Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Monografia jest wynikiem kilkuletniej pracy autorki nad materiałem małopolskich rot przysiąg sądowych, nad ich analizą fonetyczną z naciskiem na wskazanie tych cech fonetycznych przysiąg sądowych, które stanowią o specyfice języka mieszkańców Małopolski w XIV i XV wieku oraz o jego wewnętrznym zróżnicowaniu. To jednocześnie pierwsza praca powstała na podstawie tych cennych dokumentów - od dawna wyczekiwana przez językoznawców - obejmująca najważniejsze zagadnienia z zakresu fonetyki w ujęciu całościowym.


O szczególnych walorach tej publikacji decydują: wybór tematu (analiza materiału niezwykle cennego - rot sądowych jako tekstów ściśle datowanych, zlokalizowanych, zachowanych w znacznej liczbie, stanowiących obraz żywej, potocznej polszczyzny średniowiecznej, odgrywających kluczową rolę w dyskusji na temat regionalnych źródeł polskiego języka literackiego, a do tej pory niewykorzystanych w całości w tychże badaniach - monografia zatem oryginalna i nowatorska), szeroka podstawa materiałowa (wszystkie dostępne wydania małopolskich rot sądowych), adekwatne instrumentarium badawcze (metody badań: filologiczna ze szczególnym akcentem na zasady analizy graficzno-ortograficznej tekstów dawnych, strukturalna, statystyczna, chronologia bezwzględna i względna, historyczno-porównawcza, rekonstrukcji wewnętrznej, geograficzna), racjonalnie przyjęte założenia teoretyczne, zarówno wstępne, jak i otwierające każdy rozdział analizy fonetycznej - bogata podstawa merytoryczna, gruntowne opanowanie i wykorzystanie rozległej literatury przedmiotu, szczegółowość, wszechstronność i wnikliwość analizy fonetycznej z obszernym zestawem zagadnień fonetycznych do opisu, rozległe tło porównawcze dla prowadzonych rozważań z uwzględnieniem kontekstu zarówno - i przede wszystkim - językowego, jak i kulturowego, wreszcie najistotniejszy walor - ważne dla badań dziejów naszego języka wnioski naukowe.


Liczba stron356
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8421-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. WSTĘP    11
  1.1. Organizacja sądownictwa w Małopolsce    11
  1.2. Roty sądowe – treść i znaczenie    13
  1.3. Stan badań nad rotami, dotychczasowe wydania i opracowania – spojrzenie krytyczne    16
  1.4. Rola badań nad rotami w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego    22
  1.5. Grafia zabytków językowych ze szczególnym uwzględnieniem rot przysiąg sądowych    25
  II. Przedmiot i cel badań    29
  III. Metodologia badań    31
  IV. Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych    35
  4.1. System wokaliczny    35
  4.1.1. Rozwój samogłosek nosowych    35
  4.1.1.1. Kontynuanty prasłowiańskiego    36
  4.1.1.2. Kontynuanty prasłowiańskiego    37
  4.1.1.3. Nosówki w wygłosie i przed sonornymi    40
  4.1.1.4. Formy acc. sg. zaimków mię, cię, się w połączeniu z przyimkiem i czasownikiem    42
  4.1.1.5. Samogłoski nosowe w rotach chęcińskich i krakowskich po roku 1440    47
  4.1.2. Zmiany samogłoskowe w pozycjach zależnych    48
  4.1.2.1. Rozwój ja- > je-    48
  4.1.2.2. Realizacja tart – tert    51
  4.1.2.3. Zmiana ‘ew w ‘ow    53
  4.1.2.4. Rozwój ra- > re-    59
  4.1.3. Wpływ samogłosek półotwartych    61
  4.1.3.1. Zmiany grup ir, yr w er    61
  4.1.3.2. Rozwój i, y przed l, ł w e    70
  4.1.3.3. Mieszanie grup iN, yN, eN [Zmiana -im (-ym) w -em, -imy w -emy; Przejście -em w -im (-ym)]    71
  4.1.3.4. Realizacja o, u przed N    84
  4.1.4. Zmiana grup ky, gy na ki, gi    85
  4.1.5. Rozwój u w i po spółgłoskach miękkich    90
  4.1.6. Wahania ‘o‘e i ‘a‘e przed T    93
  4.1.7. Końcówka -ej    99
  4.1.8. Ograniczenie zasięgu występowania i redukcja fonemów samogłoskowych    110
  4.1.8.1. Usuwanie e ruchomego    110
  4.1.8.2. Redukcja e w wygłosie    112
  4.1.8.3. Redukcja o w wygłosie    117
  4.1.8.4. Zanik wygłosowego i w formach trybu rozkazującego    118
  4.1.8.5. Zanik wygłosowego i w bezokolicznikach    122
  4.1.8.6. Zanik i w śródgłosie    123
  4.1.9. Zmiany wywołane kontrakcją    126
  4.2. System konsonantyczny    132
  4.2.1. Opozycja: bezdźwięczna – dźwięczna    132
  4.2.1.1. Realizacja D przed T (upodobnienie wsteczne)    132
  4.2.1.2. Realizacja T przed D (udźwięcznienie wsteczne)    138
  4.2.1.3. Asymilacja postępowa pod względem dźwięczności: ř, v, v’ po T    139
  4.2.1.4. Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi    146
  4.2.1.5. Realizacja spółgłosek w wygłosie    150
  4.2.1.5.1. Realizacja spółgłosek dźwięcznych w wygłosie absolutnym    150
  4.2.1.5.2. Fonetyka międzywyrazowa. Realizacja DT i TD – spółgłosek w wygłosie zależnym    154
  4.2.1.5.3. Fonetyka międzywyrazowa. Realizacja spółgłosek właściwych przed półotwartymi i samogłoskami    158
  4.2.2. Opozycja: twarda – miękka    163
  4.2.2.1. Rozwój t’, d’ w ć, ʒ́ (afrykatyzacja)    163
  4.2.2.2. Rozwój s’, z’ w ś, ź    166
  4.1.2.4 Rozwój r’ w ř    170
  4.2.3. Mazurzenie    176
  4.2.4. Struktura i ewolucja wybranych grup spółgłoskowych    196
  4.2.4.1. Struktura grup spółgłoskowych    196
  4.2.4.2. Ewolucja wybranych grup spółgłoskowych    210
  V. Podsumowanie rozważań    219
  Bibliografia    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia