Wzrost, plonowanie i bilans cukrów u wybranych odmian szparaga (Asparagus officinalis L.)

Wzrost, plonowanie i bilans cukrów u wybranych odmian szparaga (Asparagus officinalis L.)

1 opinia

Format:

ibuk

Celem pracy było pogłębienie wiedzy na temat wzrostu i plonowania szparaga z uwzględnieniem bilansu cukrów w roślinach, jak również przeanalizowanie wpływu przebiegu warunków klimatycznych na plonowanie szparaga, zarówno w latach przed rozpoczęciem zbiorów wypustek, jak i w latach zbiorów. Dodatkowo określono wpływ temperatury powietrza na intensywność oddychania korzeni, wypustek i pędów asymilacyjnych szparaga oraz przeanalizowano ilość cukrów zużywanych na potrzeby oddychania poszczególnych organów rośliny. Oceniono również wpływ temperatury powietrza i promieniowania słonecznego na intensywność fotosyntezy. Podjęto także próbę opracowania modelu umożliwiającego wyznaczenie masy pędów asymilacyjnych na podstawie ich grubości i wysokości, co z kolei pozwoliło na określenie powierzchni pędów asymilacyjnych, ilości absorbowanego światła przez te pędy, produkcji cukrów w okresie asymilacji oraz zapotrzebowania cukrów na potrzeby oddychania pędów asymilacyjnych. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano wskaźniki opisujące efektywność zużycia cukrów w odniesieniu do ilości absorbowanego światła przez pędy asymilacyjne oraz zebranego plonu.
Badania obejmowały siedem doświadczeń prowadzonych w polu, tunelu foliowym, szklarni oraz kamerach wegetacyjnych w latach 1994–2012. W doświadczeniach polowych przeanalizowano plonowanie pięciu odmian szparaga sadzonych w trzech kolejnych latach oraz określono wpływ terminu kończenia zbiorów na wzrost i plonowanie trzech odmian szparaga. W doświadczeniach prowadzonych w warunkach kontrolowanych określono wpływ temperatury na fotosyntezę i oddychanie kilku odmian szparaga.


Liczba stron124
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ISBN-13978-83-7160-908-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    9
  WSTĘP    13
  1. PRZEGLĄD LITERATURY    15
    1.1. Pochodzenie i opis botaniczny szparaga    15
    1.2. Rozwój części nadziemnych szparaga    15
    1.3. Rozwój systemu korzeniowego    17
    1.4. Plonowanie     17
    1.5. Przebieg fotosyntezy u szparaga i dobór metody jej pomiaru    18
    1.6. Procesy oddychania u szparaga    20
    1.7. Synteza cukrów w roślinach szparaga    21
    1.8. Znaczenie prognozowania wzrostu i plonowania roślin    23
  2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ    24
    2.1. Zakres badań    24
      2.1.1. Metodyka przeprowadzenia doświadczeń    24
      2.1.2. Charakterystyka wybranych odmian szparaga    27
    2.2. Ocena plonowania    28
    2.3. Karpy szparaga    29
    2.4. Ocena parametrów pędów asymilacyjnych    29
      2.4.1. Średnica i wysokość pędu asymilacyjnego a jego masa    29
      2.4.2. Całkowita masa pędów asymilacyjnych    30
      2.4.3. Udział masy gałęziaków    31
      2.4.4. Sucha masa pędów asymilacyjnych    31
      2.4.5. Specyficzna powierzchnia liści (gałęziaków)    31
      2.4.6. Rozkład pionowy gałęziaków     32
      2.4.7. Indeks powierzchni gałęziaków    32
    2.5. Analiza procesu fotosyntezy i oddychania roślin szparaga    34
    2.6. Cukry    36
      2.6.1. Analizy zawartości cukrów    36
      2.6.2. Bilans cukrów    36
    2.7. Wskaźniki opisujące wzrost i plonowanie    38
    2.8. Charakterystyka warunków klimatycznych    38
    2.9. Analiza statystyczna otrzymanych wyników     41
      2.9.1. Analiza wariancji     41
      2.9.2. Analiza korelacji i regresji    42
      2.9.3. Funkcje użyte do opisania zależności pomiędzy badanymi czynnikami    42
  3. WYNIKI I DYSKUSJA    44
    3.1. Plonowanie     44
      3.1.1. Plonowanie pięciu odmian szparaga sadzonych w trzech kolejnych latach    44
      3.1.2. Plonowanie szparaga przy różnym terminie kończenia zbiorów    48
    3.2. Karpy szparaga     51
      3.2.1. Świeża masa karp     51
      3.2.2. Sucha masa karp    51
    3.3. Pędy asymilacyjne    53
      3.3.1. Średnica i wysokość pędu asymilacyjnego a jego masa    53
      3.3.2. Całkowita masa pędów asymilacyjnych    57
      3.3.3. Sucha masa pędów asymilacyjnych    60
      3.3.4. Specyficzna powierzchnia liści (gałęziaków)    61
      3.3.5. Rozkład pionowy pędów i gałęziaków    62
      3.3.6. Indeks powierzchni liści (gałęziaków)     62
      3.3.7. Absorpcja światła     63
    3.4. Fotosynteza    68
      3.4.1. Krzywe świetlne fotosyntezy    68
      3.4.2. Efektywność kwantowa fotosyntezy    68
      3.4.3. Punkt wysycenia światłem    69
      3.4.4. Punkt kompensacji świetlnej    69
      3.4.5. Maksymalna fotosynteza netto    72
    3.5. Oddychanie    74
    3.6. Cukry    76
      3.6.1. Stężenie cukrów w korzeniach    76
      3.6.2. Ilość cukrów w korzeniach szparaga z jednostki powierzchni    80
      3.6.3. Bilans cukrów    80
        3.6.3.1. Produkcja cukrów    80
        3.6.3.2. Zużycie cukrów na potrzeby oddychania wzrostowego    82
        3.6.3.3. Zużycie cukrów na potrzeby oddychania bytowego    84
        3.6.3.4. Zestawienie cukrów produkowanych i zużywanych    85
    3.7. Podsumowanie     86
  4. WNIOSKI    116
  LITERATURA     118
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia