Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise

-20%

Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 30,00 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,00 zł  


24,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W ostatnich dziesięcioleciach reklama była i pozostaje interesującym materiałem badawczym dla niemalże wszystkich dziedzin nauki, włączając w to językoznawstwo, które nie pozostało obojętne na ten budzący skrajne emocje akt komunikacji.


W niniejszej książce autor, opierając się na teoriach pragmatyki i komunikacji, przedstawia reklamę jako zrytualizowaną formę komunikacji, kładąc akcent na złożoność jej wewnętrznej struktury. Książka ma charakter kontrastywno-porównawczy, na podstawie dobranych przykładów francuskich i polskich autor przedstawia różnice i podobieństwa w definicji reklamy we Francji i w Polsce, jej konstrukcje i funkcjonowanie w świetle teorii komunikacji. Analizując wybrane przykłady, autor omawia struktury, które są warunkiem skuteczności aktu reklamowania (lub jej braku), takie jak przestrzeganie warunków pragmatycznych, problematyka modalności czy użycia presupozycji i implikatur. Książka ma charakter interdyscyplinarny, zaadresowana jest do wszystkich zainteresowanych reklamą w ujęciu językoznawczym i kulturoznawczym.


Rok wydania2013
Liczba stron372
KategoriaJęzyk francuski
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3081-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table des matières
  Liste d’abréviations /9
  
  Introduction
  I. A vant propos /    13
  II. Motivation du choix du thème /    19
  III. Démarches poursuivies /    21
  1. Des approches linguistique et contrastive /    21
  2. Hypothèses /    23
  3. Présentation du corpus /    23
  4. Organisation de la thèse /    26
  
  Premier chapitre
  Construction interne et externe de la communication publicitaire
  I. A perçu théorique /    31
  1. Publicité – problème de définition /    32
  1.1. La publicité comme genre de discours /    35
  1.1.1. Les données externes du contrat de communication publicitaire /    36
  1.1.2. Les données internes du contrat de communication publicitaire /    43
  2. La nuit tous les chats sont gris – publicité et domaines conjoints /    45
  3. Nature de l’acte publicitaire /    50
  3.1. ... Et plus si affinités ... – objectifs visés de la publicité /    52
  4. Au carrefour des échanges : émetteur – récepteur – contexte /    58
  4.1. Scène d’énonciation publicitaire /    67
  4.2. Auteur – narrateur – publocuteur /    69
  4.2.1. La publicité comme contrat énonciatif ou quand « moi » signifie « toi » /    80
  4.2.2. Les récepteurs /    98
  4.2.3. L’emploi des pronoms déictiques « toi » et « vous » /    105
  4.2.4. Les termes d’adresse /    112
  4.3. Référent /    114
  4.3.1. Potentiel référentiel /    117
  4.4. Médium dans le discours publicitaire /    118
  4.4.1. Spécificité du style écrit publicitaire /    120
  4.5. Le verbal publicitaire en contexte interne et externe /    123
  4.5.1. Le fonctionnement du slogan dans la macrostructure
  de l’annonce publicitaire /    126
  4.5.1.1. La mise en situation du slogan – la forme prototypique /    128
  5. La construction syntaxique des slogans. Etude comparative /    133
  5.1. Le néo-langage dans la construction syntaxique des slogans /    140
  
  Deuxième chapitre
  La publicité dans les théories de la communication – des modèles linéaires è une diffraction discursive
  I. Remarque générale /    153
  1. Modèles de communication linéaires /    154
  1.1. Modèle de Shannon-Weaver /    154
  1.2. Vers une conception linguistique – modèle de Lasswell /    164
  2. La diffraction discursive de la communication /    177
  2.1. Perspective conative /    180
  2.1.1. E mergence du processus qualificatif dans la perspective conative /    185
  2.1.2. Pronoms déictiques et perspective conative /    186
  2.2. Perspective référentielle /    191
  2.2.1. Typologie des communications référentielles /    193
  2.3. Perspective poétique /    198
  2.4. La hiérarchie des fonctions jacobsoniennes dans la structure publicitaire /    201
  3. Le schéma communicationnel linguistique de C. Kerbrat-Orecchioni. Au delŕ de l’automatisme de la communication /    208
  
  Troisième chapitre
  Pragmatique de la stratégie publicitaire
  I. Pragmatique des actes de langage – quelques repères théoriques /    217
  1. Publicité et conditions de réussite /    224
  1.1. Le niveau social de réussite de la stratégie publicitaire /    228
  2. Les lois du discours /    233
  2.1. Le principe de coopération /    236
  2.2. Le principe de pertinence /    238
  2.3. Le principe de sincérité /    240
  2.4. Le principe d’informativité et d’exhaustivité /    241
  3. La taxonomie des actes illocutionnaires dans la publicité /    244
  3.1. Les constructions assertives /    246
  3.2. Les constructions directives /    248
  3.3. Les constructions promissives /    252
  4. La modalité et le discours publicitaire /    254
  4.1. Modalité et modalisation – quelques observations /    254
  4.2. Modalité épistémique /    258
  4.2.1. La modalité épistémique – typologie des modalisateurs /    258
  4.2.1.1. Les marqueurs épistémiques lexicaux /    259
  4.2.1.2. Les marqueurs épistémiques morphologiques /    260
  4.2.1.3. Les assertions épistémiques non-modales /    264
  4.2.2. La portée des marqueurs épistémiques /    268
  4.2.3. Les fonctions de la modalité épistémique /    269
  4.2.3.1. La fonction de certitude /    270
  4.2.3.2. La fonction de plausibilité /    270
  4.2.3.3. La fonction de modalité indéterminée /    271
  4.3. La modalité appréciative /    275
  4.3.1. La modalité appréciative – typologie des modalisateurs /    276
  4.3.1.1. La modalité appréciative – les modalisateurs de dépendance syntaxique /    277
  4.3.1.2. La modalité appréciative – les assertions non-modales /    281
  4.4. La modalité intersubjective /    283
  4.4.1. La modalité intersubjective – la dépendance syntaxique /    285
  4.4.2. La modalité déontique /    286
  4.4.3. Modalité intersubjective et actes de langage indirect /    293
  4.4.4. La modalité intersubjective – bilan /    295
  4.4.5. La modalité implicative /    295
  4.4.5.1. Les modalisateurs implicatifs /    296
  4.4.5.2. La modalité implicative – bilan /    302
  5. Implicite, présupposé et sous-entendu – au carrefour de la signification /    303
  5.1. A ctes primaire et secondaire – remarque générale /    304
  5.1.1. Le présupposé /    306
  5.1.1.1. Les constructions présuppositionnelles /    309
  5.1.2. Les sous-entendus /    312
  5.1.2.1. Formes de sous-entendus /    317
  5.1.2.2. La réalisation des sous-entendus /    320
  5.1.2.3. Conditions préliminaires du sous-entendu allusif /    330
  5.1.3. L’argumentation paradoxale /    332
  5.1.4. Les sous-entendus en publicité – conclusion et perspectives /    335
  
  Conclusion /    339
  Annexe /    349
  Bibliographie /    357
  Streszczenie /    365
RozwińZwiń