Właściwości perowskitowej ceramiki ferroelektrycznej na bazie tytanianu baru

3 oceny

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

23,21  27,30 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 16,38 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Główna treść pracy poświęcona jest ferroelektrycznej ceramice na osnowie tytanianu baru niedomieszkowanego oraz domieszkowanego lantanem i żelazem. Praca adresowana jest do szerokiego grona naukowców, zajmujących się poszukiwaniem i udoskonalaniem nowatorskich materiałów ceramicznych o niezwykle interesujących właściwościach, wykorzystywanych do budowy układów mechatronicznych. Zawarto w niej oryginalne wyniki badań związane głównie z syntezą (metodą konwencjonalną oraz metodą zolowo-żelową) i wytwarzaniem perowskitowej ceramiki na osnowie BaTiO3, charakterystyki jej mikrostruktury i struktury krystalicznej, właściwości dielektrycznych, elektrycznych, piroelektrycznych, termorezystywnych i piezorezystywnych oraz jej możliwości aplikacyjnych. Na tomach pracy opisywane są kolejne kroki, które doprowadziły do otrzymania nowego półprzewodnikowego materiału ceramicznego BLT4 o gigantycznej wartości przenikalności elektrycznej, przy stosunkowo niskim poziomie strat dielektrycznych, co predysponuje otrzymany materiał do zastosowania jako alternatywnego wypełnienia ultrakondensatorów. Ceramika ta wykazuje właściwości piezorezystywne w temperaturze pokojowej, co pozwala przypuszczać, że może stać się materiałem bazowym do potencjalnych zastosowań w piezorezystywnych czujnikach ciśnienia, a powyżej temperatury Curie charakteryzuje się właściwościami pozystorowymi, co może zaowocować jej zastosowaniem w termistorach PTCR. Domieszkowanie ceramiki tytanianu baru lantanu jonami żelaza poprawia jej właściwości piezoelektryczne, a zwłaszcza powoduje znaczny wzrost piezoelektrycznego współczynnika d33, co uplasowuje omawianą ceramikę w grupie materiałów bezołowiowych konkurencyjnych dla ceramiki typu-PZT, przeznaczonych do budowy czujników piezoelektrycznych. Dodatkowym atutem zsyntezowanych materiałów jest ekonomiczna i przyjazna środowisku technologia otrzymywania. Dyskutowane materiały konstrukcyjne z powodzeniem znajdą zastosowanie w innowacyjnych elementach elektronicznych dedykowanych do aplikacji w nowoczesnych układach mechatronicznych i automatycznych.


Rok wydania2017
Liczba stron186
KategoriaMateriałoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3248-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  1. Analiza stanu wiedzy w zakresie tematu pracy /    11
  2. Metodyka /    21
  2.1. Analiza ziarnowa proszków /    21
  2.2. Analiza termiczna proszków /    23
  2.3. Badanie mikrostruktury i mikroanaliza rentgenowska /    25
  2.4. Badania struktury krystalicznej /    28
  2.5. Badania dielektryczne /    29
  2.6. Spektroskopia impedancyjna /    31
  2.7. Badania prądów piroelektrycznych i stałoprądowego przewodnictwa elektrycznego /    33
  2.8. Badania piezoelektryczne /    36
  3. Technologia ceramiki BLT /    41
  3.1. Wytwarzanie ceramiki BLT w fazie stałej metodą konwencjonalną /    42
  3.1.1. Etap wstępny procesu technologicznego /    42
  3.1.2. Etap drugi procesu technologicznego — synteza /    46
  3.1.3. Etap trzeci procesu technologicznego — spiekanie /    48
  3.2. Wytwarzanie ceramiki BLT w fazie ciekłej metodą zolowo‑żelową /    49
  3.2.1. Etap wstępny procesu technologicznego /    49
  3.2.2. Etap drugi procesu technologicznego — kalcynacja /    52
  3.2.3. Etap trzeci procesu technologicznego — spiekanie /    56
  3.3. Mikrostruktura i skład chemiczny ceramiki BLT /    57
  3.4. Struktura krystaliczna ceramiki BLT /    66
  4. Właściwości dielektryczne ceramiki BLT /    73
  4.1. Przenikalność elektryczna i straty dielektryczne ceramiki BLT otrzymanej metodą konwencjonalną /    73
  4.2. Przenikalność elektryczna i straty dielektryczne ceramiki BLT otrzymanej metodą zolowo‑żelową /    82
  5. Właściwości elektryczne ceramiki BLT /    89
  5.1. Spektroskopia impedancyjna ceramiki BLT /    89
  5.1.1. Opis charakterystyk impedancyjnych ceramiki BLT otrzymanej metodą zolowo‑żelową /    96
  5.1.2. Opis charakterystyk impedancyjnych ceramiki BLT otrzymanej metodą konwencjonalną /    104
  6. Właściwości piroelektryczne ceramiki BLT /    111
  6.1. Zmiany natężenia prądu piroelektrycznego w zależności od temperatury polaryzacji /    111
  6.2. Zmiany natężenia prądu piroelektrycznego od natężenia pola polaryzacji /    112
  7. Właściwości półprzewodnikowe elektroceramiki BLT4 /    117
  7.1. Właściwości termorezystywne /    117
  7.2. Właściwości piezorezystywne /    121
  8. Domieszkowanie ceramiki BLT4 jonami żelaza /    123
  8.1. Wprowadzenie /    123
  8.2. Technologia /    125
  8.2.1. Analiza termiczna proszków ceramicznych /    125
  8.2.2. Mikrostruktura i analiza EDS ceramiki BLTF /130
  8.2.3. Struktura krystaliczna ceramiki BLTF /    135
  8.3. Właściwości dielektryczne ceramiki BLTF /    136
  8.4. Spektroskopia impedancyjna ceramiki BLTF /    140
  8.5. Temperaturowe zmiany przewodnictwa stałoprądowego ceramiki BLTF /    148
  8.6. Procesy przepolaryzowania ceramiki BLTF /    150
  8.7. Właściwości piezoelektryczne ceramiki BLTF /    151
  9. Możliwości aplikacyjne ceramiki BLT /    155
  
  Podsumowanie /    159
  Wnioski końcowe /    165
  
  Bibliografia /    167
  Summary /    183
  Резюмe /    184
RozwińZwiń