Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

127,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

127,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Treść podręcznika została ułożona zgodnie z programem specjalizacji z medycyny rodzinnej
Stanowi wybór użytecznych i ważnych zagadnień często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego.
Kompendium wiedzy z kardiologii przydatna dla lekarzy POZ uwzględniające:
• przedstawienie jednostek chorobowych, z którymi najczęściej może zetknąć się lekarz POZ
• nowoczesna diagnostyka i terapia chorób serca, układu krążenia oraz wielkich naczyń krwionośnych
• specyficzne problemy związane z leczeniem chorób kardiologicznych
• obowiązujące schematy leczenia, w tym informacje o najnowszych osiągnięciach medycyny zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wymiernego procesu terapeutycznego (farmakologicznego i interwencyjnego)
Zwarta treść, zagadnienia istotne merytorycznie, zwrócenie uwagi na objawy „alarmowe” i ostre stany, spojrzenie kompleksowe na specyfikę chorób kardiologicznych


Liczba stron478
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5626-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWNICZEK SKRÓTÓW XXVII
  CZĘŚĆ PIERWSZA Interpretacja najczęstszych odchyleń od normy w badaniach kardiologicznych i zasady postępowania diagnostycznego w gabinecie lekarza POZ     1
  ROZDZIAŁ 1. Podmiotowe i przedmiotowe objawy chorób serca w praktyce lekarz POZ – Aleksandra Parczewska, Marcin Gruchała     3
  Ból w klatce piersiowej     3
  Duszność     7
  Kołatanie serca     10
  Kaszel     11
  Krwioplucie     12
  Obrzęki     13
  Wodobrzusze     15
  Sinica     16
  Osłuchiwanie serca     17
  Ocena tętna     21
  Zawroty głowy     23
  Omdlenia i zaburzenia świadomości     24
  Piśmiennictwo     25
  ROZDZIAŁ 2. Pacjent z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi – Anna Wolska-Bułach, Andrzej Tykarski     27
  Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi     27
  Hipotonia     30
    Hipotonia pierwotna     31
    Hipotonia ortostatyczna     31
    Hipotonia wtórna     32
  Piśmiennictwo     32
  ROZDZIAŁ 3. Pacjent z wynikiem 24-godzinnego Holtera ciśnieniowego w gabinecie lekarza POZ – Katarzyna Kostka-Jeziorny     33
  Piśmiennictwo     40
  ROZDZIAŁ 4. Pacjent z nieprawidłowym EKG – podstawy elektrokardiografii – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa     41
  Wstęp     41
  Odprowadzenia w elektrokardiogramie     41
  Sposób rejestracji elektrokardiogramu     43
  Składowe elektrokardiogramu     43
  Obliczanie częstotliwości rytmu serca     46
  Wyznaczanie osi elektrycznej serca     47
    Oś pośrednia – oś prawidłowa     47
    Odchylenie osi w lewo – lewogram patologiczny     48
    Odchylenie osi w prawo – prawogram     49
    Oś nieokreślona     49
  Rytm zatokowy prawidłowy     50
  Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego     51
    Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia     51
    Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia     51
    Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (blok całkowity)     53
  Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca     54
    Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe     54
    Rytm przedsionkowy     55
    Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy     56
    Trzepotanie przedsionków     57
    Migotanie przedsionków     57
    Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego     60
    Zastępcze pobudzenia z łącza przedsionkowo-komorowego     60
    Zastępczy rytm z łącza przedsionkowo-komorowego     61
    Przyspieszony rytm z łącza przedsionkowo-komorowego (nienapadowy częstoskurcz węzłowy)     61
    Napadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego     62
  Komorowe zaburzenia rytmu serca     64
    Przedwczesne pobudzenia komorowe     64
    Zastępcze pobudzenia komorowe     66
    Zastępczy rytm komorowy     66
    Czynny rytm komorowy     66
    Częstoskurcz komorowy     66
    Trzepotanie komór     68
    Migotanie komór     68
  Zmiany w EKG w ostrych zespołach wieńcowych     69
    Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST     69
    Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST     73
  Zmiany zespołów QRS sugerujące martwicę     75
  Piśmiennictwo     75
  ROZDZIAŁ 5. Pacjent z wynikiem przedłużonego monitorowania EKG metodą Holtera w gabinecie lekarza POZ – Barbara Uznańska-Loch, Małgorzata Kurpesa     77
  Monitorowanie EKG metodą Holtera – specyfika badania     77
  Kogo kierować na monitorowanie EKG metodą Holtera?     79
  Interpretacja wyniku całodobowego monitorowania EKG metodą Holtera     81
  Piśmiennictwo     83
  ROZDZIAŁ 6. Pacjent z wynikiem badania echokardiograficznego w gabinecie lekarza POZ – Edyta Płońska-Gościniak, Barbara Lichodziejewska, Karina Wierzbowska-Drabik     85
  Wprowadzenie     85
  Rodzaje badań echokardiograficznych i tryby obrazowania     85
  Możliwości diagnostyczne echokardiografii     86
  Podsumowanie     90
  Piśmiennictwo     91
  ROZDZIAŁ 7. Pacjent z lipidogramem w gabinecie lekarza POZ – Krzysztof Chlebus, Marcin Pajkowski     93
  Epidemiologia     93
  Lipidogram i podział dyslipidemii     94
  Leczenie     95
    Cele terapeutyczne     95
    Modyfikacja stylu życia     97
    Farmakoterapia hipercholesterolemii     97
    Monitorowanie terapii hipolipemizującej     99
    Leczenie hipertrójglicerydemii     100
  Piśmiennictwo     103
  ROZDZIAŁ 8. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza POZ – Piotr Jankowski     105
  Ryzyko sercowo-naczyniowe     105
  Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego     106
  Piśmiennictwo     109
  CZĘŚĆ DRUGA Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów podmiotowych w chorobach układu krążenia: przyczyny i wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza POZ     111
  ROZDZIAŁ 9. Pacjent z bólem w klatce piersiowej: przyczyny sercowe i pozasercowe bólów w klatce piersiowej, postępowanie w gabinecie lekarza POZ – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka     113
  Miażdżyca tętnic wieńcowych     113
  Przyczyny bólu w klatce piersiowej     119
    Dławica Prinzmetala, czyli dławica naczynioskurczowa     120
    Zespół wieńcowy X     120
    Zator tętnicy wieńcowej     120
    Tętniak aorty oraz ostre rozwarstwienie aorty     121
    Zapalenie osierdzia     122
    Zapalenie mięśnia sercowego     123
    Zatorowość płucna     123
    Odma opłucnowa     124
    Kolka żółciowa     124
    Ból przełyku     124
    Ból neuralgiczny i psychogenny     125
  Piśmiennictwo     125
  ROZDZIAŁ 10. Pacjent z dusznością – Marta Kałużna-Oleksy     127
  Patogeneza duszności     127
  Podział duszności     128
  Diagnostyka różnicowa duszności     130
  Piśmiennictwo     134
  ROZDZIAŁ 11. Diagnostyka różnicowa kołatań serca – Adrian Gwizdała     135
  Piśmiennictwo     141
  ROZDZIAŁ 12. Pacjent z zasłabnięciami i omdleniami – Jacek Gajek     143
  Podział omdleń     143
    Omdlenia odruchowe     144
    Omdlenia ortostatyczne     144
    Omdlenia sercowe     144
  Epidemiologia omdleń     145
  Diagnostyka omdleń     145
  Piśmiennictwo     147
  CZĘŚĆ TRZECIA Pacjent z najczęstszymi chorobami układu krążenia w gabinecie lekarza POZ     149
  ROZDZIAŁ 13. Pacjent z chorobą wieńcową – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka     151
  Wstęp     151
  Symptomatologia choroby niedokrwiennej serca     152
    Stabilna choroba wieńcowa     152
    Ostre zespoły wieńcowe     154
  Rozpoznanie i postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca     155
    Stabilna choroba wieńcowa     155
    Ostry zespół wieńcowy     157
  Piśmiennictwo     160
  ROZDZIAŁ 14. Pacjent z niewydolnością serca – Ewa Straburzyńska-Migaj     161
  Diuretyki     168
  Leki hamujące układ neurohormonalny     171
  Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)/antagoniści receptora angiotensyny (ARB)     173
  Leki beta-adrenolityczne (LBA)     175
  Antagoniści receptora dla mineralokortykosteroidów (MRA)     176
  Sakubitryl/walsartan     177
  Iwabradyna     178
  Elektroterapia     180
  Leczenie inwazyjne     181
  Opieka wielospecjalistyczna     181
  Podsumowanie     182
  Piśmiennictwo     182
  ROZDZIAŁ 15. Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca – Krzysztof Błaszyk     185
  Wstęp     185
  Prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy)     186
  Definicja arytmii     187
  Objawy arytmii     187
  Klasyfikacja arytmii     188
  Epidemiologia     193
    Arytmia nadkomorowa     193
    Arytmia komorowa     194
  Obraz kliniczny     197
  Zasady leczenia częstoskurczów     209
    Postępowanie doraźne w częstoskurczu z wąskim zespołem QRS     210
    Postępowanie doraźne w częstoskurczu z szerokim zespołem QRS     212
    Postępowanie w częstoskurczu komorowym i komorowych zaburzeniach rytmu     212
  Rola lekarza rodzinnego (POZ) w doraźnym postępowaniu u pacjenta z arytmią – podsumowanie     215
  Piśmiennictwo     217
  ROZDZIAŁ 16. Pacjent z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa – Michał Waśniewski     221
  Wstęp     221
  Epidemiologia     221
  Etiopatogeneza     221
  Objawy kliniczne     222
  Diagnostyka     222
  Rokowanie     223
  Podział zaburzeń automatyzmu i przewodnictwa     223
    Dysfunkcja węzła zatokowego (SSS)     223
    Bloki przedsionkowo-komorowe     224
    Bloki śródkomorowe     225
  Wskazania do stałej elektrostymulacji serca u pacjentów z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa     227
  Podsumowanie     228
  Piśmiennictwo     228
  ROZDZIAŁ 17. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ – Anna Flotyńska, Andrzej Tykarski     229
  Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego     229
  Kogo kierować do specjalisty?     232
  Diagnostyka     232
  Leczenie hipotensyjne     234
  Piśmiennictwo     240
  ROZDZIAŁ 18. Pacjent z wadą serca w gabinecie lekarza POZ – Piotr Hoffman     241
  Wstęp     241
  Nabyte wady zastawkowe     241
    Zwężenie zastawki aortalnej     241
    Zwężenie zastawki mitralnej     248
    Niedomykalność zastawki aortalnej     252
    Niedomykalność zastawki mitralnej     258
    Niedomykalność zastawki trójdzielnej     264
  Współwystępowanie wad nabytych. Wady wrodzone serca     265
  Piśmiennictwo     268
  ROZDZIAŁ 19. Pacjent z chorobą zakrzepowo-zatorową w gabinecie lekarza POZ     269
  Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa – Zbigniew Krasiński     269
    Wstęp     269
    Definicja i podział     270
    Czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej     270
    Objawy zakrzepicy żył głębokich     271
    Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich     272
    Leczenie zakrzepicy żył głębokich poza antykoagulacją     274
    Rokowanie w zakrzepicy żył głębokich     275
  Ostra zatorowość płucna – Tatiana Mularek-Kubzdela     277
    Definicja     277
    Epidemiologia     277
    Rozpoznanie     277
    Strategia postępowania diagnostycznego     284
    Kogo kierować do szpitala przy podejrzeniu ostrej zatorowości płucnej     285
    Zasady postępowania po incydencie ostrej zatorowości płucnej     285
  Piśmiennictwo     286
  CZĘŚĆ CZWARTA Wybrane problemy terapeutyczne dotyczące pacjentów z chorobami układu krążenia     289
  ROZDZIAŁ 20. Pacjent wypisany ze szpitala     291
  Pacjent wypisany ze szpitala po ostrym zespole wieńcowym i po zabiegu PCI – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka     291
    Rehabilitacja kardiologiczna     291
    Leczenie przeciwpłytkowe     295
  Piśmiennictwo     297
  Pacjent wypisany ze szpitala po przezcewnikowej implantacji protezy zastawki aortalnej (TAVI) – Anna Olasińska-Wiśniewska, Marek Grygier     300
  Piśmiennictwo     305
  Pacjent wypisany ze szpitala po dekompensacji niewydolności serca – Ewa Straburzyńska-Migaj     307
  Piśmiennictwo     310
  Pacjent wypisany ze szpitala po kardiowersji migotania i/lub trzepotania przedsionków – Adrian Gwizdała     311
  Piśmiennictwo     312
  Pacjent wypisany ze szpitala po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii – stymulatora, ICD lub CRT – Przemysław Mitkowski     314
    Problemy ogólne występujące u chorych po zabiegach implantacji urządzeń w praktyce lekarza POZ     314
    Problemy chorych po zabiegach implantacji związane z rodzajem wszczepionego urządzenia w praktyce lekarza POZ     317
  Piśmiennictwo     319
  ROZDZIAŁ 21. Opieka nad pacjentem po przeszczepieniu serca – Hanna Wachowiak-Baszyńska, Ewa Straburzyńska-Migaj     321
  Wskazania i ogólne zasady kwalifikacji do przeszczepienia serca     321
  Ośrodki przeszczepiające serce w Polsce     323
  Przeżycie pacjentów po przeszczepieniu serca     324
  Podstawowe informacje na temat opieki nad pacjentem po przeszczepieniu serca     325
  Leczenie immunosupresyjne – zasady leczenia, działania niepożądane i interakcje leków immunosupresyjnych     326
  Badanie podmiotowe i przedmiotowe     328
  Zapis EKG u pacjenta po przeszczepieniu serca     329
  Zaburzenia rytmu w sercu przeszczepionym     332
  Ostre odrzucanie     332
  Późne odrzucanie     333
  Choroby współistniejące     333
    Nadciśnienie tętnicze     334
    Cukrzyca     334
    Hiperlipidemia     334
    Przewlekła choroba nerek     335
    Nowotwory po przeszczepieniu serca     335
    Zakażenia     336
  Szczepienia ochronne pacjentów po przeszczepieniu serca     337
  Podsumowanie     338
  Piśmiennictwo     339
  ROZDZIAŁ 22. Pacjent po zabiegu zastawkowym – Zofia Oko-Sarnowska     341
  Kwalifikacja do zabiegu zastawkowego     341
  Sposoby leczenia zabiegowego wad zastawkowych serca     341
  Przygotowanie pacjenta do zabiegu     342
  Opieka pooperacyjna     343
    Wczesny okres pooperacyjny (30 dni po zabiegu)     343
    Zasady leczenia przeciwkrzepliwego i/lub przeciwpłytkowego po zabiegu zastawkowym     344
    Opieka długofalowa     346
  Powikłania odległe     348
    Zastawka mechaniczna     348
    Zastawka biologiczna     350
  Piśmiennictwo     350
  ROZDZIAŁ 23. Kobieta w ciąży z chorobą serca w gabinecie lekarza POZ – Olga Trojnarska, Agnieszka Bartczak-Rutkowska     353
  Wady serca u kobiet w ciąży     354
  Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży     358
  Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży     359
  Kardiomiopatia połogowa     360
  Choroba wieńcowa u kobiet w ciąży     361
  Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa u kobiet w ciąży     361
  Piśmiennictwo     363
  ROZDZIAŁ 24. Aktywność fizyczna pacjentów z chorobami układu krążenia – Ewa Straburzyńska-Migaj     365
  Piśmiennictwo     367
  ROZDZIAŁ 25. Leczenie stomatologiczne     369
  Punkt widzenia lekarza stomatologa – Beata Wiśniewska     369
  Punkt widzenia lekarza kardiologa – Aneta Klotzka     370
  Piśmiennictwo     374
  ROZDZIAŁ 26. Leczenie przeciwpłytkowe – Anna Komosa, Maciej Lesiak     375
  Jak długo stosować podwójną terapię przeciwpłytkową? Które leki wybrać?     376
    Pacjent leczony przezskórną interwencją wieńcową     376
    Pacjent poddany bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego     379
    Pacjent leczony zachowawczo     379
    Zmiana leku przeciwpłytkowego     379
  U kogo wydłużyć terapię powyżej 12 miesięcy?     379
  Rodzaje leków przeciwpłytkowych     380
    Kwas acetylosalicylowy (ASA, aspiryna)     381
    Klopidogrel     381
    Tikagrelor     382
    Prasugrel     382
  Jak oszacować ryzyko krwawienia i ryzyko niedokrwienne?     383
  Przygotowanie pacjenta do zabiegów w trakcie terapii przeciwpłytkowej     385
    Czy przed zabiegiem usunięcia zęba należy odstawić leki przeciwpłytkowe?     385
    Czy przed badaniem endoskopowym należy odstawić leki przeciwpłytkowe?     386
  Kiedy można odstawić DAPT przed operacją niekardiochirurgiczną?     387
  Podsumowanie     389
  Piśmiennictwo     389
  ROZDZIAŁ 27. Leczenie przeciwkrzepliwe w gabinecie lekarza POZ – Anetta Undas     393
  Leczenie przeciwzakrzepowe i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa     394
    Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej     395
    Czas stosowania leczenia przeciwkrzepliwego     399
    Zakrzepica żył powierzchownych     401
    Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej     401
  Leczenie przeciwzakrzepowe i migotanie przedsionków     402
  Leczenie przeciwzakrzepowe i wady zastawkowe serca     405
    Stosowanie antykoagulacji u chorych z wadą zastawkową     405
    Stosowanie antykoagulacji i mechaniczne protezy zastawkowe     406
    Stosowanie antykoagulacji i zastawki biologicznej     408
  Szczególne sytuacje w czasie antykoagulacji     409
    Przedawkowanie VKA     409
    Zabiegi inwazyjne     409
  Powikłania leczenia przeciwkrzepliwego     413
    Krwawienia     413
    Małopłytkowość     414
  Współpraca ze specjalistami     415
  Piśmiennictwo     415
  ROZDZIAŁ 28. Nagłe zatrzymanie krążenia w gabinecie lekarza POZ – Jarosław Bugajski, Marek Gierlotka     417
  Definicje     417
  Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia     417
  Klasyfikacja nagłego zatrzymania krążenia     418
  Postępowanie     418
  Rokowanie     425
  Piśmiennictwo     426
  ROZDZIAŁ 29. Profilaktyka chorób układu krążenia – Tomasz Zdrojewski     427
  Epidemiologia     427
    Umieralność przedwczesna     428
    Choroby serca i naczyń vs. choroby nowotworowe     428
    Hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych     429
    Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce     430
  Aktualne zalecenia ESC (z 2016 roku) dotyczące prewencji chorób serca i naczyń     430
    Główne cele lekarza rodzinnego w odniesieniu do klasycznych czynników ryzyka     431
    Inne markery ryzyka sercowo-naczyniowego     432
    Stany kliniczne wpływające na ryzyko rozwoju chorób serca i naczyń     433
    Wybrane grupy pacjentów     434
    Jak prowadzić interwencję prewencyjną w praktyce klinicznej?     434
  Strategia populacyjna w nowoczesnej prewencji chorób serca i naczyń     438
  Piśmiennictwo     441
  ROZDZIAŁ 30. Podróże pacjenta z chorobą układu krążenia – Dominika Szalewska     443
  Zalecenia ogólne     443
  Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa     447
  Piśmiennictwo     449
  ROZDZIAŁ 31. Życie intymne osób z chorobami układu krążenia – Jadwiga Wolszakiewicz     451
  Przyczyny zaburzeń funkcji seksualnych     451
  Bezpieczeństwo aktywności seksualnej pacjentów z chorobami układu krążenia     452
  Bezpieczeństwo stosowania leków wspomagających erekcję     454
  Piśmiennictwo     454
  ROZDZIAŁ 32. Rozwiązania telemedyczne w praktyce lekarza POZ (współpraca specjalisty i lekarza POZ) – Ryszard Piotrowicz     455
  Definicja telekonsultacji     457
  Telekonsultacje pomiędzy lekarzem POZ a specjalistą     457
  Telekonsultacje między pacjentem a specjalistą w obecności lekarza POZ     458
  Telekonsultacje między lekarzem POZ/pielęgniarką a pacjentem     459
  Piśmiennictwo     459
  ROZDZIAŁ 33. Rehabilitacja w ramach programu kompleksowej opieki specjalistycznej (KOS-zawał) rola lekarza POZ – Jadwiga Wolszakiewicz     461
  Kompleksowa opieka specjalistyczna po zawale serca (program KOS-zawał)     461
  Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca     462
  Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej     464
  Podsumowanie     464
  Piśmiennictwo     465
  SKOROWIDZ     467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia