Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Monografia jest wynikiem kilkuletniej pracy autorki nad materiałem małopolskich rot przysiąg sądowych, nad ich analizą fonetyczną z naciskiem na wskazanie tych cech fonetycznych przysiąg sądowych, które stanowią o specyfice języka mieszkańców Małopolski w XIV i XV wieku oraz o jego wewnętrznym zróżnicowaniu. To jednocześnie pierwsza praca powstała na podstawie tych cennych dokumentów - od dawna wyczekiwana przez językoznawców - obejmująca najważniejsze zagadnienia z zakresu fonetyki w ujęciu całościowym.


O szczególnych walorach tej publikacji decydują: wybór tematu (analiza materiału niezwykle cennego - rot sądowych jako tekstów ściśle datowanych, zlokalizowanych, zachowanych w znacznej liczbie, stanowiących obraz żywej, potocznej polszczyzny średniowiecznej, odgrywających kluczową rolę w dyskusji na temat regionalnych źródeł polskiego języka literackiego, a do tej pory niewykorzystanych w całości w tychże badaniach - monografia zatem oryginalna i nowatorska), szeroka podstawa materiałowa (wszystkie dostępne wydania małopolskich rot sądowych), adekwatne instrumentarium badawcze (metody badań: filologiczna ze szczególnym akcentem na zasady analizy graficzno-ortograficznej tekstów dawnych, strukturalna, statystyczna, chronologia bezwzględna i względna, historyczno-porównawcza, rekonstrukcji wewnętrznej, geograficzna), racjonalnie przyjęte założenia teoretyczne, zarówno wstępne, jak i otwierające każdy rozdział analizy fonetycznej - bogata podstawa merytoryczna, gruntowne opanowanie i wykorzystanie rozległej literatury przedmiotu, szczegółowość, wszechstronność i wnikliwość analizy fonetycznej z obszernym zestawem zagadnień fonetycznych do opisu, rozległe tło porównawcze dla prowadzonych rozważań z uwzględnieniem kontekstu zarówno - i przede wszystkim - językowego, jak i kulturowego, wreszcie najistotniejszy walor - ważne dla badań dziejów naszego języka wnioski naukowe.


Liczba stron356
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8421-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. WSTĘP     11
  
  1.1. Organizacja sądownictwa w Małopolsce     11
  1.2. Roty sądowe – treść i znaczenie     13
  1.3. Stan badań nad rotami, dotychczasowe wydania i opracowania – spojrzenie krytyczne     16
  1.4. Rola badań nad rotami w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego     22
  1.5. Grafia zabytków językowych ze szczególnym uwzględnieniem rot przysiąg sądowych     25
  
  II. Przedmiot i cel badań     29
  
  III. Metodologia badań     31
  
  IV. Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych     35
  
  4.1. System wokaliczny     35
  4.1.1. Rozwój samogłosek nosowych     35
  4.1.1.1. Kontynuanty prasłowiańskiego     36
  4.1.1.2. Kontynuanty prasłowiańskiego     37
  4.1.1.3. Nosówki w wygłosie i przed sonornymi     40
  4.1.1.4. Formy acc. sg. zaimków mię, cię, się w połączeniu z przyimkiem i czasownikiem     42
  4.1.1.5. Samogłoski nosowe w rotach chęcińskich i krakowskich po roku 1440     47
  4.1.2. Zmiany samogłoskowe w pozycjach zależnych     48
  4.1.2.1. Rozwój ja- > je-     48
  4.1.2.2. Realizacja tart – tert     51
  4.1.2.3. Zmiana ‘ew w ‘ow     53
  4.1.2.4. Rozwój ra- > re-     59
  4.1.3. Wpływ samogłosek półotwartych     61
  4.1.3.1. Zmiany grup ir, yr w er     61
  4.1.3.2. Rozwój i, y przed l, ł w e     70
  4.1.3.3. Mieszanie grup iN, yN, eN [Zmiana -im (-ym) w -em, -imy w -emy; Przejście -em w -im (-ym)]     71
  4.1.3.4. Realizacja o, u przed N     84
  4.1.4. Zmiana grup ky, gy na ki, gi     85
  4.1.5. Rozwój u w i po spółgłoskach miękkich     90
  4.1.6. Wahania ‘o‘e i ‘a‘e przed T     93
  4.1.7. Końcówka -ej     99
  4.1.8. Ograniczenie zasięgu występowania i redukcja fonemów samogłoskowych     110
  4.1.8.1. Usuwanie e ruchomego     110
  4.1.8.2. Redukcja e w wygłosie     112
  4.1.8.3. Redukcja o w wygłosie     117
  4.1.8.4. Zanik wygłosowego i w formach trybu rozkazującego     118
  4.1.8.5. Zanik wygłosowego i w bezokolicznikach     122
  4.1.8.6. Zanik i w śródgłosie     123
  4.1.9. Zmiany wywołane kontrakcją     126
  4.2. System konsonantyczny     132
  4.2.1. Opozycja: bezdźwięczna – dźwięczna     132
  4.2.1.1. Realizacja D przed T (upodobnienie wsteczne)     132
  4.2.1.2. Realizacja T przed D (udźwięcznienie wsteczne)     138
  4.2.1.3. Asymilacja postępowa pod względem dźwięczności: ř, v, v’ po T     139
  4.2.1.4. Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi     146
  4.2.1.5. Realizacja spółgłosek w wygłosie     150
  4.2.1.5.1. Realizacja spółgłosek dźwięcznych w wygłosie absolutnym     150
  4.2.1.5.2. Fonetyka międzywyrazowa. Realizacja DT i TD – spółgłosek w wygłosie zależnym     154
  4.2.1.5.3. Fonetyka międzywyrazowa. Realizacja spółgłosek właściwych przed półotwartymi i samogłoskami     158
  4.2.2. Opozycja: twarda – miękka     163
  4.2.2.1. Rozwój t’, d’ w ć, ʒ́ (afrykatyzacja)     163
  4.2.2.2. Rozwój s’, z’ w ś, ź    166
  4.1.2.4 Rozwój r’ w ř     170
  4.2.3. Mazurzenie     176
  4.2.4. Struktura i ewolucja wybranych grup spółgłoskowych    196
  4.2.4.1. Struktura grup spółgłoskowych    196
  4.2.4.2. Ewolucja wybranych grup spółgłoskowych    210
  
  V. Podsumowanie rozważań    219
  
  Bibliografia    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia