Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej. Tom 1

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,30  149,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,30149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, dotycząca zasad leczenia cukrzycy przez lekarzy różnych specjalności: ginekologów, endokrynologów, kardiologów, reumatologów, nefrologów, onkologów, hematologów, lekarzy rodzinnych. Poruszony został również sposób terapii u pacjentów geriatrycznych i osób po przeszczepach a także na oddziałach ratunkowych w stanach zagrożenia życia. Książka polecana specjalistom różnych dziedzin medycyny mającym kontakt w codziennej praktyce z pacjentami chorymi na cukrzycę.


Liczba stron340
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5592-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wyrównanie glikemii w cukrzycy typu 2 – ogólne wskazania dla niediabetologów Alicja Milczarczyk, Edward Franek    1
  Cele leczenia cukrzycy typu     2
  Klasy leków przeciwcukrzycowych    3
    Metformina    6
    Pochodne sulfonylomocznika    9
    Leki inkretynowe: inhibitory DPP-4, agoniści receptora GLP-1    11
    Inhibitory DPP-4 (gliptyny)    12
    Agoniści receptora GLP-1    14
    Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego typu 2, fl ozyny (SGLT-2 – sodium-glucose co-transporter 2)    17
    Pochodne tiazolidynedionu    20
    Inhibitory α-glukozydazy    22
    Insulinoterapia w cukrzycy typu 2    23
  Rozpoczęcie leczenia cukrzycy typu 2    24
  Intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 2    25
  Leczenie stanów nagłych w cukrzycy    27
    Hipoglikemia    27
    Kwasica ketonowa    30
    Stan hiperglikemiczno-hipermolalny    32
    Kwasica mleczanowa    33
  Piśmiennictwo    34
  
  2. Leczenie cukrzycy w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) Ireneusz Szymczyk    37
  Rola lekarza rodzinnego w sprawowaniu opieki nad osobą z cukrzycą    37
  Rozpoznanie cukrzycy i stanów przedcukrzycowych w praktyce lekarza rodzinnego    40
  Różnicowanie typów cukrzycy. Stany przedcukrzycowe    46
  Edukacja pacjenta – niezbędny element leczenia    49
  Leczenie cukrzycy typu 2 w warunkach praktyki lekarza rodzinnego    53
    Cele leczenia    53
    Obniżanie hiperglikemii    58
    Leczenie zaburzeń lipidowych    65
    Leczenie nadciśnienia tętniczego    68
  Powikłania cukrzycy: hipoglikemia, makroangiopatia, mikroangiopatia    70
    Hipoglikemia    70
    Makroangiopatia    73
    Mikroangiopatia    76
  Zakażenia w cukrzycy    81
  Zabieg operacyjny u chorego na cukrzycę    83
  Problem zespołu stopy cukrzycowej w gabinecie lekarza rodzinnego    84
  Piśmiennictwo    88
  
  3. Leczenie chorego na cukrzycę z infekcją Alicja Milczarczyk    89
  Patogeneza zwiększonej skłonności do infekcji u chorych z cukrzycą    90
  Infekcje swoiste dla cukrzycy    91
    Mukormykoza    91
    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego    91
    Zakażenia gazowe    92
    Zespół stopy cukrzycowej    93
  Infekcje częściej występujące u chorych z cukrzycą    95
    Zakażenia układu moczowo-płciowego    95
    Zakażenia skóry i tkanek miękkich    99
    Zakażenia układu oddechowego    100
  Zasady leczenia cukrzycy w przebiegu zakażeń    101
  Podsumowanie    102
  Piśmiennictwo    103
  
  4. Leczenie cukrzycy przez ginekologa Ewa Wender-Ożegowska, Urszula Mantaj, Paweł Gutaj, Agnieszka Zawiejska    105
  Model opieki nad ciężarnymi z cukrzycą przedciążową    106
    Kryteria wyrównania metabolicznego    106
    Kontrola wielospecjalistyczna    108
    Cukrzyca typu 2    110
    Przeciwwskazania do ciąży u kobiet chorujących na cukrzycę    110
    Insulinoterapia w czasie ciąży    111
    Dieta cukrzycowa    114
  Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy    115
    Cukrzyca przedciążowa jako czynnik pogarszający płodność    116
    Ciąża powikłana cukrzycą jako ciąża wysokiego ryzyka    117
  Opieka okołoporodowa    119
    Postępowanie po porodzie    120
  Piśmiennictwo    121
  
  5. Postępowanie z noworodkiem matki chorej na cukrzycę Katarzyna Wróblewska-Seniuk    125
  Problemy kliniczne u noworodków matek chorych na cukrzycę    126
    Wady wrodzone u noworodków matek z cukrzycą    126
    Zaburzenia wzrastania u noworodków matek z cukrzycą    128
    Niedotlenienie wewnątrzmaciczne i okołoporodowe    130
    Zaburzenia oddychania    130
    Zaburzenia metaboliczne u noworodków matek z cukrzycą    131
    Hiperbilirubinemia    133
    Policytemia    133
    Zakrzepica żył nerkowych    134
    Zaburzenia dotyczące układu krążenia    134
    Zaburzenia neurologiczne    135
    Zespół małej lewej części okrężnicy    136
  Powikłania odległe    137
  Schemat postępowania z noworodkiem matki chorej na cukrzycę    137
  Piśmiennictwo    138
  
  6. Leczenie cukrzycy w pediatrii Agnieszka Szypowska    139
  Dziecko z cukrzycą w gabinecie lekarza POZ    139
    Kiedy u dziecka należy podejrzewać cukrzycę?    139
    Cele leczenia cukrzycy u dzieci    141
    Zalecenia dotyczące samokontroli cukrzycy    144
    Zaburzenia odżywiania u dziecka z cukrzycą    145
    Hipoglikemia    146
    Hiperglikemia    148
    Infekcja u dziecka z cukrzycą    149
    Wysiłek fizyczny    150
  Dziecko z cukrzycą typu 1 w szpitalu    151
    Kwasica ketonowa    151
    Stan hiperglikemiczno-hipermolalny    156
    Stan hiperglikemiczno-hipermolalny towarzyszący kwasicy ketonowej    158
    Zabieg chirurgiczny u dziecka z cukrzycą    158
  Piśmiennictwo    159
  
  7. Leczenie genetycznie uwarunkowanych postaci cukrzycy Tomasz Klupa    161
  Wprowadzenie. Znaczenie terminu „genetycznie uwarunkowane postacie cukrzycy”    161
    Cukrzyca dziedziczona wielogenowo    161
    Cukrzyca dziedziczona monogenowo    162
  Podział cukrzycy monogenowej    162
    Cukrzyca typu MODY    162
    Cukrzyca zależna od mutacji w DNA mitochondrialnym    163
    Przetrwała cukrzyca noworodkowa    164
    Cukrzyca monogenowa związana z insulinoopornością    164
  Leczenie cukrzycy monogenowej    165
    Leczenie cukrzycy typu MODY    165
    Leczenie cukrzycy zależnej od mutacji w DNA mitochondrialnym    166
    Leczenie w przetrwałej cukrzycy noworodkowej    167
    Leczenie w cukrzycy monogenowej związanej z insulinoopornością    167
  Piśmiennictwo    168
  
  8. Leczenie cukrzycy w endokrynologii Magdalena Walicka, Edward Franek    171
  Akromegalia    172
  Zespół Cushinga    175
  Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego    178
  Guz chromochłonny    179
  Pierwotna nadczynność przytarczyc    180
  Nadczynność tarczycy    180
  Pierwotny hiperaldosteronizm    181
  Podsumowanie    181
  Piśmiennictwo    182
  
  9. Leczenie cukrzycy w kardiologii Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz    183
  Współistnienie cukrzycy i migotania przedsionków    185
  Choroba niedokrwienna serca i ostry zespół wieńcowy u pacjenta z cukrzycą    187
  Pacjent z cukrzycą i niewydolnością serca    191
  Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca    196
  Dyslipidemia i cukrzyca    197
  Podsumowanie    200
  Piśmiennictwo    201
  Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w kardiologii” Irina Kowalska    202
  Piśmiennictwo    208
  
  10. Leczenie cukrzycy w nefrologii Tomasz Stompór    211
  Przewlekła choroba nerek: klasyfi kacja i epidemiologia    211
  Nieprawidłowości metabolizmu węglowodanów u chorych z PChN    213
  Kryteria rozpoznania i monitorowanie wyrównania metabolicznego cukrzycy przy współistnieniu PChN    214
  Zasady leczenia hipoglikemizującego u chorych na cukrzycę i PChN    215
    Leczenie niefarmakologiczne cukrzycy u pacjentów z PChN    216
    Farmakoterapia cukrzycy u pacjentów z PChN    217
  Leczenie hiperlipidemii i nadciśnienia tętniczego u pacjentów chorych na cukrzycę i PChN    227
  Leczenie nerkozastępcze u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek i cukrzycą    229
  Piśmiennictwo    229
  Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w nefrologii” Elżbieta Bandurska-Stankiewicz    231
  Piśmiennictwo    236
  
  11.Leczenie cukrzycy w transplantologii Władysław Grzeszczak    239
  Zachorowalność na cukrzycę potransplantacyjną wg International Consensus Guidelines    240
  Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy u chorych po transplantacji    241
  Inne powikłania u chorych po transplantacji narządów    244
  Wpływ rozwoju cukrzycy na przeżycie graftu    244
    Rokowanie u chorych po transplantacji nerki    245
    Rokowanie u chorych po transplantacji innych narządów    245
  Leczenie chorych po transplantacji narządów cierpiących z powodu cukrzycy przebywających na oddziałach szpitalnych    245
    Leczenie hospitalizowanych chorych po transplantacji narządów litych    245
  Leczenie przeciwcukrzycowe u chorych po transplantacji wypisanych ze szpitala    246
    Leczenie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi    246
  Zapobieganie rozwojowi cukrzycy u chorych po transplantacji narządów    247
  Podsumowanie    248
  Piśmiennictwo    248
  Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w transplantologii” Elżbieta Bandurska-Stankiewicz    252
  Piśmiennictwo    254
  
  12. Leczenie cukrzycy w psychiatrii Andrzej Kokoszka    257
  Ryzyko zaburzeń gospodarki węglowodanowej jako działanie niepożądane leków psychotropowych i ogólne zasady ich stosowania    257
  Cukrzyca jako czynnik podtrzymujący objawy zaburzeń psychicznych     259
  Cukrzyca u pacjentów za schizofrenią i innymi zaburzeniami psychotycznymi    261
  Cukrzyca w przebiegu depresji i innych zaburzeń afektywnych    263
    Wpływ leków przeciwdepresyjnych na przebieg cukrzycy    264
  Cukrzyca w przebiegu innych zaburzeń psychicznych    265
  Zakończenie – w poszukiwaniu optymalnych strategii postępowania    265
  Piśmiennictwo    267
  Komentarz diabetologa do rozdziału „Leczenie cukrzycy w psychiatrii” Szymon Suwała, Roman Junik    268
  Zaburzenia depresyjne w cukrzycy    268
  Zaburzenia lękowe i behawioralne w cukrzycy    272
  Schizofrenia a cukrzyca    274
  Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy    276
  Zaburzenia odżywiania w cukrzycy    277
  Uzależnienia – palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu w przebiegu cukrzycy    278
  Wnioski    280
  Piśmiennictwo    280
  
  13. Leczenie cukrzycy w medycynie sportowej Bartłomiej Matejko, Tomasz Klupa    283
  Sport w cukrzycy typu 1    285
    Wpływ poszczególnych rodzajów aktywności fi zycznej na glikemię    285
  Nawodnienie pacjentów z cukrzycą typu 1 podejmujących aktywność sportową    290
  Przeciwwskazania do uczestniczenia w treningach i zawodach sportowych    290
  Podsumowanie    290
  Piśmiennictwo    291
  
  14. Chory na cukrzycę w podróży Teresa Benbenek-Klupa    293
  Przygotowanie do podróży    293
    Cukrzyca typu 1    294
    Cukrzyca typu 2    294
    Przewlekłe powikłania cukrzycy a podróże    294
    Środek transportu    295
    Utylizacja odpadów medycznych    296
  Kierunek podróży – zmiana stref czasowych    296
    Pacjent chory na cukrzycę typu 1    296
    Pacjent chory na cukrzycę typu 2    311
    Zatrucie pokarmowe podczas podróży    311
    Cukrzyca a szczepienia ochronne związane z podróżą    311
  Piśmiennictwo    313
  
  15. Odrębności leczenia cukrzycy w różnych religiach Anna Stempkowska-Najbar, Edward Franek    315
  Grupy ryzyka pojawienia się powikłań terapii cukrzycy w trakcie postu    316
    Chrześcijaństwo    317
    Islam    317
    Hinduizm    319
    Buddyzm    320
  Podsumowanie    321
  Piśmiennictwo    321
  Skorowidz    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia