Teorie mitu

Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)

1 opinia

Format:

pdf, mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00

Format: pdf, mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona teoriom mitu literackiego. W książce omówione zostały najważniejsze zagadnienia poruszane przez współczesnych literaturoznawców francuskich w dyskusji nad związkami mitu z literaturą.


Autor: prowadzi rozważania nad uniwersalnymi kwestiami teoretycznoliterackimi, jak koncepcje mitu literackiego, mitologiczne korzenie literatury, mity jako źródło literackich inspiracji, mitotwórcza funkcja literatury, typy transformacji mitów u różnych pisarzy, sposoby funkcjonowania opowieści mitycznej i postaci mitycznych w tekście literackim; systematyzuje najważniejsze zagadnienia literaturoznawcze, np. rozróżnienie między mitem, baśnią a legendą; szczegółowo omawia tradycyjne i najnowsze metody badania mitów w literaturze oraz najnowsze teorie dotyczące relacji między mitem a literaturą; proponuje oryginalną koncepcję mitu literackiego, która spotkała się z uznaniem najlepszych specjalistów we Francji i w Hiszpanii.


Książka została napisana bardzo przystępnym językiem i jest adresowana nie tylko do specjalistów, ale również do studentów poszukujących informacji na temat różnych koncepcji mitu literackiego oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych obecnością mitów w kulturze.


The author summarizes the results of his research on the relationship between myth and literature. He discusses the universal theoretical and literary issues, such as the concepts of literary myth, mythical roots of literature, myths as a source of literary inspirations, myth creating function of literature, types of myth transformations in the texts of various writers and the ways of functioning of the mythical stories and the mythical figures in the literary text. The author systematizes the most important literary issues, e.g. the differences between myth, fairy tale and legend. He also provides a detailed discussion of the traditional and latest methods of studies on myths in literature, as well as the most recent theories concerning the relationship between myth and literature.


Liczba stron420
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-2071-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  
  Rozdział    1
  Granice mitu    9
  1.1. Co to znaczy „mit”?    11
  1.1.1. Mythos w starożytnej Grecji    11
  1.1.2. Bajka, czyli mit    12
  1.1.3. Problemy z definicją mitu    13
  1.2. Mit a inne gatunki opowiadań    15
  1.2.1. Różnice pomiędzy mitem, legendą i baśnią    16
  1.2.2. Pokrewieństwo mitu i baśni – perspektywa diachroniczna    20
  1.2.3. Podobieństwo baśni i mitu – zacieranie się granic    23
  1.2.4. Mit a utopia    26
  1.2.5. Mit a inne formy narracyjne    28
  1.2.6. Kontrowersyjna koncepcja mitu jako gatunku literackiego    29
  1.2.7. Mit jako „gatunek ruchomy”    30
  1.2.8. Wątpliwości    30
  1.3. Mit a rodzaje i gatunki literackie    31
  1.3.1. Powstawanie rodzajów i gatunków literackich – teorie Northropa Frye’a i Pierre’a Brunela    32
  1.3.2. Mit a epopeja    34
  1.3.3. Mit a dramat    35
  1.3.4. Mit a poezja    36
  1.3.5. Mit a powieść    39
  1.3.6. Zdolność mitu do przejawiania się w różnych
  rodzajach literackich    41
  1.4. Jak francuscy komparatyści próbowali odróżnić
  mit od tematu, czyli kłopoty z terminologią    43
  1.4.1. Terminologia przed rokiem 1969    43
  1.4.2. Rozróżnienie na mit literacki i temat
  według Pierre’a Albouy    44
  1.4.3. Mit jako kategoria zbędna w tematologii
  (według Raymonda Troussona)    45
  1.4.4. Jak zdefiniować mit, motyw, temat, topos – propozycje innych badaczy    47
  1.5. Mit a archetyp    52
  1.5.1. Archetyp według Carla Gustava Junga    52
  1.5.2. Pojęcie archetypu w pracach Maud Bodkin
  i Northropa Frye’a    54
  1.5.3. Pojęcie archetypu w studiach Gilberta Duranda    56
  1.5.4. Pojęcie archetypu w studiach Pierre’a Brunela    59
  1.6. Mity biblijne    60
  1.6.1. Badania nad mitami w kontekście studiów
  literaturoznawczych nad Biblią    60
  1.6.2. Czy można mówić o „mitach biblijnych”?    64
  1.6.3. Mit chrześcijański w średniowieczu    68
  1.6.4. Specyfika relacji pomiędzy mitami biblijnymi a literaturą    70
  
  Rozdział    2
  Koncepcje mitu w badaniach literaturoznawczych    73
  2.1. Główne punkty odniesienia    75
  2.1.1. Mit według Mircei Eliadego    75
  2.1.2. Mit według Claude’a Lévi-Straussa    77
  2.1.3. Mit według Northropa Frye’a    81
  2.1.4. Pozostałe punkty odniesienia    86
  2.2. Jak definiują mit francuscy literaturoznawcy?    89
  2.2.1. Mit według Gilberta Duranda    89
  2.2.2. Mit według Pierre’a Brunela    90
  2.2.3. Mit według Claude’a Abastado    92
  2.2.4. Mit według Colette Astier    93
  2.2.5. Mit według Pascale Auraix-Jonchière    94
  2.2.6. Mit według Jeana-Louisa Backèsa    95
  2.2.7. Mit według Sylvie Ballestra-Puech    96
  2.2.8. Mit według Jacques’a Boulogne’a    97
  2.2.9. Mit według Régisa Boyera    99
  2.2.10. Mit według Yves’a Chevrela    99
  2.2.11. Mit według André Dabeziesa    100
  2.2.12. Mit według Alaina Deremetza    102
  2.2.13. Mit według Marie-José Fourtanier    103
  2.2.14. Mit według Véronique Gély    103
  2.2.15. Mit według Daniela Madelénata    104
  2.2.16. Mit według André Siganosa    104
  2.2.17. Mit według Hélène Tuzet    106
  2.2.18. Mit według Simone Vierne    106
  2.2.19. Mit według Jeana-Jacques’a Wunenburgera    107
  2.2.20. Mit etnoreligijny a mit literacki    109
  2.2.21. Mit literacki a mit zliteraryzowany    118
  
  Rozdział    3
  Mit a literatura    123
  3.1. Mitologiczne korzenie literatury    125
  3.1.1. Początki refleksji nad związkami literatury i mitu    125
  3.1.2. Mitologiczne podłoże literatury    126
  3.1.3. Śmierć mitu – narodziny literatury    128
  3.1.4. Literatura jako forma przetrwania mitu    129
  3.1.5. Różnice pomiędzy mitem a literaturą    132
  3.1.6. Różnice i podobieństwa pomiędzy narracją
  mityczną a literacką    133
  3.1.7. Pokrewieństwo literatury i mitu    135
  3.1.8. Literatura współczesna a mit    139
  3.1.9. Nowe spojrzenie na związki literatury i mitu    140
  3.2. Mity jako źródło inspiracji    141
  3.2.1. Mit jako odpowiedź na pytania egzystencjalne    141
  3.2.2. Mit jako schemat poznawczy    143
  3.2.3. Spotkanie z archetypami    144
  3.2.4. Odkrywanie siebie    146
  3.2.5. Mit jako lekarstwo na traumę i lęk    147
  3.2.6. Mit jako narzędzie walki politycznej    150
  3.3. Nowe mity literackie    151
  3.3.1. Literatura jako źródło mitów    151
  3.3.2. Jak fikcyjna opowieść staje się mitem    152
  3.3.3. Nowi bohaterowie mityczni    157
  3.3.4. Images-forces    160
  3.3.5. Mity polityczno-heroiczne    161
  3.4. Mity w literaturach nieeuropejskich    166
  3.4.1. Mity w literaturze afrykańskiej    166
  3.4.2. Mity w literaturze Dalekiego Wschodu    169
  3.4.3. Mity w literaturze indyjskiej    172
  3.5. Czy fantastyka jest współczesną mitologią?    173
  3.5.1. Słownik o tajemniczym tytule    173
  3.5.2. Mity a fantastyka    174
  3.5.3. Fantastyka jako współczesna mitologia    175
  
  Rozdział    4
  Mit w tekście literackim    177
  4.1. Literackie transformacje mitów    179
  4.1.1. Przekształcenia mitów w procesie twórczym    179
  4.1.2. Transformacje mitów w świetle teorii Genette’a.
  Intertekstualność mityczna    182
  4.1.3. Inne modele opisu transformacji mitów    186
  4.1.4. Nietypowe rodzaje transformacji mitów    188
  4.2. Funkcjonowanie mitu w tekście literackim    191
  4.2.1. Tekst literacki jako reinterpretacja mitu    191
  4.2.2. Emergencja, elastyczność i promieniowanie mitu    192
  4.2.3. Wpływ mitu na strukturę i znaczenie dzieła    195
  4.2.4. Wpływ mitu na recepcję dzieła    197
  4.3. Mity bez narracji    197
  4.3.1. Mit rozproszony w starożytności. Redukcja fabuły mitycznej    198
  4.3.2. Okruchy mitu, zalążki mitu    198
  4.3.3. Mityczny bohater zamiast mitycznej opowieści    199
  4.3.4. Mityczny obraz, czyli „opowiadanie nienarracyjne”    202
  4.3.5. Mity, w których (prawie) nic się nie dzieje    203
  4.3.6. Dekonstrukcja mitów w literaturze XX wieku    204
  4.3.7. Jak wyjaśnić rozpadanie się opowieści mitycznych?    205
  4.4. Postać mityczna    206
  4.4.1. Cechy postaci mitycznej    206
  4.4.2. Postacie biblijne jako postacie mityczne    211
  4.4.3. Czy każdy może zostać postacią mityczną?    211
  4.5. Łączenie się mitów w utworach literackich    212
  4.5.1. Kontaminacja, synkretyzm, anastomoza    213
  4.5.2. Badania Anne Geisler-Szmulewicz nad koalescencją mitów    215
  
  Rozdział    5
  Badania nad mitami w literaturze    219
  5.1. Informacje ogólne    221
  5.1.1. Prehistoria, czyli co działo się przed rokiem 1969    221
  5.1.2. Kto wymyślił mitoanalizę i mitokrytykę?    225
  5.1.3. Badania nad mitami na mapie francuskich
  nurtów literaturoznawczych    228
  5.1.4. Kierunki poszukiwań francuskich badaczy
  mitów w literaturze    230
  5.1.5. Ośrodki badawcze    233
  5.1.6. Słowniki mitów    234
  5.2. Najważniejsze kwestie metodologiczne    238
  5.2.1. Obszar badań mitokrytycznych    238
  5.2.2. Zadania i cele mitokrytyki    240
  5.2.3. Mit jako naukowy artefakt    245
  5.2.4. Punkt odniesienia w badaniach nad mitami    245
  5.2.5. Czy mit w literaturze jest elementem systemu mitologicznego?    250
  
  Rozdział    6
  Wybrane metody badawcze    255
  6.1. Pionierskie studium Pierre’a Albouy    257
  6.1.1. Narodziny mitu literackiego    257
  6.1.2. Pojęcie-worek w teorii    258
  6.1.3. Pojęcie-worek w praktyce    259
  6.1.4. Wnioski teoretyczno-metodologiczne, czyli parada sprzeczności    262
  6.2. Mitokrytyka Gilberta Duranda    264
  6.2.1. Gilberta Duranda badania nad wyobraźnią    264
  6.2.2. Ogólne postulaty badawcze    266
  6.2.3. Mitokrytyka i mitoanaliza    267
  6.2.4. Terminologia stosowana w badaniach nad mitami w kulturze    270
  6.2.5. Przykłady zastosowania mitokrytyki i mitoanalizy    273
  6.3. Polemiki Pierre’a Brunela z Gilbertem Durandem    274
  6.3.1. Sceneria mityczna czy archetypowa?    275
  6.3.2. Nieistniejący mit Hagar    276
  6.3.3. O filozofie, który „kłusował w literaturze”    277
  6.3.4. Archetypologia Pierre’a Brunela?    279
  6.4. Mitokrytyka Pierre’a Brunela    280
  6.4.1. Mitokrytyka w teorii    281
  6.4.2. Mitokrytyka w praktyce    281
  6.5. Metoda strukturalna w badaniach nad mitami w literaturze    284
  6.5.1. Fascynacje Lévi-Straussem    284
  6.5.2. Le mythe de Don Juan Jeana Rousseta – przykład analizy strukturalnej mitu    286
  6.5.3. Czy metoda Lévi-Straussa nadaje się do analizy
  mitów w literaturze?    289
  6.6. Teoria recepcji w badaniach nad mitami w literaturze    295
  6.6.1. Mit w świetle teorii Jaussa    295
  6.6.2. Związki mitu z literaturą w świetle teorii Jaussa    296
  6.6.3. Teoria recepcji w praktyce badawczej    298
  6.7. Mity i krytyka genderowa    301
  6.7.1. Mity jako ideologiczny klucz interpretacyjny    301
  6.7.2. Nowe spojrzenie na mityczne bohaterki    303
  
  Rozdział    7
  Cienie mitokrytyki    305
  7.1. Tęsknota za mitem    307
  7.1.1. Mit jako antidotum na strukturalizm    307
  7.1.2. W pogoni za mitycznością    309
  7.1.3. Pragnienie sacrum    313
  7.1.4. Na tropie mityczności i sacrum – kilka przykładów    317
  7.1.5. Wątpliwości    319
  7.2. Mitokrytyka, czyli dywagacje na bliżej nieokreślony temat    323
  7.2.1. Co można znaleźć w studiach na temat mitów?    323
  7.2.2. Konferencje mitokrytyczne, czyli dialog głuchych    328
  
  Rozdział    8
  Nowe spojrzenie na mit    331
  8.1. Przewrót w myśleniu o micie    333
  8.1.1. Mit w starożytnej Grecji – nowe perspektywy    333
  8.1.2. Współczesne mity afrykańskie według Pierre’a Smitha    337
  8.1.3. Koncepcja mitu Hansa Blumenberga    338
  8.2. Nowe strategie w badaniach nad mitami w literaturze    340
  8.2.1. Zmiana perspektywy w literaturoznawstwie    340
  8.2.2. Mitopoetyka Véronique Gély    343
  8.2.3. Porównanie różnicujące Ute Heidmann    347
  8.2.4. Metodologiczny bricolage    351
  Zakończenie    353
  
  Dodatek
  Mity w literaturze francuskiej od średniowiecza do XX wieku    359
  Średniowiecze    361
  Renesans    362
  XVII i XVIII wiek    363
  XIX wiek    365
  XX wiek    366
  Bibliografia    369
  1. Książki    369
  2. Artykuły lub rozdziały w książkach    376
  3. Artykuły w czasopismach    391
  4. Słowniki i encyklopedie    394
  5. Artykuły w internecie    395
  Indeks nazwisk    397
  Streszczenia    407
  Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie
  (1969–2010) (streszczenie)    407
  Theories of Myth. French Literary Studies (1969–2010)
  (abstract)    408
  Théories du mythe. La critique littéraire en France
  (1969–2010) (résumé)    409
  Теории мифа. Cовременноe французскоe литературоведениe (1969–2010) (резюме)    410
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia