Współczesne magnesy

Współczesne magnesy

Technologie, mechanizmy koercji, zastosowania

1 opinia

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

37,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat magnesów. Omówiono wytwarzane i stosowane materiały magnetycznie twarde, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów zawierających metale z grupy ziem rzadkich. Zamieszczono informacje dotyczące ich właściwości magnetycznych, struktury, metod wytwarzania i ich wpływu na właściwości użytkowe. Omówiono również podstawowe zastosowania magnesów. Następnie opisano mechanizmy koercji w magnesach, procesy przemagnesowania warunkujące właściwości magnetyczne oraz rolę i metody obserwacji struktury domenowej. Książka zawiera też zarys historii materiałów magnetycznie twardych. Uzupełniają ją tablice, w których podano właściwości magnesów, a także słowniczek podstawowych terminów. Jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów wydziałów inżynierii materiałowej oraz fizyki.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron266
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-2043-049-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i terminów    9
  Znaczenie częściej używanych terminów    13
  Wprowadzenie    15
  1. Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów    17
    1.1. Biografie pionierów badań magnetycznych    35
      Louis Eugene Felix Neel (1904-2000)    35
      Szczepan Szczeniowski (1898-979)    37
      Ludwik Kozłowski (1907-994)    38
      Adam Smoliński (1910-1996)    39
      Włodzimierz Trzebiatowski (1906-982)    40
      Bohdan Staliński (1924-1993)    41
    Literatura do rozdz. 1    42
  2. Współczesne magnesy    46
    2.1. Ogólna charakterystyka materiałów magnetycznie twardych - magnesów    46
    2.2. Podstawowe parametry magnesów    52
    2.3. Magnesy Alnico    57
    2.4. Twarde ferryty    59
    2.5. Magnesy zawierające metale z grupy ziem rzadkich    61
      2.5.1. Właściwości faz międzymetalicznych typu metal z grupy ziem rzadkich – metal przejściowy    61
      2.5.2. Magnesy typu SmCo5    64
      2.5.3. Magnesy typu Sm2Co17    67
      2.5.4. Magnesy typu Nd-Fe-B    72
        2.5.4.1. Właściwości fazy Nd2Fe14B    72
        2.5.4.2. Spiekanie z proszków    74
        2.5.4.3. Szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego    77
        2.5.4.4. Metody wodorowe    80
        2.5.4.5. Mechaniczna synteza stopów    81
        2.5.4.6. Wiazanie proszków spoiwem    83
        2.5.4.7. Zagęszczanie proszków bez środka wiążącego    84
        2.5.4.8. Rola składu chemicznego w kształtowaniu właściwości magnetycznych    88
      2.5.5. Magnesy odlewane Nd-Fe-C    92
      2.5.6. Magnesy typu Sm-Fe-N    93
    2.6. Magnesy nanokrystaliczne i nanokompozytowe    101
      2.6.1. Ogólna charakterystyka materiałów nanokrystalicznych    101
        2.6.1.1. Materiały nanokrystaliczne jednofazowe    103
        2.6.1.2. Materiały nanokrystaliczne dwufazowe (nanokompozyty)    105
      2.6.2. Metody wytwarzania materiałów nanokrystalicznych    107
      2.6.3. Nanokrystaliczne magnesy Nd2Fe14B    118
      2.6.4. Nanokrystaliczne magnesy Sm-Fe-N    120
      2.6.5. Ilościowe określenie podwyższenia remanencji w magnesach    123
      2.6.6. Wpływ nanostruktury na temperaturę Curie    125
      2.6.7. Perspektywy rozwoju nanokompozytów - magnesy anizotropowe    127
    2.7. Straty właściwości magnetycznych    128
      2.7.1. Odwracalne straty właściwości magnetycznych    129
      2.7.2. Nieodwracalne straty namagnesowania    131
    2.8. Główne obszary zastosowań magnesów    134
    Literatura do rozdz. 2    140
  3. Mechanizmy koercji    145
    3.1. Wcześniejsze teorie koercji    148
      3.1.1. Procesy przemagnesowania w magnesach o anizotropii kształtu    149
      3.1.2. Procesy przemagnesowania w magnesach o dominującej roli anizotropii magnetokrystalicznej    151
    3.2. Współczesne teorie koercji    152
      3.2.1. Modele zarodkowania domen odwrotnego namagnesowania    154
        3.2.1.1. Model nukleacyjny Kronmüllera    155
        3.2.1.2. Model rozrostu zarodka Givorda    160
      3.2.2. Modele kotwiczenia ścian domenowych    165
    3.3. Procesy przemagnesowania nanokrystalicznych magnesów – domeny wzajemnego oddziaływania    169
    3.4. Straty z histerezy rotacyjnej    174
    3.5. Rola struktury domenowej w mechanizmach koercji współczesnych magnesów    189
    3.6. Dodatkowe informacje o mechanizmach koercji    193
      3.6.1. Zmiany koercji JHc i remanencji Mr w zależności od kata H, jaki tworzy pole magnetyczne z kierunkiem wyróżnionym namagnesowania w magnesach    193
      3.6.2. Określenie zmian koercji JHc, wyznaczonych z częściowych pętli histerezy w zależności od natężenia pola magnetycznego    196
      3.6.3. Krzywe remanencji Mr (zależność Wohlfartha)    197
      3.6.4. Wpływ temperatury na koercje JHc    199
    Literatura do rozdz. 3    201
  4. Metody obserwacji domen magnetycznych    206
    4.1. Metoda figur proszkowych Bittera    207
    4.2. Metody magnetooptyczne    212
    4.3. Transmisyjny mikroskop elektronowy    217
      4.3.1. Wcześniejsze metody obserwacji struktur domenowych masywnych ferromagnetyków    217
      4.3.2. Mikroskopia Lorentza    218
        4.3.2.1. Obserwacje struktury domenowej metoda rozogniskowania (kontrast Fresnela)    219
        4.3.2.2. Obserwacje struktury domenowej metoda wycięcia jednej z wiązek ugiętych (kontrast Foucaulta)    220
      4.3.3. Obserwacje struktury ściany domenowej metoda niskokatowego ugięcia wiązki elektronów    222
    4.4. Skaningowy mikroskop elektronowy    224
      4.4.1. Metoda figur proszkowych Bittera z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego    229
    Literatura do rozdz. 4    230
  5. Wyznaczanie podstawowych parametrów mikromagnetycznych magnesów    234
    5.1. Wyznaczenie samoistnych parametrów magnetycznych magnesów oraz faz tworzących magnes    235
    5.2. Wyznaczenie gęstości energii ścian domenowych magnetyka c z zależności D(L) w kierunku magnetycznie wyróżnionym    239
    5.3. Wyznaczenie gęstości energii ścian domenowych ? metodą Bodenbergera-Huberta    249
    5.4. Wyznaczenie gęstości energii ścian domenowych ? ze strat energii z histerezy liniowej    252
    5.5. Wyznaczenie gęstości energii ścian domenowych ? na podstawie zależności koercji JHc od wielkości ziaren    254
    Literatura do rozdz. 5    255
  Zakończenie    258
  Załączniki    261
    Ogólna charakterystyka wielkości magnetycznych    261
    Porównanie jednostek w układzie Gaussa i SI    262
    Porównanie średnich właściwości wybranych grup materiałów magnetycznie twardych    263
  Skorowidz    264
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia