Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie

-20%

Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,79  15,99

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

12,7915,99

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Występowanie barier psychicznych jest jednym z tych problemów, z którymi nauczyciel spotyka się każdego dnia. Książka niniejsza oparta jest na wieloletnich obserwacjach autorki. Mimo zwiększonego zainteresowania tematyką barier psychicznych w nauczaniu języków obcych nadal brak jest informacji, które pozwalałyby przeciwdziałać ich powstawaniu lub ograniczyć ich negatywny wpływ na proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Świadomość istnienia barier psychicznych, których rola niestety bywa przez nauczycieli niezauważana, ma znaczenie również z punktu widzenia jak najpełniejszego rozwoju umiejętności językowych uczniów. Zrozumienie jak przebiega proces uczenia się języka obcego i namysł nad barierami psychicznymi pojawiającymi się u uczniów wzbogaci wiedzę i wskaże twórczym nauczycielom kierunki poszukiwań własnych sposobów na pokonywanie przeszkód.
Książka ta może zachęcić psychologów, pedagogów oraz nauczycieli do podjęcia jeszcze większego trudu planowania procesu nauczania - uczenia się w taki sposób, aby ograniczyć działanie barier psychicznych i umożliwić uczniom pełne wykorzystanie ich potencjału. Książka adresowana jest głównie do naukowców i badaczy. Nie zawiera wskazówek metodycznych i nie jest przewodnikiem dla nauczycieli, natomiast wskazuje, w jaki sposób można wplatać techniki w proces nauczania dostosowując je do programu nauczania, i zakresu tematycznego realizowanego na podstawie określonego podręcznika.


Liczba stron197
WydawcaUniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN-13978-83-7133-690-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp     9
  Rozdział I. Bariery psychiczne uczniów     13
  1. Definicje i rodzaje barier     13
  2. Charakterystyka barier psychicznych     19
  2.1. Bariery percepcyjne     19
  2.2. Bariery umysłowe     22
  2.3. Bariery emocjonalno-motywacyjne     24
  2.4. Bariery osobowościowe     28
  3. Przykłady barier psychicznych uświadamianych przez uczniów     30
  3.1. Napięcie emocjonalne wywołane porażką     31
  3.2. Błędne nastawienie względem procesu uczenia się języka
  i nieświadomość istnienia barier psychicznych     33
  3.3. Zbyt silny konformizm jednostki     34
  3.4. Wstyd przeżywany w związku z sytuacją oceniania i obserwowania
  przez innych     34
  3.5. Zaniżona samoocena i brak pewności siebie     36
  3.6. Schematyzm postrzegania i sztywność myślenia     38
  3.7. Nadmierna samokontrola     41
  3.8. Brak odwagi podejmowania ryzyka     43
  3.9. Niska motywacja poznawcza – brak ciekawości poznawczej     45
  3.10. Brak umiejętności interpersonalnych     48
  4. Mechanizmy tworzenia barier psychicznych     50
  4.1. Barierotwórczy charakter kształcenia szkolnego     50
  4.2. Charakterystyka mechanizmów barierotwórczych w szkole     54
  5. Metody przezwyciężania barier psychicznych     68
  5.1. Burza mózgów     68
  5.2. Twórcze rozwiązywanie problemów     74
  5.2.1. Analiza morfologiczna     76
  5.2.2. Synektyka     78
  5.2.3. Inne metody pobudzania rozwoju dyspozycji twórczych     79
  5.3. Treningi twórczości     82
  5.4. Budzenie i rozwijanie ciekawości     89
  5.5. Radzenie sobie ze stresem     93
  5.6. Sugestopedia     94
  Rozdział II. Metodologia badań własnych     97
  1. Cele i zadania badań     97
  2. Problemy i hipotezy badawcze     98
  3. Etapy badań     100
  4. Metody, techniki i narzędzia badawcze     100
  4.1. Badania diagnostyczne     102
  4.1.1. Wykorzystane metody i techniki badawcze     102
  4.1.2. Opis narzędzi badawczych     103
  4.2. Badania eksperymentalne     103
  4.2.1. Charakterystyka modelu eksperymentalnego     103
  4.2.2. Opis narzędzi badawczych     107
  5. Zmienne i wskaźniki     108
  6. Charakterystyka badanych grup     109
  7. Zastosowane statystyki     110
  7.1. Sprawdzenie rzetelności testu Q1/Q2     110
  7.2. Analizy statystyczne służące do opisu wyników badań
  terapeutycznych     112
  8. Charakterystyka zajęć abarietycznych w grupie eksperymentalnej     113
  Rozdział III. Diagnoza i pokonywanie barier psychicznych uczniów     127
  1. Diagnozowanie barier psychicznych     127
  2. Bariery psychiczne w procesie dydaktycznym     141
  3. Bariery psychiczne w procesie nauczania – uczenia się języka
  angielskiego     146
  4. Pokonywanie i osłabianie barier psychicznych     149
  4.1. Bariery psychiczne w grupie kontrolnej     150
  4.2. Charakterystyka zmian w grupie eksperymentalnej     151
  4.3. Pokonywanie i osłabianie wybranych barier psychicznych     155
  4.3.1. Lęk przed byciem ocenianym i obawa przed     155
  4.3.2. Brak pewności siebie     158
  4.3.3. Nadmierna samokontrola i tendencja do stałego oceniania się     160
  4.3.4. Brak odwagi podejmowania ryzyka     163
  4.3.5. Brak ciekawości poznawczej     166
  4.3.6. Myślenie schematyczne     170
  4.3.7. Brak umiejętności interpersonalnych     172
  5. Możliwości pokonywania i osłabiania barier psychicznych uczniów
  w procesie nauczania języka angielskiego     176
  Aneks 1. Kwestionariusz BPU     179
  Aneks 2. Arkusz obserwacyjny     181
  Aneks 3. Kwestionariusz Q1/Q2     183
  Bibliografia     185
  Spis rycin     197
  Spis tabel     199
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia