Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych

Przykład województwa łódzkiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,96  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od lat przedstawiciele nauki oraz praktyki poszukują dróg kształtowania trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki kraju i zastanawiają się, jakie działania podejmowane w ramach polityki rozwoju prowadzą do podnoszenia konkurencyjności poszczególnych terytoriów. Coraz silniej przebija się więc terytorialne i zintegrowane podejście do rozwoju, które w praktyce sprowadzono do obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych, składających się z miasta centralnego i jego otoczenia, stanowiącego obszar interaktywnego rozprzestrzeniania się zjawisk i procesów zachodzących w centrum. Niestety, występujące w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych blokady negatywnie przekładają się na budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o nowoczesne czynniki bazujące na kapitale ludzkim i terytorialnym.
W publikacji omówiono współpracę samorządów województwa łódzkiego z różnymi partnerami w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier przekładających się na podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju miast i ich otoczenia. Ocena zachodzących w tym obszarze zjawisk pozwoliła na sformułowanie rekomendacji co do dalszych działań interwencyjnych służących usprawnieniu tej współpracy. Wyniki podjętych badań wykazują szczególną użyteczność dla rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych terytoriów i mogą być punktem wyjścia do opracowania i wdrożenia rozwiązań służących budowaniu relacji między różnymi podmiotami uczestniczącymi w procesach rozwojowych.


Liczba stron274
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-523-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp     11
  
  Rozdział 1. Terytorialno-funkcjonalne podejście do rozwoju    17
  1.1. Koncepcje i czynniki rozwoju    17
  1.1.1. Wybrane koncepcje rozwoju    17
  1.1.2. Czynniki rozwoju    25
  1.2. Terytorialny wymiar w polityce rozwoju    28
  1.3. Kapitał terytorialny jako nowy jakościowo czynnik rozwoju     34
  1.4. Obszary funkcjonalne i ich delimitacja    42
  1.4.1. Obszary funkcjonalne w polskich dokumentach planistycznych    42
  1.4.2. Obszary funkcjonalne – chaos terminologiczny i próba jego uporządkowania    44
  1.4.3. Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych    52
  
  Rozdział 2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym    57
  2.1. Zintegrowane zarządzanie rozwojem    57
  2.2. Definicja pojęcia współpracy w administracji publicznej    62
  2.3. Systematyka i teorie współpracy    70
  2.3.1. Teoria kosztów transakcyjnych    71
  2.3.2. Teoria niesprawności władz    74
  2.3.3. Teoria klastrów    75
  2.3.4. Teoria zależności od zasobów    79
  2.3.5. Teoria wymiany relacyjnej    80
  2.3.6. Teoria sieci społecznych    81
  2.4. Charakterystyka instytucjonalnych form współpracy polskich samorządów    88
  2.4.1. Związek jednostek samorządu terytorialnego    89
  2.4.2. Związek metropolitalny    91
  2.4.3. Porozumienia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego    92
  2.4.4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego    93
  2.4.5. Lokalne Grupy Działania    95
  2.4.6. Partnerstwo publiczno-prywatne    96
  2.4.7. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego    97
  2.4.8. Cywilnoprawne formy współpracy z udziałem jednostek samorządu terytorialnego    98
  2.5. Główni interesariusze współpracy    100
  
  Rozdział 3. Współpraca polskich samorządów w świetle przeprowadzonych badań na przykładzie województwa łódzkiego    105
  3.1. Założenia metodyczne oraz cel i zakres badań    105
  3.2. Współpraca JST w świetle przeprowadzonych badań ilościowych    115
  3.3. Współpraca JST miejskich obszarów funkcjonalnych w świetle przeprowadzonych badań jakościowych    122
  3.3.1. Miasto Bełchatów i jego obszar funkcjonalny    123
  3.3.2. Miasto Pabianice i jego obszar funkcjonalny    125
  3.3.3. Miasto Tomaszów Mazowiecki i jego obszar funkcjonalny    127
  3.3.4. Miasto Zgierz i jego obszar funkcjonalny    128
  3.3.5. Miasto Skierniewice i jego obszar funkcjonalny    130
  3.3.6. Miasto Radomsko i jego obszar funkcjonalny    132
  3.3.7. Miasto Sieradz i jego obszar funkcjonalny    134
  3.3.8. Podsumowanie    137
  
  Rozdział 4. Bariery we współpracy podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przeprowadzonych badań    141
  4.1. Bariery we współpracy podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przeprowadzonych badań ilościowych    142
  4.1.1. Bariery niezależne od jednostek samorządu terytorialnego    143
  4.1.2. Bariery zależne od jednostek samorządu terytorialnego    144
  4.2. Bariery we współpracy podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych    146
  4.2.1. Wewnątrzsektorowe bariery we współpracy    146
  4.2.1.1. Bariery ustrojowo-administracyjne    148
  4.2.1.2. Bariery prawne    156
  4.2.1.3. Bariery finansowe    165
  4.2.1.4. Bariera upartyjnienia samorządów    184
  4.2.1.5. Bariery psychospołeczne    188
  4.2.1.6. Bariery związane z planowaniem i programowaniem rozwoju    193
  4.2.1.7. Bariera braku zdolności do współpracy miast średniej wielkości    195
  4.2.1.8. Bariera kompetencji kadr samorządowych    201
  4.2.1.9. Bariery instytucjonalne związane z prowadzeniem polityki rozwoju    204
  4.2.2. Międzysektorowe bariery we współpracy    206
  4.2.2.1. Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi    206
  4.2.2.2. Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami    220
  4.2.2.3. Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami i jednostkami B+R    224
  4.2.2.4. Podsumowanie    225
  
  Wnioski końcowe i rekomendacje    227
  
  Bibliografia    243
  Spis tabel    261
  Spis rysunków    262
  Spis wykresów    263
  Załączniki    265
  Załącznik 1. Niezależne od JST bariery we współpracy z poszczególnymi grupami partnerów    266
  Załącznik 2. Zależne od JST bariery we współpracy z poszczególnymi grupami partnerów    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia