   str.    239
  
  4.2. Obowiązki nauczycieli i innych pracowników
   str.    250
  
  4.3. Współpraca z rodzicami
   str.    253
  
  Rozdział 5. Organy kontroli i ich uprawnienia
   str.    260
  
  5.1. Zadania kontrolne organu prowadzącego
   str.    263
  
  5.2. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty
   str.    264
  
  Rozdział 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
   str.    278
  
  6.1. Definicja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i główne zadania
   str.    278
  
  6.2. Procedury i cele realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
   str.    280
  
  6.3. Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
   str.    286
  
  Podsumowanie
   str.    289
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  
  Rozdział 1. Nowe rozwiązania organizacyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
   str.    299
  
  Rozdział 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   str.    306
  
  Rozdział 3. System oświaty a wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   str.    308
  
  Rozdział 4. Proces tworzenia i zatwierdzania projektu pilotażowego programu rządowego WWKSC
   str.    318
  
  Rozdział 5. Realizacja pilotażu programu rządowego WWKSC
   str.    323
  
  Rozdział 6. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym
   str.    336
  
  Rozdział 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej
   str.    341
  
  Słownik używanych terminów
   str.    351
  
  Aneks
   str.    367
  
  Bibliografia
   str.    391
  
  Spis tabel i schematów
   str.    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia