Rolnictwo precyzyjne

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rolnictwo precyzyjne to system rolnictwa w którym poszczególne obszary – „strefy produkcyjne” – pola uprawnego traktowane są z różnym nakładem środków produkcji: dawki nawozów i środków ochrony roślin, wielkość dawki polewowej przy nawadnianiu, gęstość siewu czy sadzenia. Taki sposób stosowania środków produkcji ma zapewnić lepsze dostosowanie ich dawki do aktualnych potrzeb roślin i zasobności gleby w składniki pokarmowe na danym obszarze pola, a zatem zwiększyć efektywność ich wykorzystania i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.
W książce znajdą się studia przypadków – odniesienia opisanej wiedzy do faktycznych zastosowań w praktyce rolniczej.
Przedstawione będą narzędzia stosowane w rolnictwie precyzyjnym:
- zautomatyzowane pobieranie próbek gleby z rejestracją współrzędnych geograficznych,
- stosowanie zmiennej dawki środków produkcji
- prowadzenie równoległe ciągników i maszyn,
- automatyczne dostosowanie szerokości roboczej maszyn do areału pola, gdzie już wcześniej wysiano nawóz, czy zastosowano oprysk pestycydem,
- mapowanie plonu,
- mapowanie jakości plonu,
- kontrola pracy maszyn, ciągników
- gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych polowych, zebranych w trakcie ww. prac polowych, w systemach informacji przestrzennej.


Liczba stron522
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19984-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    13
  Wprowadzenie    17
  Rozdział 1 Zmienność pól jako podstawa zastosowania rolnictwa precyzyjnego w produkcji roślinnej Michał Stępień, Rafał Pudełko    21
  1.1. Wstęp    21
  1.2. Zmienność pól uprawnych – źródła/przyczyny    22
    1.2.1. Zmienność gleb (i budowy geologicznej)    23
      1.2.1.1. Uziarnienie gleby    23
      1.2.1.2. Inne właściwości gleby    29
      1.2.1.3. Warunki geologiczne    35
    1.2.2. Ukształtowanie terenu    35
    1.2.3. Sąsiedztwo pola    39
    1.2.4. Stosunki wodno-powietrzne na polu    41
    1.2.5. Historia użytkowania i nawożenia    44
  1.3. Ilościowe ujęcie zmienności pola (geostatystyka)    48
    1.3.1. Wprowadzenie    48
    1.3.2. Wstępna ocena stacjonarności zmienności przestrzennej     51
    1.3.3. Rozpoznanie zmienności lokalnej    53
    1.3.4. Ocena trendów w rozkładzie zmienności przestrzennej    55
    1.3.5. Podsumowanie    57
  1.4. Konsekwencje zmienności glebowej na jednym polu dla rolnictwa precyzyjnego    58
  
  Rozdział 2 Globalne systemy pozycjonowania Dariusz Gozdowski    59
  
  Rozdział 3 Gromadzenie i organizacja danych przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym Dariusz Gozdowski    65
  3.1. Dane wektorowe i rastrowe    65
  3.2. Formaty plików w systemach informacji geograficznej (GIS)    69
    3.2.1. Formaty plików wektorowych.    69
    3.2.2. Formaty plików rastrowych..    73
  3.3. Układy współrzędnych w GIS..    74
  3.4. Metody transferu danych..    76
  3.5. Struktura danych w oprogramowaniu GIS i w komputerze    77
  
  Rozdział 4 Źródła danych spoza gospodarstwa rolnego Michał Stępień, Dariusz Gozdowski, Rafał Pudełko    79
  4.1. Rodzaje/treść/zawartość i źródła danych    79
  4.2. Archiwalne źródła danych    81
    4.2.1. Mapy topograficzne    82
    4.2.2. Mapy ewidencyjne    83
    4.2.3. Mapy bonitacyjne    84
      4.2.3.1. Typ gleby    84
      4.2.3.2. Rodzaj gleby    86
      4.2.3.3 Gatunek gleby    88
      4.2.3.4. Inne elementy treści map bonitacyjnych    88
      4.2.3.5. Możliwości pozyskania i potencjalna przydatność map bonitacyjnych dla rolnictwa precyzyjnego..    89
    4.2.4. Mapy glebowo-rolnicze    89
      4.2.4.1. Kompleksy przydatności rolniczej    89
      4.2.4.2. Typ i podtyp gleby    90
      4.2.4.3. Uziarnienie gleby oznaczone na mapach glebowo-rolniczych    94
      4.2.4.4. Możliwości pozyskania i przydatność map glebowo-rolniczych    94
    4.2.5. Inne mapy    95
      4.2.5.1. Mapy geologiczne    95
      4.2.5.2. Mapy hydrograficzne    96
      4.2.5.3. Dane pogodowe    97
  4.3. Źródła współczesne    99
    4.3.1. Numeryczne modele terenu    99
    4.3.2. Dane lotnicze i satelitarne    101
      4.3.2.1. Zdjęcia lotnicze    101
      4.3.2.2 Zdjęcia satelitarne    105
  4.4. Geoportale i serwisy mapowe    110
  4.5. Podsumowanie    114
  
  Rozdział 5 Zasady przygotowania danych przestrzennych do ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym Rafał Pudełko    115
  5.1. Wprowadzenie    115
  5.2. Budowa bazy danych    116
  5.3. Proces kodowania informacji przestrzennej    118
    5.3.1. Formaty danych    118
    5.3.2. Konwersja formatów danych przestrzennych    120
    5.3.3. Interpolacja danych przestrzennych    121
    5.3.4. Odwzorowanie danych przestrzennych    126
  5.4. Dokładność przestrzenna danych    127
  5.5. Wizualizacja danych przestrzennych    128
    5.5.1. Wizualizacja w środowisku GIS    128
    5.5.2. Zasady tworzenia map    136
    5.5.3. Jakość wydruku map    136
    5.5.4. Dobór palety kolorów map i ich konwersja.    138
  
  Rozdział 6 Oprogramowanie dla rolnictwa precyzyjnego Dariusz Gozdowski    141
  6.1. Oprogramowanie GIS dla rolnictwa precyzyjnego    142
  6.2. Ogólnoużytkowe oprogramowanie GIS    149
  
  Rozdział 7 Ocena właściwości gleby i rośliny z wykorzystaniem teledetekcji Rafał Pudełko, Eike Stefan Dobers    153
  7.1. Wprowadzenie    153
  7.2. Zasady teledetekcji    155
  7.3. Czujniki i platformy używane w rolnictwie    159
  7.4. Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych    168
  7.5. Przykłady wykorzystania teledetekcji lotniczej w ocenie stanu pola    182
  7.6. Interpretacja danych z czujników teledetekcji naziemnej    187
  7.7. Podsumowanie    188
  
  Rozdział 8 Ocena właściwości gleby na potrzeby rolnictwa precyzyjnego Michał Stępień, Stanisław Samborski    191
  8.1. Wprowadzenie    191
  8.2. Mapowanie pól – zbieranie danych w gospodarstwie w dużej rozdzielczości
  przestrzennej oraz ich interpretacja    191
    8.2.1. Wprowadzenie    191
    8.2.2. Przewodność elektryczna gleby    192
      8.2.2.1. Informacje wstępne    192
      8.2.2.2. Czynniki wpływające na wartości EC/ECa gleby na polu i główne zastosowania mapowania    193
      8.2.2.3. Sposoby pomiaru    197
      8.2.2.4. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru EC/ECa na polu    198
      8.2.2.5. Wykonanie i ocena wiarygodności pomiaru EC/ECa na polu     201
      8.2.2.6. Interpretacja wyników pomiarów EC/ECa na przykładzie uziarnienia    203
      8.2.2.7. Wybrane aspekty interpretacji EC/ECa     207
    8.2.3. Mapowanie pH gleby.    208
      8.2.3.1. Informacje wstępne    208
      8.2.3.2. Systemy do mapowania pH    208
      8.2.3.3. Wiarygodność mapowania pH    210
      8.2.3.4. Kalibracja wyników    212
      8.2.3.5. Podsumowanie    215
    8.2.4. Spektrometria (spektroskopia) i mapowanie zawartości węgla organicznego    216
      8.2.4.1. Wprowadzenie    216
      8.2.4.2. Czynniki kształtujące odbicie promieniowania w paśmie widzialnym (VIS) i podczerwieni (IR) oraz wykorzystanie spektrometrii w badaniach gleb    217
      8.2.4.3. Urządzenia spektralne VIS-NIR do mapowania pól w rolnictwie precyzyjnym    218
    8.2.5. Ocena zwięzłości gleby    226
    8.2.6. Czujniki mapujące kilka właściwości gleby jednocześnie    227
    8.2.7. Podsumowanie    228
  8.3. Pośrednie wnioskowanie na temat właściwości gleby    228
    8.3.1. Mapy topograficzne    229
    8.3.2. Zdjęcia/zobrazowania lotnicze i satelitarne    229
    8.3.3. Dane zbierane w gospodarstwie – mapy wskaźników roślinnych i mapy plonów    231
  8.4. Pobieranie próbek glebowych do analizy laboratoryjnej    232
    8.4.1. Informacje podstawowe    232
    8.4.2. Najczęściej stosowane schematy pobierania próbek    234
    8.4.3. Pobieranie próbek glebowych w rolnictwie precyzyjnym    237
      8.4.3.1. Podział pola na obszary pobierania próbek ogólnych/zbiorczych.    237
      8.4.3.2. Gęstość pobierania próbek    237
    8.4.3. Schematy pobierania próbek    238
  8.5. Zautomatyzowane pobieranie próbek glebowych    239
  8.6. Wnioski końcowe    241
  
  Rozdział 9 Kontrola sekcji maszyn do stosowania nawozów i oprysków oraz siewu nasion Dariusz Gozdowski    243
  9.1. Systemy kontroli sekcji stosowane w opryskiwaczach rolniczych    243
  9.2. Systemy kontroli szerokości wysiewu stosowane w rozsiewaczach nawozów    247
  9.3. Systemy kontroli sekcji siewników    250
  
  Rozdział 10 Systemy nawigacji ciągników i maszyn rolniczych Dariusz Gozdowski    253
  10.1. Systemy satelitarne    253
  10.2. Inne systemy automatycznego prowadzenia    261
  10.3. Perspektywy rozwoju systemów nawigacji    263
  
  Rozdział 11 Systemy kontroli dawkowania środków produkcji Dariusz Gozdowski    265
  11.1. Technologie wykorzystujące mapy zaleceń    266
  11.2. Technologie wykorzystujące czujniki    270
  11.3. Rozwiązania techniczne w maszynach rolniczych do stosowania zmiennej dawki środków produkcji    270
    11.3.1. Dawkowanie nawozów mineralnych    270
    11.3.2. Dawkowanie nawozów naturalnych    272
    11.3.3. Dawkowanie środków ochrony roślin    272
    11.3.4. Stosowanie zmiennej ilości wysiewu nasion    274
  Rozdział 12 Mapowanie plonów Stanisław Samborski    275
  12.1. Założenia do pomiaru zróżnicowania plonów w obrębie pól    275
  12.2. Sposoby szacowania plonów    280
  12.3. Kalibracja systemu mapowania plonu    282
  12.4. Przetwarzanie danych plonu    285
  12.5. Interpretacja map plonów    287
  12.6. Wykorzystanie map plonów    289
  12.7. Tworzenie map plonów    293
  12.8. Mapowanie jakości płodów rolnych    293
  
  Rozdział 13 Podział pól uprawnych na strefy produkcyjne Michał Stępień    297
  13.1. Podstawowe informacje dotyczące stref produkcyjnych i map tworzonych w rolnictwie precyzyjnym    297
  13.2. Kryteria wydzielania stref produkcyjnych    299
    13.2.1. Sąsiedztwo pola    300
    13.2.2. Nachylenie i wystawa terenu    301
    13.2.3. Uziarnienie warstwy ornej    301
    13.2.4. Woda gruntowa    302
    13.2.5. Trudność w uprawie    303
    13.2.6. Stosunki wodne    304
      13.2.6.1. Informacje ogólne    304
      13.2.6.2. Skale wrażliwości na zaburzenia stosunków wodnych i kryteria ich ustalania    305
      13.2.6.3. Kategorie uwilgotnienia i kryteria ich ustalania dla gruntów ornych    311
  13.3. Określanie zasięgu stref produkcyjnych    316
  13.4. Przykłady prostego podziału pola na strefy produkcyjne    316
  13.5. Podsumowanie    318
  
  Rozdział 14 Stosowanie zmiennej dawki nawozów Michał Stępień    319
  14.1. Informacje wstępne    319
  14.2. Ukształtowanie terenu jako czynnik warunkujący różnicowanie dawek nawozów na polu uprawnym    320
  14.3. Czynniki warunkujące dawki nawozów fosforowych i potasowych oraz ich
  zróżnicowanie w obrębie pola    321
  14.4. Czynniki warunkujące dawki gnojowicy oraz ich zróżnicowanie w obrębie pola    323
  14.5. Czynniki warunkujące dawki wapna oraz ich zróżnicowanie w obrębie pola    324
  14.6. Czynniki warunkujące dawki obornika i kompostów oraz ich zróżnicowanie
  w obrębie pola    325
  14.7. Podsumowanie    327
  
  Rozdział 15 Stosowanie zmiennej dawki nawozów azotowych Stanisław Samborski    329
  15.1. Zasada działania systemów do nawożenia zmienną dawką azotu    336
  15.2. Stosowanie zmiennej dawki azotu w uprawie rzepaku ozimego    347
  15.3. Wymagania techniczne    348
  15.4. Inne sposoby nawożenia zmienną dawką azotu    352
    15.4.1. Nawożenie na podstawie analizy gleby na zawartość azotu mineralnego    352
    15.4.2. Przygotowanie map stosowania zmiennej dawki azotu na podstawie wyników testu Nmin    353
    15.4.3. Nawożenie na podstawie wielkości pobrania azotu z plonem roślin    355
  15.5. Korzyści stosowania zmiennej dawki azotu    357
  15.6. Inne możliwe zastosowania systemu do wysiewu zmiennej dawki azotu    359
  15.7. Ograniczenia stosowania zmiennej dawki azotu    362
  
  Rozdział 16 Stosowanie zmiennej dawki pestycydów Dariusz Gozdowski    363
  16.1. Herbicydy    364
  16.2. Fungicydy    367
  16.3. Insektycydy    368
  16.4. Podsumowanie    369
  Rozdział 17 Stosowanie zmiennej dawki polewowej Jan Szatyłowicz, Tomasz Gnatowski, Sarah Elliot    371
  17.1. Wstęp    371
  17.2. Cele nawadniania    372
  17.3. Systemy nawadniania    372
  17.4. Efektywność nawodnienia    374
  17.5. Dawka polewowa    376
  17.6. Rurociągi deszczujące    381
  17.7. Systemy nawodnień – zmienne dawki polewowe    383
  17.8. Zalety nawodnień zmienną dawką polewową    386
  
  Rozdział 18 Stosowanie zmiennej ilości wysiewu nasion Stanisław Samborski    387
  18.1. Wstęp    387
  18.2. Założenia do stosowania zmiennej ilości wysiewu nasion.    387
  18.3. Sposoby stosowania zmiennej ilości wysiewu nasion..    388
  18.4. Inne udogodnienia związane ze stosowaniem zmiennej ilości wysiewu nasion    391
  
  Rozdział 19 Zróżnicowana uprawa roli Michał Stępień    393
  19.1. Informacje wstępne    393
  19.2. Główne aspekty uprawy i czynniki determinujące jej sposób    394
  19.3. Różnicowanie uprawy mechanicznej w obrębie pola    397
  19.3.1. Propozycje różnicowania uprawy mechanicznej    400
  
  Rozdział 20 Roboty i systemy autonomiczne w rolnictwie precyzyjnym Dariusz Gozdowski    405
  
  Rozdział 21 Wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego w prowadzeniu gospodarstwa Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski    407
  21.1. Internet rzeczy w rolnictwie precyzyjnym    414
  
  Rozdział 22 Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra    415
  22.1. Wstęp    415
  22.2. Poziomy podejmowania decyzji    415
  22.3. Ocena warunków agrometeorologicznych    417
  22.4. Wybór odmiany rośliny uprawnej    420
  22.5. Wybór środków ochrony roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin    421
  22.6. Stosowanie nawozów    422
    22.6.1. Doradcze programy nawozowe dostępne online    423
    22.6.2. Doradcze programy nawozowe na komputery    425
  22.7. Ochrona roślin    427
    22.7.1. Sygnalizacja pojawu agrofagów    427
    22.7.2. Prognozowanie zabiegów ochronny roślin    431
      22.7.2.1. Ochrona ziemniaka – NegFry    431
      22.7.2.2. Ochrona sadów    433
      22.7.2.3. Ochrona zbóż według zasad integrowanej ochrony    434
  22.8. Nawadnianie    436
    22.8.1. Zrównoważony system nawadniania    436
    22.8.2. Systemy wspomagające nawadnianie    436
  22.9. Zarządzanie gospodarstwem    439
  22.10 . Podsumowanie    440
  Rozdział 23 Opłacalność i wdrażanie rolnictwa precyzyjnego Stanisław Samborski    441
  23.1. Czynniki wpływające na opłacalność rolnictwa precyzyjnego    444
  23.2. Potencjalne korzyści ze stosowania zmiennej dawki środków produkcji    446
  23.3. Mapa zróżnicowania dochodowości produkcji w obrębie pola    448
  23.4. Korzyści niefinansowe – zalety wdrażania rolnictwa precyzyjnego    450
  23.5. Podsumowanie    451
  
  Rozdział 24 Studia przypadków gospodarstw wykorzystujących rozwiązania rolnictwa precyzyjnego Stanisław Samborski    453
  
  Rozdział 25 Rolnictwo precyzyjne w małych gospodarstwach Michał Stępień, Dariusz Gozdowski    471
  25.1. Wstęp    471
  25.2. Niskokosztowe systemy nawigacji ciągników i maszyn rolniczych    472
  25.3. Określanie właściwości gleby na polu    473
  25.4. Orientacja na polu bez odbiornika GPS oraz wykonywanie prostych mapek    478
  25.5. Możliwości różnicowania uprawy i zabiegów na polu    479
  
  Wykaz anglojęzycznych skrótów i wyrażeń Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski    481
  
  Literatura    491
  Skorowidz    511
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia