Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie

-20%

Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,79  15,99

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

12,7915,99

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Występowanie barier psychicznych jest jednym z tych problemów, z którymi nauczyciel spotyka się każdego dnia. Książka niniejsza oparta jest na wieloletnich obserwacjach autorki. Mimo zwiększonego zainteresowania tematyką barier psychicznych w nauczaniu języków obcych nadal brak jest informacji, które pozwalałyby przeciwdziałać ich powstawaniu lub ograniczyć ich negatywny wpływ na proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Świadomość istnienia barier psychicznych, których rola niestety bywa przez nauczycieli niezauważana, ma znaczenie również z punktu widzenia jak najpełniejszego rozwoju umiejętności językowych uczniów. Zrozumienie jak przebiega proces uczenia się języka obcego i namysł nad barierami psychicznymi pojawiającymi się u uczniów wzbogaci wiedzę i wskaże twórczym nauczycielom kierunki poszukiwań własnych sposobów na pokonywanie przeszkód.
Książka ta może zachęcić psychologów, pedagogów oraz nauczycieli do podjęcia jeszcze większego trudu planowania procesu nauczania - uczenia się w taki sposób, aby ograniczyć działanie barier psychicznych i umożliwić uczniom pełne wykorzystanie ich potencjału. Książka adresowana jest głównie do naukowców i badaczy. Nie zawiera wskazówek metodycznych i nie jest przewodnikiem dla nauczycieli, natomiast wskazuje, w jaki sposób można wplatać techniki w proces nauczania dostosowując je do programu nauczania, i zakresu tematycznego realizowanego na podstawie określonego podręcznika.


Liczba stron197
WydawcaUniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN-13978-83-7133-690-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Bariery psychiczne uczniów    13
  1. Definicje i rodzaje barier    13
  2. Charakterystyka barier psychicznych    19
  2.1. Bariery percepcyjne    19
  2.2. Bariery umysłowe    22
  2.3. Bariery emocjonalno-motywacyjne    24
  2.4. Bariery osobowościowe    28
  3. Przykłady barier psychicznych uświadamianych przez uczniów    30
  3.1. Napięcie emocjonalne wywołane porażką    31
  i nieświadomość istnienia barier psychicznych    33
  3.3. Zbyt silny konformizm jednostki    34
  przez innych    34
  3.5. Zaniżona samoocena i brak pewności siebie    36
  3.6. Schematyzm postrzegania i sztywność myślenia    38
  3.7. Nadmierna samokontrola    41
  3.8. Brak odwagi podejmowania ryzyka    43
  3.9. Niska motywacja poznawcza – brak ciekawości poznawczej    45
  3.10. Brak umiejętności interpersonalnych    48
  4. Mechanizmy tworzenia barier psychicznych    50
  4.1. Barierotwórczy charakter kształcenia szkolnego    50
  4.2. Charakterystyka mechanizmów barierotwórczych w szkole    54
  5. Metody przezwyciężania barier psychicznych    68
  5.1. Burza mózgów    68
  5.2. Twórcze rozwiązywanie problemów    74
  5.2.1. Analiza morfologiczna    76
  5.2.2. Synektyka    78
  5.2.3. Inne metody pobudzania rozwoju dyspozycji twórczych    79
  5.3. Treningi twórczości    82
  5.4. Budzenie i rozwijanie ciekawości    89
  5.5. Radzenie sobie ze stresem    93
  5.6. Sugestopedia    94
  Rozdział II. Metodologia badań własnych    97
  1. Cele i zadania badań    97
  2. Problemy i hipotezy badawcze    98
  3. Etapy badań    100
  4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    100
  4.1. Badania diagnostyczne    102
  4.1.1. Wykorzystane metody i techniki badawcze    102
  4.1.2. Opis narzędzi badawczych    103
  4.2. Badania eksperymentalne    103
  4.2.1. Charakterystyka modelu eksperymentalnego    103
  4.2.2. Opis narzędzi badawczych    107
  5. Zmienne i wskaźniki    108
  6. Charakterystyka badanych grup    109
  7. Zastosowane statystyki    110
  7.1. Sprawdzenie rzetelności testu Q1/Q2    110
  terapeutycznych    112
  8. Charakterystyka zajęć abarietycznych w grupie eksperymentalnej    113
  Rozdział III. Diagnoza i pokonywanie barier psychicznych uczniów    127
  1. Diagnozowanie barier psychicznych    127
  2. Bariery psychiczne w procesie dydaktycznym    141
  angielskiego    146
  4. Pokonywanie i osłabianie barier psychicznych    149
  4.1. Bariery psychiczne w grupie kontrolnej    150
  4.2. Charakterystyka zmian w grupie eksperymentalnej    151
  4.3. Pokonywanie i osłabianie wybranych barier psychicznych    155
  4.3.1. Lęk przed byciem ocenianym i obawa przed    155
  4.3.2. Brak pewności siebie    158
  4.3.3. Nadmierna samokontrola i tendencja do stałego oceniania się    160
  4.3.4. Brak odwagi podejmowania ryzyka    163
  4.3.5. Brak ciekawości poznawczej    166
  4.3.6. Myślenie schematyczne    170
  4.3.7. Brak umiejętności interpersonalnych    172
  w procesie nauczania języka angielskiego    176
  Aneks 1. Kwestionariusz BPU    179
  Aneks 2. Arkusz obserwacyjny    181
  Aneks 3. Kwestionariusz Q1/Q2    183
  Bibliografia    185
  Spis rycin    197
  Spis tabel    199
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia