Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,85  127,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,85127,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Treść podręcznika została ułożona zgodnie z programem specjalizacji z medycyny rodzinnej
Stanowi wybór użytecznych i ważnych zagadnień często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego.
Kompendium wiedzy z kardiologii przydatna dla lekarzy POZ uwzględniające:
• przedstawienie jednostek chorobowych, z którymi najczęściej może zetknąć się lekarz POZ
• nowoczesna diagnostyka i terapia chorób serca, układu krążenia oraz wielkich naczyń krwionośnych
• specyficzne problemy związane z leczeniem chorób kardiologicznych
• obowiązujące schematy leczenia, w tym informacje o najnowszych osiągnięciach medycyny zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wymiernego procesu terapeutycznego (farmakologicznego i interwencyjnego)
Zwarta treść, zagadnienia istotne merytorycznie, zwrócenie uwagi na objawy „alarmowe” i ostre stany, spojrzenie kompleksowe na specyfikę chorób kardiologicznych


Liczba stron478
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5626-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]CZĘŚĆ PIERWSZA Interpretacja najczęstszych odchyleń od normy w badaniach kardiologicznych i zasady postępowania diagnostycznego w gabinecie lekarza POZ    1
  ROZDZIAŁ 1. Podmiotowe i przedmiotowe objawy chorób serca w praktyce lekarz POZ – Aleksandra Parczewska, Marcin Gruchała    3
  Ból w klatce piersiowej    3
  Duszność    7
  Kołatanie serca    10
  Kaszel    11
  Krwioplucie    12
  Obrzęki    13
  Wodobrzusze    15
  Sinica    16
  Osłuchiwanie serca    17
  Ocena tętna    21
  Zawroty głowy    23
  Omdlenia i zaburzenia świadomości    24
  Piśmiennictwo    25
  ROZDZIAŁ 2. Pacjent z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi – Anna Wolska-Bułach, Andrzej Tykarski    27
  Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi    27
  Hipotonia    30
    Hipotonia pierwotna    31
    Hipotonia ortostatyczna    31
    Hipotonia wtórna    32
  Piśmiennictwo    32
  ROZDZIAŁ 3. Pacjent z wynikiem 24-godzinnego Holtera ciśnieniowego w gabinecie lekarza POZ – Katarzyna Kostka-Jeziorny    33
  Piśmiennictwo    40
  ROZDZIAŁ 4. Pacjent z nieprawidłowym EKG – podstawy elektrokardiografii – Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa    41
  Wstęp    41
  Odprowadzenia w elektrokardiogramie    41
  Sposób rejestracji elektrokardiogramu    43
  Składowe elektrokardiogramu    43
  Obliczanie częstotliwości rytmu serca    46
  Wyznaczanie osi elektrycznej serca    47
    Oś pośrednia – oś prawidłowa    47
    Odchylenie osi w lewo – lewogram patologiczny    48
    Odchylenie osi w prawo – prawogram    49
    Oś nieokreślona    49
  Rytm zatokowy prawidłowy    50
  Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego    51
    Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia    51
    Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia    51
    Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (blok całkowity)    53
  Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca    54
    Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe    54
    Rytm przedsionkowy    55
    Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy    56
    Trzepotanie przedsionków    57
    Migotanie przedsionków    57
    Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego    60
    Zastępcze pobudzenia z łącza przedsionkowo-komorowego    60
    Zastępczy rytm z łącza przedsionkowo-komorowego    61
    Przyspieszony rytm z łącza przedsionkowo-komorowego (nienapadowy częstoskurcz węzłowy)    61
    Napadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego    62
  Komorowe zaburzenia rytmu serca    64
    Przedwczesne pobudzenia komorowe    64
    Zastępcze pobudzenia komorowe    66
    Zastępczy rytm komorowy    66
    Czynny rytm komorowy    66
    Częstoskurcz komorowy    66
    Trzepotanie komór    68
    Migotanie komór    68
  Zmiany w EKG w ostrych zespołach wieńcowych    69
    Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST    69
    Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST    73
  Zmiany zespołów QRS sugerujące martwicę    75
  Piśmiennictwo    75
  ROZDZIAŁ 5. Pacjent z wynikiem przedłużonego monitorowania EKG metodą Holtera w gabinecie lekarza POZ – Barbara Uznańska-Loch, Małgorzata Kurpesa    77
  Monitorowanie EKG metodą Holtera – specyfika badania    77
  Kogo kierować na monitorowanie EKG metodą Holtera?    79
  Interpretacja wyniku całodobowego monitorowania EKG metodą Holtera    81
  Piśmiennictwo    83
  ROZDZIAŁ 6. Pacjent z wynikiem badania echokardiograficznego w gabinecie lekarza POZ – Edyta Płońska-Gościniak, Barbara Lichodziejewska, Karina Wierzbowska-Drabik    85
  Wprowadzenie    85
  Rodzaje badań echokardiograficznych i tryby obrazowania    85
  Możliwości diagnostyczne echokardiografii    86
  Podsumowanie    90
  Piśmiennictwo    91
  ROZDZIAŁ 7. Pacjent z lipidogramem w gabinecie lekarza POZ – Krzysztof Chlebus, Marcin Pajkowski    93
  Epidemiologia    93
  Lipidogram i podział dyslipidemii    94
  Leczenie    95
    Cele terapeutyczne    95
    Modyfikacja stylu życia    97
    Farmakoterapia hipercholesterolemii    97
    Monitorowanie terapii hipolipemizującej    99
    Leczenie hipertrójglicerydemii    100
  Piśmiennictwo    103
  ROZDZIAŁ 8. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza POZ – Piotr Jankowski    105
  Ryzyko sercowo-naczyniowe    105
  Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego    106
  Piśmiennictwo    109
  CZĘŚĆ DRUGA Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów podmiotowych w chorobach układu krążenia: przyczyny i wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza POZ    111
  ROZDZIAŁ 9. Pacjent z bólem w klatce piersiowej: przyczyny sercowe i pozasercowe bólów w klatce piersiowej, postępowanie w gabinecie lekarza POZ – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka    113
  Miażdżyca tętnic wieńcowych    113
  Przyczyny bólu w klatce piersiowej    119
    Dławica Prinzmetala, czyli dławica naczynioskurczowa    120
    Zespół wieńcowy X    120
    Zator tętnicy wieńcowej    120
    Tętniak aorty oraz ostre rozwarstwienie aorty    121
    Zapalenie osierdzia    122
    Zapalenie mięśnia sercowego    123
    Zatorowość płucna    123
    Odma opłucnowa    124
    Kolka żółciowa    124
    Ból przełyku    124
    Ból neuralgiczny i psychogenny    125
  Piśmiennictwo    125
  ROZDZIAŁ 10. Pacjent z dusznością – Marta Kałużna-Oleksy    127
  Patogeneza duszności    127
  Podział duszności    128
  Diagnostyka różnicowa duszności    130
  Piśmiennictwo    134
  ROZDZIAŁ 11. Diagnostyka różnicowa kołatań serca – Adrian Gwizdała    135
  Piśmiennictwo    141
  ROZDZIAŁ 12. Pacjent z zasłabnięciami i omdleniami – Jacek Gajek    143
  Podział omdleń    143
    Omdlenia odruchowe    144
    Omdlenia ortostatyczne    144
    Omdlenia sercowe    144
  Epidemiologia omdleń    145
  Diagnostyka omdleń    145
  Piśmiennictwo    147
  CZĘŚĆ TRZECIA Pacjent z najczęstszymi chorobami układu krążenia w gabinecie lekarza POZ    149
  ROZDZIAŁ 13. Pacjent z chorobą wieńcową – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka    151
  Wstęp    151
  Symptomatologia choroby niedokrwiennej serca    152
    Stabilna choroba wieńcowa    152
    Ostre zespoły wieńcowe    154
  Rozpoznanie i postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca    155
    Stabilna choroba wieńcowa    155
    Ostry zespół wieńcowy    157
  Piśmiennictwo    160
  ROZDZIAŁ 14. Pacjent z niewydolnością serca – Ewa Straburzyńska-Migaj    161
  Diuretyki    168
  Leki hamujące układ neurohormonalny    171
  Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)/antagoniści receptora angiotensyny (ARB)    173
  Leki beta-adrenolityczne (LBA)    175
  Antagoniści receptora dla mineralokortykosteroidów (MRA)    176
  Sakubitryl/walsartan    177
  Iwabradyna    178
  Elektroterapia    180
  Leczenie inwazyjne    181
  Opieka wielospecjalistyczna    181
  Podsumowanie    182
  Piśmiennictwo    182
  ROZDZIAŁ 15. Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca – Krzysztof Błaszyk    185
  Wstęp    185
  Prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy)    186
  Definicja arytmii    187
  Objawy arytmii    187
  Klasyfikacja arytmii    188
  Epidemiologia    193
    Arytmia nadkomorowa    193
    Arytmia komorowa    194
  Obraz kliniczny    197
  Zasady leczenia częstoskurczów    209
    Postępowanie doraźne w częstoskurczu z wąskim zespołem QRS    210
    Postępowanie doraźne w częstoskurczu z szerokim zespołem QRS    212
    Postępowanie w częstoskurczu komorowym i komorowych zaburzeniach rytmu    212
  Rola lekarza rodzinnego (POZ) w doraźnym postępowaniu u pacjenta z arytmią – podsumowanie    215
  Piśmiennictwo    217
  ROZDZIAŁ 16. Pacjent z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa – Michał Waśniewski    221
  Wstęp    221
  Epidemiologia    221
  Etiopatogeneza    221
  Objawy kliniczne    222
  Diagnostyka    222
  Rokowanie    223
  Podział zaburzeń automatyzmu i przewodnictwa    223
    Dysfunkcja węzła zatokowego (SSS)    223
    Bloki przedsionkowo-komorowe    224
    Bloki śródkomorowe    225
  Wskazania do stałej elektrostymulacji serca u pacjentów z zaburzeniami automatyzmu i przewodnictwa    227
  Podsumowanie    228
  Piśmiennictwo    228
  ROZDZIAŁ 17. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza POZ – Anna Flotyńska, Andrzej Tykarski    229
  Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego    229
  Kogo kierować do specjalisty?    232
  Diagnostyka    232
  Leczenie hipotensyjne    234
  Piśmiennictwo    240
  ROZDZIAŁ 18. Pacjent z wadą serca w gabinecie lekarza POZ – Piotr Hoffman    241
  Wstęp    241
  Nabyte wady zastawkowe    241
    Zwężenie zastawki aortalnej    241
    Zwężenie zastawki mitralnej    248
    Niedomykalność zastawki aortalnej    252
    Niedomykalność zastawki mitralnej    258
    Niedomykalność zastawki trójdzielnej    264
  Współwystępowanie wad nabytych. Wady wrodzone serca    265
  Piśmiennictwo    268
  ROZDZIAŁ 19. Pacjent z chorobą zakrzepowo-zatorową w gabinecie lekarza POZ    269
  Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa – Zbigniew Krasiński    269
    Wstęp    269
    Definicja i podział    270
    Czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej    270
    Objawy zakrzepicy żył głębokich    271
    Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich    272
    Leczenie zakrzepicy żył głębokich poza antykoagulacją    274
    Rokowanie w zakrzepicy żył głębokich    275
  Ostra zatorowość płucna – Tatiana Mularek-Kubzdela    277
    Definicja    277
    Epidemiologia    277
    Rozpoznanie    277
    Strategia postępowania diagnostycznego    284
    Kogo kierować do szpitala przy podejrzeniu ostrej zatorowości płucnej    285
    Zasady postępowania po incydencie ostrej zatorowości płucnej    285
  Piśmiennictwo    286
  CZĘŚĆ CZWARTA Wybrane problemy terapeutyczne dotyczące pacjentów z chorobami układu krążenia    289
  ROZDZIAŁ 20. Pacjent wypisany ze szpitala    291
  Pacjent wypisany ze szpitala po ostrym zespole wieńcowym i po zabiegu PCI – Maciej Lesiak, Aneta Klotzka    291
    Rehabilitacja kardiologiczna    291
    Leczenie przeciwpłytkowe    295
  Piśmiennictwo    297
  Pacjent wypisany ze szpitala po przezcewnikowej implantacji protezy zastawki aortalnej (TAVI) – Anna Olasińska-Wiśniewska, Marek Grygier    300
  Piśmiennictwo    305
  Pacjent wypisany ze szpitala po dekompensacji niewydolności serca – Ewa Straburzyńska-Migaj    307
  Piśmiennictwo    310
  Pacjent wypisany ze szpitala po kardiowersji migotania i/lub trzepotania przedsionków – Adrian Gwizdała    311
  Piśmiennictwo    312
  Pacjent wypisany ze szpitala po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii – stymulatora, ICD lub CRT – Przemysław Mitkowski    314
    Problemy ogólne występujące u chorych po zabiegach implantacji urządzeń w praktyce lekarza POZ    314
    Problemy chorych po zabiegach implantacji związane z rodzajem wszczepionego urządzenia w praktyce lekarza POZ    317
  Piśmiennictwo    319
  ROZDZIAŁ 21. Opieka nad pacjentem po przeszczepieniu serca – Hanna Wachowiak-Baszyńska, Ewa Straburzyńska-Migaj    321
  Wskazania i ogólne zasady kwalifikacji do przeszczepienia serca    321
  Ośrodki przeszczepiające serce w Polsce    323
  Przeżycie pacjentów po przeszczepieniu serca    324
  Podstawowe informacje na temat opieki nad pacjentem po przeszczepieniu serca    325
  Leczenie immunosupresyjne – zasady leczenia, działania niepożądane i interakcje leków immunosupresyjnych    326
  Badanie podmiotowe i przedmiotowe    328
  Zapis EKG u pacjenta po przeszczepieniu serca    329
  Zaburzenia rytmu w sercu przeszczepionym    332
  Ostre odrzucanie    332
  Późne odrzucanie    333
  Choroby współistniejące    333
    Nadciśnienie tętnicze    334
    Cukrzyca    334
    Hiperlipidemia    334
    Przewlekła choroba nerek    335
    Nowotwory po przeszczepieniu serca    335
    Zakażenia    336
  Szczepienia ochronne pacjentów po przeszczepieniu serca    337
  Podsumowanie    338
  Piśmiennictwo    339
  ROZDZIAŁ 22. Pacjent po zabiegu zastawkowym – Zofia Oko-Sarnowska    341
  Kwalifikacja do zabiegu zastawkowego    341
  Sposoby leczenia zabiegowego wad zastawkowych serca    341
  Przygotowanie pacjenta do zabiegu    342
  Opieka pooperacyjna    343
    Wczesny okres pooperacyjny (30 dni po zabiegu)    343
    Zasady leczenia przeciwkrzepliwego i/lub przeciwpłytkowego po zabiegu zastawkowym    344
    Opieka długofalowa    346
  Powikłania odległe    348
    Zastawka mechaniczna    348
    Zastawka biologiczna    350
  Piśmiennictwo    350
  ROZDZIAŁ 23. Kobieta w ciąży z chorobą serca w gabinecie lekarza POZ – Olga Trojnarska, Agnieszka Bartczak-Rutkowska    353
  Wady serca u kobiet w ciąży    354
  Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży    358
  Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży    359
  Kardiomiopatia połogowa    360
  Choroba wieńcowa u kobiet w ciąży    361
  Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa u kobiet w ciąży    361
  Piśmiennictwo    363
  ROZDZIAŁ 24. Aktywność fizyczna pacjentów z chorobami układu krążenia – Ewa Straburzyńska-Migaj    365
  Piśmiennictwo    367
  ROZDZIAŁ 25. Leczenie stomatologiczne    369
  Punkt widzenia lekarza stomatologa – Beata Wiśniewska    369
  Punkt widzenia lekarza kardiologa – Aneta Klotzka    370
  Piśmiennictwo    374
  ROZDZIAŁ 26. Leczenie przeciwpłytkowe – Anna Komosa, Maciej Lesiak    375
  Jak długo stosować podwójną terapię przeciwpłytkową? Które leki wybrać?    376
    Pacjent leczony przezskórną interwencją wieńcową    376
    Pacjent poddany bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego    379
    Pacjent leczony zachowawczo    379
    Zmiana leku przeciwpłytkowego    379
  U kogo wydłużyć terapię powyżej 12 miesięcy?    379
  Rodzaje leków przeciwpłytkowych    380
    Kwas acetylosalicylowy (ASA, aspiryna)    381
    Klopidogrel    381
    Tikagrelor    382
    Prasugrel    382
  Jak oszacować ryzyko krwawienia i ryzyko niedokrwienne?    383
  Przygotowanie pacjenta do zabiegów w trakcie terapii przeciwpłytkowej    385
    Czy przed zabiegiem usunięcia zęba należy odstawić leki przeciwpłytkowe?    385
    Czy przed badaniem endoskopowym należy odstawić leki przeciwpłytkowe?    386
  Kiedy można odstawić DAPT przed operacją niekardiochirurgiczną?    387
  Podsumowanie    389
  Piśmiennictwo    389
  ROZDZIAŁ 27. Leczenie przeciwkrzepliwe w gabinecie lekarza POZ – Anetta Undas    393
  Leczenie przeciwzakrzepowe i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa    394
    Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej    395
    Czas stosowania leczenia przeciwkrzepliwego    399
    Zakrzepica żył powierzchownych    401
    Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej    401
  Leczenie przeciwzakrzepowe i migotanie przedsionków    402
  Leczenie przeciwzakrzepowe i wady zastawkowe serca    405
    Stosowanie antykoagulacji u chorych z wadą zastawkową    405
    Stosowanie antykoagulacji i mechaniczne protezy zastawkowe    406
    Stosowanie antykoagulacji i zastawki biologicznej    408
  Szczególne sytuacje w czasie antykoagulacji    409
    Przedawkowanie VKA    409
    Zabiegi inwazyjne    409
  Powikłania leczenia przeciwkrzepliwego    413
    Krwawienia    413
    Małopłytkowość    414
  Współpraca ze specjalistami    415
  Piśmiennictwo    415
  ROZDZIAŁ 28. Nagłe zatrzymanie krążenia w gabinecie lekarza POZ – Jarosław Bugajski, Marek Gierlotka    417
  Definicje    417
  Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia    417
  Klasyfikacja nagłego zatrzymania krążenia    418
  Postępowanie    418
  Rokowanie    425
  Piśmiennictwo    426
  ROZDZIAŁ 29. Profilaktyka chorób układu krążenia – Tomasz Zdrojewski    427
  Epidemiologia    427
    Umieralność przedwczesna    428
    Choroby serca i naczyń vs. choroby nowotworowe    428
    Hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych    429
    Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce    430
  Aktualne zalecenia ESC (z 2016 roku) dotyczące prewencji chorób serca i naczyń    430
    Główne cele lekarza rodzinnego w odniesieniu do klasycznych czynników ryzyka    431
    Inne markery ryzyka sercowo-naczyniowego    432
    Stany kliniczne wpływające na ryzyko rozwoju chorób serca i naczyń    433
    Wybrane grupy pacjentów    434
    Jak prowadzić interwencję prewencyjną w praktyce klinicznej?    434
  Strategia populacyjna w nowoczesnej prewencji chorób serca i naczyń    438
  Piśmiennictwo    441
  ROZDZIAŁ 30. Podróże pacjenta z chorobą układu krążenia – Dominika Szalewska    443
  Zalecenia ogólne    443
  Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa    447
  Piśmiennictwo    449
  ROZDZIAŁ 31. Życie intymne osób z chorobami układu krążenia – Jadwiga Wolszakiewicz    451
  Przyczyny zaburzeń funkcji seksualnych    451
  Bezpieczeństwo aktywności seksualnej pacjentów z chorobami układu krążenia    452
  Bezpieczeństwo stosowania leków wspomagających erekcję    454
  Piśmiennictwo    454
  ROZDZIAŁ 32. Rozwiązania telemedyczne w praktyce lekarza POZ (współpraca specjalisty i lekarza POZ) – Ryszard Piotrowicz    455
  Definicja telekonsultacji    457
  Telekonsultacje pomiędzy lekarzem POZ a specjalistą    457
  Telekonsultacje między pacjentem a specjalistą w obecności lekarza POZ    458
  Telekonsultacje między lekarzem POZ/pielęgniarką a pacjentem    459
  Piśmiennictwo    459
  ROZDZIAŁ 33. Rehabilitacja w ramach programu kompleksowej opieki specjalistycznej (KOS-zawał) rola lekarza POZ – Jadwiga Wolszakiewicz    461
  Kompleksowa opieka specjalistyczna po zawale serca (program KOS-zawał)    461
  Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca    462
  Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej    464
  Podsumowanie    464
  Piśmiennictwo    465
  SKOROWIDZ    467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia