Wytrzymałość materiałów

Wytrzymałość materiałów

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Skrócona wersja 13. wydania podręcznika pod tym samym tytułem, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie wyższych uczelni technicznych.


Autorzy w sposób bardzo przystępny omawiają m.in. takie tematy jak: rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie, analizę naprężeń i odkształceń, skręcanie prętów, linie ugięcia belek, metody energetyczne, zginanie płyt cienkich, naprężenia błonowe, zmęczenie materiałów. Na szczególne podkreślenie zasługuje interpretacja fizyczna i bardzo dobrze dobrany zestaw przykładów, który znacznie ułatwi studentom przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku.


Liczba stron288
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15966-5
Numer wydania16
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Wstęp    13
    1. Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów    13
      1.1. Przedmiot wytrzymałości materiałów. Siły zewnętrzne i wewnętrzne ciała    13
      1.2. Definicja naprężeń    15
      1.3. Klasyfikacja obciążeń    15
      1.4. Zasada de Saint-Venanta    16
      1.5. Układy jednostek w obliczeniach wytrzymałościowych    17
  Część pierwsza. Proste przypadki obciążenia    19
    2. Rozciąganie i ściskanie    19
      2.1. Prawo Hooke’a    19
      2.2. Wykres rozciągania stali niskowęglowych    20
      2.3. Wykresy rozciągania innych materiałów    22
      2.4. Naprężenia dopuszczalne. Współczynnik bezpieczeństwa    25
      2.5. Zasada superpozycji    27
      2.6. Układy statyczne niewyznaczalne    28
      2.7. Naprężenia w pierścieniu poddanym działaniu ciśnienia wewnętrznego    30
      2.8. Energia odkształcenia sprężystego w pręcie rozciąganym    32
    3. Analiza naprężeń i odkształceń    34
      3.1. Analiza naprężeń w jednokierunkowym stanie napięcia    34
      3.2. Naprężenia w dwukierunkowym (płaskim) stanie napięcia    37
      3.3. Metoda wykreślna wyznaczania naprężeń. Koło Mohra    38
      3.4. Analiza naprężeń w płaskim stanie napięcia    40
      3.5. Wyznaczanie naprężeń głównych w płaskim stanie naprężenia    42
      3.6. Uproszczona analiza naprężeń w przestrzennym stanie naprężenia    44
      3.7. Zmiana wymiarów poprzecznych rozciąganego pręta. Liczba Poissona    45
      3.8. Odkształcenia w dwukierunkowym (płaskim) stanie napięcia    47
      3.9. Prawo Hooke’a w trójwymiarowym (przestrzennym) stanie napicia    48
      3.10. Energia sprężysta i zmiana objętości materiału w trójkierunkowym stanie naprężenia    49
    4. Ścinanie    50
      4.1. Czyste ścinanie    50
      4.2. Prawo Hooke’a przy ścinaniu    52
      4.3. Zależność między modułem sprężystości postaciowej G a modułem Younga E    53
      4.4. Energia sprężysta przy ścinaniu    56
      4.5. Uproszczone obliczenia na ścinanie    56
    5. Skręcanie prętów o przekroju kołowym    59
      5.1. Opis odkształceń pręta skręcanego    59
      5.2. Analiza odkształceń i naprężeń w pręcie skręcanym    61
      5.3. Naprężenia maksymalne i kąt skręcenia pręta    63
      5.4. Biegunowy moment bezwładności J0 przekroju kołowego    65
      5.5. Obliczanie wytrzymałościowe wału pełnego    65
      5.6. Energia sprężysta w pręcie skręcanym    66
      5.7. Praca i moc momentu skręcającego    68
      5.8. Wały wydrążone    69
      5.9. Statycznie niewyznaczalne przypadki skręcania wałów    70
      5.10. Naprężenia w sprężynach śrubowych    71
      5.11. Obliczanie odkształceń sprężyn śrubowych    73
    6. Skręcanie swobodne prętów o dowolnych kształtach przekrojów poprzecznych    74
      6.1. Rozkład naprężeń stycznych w prętach skręcanych    74
      6.2. Analogia hydrodynamiczna    76
      6.3. Swobodne skręcanie prętów cienkościennych o przekroju zamkniętym. Wzory Bredta    77
      6.4. Swobodne skręcanie prętów o przekroju prostokątnym    79
      6.5. Swobodne i nieswobodne skręcanie prętów    81
      6.6. Swobodne skręcanie prętów cienkościennych o przekrojach otwartych    81
    7. Moment bezwładności figur płaskich    83
      7.1. Moment bezwładności względem osi    83
      7.2. Momenty bezwładności względem osi równoległych. Wzór Steinera    85
      7.3. Odśrodkowy moment bezwładności    86
      7.4. Wzór Steinera dla odśrodkowych momentów bezwładności    87
      7.5. Moment bezwładności względem układu osi obróconych    89
      7.6. Osie główne i momenty bezwładności względem osi głównych    90
      7.7. Koło Mohra dla momentów bezwładności    91
    8. Zginanie    93
      8.1. Uwagi ogólne. Rodzaje zginania    93
      8.2. Definicje sił normalnych, sił tnących i momentów gnących    95
      8.3. Związek między siłą tnącą, momentem gnącym i obciążeniem ciągłym    96
      8.4. Wykresy sił tnących i momentów gnących    97
      8.5. Opis odkształceń belki poddanej czystemu zginaniu    101
      8.6. Analiza naprężeń w pręcie zginanym    103
      8.7. Wnioski i uogólnienia wynikające z przedstawionej teorii czystego zginania    107
      8.8. Belki o równomiernej wytrzymałości na zginanie    108
      8.9. Zginanie ukośne    110
      8.10. Energia sprężysta w prętach zginanych    112
  Część druga. Wytrzymałość złożona    115
    9. Hipotezy wytrzymałościowe    115
      9.1. Wprowadzenie    115
      9.2. Hipoteza największych naprężeń normalnych (?max)    116
      9.3. Hipoteza największego wydłużenia względnego (?max)    116
      9.4. Hipoteza największych naprężeń tnących (?max)    117
      9.5. Hipoteza Hubera    118
      9.6. Praktyczne wykorzystanie hipotez wytrzymałościowych. Naprężenia zredukowane    120
    10. Podstawowe przypadki wytrzymałości złożonej    123
      10.1. Zginanie i skręcanie    123
      10.2. Zginanie i ścinanie    126
      10.3. Rozkład naprężeń tnących w belkach o przekroju prostokątnym    129
      10.4. Rozkład naprężeń stycznych (tnących) w belce o przekroju kołowym    130
      10.5. Rozkład naprężeń tnących w belce o przekroju dwuteowym    132
  Część trzecia. Linie ugięcia belek    135
    11. Metoda analityczna wyznaczania linii ugięcia belek    135
      11.1. Równanie różniczkowe linii ugięcia    135
      11.2. Linia ugięcia belki wspornikowej    136
      11.3. Linia ugięcia belki podpartej na końcach, obciążonej w środku sił skupioną P oraz na całej długości obciążeniem ciągłym q    139
      11.4. Linia ugięcia belki podpartej na końcach, obciążonej parą sił o momencie M0    141
      11.5. Linia ugięcia belki podpartej na końcach, obciążonej siła poprzeczną    143
      11.6. Uproszczony sposób wyznaczania stałych całkowania. Metoda Clebscha    145
      11.7. Zastosowanie metody Clebscha do belek zginanych parą sił o momencie M0 i obciążeniem ciągłym q    148
    12. Metoda wykreślno-analityczna wyznaczania linii ugięcia    150
      12.1. Metoda wykreślno-analityczna wyznaczania linii ugięcia belek (metoda obciążeń wtórnych)    150
      12.2. Przykłady zastosowania metody wykreślno-analitycznej    151
    13. Wyboczenie    155
      13.1. Utrata stateczności (wyboczenie) pręta ściskanego    155
      13.2. Inne przypadki wyboczenia prętów    158
      13.3. Naprężenia krytyczne. Smukłość pręta    159
      13.4. Granica stosowalności wzoru Eulera. Wzory Tetmajera i Johnsona – Ostenfelda    160
  Część czwarta. Statycznie niewyznaczalne i złożone przypadki zginania belek    165
    14. Statycznie niewyznaczalne przypadki zginania belek    165
      14.1. Jednokrotnie statycznie niewyznaczalny przykład zginania belki    165
      14.2. Dwukrotnie statycznie niewyznaczalny przykład zginania belki    168
      14.3. Obliczanie ram    170
      14.4. Belki na trzech podporach    173
      14.5. Belki wielopodporowe    175
      14.6. Równanie trzech momentów    176
      14.7. Obliczanie belek za pomocą równania trzech momentów    179
    15. Belki na podłożu sprężystym    183
      15.1. Interpretacja fizyczna kolejnych pochodnych równania linii ugięcia belki    183
      15.2. Równanie linii ugięcia belki spoczywającej na podłożu sprężystym    185
      15.3. Równanie linii ugięcia belki długiej na podłożu sprężystym    187
    16. Pręty smukłe    189
      16.1. Pręty smukłe ściskane i zginane    189
      16.2. Przykłady obliczania prętów smukłych ściskanych i zginanych    193
    17. Zginanie prętów silnie zakrzywionych    196
      17.1. Rozkład naprężeń w zginanym pręcie silnie zakrzywionym    196
      17.2. Wyznaczanie promienia krzywizny warstwy obojętnej w prętach silnie zakrzywionych    198
  Część piąta. Metody energetyczne    203
    18. Energia sprężysta układu liniowosprężystego. Twierdzenie Castigliano    203
      18.1. Energia sprężysta w prętach rozciąganych, skręcanych lub zginanych    203
      18.2. Energia sprężysta od sił tnących    204
      18.3. Wzór ogólny na energię sprężystą w prętach prostych    206
      18.4. Siły uogólnione i współrzędne uogólnione. Układ Clapeyrona    208
      18.5. Twierdzenie Castigliano    210
      18.6. Obliczanie przemieszczeń prętów za pomocą twierdzenia Castigliano. Wprowadzanie sił dodatkowych    212
      18.7. Uwagi dotyczące zasady superpozycji w metodach energetycznych    214
    19. Twierdzenie Menabrea i zasada Bettiego    217
      19.1. Twierdzenie Menabrea    217
      19.2. Obliczanie statycznie niewyznaczalnych belek i ram za pomocą twierdzenia Menabrea    219
      19.3. Zasad symetrii i antysymetrii    221
      19.4. Zasada wzajemności prac (Bettiego) i wzajemności przemieszczeń (Maxwella)    224
    20. Równania Maxwella – Mohra    227
      20.1. Wyznaczanie przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych. Metoda Maxwella-Mohra    227
      20.2. Uproszczona metoda obliczania całek we wzorze Maxwella – Mohra    229
      20.3. Przykłady obliczania odkształceń za pomocą wzoru Maxwella – Mohra    233
      20.4. Równania Maxwella – Mohra    235
      20.5. Przykład rozwiązywania układu statycznie niewyznaczalnego za pomocą równań Maxwella – Mohra    237
  Część szósta. Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów    239
    21. Zginanie płyt cienkich    239
      21.1. Walcowe zginanie płyt    239
      21.2. Dwa wzajemne prostopadłe czyste zginania płyt    242
      21.3. Obliczanie płyt kołowosymetrycznych    243
    22. Obliczanie naczyń cienkościennych, rur grubościennych i krążków wirujących    248
      22.1. Naprężenia błonowe w powłokach osiowosymetrycznych    248
      22.2. Naprężenia błonowe w powłoce kulistej    250
      22.3. Naprężenia błonowe w zbiorniku walcowym    251
      22.4. Naprężenia błonowe w zbiorniku stożkowym    252
      22.5. Naprężenia w rurach grubościennych (zadanie Lamégo)    253
      22.6. Obliczanie wirujących krążków o stałej grubości    256
      22.7. Krążek wirujący o równej wytrzymałości    258
    23. Środek sił poprzecznych i nieswobodne skręcanie prętów    261
      23.1. Środek sił poprzecznych    261
      23.2. Wyznaczanie położenia środka sił poprzecznych    263
      23.3. Przykłady wyznaczania położenia środka sił poprzecznych    266
      23.4. Nieswobodne skręcanie prętów    268
      23.5. Nieswobodne skręcanie pręta o przekroju dwuteowym    269
    24. Naprężenia kontaktowe (dociskowe) i spiętrzenie naprężeń    274
      24.1. Naprężenia dociskowe. Wzory Hertza    274
      24.2. Naprężenia zredukowane przy ściskaniu kul i wałków. Wzory Bielajewa    276
      24.3. Spiętrzenie naprężeń. Współczynnik kształtu    277
    25. Zmęczenie materiałów    280
      25.1. Zjawisko zmęczenia i rodzaje cykli naprężeń    280
      25.2. Wytrzymałość zmęczeniowa przy cyklu obustronnym. Wykres Wöhlera    281
      25.3. Wytrzymałość zmęczeniowa przy cyklach niesymetrycznych. Wykres Smitha i wykres Haigha    283
      25.4. Wpływ spiętrzenia naprężeń i innych czynników na wytrzymałość zmęczeniową    285
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia