Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3

Zarysowanie

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

70,30  74,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 51,80 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka „Zarysowanie” jest zwięzłą monografią dotyczącą sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że sprawdzanie SG zarysowania polega na podstawianiu do kilku prostych wzorów. Problem jest jednak znacznie szerszy. Zarówno teoria dotycząca zarysowania żelbetu, jak również wynikające z niej przepisy i zasady stosowania tych przepisów do zagadnień powstających w praktyce, są złożone i nie zawsze całkiem jasne. „Zarysowanie” składa się z części A i B, oraz arkuszy kalkulacyjnych służących do obliczania szerokości rys i minimalnego zbrojenia potrzebnego ze względu na zarysowanie.
W Części A zatytułowanej „Zasady” przedstawiono teorię zarysowania i uzasadnienia metod obliczeń użytych w arkuszach i w przykładach. W ostatnim rozdziale tej części zamieszczono zwięzłe instrukcje, zawierające wyjaśnienia, które mogą być potrzebne, gdy informacje zawarte w samych arkuszach okażą się niewystarczające.
W Części B zatytułowanej „Przykłady” umieszczono przykłady zastosowania arkuszy kalkulacyjnych do obliczania przekrojów, elementów i konstrukcji, w których zarysowanie może odgrywać istotną rolę. Autorzy starali się, żeby przykłady dotyczyły zagadnień, które mogą pojawić się w praktyce, zwłaszcza takich, w których mogą wystąpić pracochłonne obliczenia (wtedy stosowanie arkuszy bardzo usprawnia projektowanie) i takich, w których pojawiają się problemy związane ze stosowaniem teorii i interpretacją przepisów normy.
Dużo uwagi poświęcono interpretacji przepisów dotyczących minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie. Analiza ogólnych zasad normy i szczególnych przypadków, które często wykraczają poza ramy normy, pozwoliła na sformułowanie zasad będących uogólnieniem teorii zawartej w normie. Niemniej jednak inżynierowie niezainteresowani teorią nie muszą się tym niepokoić. Zakładamy, że czytelnikiem książki i użytkownikiem arkuszy kalkulacyjnych jest inżynier lub student, który zna podstawy teorii żelbetu na poziomie kursu inżynierskiego wyższej uczelni. Prawie zawsze, zwłaszcza po wykonaniu kilku przykładów, można stosować dołączone do książki arkusze bez dodatkowego studiowania teorii, opierając się wyłącznie na przykładach i krótkich objaśnieniach.
Arkusze kalkulacyjne mogą służyć do obliczania szerokości rys w zwykłych przypadkach, tzn. w zginanych, rozciąganych i ściskanych (z dużym mimośrodem) przekrojach prostokątnych, teowych i dwuteowych (a zatem także w przekrojach skrzynkowych i w przekrojach o kształcie leżącej litery C). Zbrojenie tych przekrojów może być rozmieszczone w wielu warstwach. Arkusze umożliwiają także analizę przekrojów kołowych i pierścieniowych.
Teoria przedstawiona w książce pozwala wnikliwym czytelnikom sprawdzić, w jaki sposób rozwiązano zagadnienia wykraczające poza zakres normy, zwłaszcza te, w których można stosować różne interpretacje przepisów.
Opracowując przykłady, Autorzy nie unikają tych problemów, które mogą budzić kontrowersje. Dlatego w Części B oprócz przykładów ilustrujących posługiwanie się arkuszami umieściliśmy także przykłady dotyczące wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie i przykłady zastosowania teorii do projektowania zbrojenia potrzebnego ze względu na naprężenia termiczno-skurczowe.


Rok wydania2018
Liczba stron240
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19633-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podstawowe oznaczenia IX
  Część A. Zasady     1
  1. Wstęp     3
  2. Wymagania dotyczące zarysowania konstrukcji     8
    2.1. Ogólna charakterystyka wymagań dotyczących zarysowania     8
    2.2. Uwagi o stosowaniu norm [N1] i [N2]     9
    2.3. Wymagania dotyczące budynków     12
    2.4. Wymagania dotyczące zbiorników    15
  3. Naprężenia w zbrojeniu i miarodajne momenty zginające     20
    3.1. Zasady ścisłego obliczania naprężeń metodą klasyczną     20
      3.1.1. Przekroje, w których w fazie II istnieje strefa ściskana     20
      3.1.2. Przekroje rozciągane z małym mimośrodem     23
    3.2. Miarodajne momenty zginające i osie przekroju     24
      3.2.1. Osie elementów     24
      3.2.2. Miarodajne oddziaływania i wpływ efektów drugiego rzędu    27
    3.3. Uproszczone sposoby obliczania naprężeń w zbrojeniu     28
  4. Zarysowanie, obliczanie szerokości rys     30
    4.1. Stan graniczny zarysowania, moment rysujący i siła rysująca     30
      4.1.1. Zasady podstawowe     30
      4.1.2. Obliczanie momentu rysującego i siły rysującej     31
    4.2. Obliczanie szerokości rys     33
  5. Zasady i wzory zastosowane w arkuszach kalkulacyjnych     38
    5.1. Zasady ogólne i minimalne zbrojenie     38
    5.2. Otulenie c i odległość a    41
      5.2.1. Założenia     41
      5.2.2. Wymagane wartości cnom, cmin i af i     41
    5.3. Uzupełnienia przepisów normy i komentarze     46
      5.3.1. Uwagi wstępne     46
      5.3.2. Założenia zastosowane w arkuszach kalkulacyjnych     47
    5.4. Podstawowe algorytmy zastosowane w arkuszach kalkulacyjnych    52
  6. Elementy zginane     54
    6.1. Zasady sprawdzania elementów zginanych     54
  7. Elementy ściskane     58
    7.1. Zasady sprawdzania elementów ściskanych     58
    7.2. Niezależne od zbrojenia metody sprawdzania SG zarysowania     59
      7.2.1. Tablice i wzory     59
      7.2.2. Uzasadnienia tablic i wzorów     63
    7.3. Sprawdzanie zarysowania w zależności od zbrojenia – elementy niesprężone     65
      7.3.1. Miarodajne siły i momenty zginające w przekrojach prostokątnych     65
      7.3.2. Przekroje kołowe i pierścieniowe     67
      7.3.3. Obliczanie bez stosowania arkusza kalkulacyjnego     69
    7.4. Elementy sprężone    71
      7.4.1. Zasady ogólne     71
      7.4.2. Tablice – wymagania i wzory     72
      7.4.3. Opis i uzasadnienia wzorów uzupełniających arkusz kalkulacyjny nr 1     76
  8. Elementy rozciągane 78
    8.1. Reprezentowanie elementów rozciąganych w arkuszach kalkulacyjnych     78
    8.2. Elementy rozciągane z dużym mimośrodem     80
    8.3. Elementy rozciągane z małym mimośrodem     80
  9. Naprężenia i zarysowania termiczno-skurczowe (TS)     81
    9.1. Podstawowe zjawiska     81
      9.1.1. Naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji i skurczem betonu     81
      9.1.2. Wpływ rozmiarów elementu na naprężenia TS    85
      9.1.3. Dwa terminy krytyczne ze względu na naprężenia TS     86
    9.2. Metody ograniczania zarysowania TS    87
    9.3. Obliczanie naprężeń TS i szerokości wywołanych przez nie rys     88
      9.3.1. Założenia .    88
      9.3.2. Temperatura i naprężenia własne wywoływane przez hydratację cementu    90
      9.3.3. Swobodne odkształcenia termiczno-skurczowe     94
      9.3.4. Ogólne zasady obliczania naprężeń wymuszonych    96
      9.3.5. Obliczanie naprężeń wymuszonych w ustrojach prętowych    97
      9.3.6. Ogólne zasady obliczania szerokości rys TS    104
      9.3.7. Szerokość rys TS w elementach prętowych    104
  10. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie 109
    10.1. Norma [N1] – doktryna i obliczanie minimalnego zbrojenia     109
    10.2. Efektywna wytrzymałość fct,eff i współczynnik k    113
    10.3. Krytyka doktryny normy [N1]     116
      10.3.1. Uzupełnienia niemieckie do normy europejskiej     116
      10.3.2. Odstępstwa od doktryny w normach europejskich    118
      10.3.3. Uwagi o minimach mincr i minULS    123
    10.4. Sprawdzanie minimalnego zbrojenia – trzy poziomy analizy    125
    10.5. Podsumowanie     133
  11. Opis arkuszy kalkulacyjnych    136
    11.1. Zastosowania arkuszy    136
    11.2. Ogólne zasady dotyczące arkuszy nr 1, 2 i 3    137
    11.3. Uwagi szczegółowe dotyczące arkusza nr 1    141
    11.4. Uwagi szczegółowe dotyczące arkusza nr 2    142
    11.5. Uwagi szczegółowe dotyczące arkusza nr 3     143
    11.6. Opis arkusza nr 4    144
  Część B. Przykłady    151
    Przykład 1. Miarodajne momenty zginające i osie przekroju     153
    Przykład 2. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do obliczania naprężeń w betonie i w zbrojeniu     155
    Przykład 3. Wyznaczanie wartości c i a według zasad w p. 5.2 Części A     156
    Przykład 4. Szerokość rys i minimalne zbrojenie w teowej belce dwuprzęsłowej     158
    Przykład 5. Minimalne zbrojenie ścianek przekroju skrzynkowego i środników przekrojów teowych    167
    Przykład 6. Belka ze zbrojeniem rozmieszczonym w wielu warstwach    169
    Przykład 7. Płyty stropowe z zerową siłą podłużną    174
    Przykład 8. Niezależne od zbrojenia sprawdzanie zarysowania w słupach     180
    Przykład 9. Szerokość rys w elemencie ściskanym – przekrój prostokątny    183
    Przykład 10. Szerokość rys w słupach kilkukondygnacyjnego budynku     189
    Przykład 11. Metoda naprężeń liniowych – przekrój kołowy    191
    Przykład 12. Szerokość rys w elemencie ściskanym – przekrój pierścieniowy    194
    Przykład 13. Zginany element strunobetonowy    196
    Przykład 14. Rozciąganie    204
    Przykład 15. Zbrojenie ze względu na naprężenia własne    208
    Przykład 16. Szerokość rys w ścianach zbiornika prostokątnego    215
    Przykład 17. Zarysowanie płyty stropowej pod wpływem sił podłużnych wywołanych odkształceniami termiczno-skurczowymi    223
    Przykład 18. Zarysowanie płyty fundamentowej pod wpływem sił podłużnych wywołanych odkształceniami termiczno-skurczowymi    234
    Przykład 19. Ściana oporowa    243
    Przykład 20. Ściana na fundamencie    258
    Literatura    265
RozwińZwiń