Farmacja stosowana technologia postaci leku

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

103,95  189,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

103,95189,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik dotyczący postaci leku - rodzajów, właściwości, technologii i ocen jakości.


Każdy lek wprowadzany jest do lecznictwa w określonej postaci farmaceutycznej, którą tworzy się, stosując odpowiednie substancje pomocnicze i technologie. Książka w sposób przystępny wprowadza Czytelnika w tajemnice technologii postaci leku. Dobór właściwej postaci leku to ważny, a czasami podstawowy warunek skutecznej farmakoterapii. Wiedza na ten temat nie tylko pozwala stworzyć i produkować lek, ale także prowadzić skuteczną i bezpieczną farmakoterapię oraz doradzać pacjentowi właściwe użycie leku.


W podręczniku omówiono:


- procesy stosowane w praktyce farmaceutycznej
- poszczególne postaci leku i najnowsze metody ich otrzymywania
- aspekty biofarmaceutyczne - cechy postaci leku warunkującego działanie zgodnie z oczekiwaniem klinicystów: w określonym miejscu, przez odpowiednio długi czas, przy ograniczonych działaniach niepożądanych i wygodnym sposobie aplikacji
- przykłady leków recepturowych oraz sposoby rozwiązywania trudności, jakie mogą się pojawić przy ich sporządzaniu
- nazewnictwo postaci leków obowiązujące w Europie
- charakterystykę substancji pomocniczych stosowanych w technologii farmaceutycznej.


Liczba stron952
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5451-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  Przedmowa VII
  
  CZĘŚĆ I Podstawowe procesy jednostkowe    1
  
  1. Rozdrabnianie (proszkowanie) ciał stałych i analiza wielkości cząstek – Małgorzata Sznitowska     3
  1.1. Właściwości proszków    3
  1.2. Urządzenia służące do rozdrabniania ciał stałych    6
  1.2.1. Młyny    7
  1.2.2. Moździerz i pistel    10
  1.3. Mikronizacja proszków    11
  1.3.1. Urządzenia do mikronizacji proszków    11
  1.4. Pomiar wielkości cząstek w proszkach    15
  1.4.1. Przesiewanie przez sita    16
  1.4.2. Pomiar pod mikroskopem    18
  1.4.3. Licznik przepływowy (metoda z elektrodetekcją)    21
  1.4.4. Dyfrakcja laserowa i spektroskopia korelacji fotonowej    21
  1.5. Badanie powierzchni właściwej i porowatości ciał stałych    23
  
  2. Sączenie – Małgorzata Sznitowska    25
  2.1. Wprowadzenie    25
  2.2. Sposoby sączenia    26
  2.3. Filtry membranowe    29
  2.3.1. Wyjaławianie filtrów membranowych i kontrola integralności    35
  2.4. Inne przegrody sączące    36
  2.4.1. Sączki ze szkła spiekanego    36
  2.4.2. Sączenie przez bibułę    37
  2.4.3. Cedzenie    38
  
  3. Suszenie – Michał Ostrowski, Marcin Płaczek    39
  3.1. Proces suszenia    39
  3.2. Suszarnie    41
  3.2.1. Suszarnie komorowe (atmosferyczne)    41
  3.2.2. Suszarnie próżniowe    42
  3.2.3. Suszarnie tunelowe    43
  3.2.4. Suszarnie walcowe    44
  3.2.5. Suszarnie fluidalne    45
  3.2.6. Suszarnie rozpyłowe    48
  3.3. Suszenie liofilizacyjne (sublimacyjne)    52
  3.3.1. Proces sublimacji    53
  3.3.2. Liofilizatory    54
  3.3.3. Etapy liofilizacji    55
  3.3.4. Zastosowanie liofilizacji w procesie wytwarzania produktów leczniczych    60
  3.3.5. Wytwarzanie liofilizowanych preparatów pozajelitowych    61
  3.4. Inne metody suszenia    61
  3.4.1. Suszarnie mikrofalowe    61
  3.4.2. Suszenie w procesach jednomisowych    62
  
  4. Rozpuszczanie – Małgorzata Sznitowska    63
  4.1. Wprowadzenie    63
  4.2. Roztwory ciał stałych w cieczy    64
  4.2.1. Rozpuszczalniki polarne i niepolarne    64
  4.2.2. Rozpuszczalność    68
  4.2.3. Wpływ temperatury na rozpuszczalność    69
  4.2.4. Szybkość rozpuszczania    70
  4.2.5. Właściwości fizyczne roztworów rzeczywistych    72
  4.2.6. Wartość pH roztworów wodnych i roztwory buforowe    76
  4.3. Rozpuszczalność cieczy w cieczy    79
  4.4. Roztwory koloidalne    79
  4.4.1. Koloidy hydrofilowe (wielkocząsteczkowe)    81
  4.4.2. Koloidy amfifilowe    82
  4.4.3. Żele    86
  4.5. Sposoby zwiększania rozpuszczalności substancji leczniczych w wodzie    87
  4.5.1. Sole – zmiana pH roztworu    88
  4.5.2. Współrozpuszczalniki (kosolwenty)    89
  4.5.3. Modyfikacja chemiczna    89
  4.5.4. Kompleksowanie    90
  4.5.5. Solubilizacja    91
  4.6. Woda – podstawowy rozpuszczalnik    95
  4.6.1. Woda oczyszczona (Aqua purificata)    95
  4.6.2. Woda do wstrzykiwań (Aqua ad iniectabile, Aqua pro iniectione)    102
  4.6.3. Woda wysokooczyszczona (Aqua valde purificata)    105
  4.6.4. Woda do receptury aptecznej (Aqua pro usu officinale)    106
  4.7. Inne rozpuszczalniki    107
  4.7.1. Etanol    107
  4.7.2. Oleje    109
  4.7.3. Glicerol i glikole    111
  
  5. Dyspergowanie w cieszy – zawiesiny i emulsje – Małgorzata Sznitowska    113
  5.1. Wprowadzenie    113
  5.2. Trwałość fizyczna układów dyspersyjnych    113
  5.3. Zawiesiny    116
  5.3.1. Czynniki wpływające na trwałość fizyczną zawiesin    117
  5.3.2. Struktura osadu    122
  5.3.3. Sporządzanie zawiesin    124
  5.3.4. Metody badania trwałości układów zawiesinowych    125
  5.4. Emulsje    126
  5.4.1. Typy emulsji    126
  5.4.2. Emulgatory    127
  5.4.3. Sporządzanie emulsji    136
  5.4.4. Oznaczanie typu emulsji    138
  5.4.5. Trwałość emulsji    139
  
  6. Ekstrakcja surowców roślinnych – Jerzy Jambor    143
  6.1. Wprowadzenie    143
  6.2. Ekstrakty roślinne    145
  6.2.1. Definicje zawarte w Farmakopei Europejskiej oraz w wytycznych Europejskiej Agencji Leków    146
  6.2.2. Definicje stosowane w technologii leku roślinnego    150
  6.2.3. Ekstrakty roślinne jako składniki suplementów diety    151
  6.3. Teoretyczne podstawy ekstrakcji w układzie ciało stałe–ciecz    152
  6.4. Technika ekstrakcji surowców roślinnych    155
  6.4.1. Ekstrakcja w nieruchomej warstwie surowca    155
  6.4.2. Ekstrakcja zawieszonych cząstek surowca w ekstrahencie    156
  6.4.3. Przebieg ekstrakcji w technologii leku roślinnego    156
  6.5. Optymalizacja ekstrakcji    159
  6.5.1. Siła napędowa ekstrakcji    160
  6.5.2. Opór dyfuzyjny ekstrakcji    160
  6.6. Aparaty ekstrakcyjne    163
  6.6.1. Aparaty ekstrakcyjne o działaniu okresowym    165
  6.6.2. Aparaty ekstrakcyjne o działaniu ciągłym    170
  6.7. Ekstrakcja nadkrytyczna    175
  6.8. Zagęszczanie i suszenie ekstraktów    177
  
  7. Wyjaławianie – Jan Felczak, Małgorzata Sznitowska    185
  7.1. Wprowadzenie    185
  7.2. Metody wyjaławiania    186
  7.3. Parametry kinetyczne uśmiercania drobnoustrojów    187
  7.4. Kontrola skuteczności procesu wyjaławiania    195
  7.4.1. Wskaźniki fizyczne    195
  7.4.2. Wskaźniki chemiczne    195
  7.4.3. Wskaźniki biologiczne    196
  7.5. Wyjaławianie nasyconą parą wodną pod ciśnieniem    198
  7.5.1. Właściwości nasyconej pary wodnej    198
  7.5.2. Autoklawy    202
  7.5.3. Fazy sterylizacji    204
  7.5.4. Wyjaławianie modyfikowanym czynnikiem grzewczym    207
  7.5.5. Inne typy autoklawów    208
  7.6. Wyjaławianie suchym gorącym powietrzem    209
  7.6.1. Parametry procesu i walidacja    210
  7.6.2. Procesy i urządzenia    211
  7.7. Wyjaławianie przez filtrację    213
  7.7.1. Wyjaławianie płynów    214
  7.7.2. Wyjaławianie powietrza i gazów    215
  7.8. Wyjaławianie tlenkiem etylenu    216
  7.9. Wyjaławianie plazmowe nadtlenkiem wodoru    218
  7.10. Wyjaławianie promieniowaniem jonizującym    220
  
  CZĘŚĆ II Postacie leku    221
  
  8. Proszki – Małgorzata Sznitowska     221
  8.1. Wprowadzenie    223
  8.2. Mieszanie proszków    223
  8.3. Proszki doustne    225
  8.4. Proszki do użytku zewnętrznego    225
  8.5. Rozcierki    227
  8.6. Badanie proszków    227
  
  9. Granulaty – Krzysztof Cal    229
  9.1. Rodzaje granulatów    229
  9.2. Substancje pomocnicze stosowane w technologii granulatów    230
  9.3. Metody granulacji    234
  9.3.1. Granulacja na mokro    234
  9.3.2. Granulacja na sucho    240
  9.3.3. Granulacja przez zestalanie rozpyłowe    241
  9.3.4. Granulacja przez ekstruzję na gorąco    241
  9.4. Peletki i peletyzacja    242
  9.4.1. Wytwarzanie peletek    243
  9.4.2. Powlekanie peletek    247
  9.5. Badanie granulatów    248
  
  10. Tabletki – Krzysztof Cal, Małgorzata Sznitowska    253
  10.1. Rodzaje tabletek i ich charakterystyka    253
  10.1.1. Tabletki do bezpośredniego połykania    256
  10.1.2. Tabletki podawane po zdyspergowaniu w wodzie lub połykane po rozpadzie w jamie ustnej    259
  10.1.3. Tabletki do stosowania w jamie ustnej    261
  10.2. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu    264
  10.2.1. Inkorporowanie w matrycy hydrofilowej    265
  10.2.2. Inkorporowanie w matrycy lipidowej    266
  10.2.3. Inkorporowanie w matrycy nierozpuszczalnej w przewodzie pokarmowym    267
  10.2.4. Tabletkowanie peletek o przedłużonym uwalnianiu    267
  10.2.5. Tabletki o wielofazowym uwalnianiu    268
  10.2.6. Doustne systemy terapeutyczne    269
  10.3. Substancje pomocnicze stosowane w technologii tabletek    271
  10.3.1. Superdezintegranty    271
  10.3.2. Substancje poślizgowe i smarujące    272
  10.4. Metody tabletkowania    272
  10.4.1. Zjawiska fizyczne występujące podczas tabletkowania    273
  10.4.2. Tabletkarki    274
  10.4.3. Właściwości fizyczne masy tabletkowej    281
  10.4.4. Tabletkowanie bezpośrednie    283
  10.4.5. Tabletkowanie po granulacji    284
  10.5. Powlekanie tabletek    284
  10.5.1. Cele powlekania    284
  10.5.2. Tabletki dojelitowe    285
  10.5.3. Składniki polimerowych otoczek tabletek    286
  10.5.4. Metody powlekania    291
  10.6. Badanie tabletek    295
  10.6.1. Badanie czasu rozpadu    296
  10.6.2. Badanie szybkości uwalniania    298
  10.6.3. Badanie wytrzymałości mechanicznej    299
  10.7. Przykłady składów technologicznych tabletek    301
  
  11. Kapsułki – Katarzyna Centkowska, Małgorzata Sznitowska    303
  11.1. Ogólna charakterystyka kapsułek    303
  11.1.1. Kapsułki żelatynowe    305
  11.1.2. Kapsułki z hypromelozy i innych polimerów    307
  11.1.3. Kapsułki skrobiowe – opłatki    308
  11.2. Kapsułki twarde    309
  11.2.1. Kapsułki żelatynowe twarde – charakterystyka i zastosowanie    309
  11.2.2. Otrzymywanie kapsułek twardych    312
  11.3. Kapsułki miękkie    315
  11.3.1. Kapsułki żelatynowe miękkie – charakterystyka i zastosowanie    315
  11.3.2. Otrzymywanie kapsułek miękkich    317
  11.4. Kapsułki o modyfikowanym uwalnianiu    319
  11.4.1. Kapsułki dojelitowe    320
  11.4.2. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu    320
  11.5. Metody kontroli kapsułek    321
  11.6. Mikrokapsułki    322
  11.6.1. Mikrokapsułki – charakterystyka i zastosowanie    322
  11.6.2. Metody mikrokapsułkowania    323
  
  12. Transdermalne systemy terapeutyczne (TTS) – Krzysztof Cal    327
  12.1. Systemy terapeutyczne    327
  12.2. Zalety i ograniczenia podawania leków w postaci transdermalnego systemu terapeutycznego    328
  12.3. Charakterystyka, rodzaje i budowa transdermalnego systemu terapeutycznego    329
  12.4. Wytwarzanie transdermalnego systemu terapeutycznego    334
  12.5. Uwagi dotyczące stosowania transdermalnego systemu terapeutycznego    335
  12.6. Badanie transdermalnych systemów terapeutycznych    336
  
  13. Aerozole lecznicze – Marcin Płaczek, Małgorzata Sznitowska    339
  13.1. Typy aerozoli leczniczych    339
  13.2. Aerozole inhalacyjne    340
  13.2.1. Preparaty przeprowadzane w parę    341
  13.2.2. Nebulizacja i nebulizatory    341
  13.2.3. Preparaty do inhalacji w dozujących pojemnikach pod ciśnieniem    346
  13.2.4. Preparaty do inhalacji w dozujących pojemnikach bezciśnieniowych    354
  13.2.5. Inhalacyjne aerozole proszkowe    354
  13.3. Aerozole do użytku zewnętrznego    359
  13.3.1. Aerozole do użytku zewnętrznego w pojemnikach pod ciśnieniem    362
  13.3.2. Aerozole do użytku zewnętrznego w pojemnikach z pompką dozującą    362
  13.3.3. Substancje pomocnicze    363
  13.4. Ocena jakości preparatów aerozolowych    364
  13.4.1. Jednolitość dawki dostarczanej    364
  13.4.2. Pomiar aerodynamiczny wielkości cząstek wziewalnych (dawka wziewalna)    365
  
  14. Maści – Danuta Partyka, Małgorzata Sznitowska    369
  14.1. Rodzaje maści    369
  14.2. Podłoże maściowe    373
  14.2.1. Podłoża maści liofilowych    373
  14.2.2. Podłoża absorpcyjne i emulgatory w/o    378
  14.2.3. Emulgatory typu o/w wchodzące w skład maści emulgujących wodę    385
  14.2.4. Kremy    385
  14.2.5. Podłoża hydrofilowe    387
  14.3. Struktura wewnętrzna podłoży maściowych i maści    391
  14.4. Metody sporządzania maści    393
  14.4.1. Sporządzanie maści w warunkach aptecznych    394
  14.4.2. Produkcja maści na skalę przemysłową    404
  14.4.3. Technologia maści z niektórymi substancjami leczniczymi    406
  14.5. Pasty    412
  14.6. Metody badania maści    414
  14.6.1. Konsystencja maści    414
  14.6.2. Właściwości reologiczne maści    417
  14.6.3. Ocena dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej z maści    421
  14.6.4. Badanie wyglądu maści po stopieniu    424
  14.6.5. Badanie pH    424
  14.6.6. Badanie wielkości cząstek fazy rozproszonej    424
  14.6.7. Badania mikrobiologiczne    425
  14.7. Przechowywanie i trwałość maści    425
  14.7.1. Opakowania    425
  14.7.2. Warunki przechowywania    426
  14.7.3. Trwałość maści    427
  14.7.4. Substancje pomocnicze zwiększające trwałość maści    427
  14.8. Mechanizm wchłaniania substancji przez skórę    431
  14.8.1. Budowa skóry i drogi wchłaniania    431
  14.8.2. Czynniki wpływające na szybkość wchłaniania    432
  14.9. Inne postacie leku dermatologicznego    434
  14.9.1. Piany    435
  14.10. Dobór odpowiedniej postaci leku dermatologicznego    437
  14.11. Pasty do zębów    439
  
  15. Czopki oraz inne postacie leków doodbytniczych i dopochwowych – Danuta Partyka, Małgorzata Sznitowska    443
  15.1. Czopki i ich rodzaje    443
  15.2. Charakterystyka czopków i innych preparatów doodbytniczych    445
  15.2.1. Doodbytnicza droga podania leków    445
  15.2.2. Wchłanianie substancji czynnych z odbytnicy    446
  15.2.3. Czopki doodbytnicze    447
  15.2.4. Inne preparaty doodbytnicze    450
  15.3. Charakterystyka preparatów dopochwowych    454
  15.3.1. Dopochwowa droga podania leków    456
  15.3.2. Postacie leków dopochwowych    456
  15.3.3. Globulki    457
  15.3.4. Inne preparaty dopochwowe    458
  15.4. Czopki docewkowe (pręciki)    464
  15.5. Technologia czopków    464
  15.5.1. Podłoża czopkowe    464
  15.5.2. Substancje pomocnicze w czopkach    473
  15.5.3. Sporządzanie czopków    475
  15.5.4. Dobór formy substancji leczniczej i podłoża    482
  15.6. Badanie czopków doodbytniczych i dopochwowych    483
  15.6.1. Badanie jednolitości jednostek preparatów dawkowanych    483
  15.6.2. Badanie uwalniania substancji leczniczej    484
  15.6.3. Badanie czasu rozpadu lub całkowitej deformacji    485
  15.7. Przykłady czopków, globulek i pręcików    487
  
  16. Mydła i mazidła – Małgorzata Sznitowska    489
  16.1. Mydła    489
  16.1.1. Mydła alkaliczne    489
  16.1.2. Mydła metali wielowartościowych    491
  16.1.3. Mydła trietanoloaminowe    492
  16.2. Mazidła    492
  
  17. Przetwory roślinne i postacie leków roślinnych – Eliza Wolska, Monika Gajewska, Monika Trofiniuk, Małgorzata Sznitowska    495
  17.1. Przetwory roślinne i roślinne produkty lecznicze    495
  17.2. Przetwory z roślin suchych    496
  17.2.1. Zioła, mieszanki ziołowe    496
  17.2.2. Odwary, maceraty, napary    498
  17.2.3. Nalewki    501
  17.2.4. Wyciągi    508
  17.3. Przetwory z roślin świeżych    517
  17.3.1. Soki    517
  17.3.2. Intrakty    520
  17.4. Olejki eteryczne    521
  17.5. Oleje roślinne tłuste    522
  17.6. Roślinne produkty lecznicze    523
  17.6.1. Tabletki, pastylki i kapsułki    526
  17.6.2. Rozpuszczalne herbaty ziołowe, granulaty i pasty    527
  17.6.3. Wody aromatyczne    528
  17.7. Kontrola preparatów roślinnych    529
  
  18. Syropy – Małgorzata Sznitowska    531
  18.1. Charakterystyka syropów    531
  18.2. Sporządzanie syropów    533
  18.3. Przykłady syropów    534
  18.3.1. Syropy farmakopealne    534
  18.3.2. Inne syropy    536
  18.4. Kontrola jakości syropów    537
  18.5. Miody    537
  18.6. Eliksiry    538
  
  19. Roztwory lecznicze – Małgorzata Sznitowska    541
  19.1. Wprowadzenie    541
  19.2. Roztwory wodne    542
  19.3. Roztwory etanolowe    545
  19.4. Roztwory olejowe    546
  
  20. Leki do oczu – Katarzyna Winnicka    549
  20.1. Gałka oczna i płyn łzowy    549
  20.2. Drogi podania leków w okulistyce    550
  20.3. Wymagania stawiane lekom do oczu    552
  20.3.1. Jałowość    552
  20.3.2. Izotonia    552
  20.3.3. Izohydria    553
  20.3.4. Brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych    553
  20.3.5. Dopuszczalna wielkość cząstek w kroplach i maściach do oczu w postaci zawiesiny    554
  20.4. Substancje pomocnicze w kroplach do oczu    554
  20.4.1. Substancje izotonizujące    556
  20.4.2. Substancje buforujące    556
  20.4.3. Środki konserwujące    557
  20.4.4. Substancje o właściwościach przeciwutleniających    563
  20.4.5. Substancje zwiększające lepkość    563
  20.4.6. Substancje zwiększające rozpuszczalność    564
  20.5. Postacie leków do oczu    565
  20.5.1. Krople do oczu    565
  20.5.2. Roztwory do oczu    568
  20.5.3. Półstałe leki do oczu    569
  20.5.4. Inserty i systemy terapeutyczne    571
  20.5.5. Nowoczesne postacie leków do oczu    572
  20.6. Wytwarzanie leków do oczu    574
  20.7. Recepturowe leki do oczu    576
  20.7.1. Substancje pomocnicze w recepturowych lekach do oczu    576
  20.7.2. Sporządzanie recepturowych leków do oczu    583
  20.8. Trwałość leków do oczu    585
  20.9. Opakowania leków do oczu    586
  20.9.1. Recepturowe opakowania leków do oczu    588
  20.9.2. Nowoczesne opakowania wielodawkowe    589
  20.10. Kontrola jakości kropli do oczu    591
  
  21. Leki pozajelitowe – Małgorzata Sznitowska    593
  21.1. Wprowadzenie    593
  21.2. Zalety i wady podania pozajelitowego    595
  21.3. Leki do wstrzykiwań    596
  21.3.1. Wymagania    597
  21.3.2. Sposób i drogi podawania leków do wstrzykiwań    601
  21.3.3. Postacie leków do wstrzykiwań    603
  21.3.4. Substancje pomocnicze    609
  21.3.5. Pojemniki    616
  21.3.6. Pozajelitowe postacie leku z insuliną    624
  21.4. Płyny infuzyjne    628
  21.4.1. Sposób podawania    630
  21.4.2. Wymagania    632
  21.4.3. Substancje pomocnicze    633
  21.4.4. Pojemniki    634
  21.4.5. Skład elektrolitowy, pH i ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych    637
  21.4.6. Podział płynów infuzyjnych    640
  21.4.7. Sposób wyrażania stężenia substancji leczniczych w roztworach do infuzji i obliczanie ciśnienia osmotycznego    642
  21.4.8. Roztwory infuzyjne stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej    648
  21.4.9. Płyny wyrównawcze stosowane w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej    654
  21.4.10. Płyny stosowane w niedoborze jonów potasowych    656
  21.4.11. Sporządzanie elektrolitowych roztworów infuzyjnych z zastosowaniem koncentratów    657
  21.4.12. Płyny uzupełniające objętość utraconej krwi    657
  21.4.13. Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym    661
  21.5. Płyny do dializ    678
  21.5.1. Dializa otrzewnowa    678
  21.5.2. Dializa zewnątrzustrojowa (hemodializa)    681
  21.6. Produkcja leków pozajelitowych    684
  21.6.1. Warunki aseptyczne w procesie wytwarzania jałowych preparatów    684
  21.6.2. Przemysłowa produkcja płynnych leków pozajelitowych    691
  21.7. Problemy związane z łączeniem płynów do podawania pozajelitowego    694
  21.8. Nowoczesne postacie leku pozajelitowego    698
  21.8.1. Mikrosfery    699
  21.8.2. Implanty    702
  21.8.3. Hydrożele    703
  21.8.4. Liposomy    703
  21.8.5. Nanozawiesiny    706
  21.9. Kontrola leków pozajelitowych    706
  21.9.1. Badanie jałowości    707
  21.9.2. Badanie obecności substancji gorączkotwórczych (pirogenów)    710
  21.9.3. Wykrywanie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych    713
  21.9.4. Oznaczanie zawartości substancji leczniczej    715
  21.9.5. Objętość płynu uzyskiwana z pojemnika    716
  
  22. Postacie leków homeopatycznych – Danuta Partyka    717
  22.1. Podstawowe pojęcia i zasady homeopatii klasycznej    717
  22.2. Sporządzanie preparatów homeopatycznych    719
  22.2.1. Surowce homeopatyczne    720
  22.2.2. Nośniki i inne substancje pomocnicze    722
  22.2.3. Potencje homeopatyczne, zasady potencjonowania    722
  22.2.4. Sposoby sporządzania płynnych i stałych potencji homeopatycznych    723
  22.2.5. Postacie leków homeopatycznych i zasady ich wykonania    726
  22.3. Nomenklatura homeopatyczna    742
  22.4. Zasady stosowania leków homeopatycznych    743
  
  23. Radiofarmaceutyki – Magdalena Ogrodowczyk, Katarzyna Dettlaff, Anna Jelińska    745
  23.1. Radioizotopy    745
  23.2. Otrzymywanie radiofarmaceutyków    748
  23.2.1. Otrzymywanie radionuklidów    748
  23.2.2. Otrzymywanie radionuklidów generatorowych    749
  23.2.3. Wymagania stawiane radiofarmaceutykom i oznakowanie    750
  23.3. Postacie radiofarmacetyków    751
  23.4. Kontrola jakości produktów radiofarmaceutycznych    752
  23.5. Radiofarmaceutyki przygotowywane ex tempore    754
  23.6. Zastosowanie radiofarmaceutyków w diagnostyce i terapii    755
  23.7. Narażenie na promieniowanie jonizujące i ochrona podczas sporządzania leków    759
  23.7.1. Pracownie radiofarmaceutyczne    759
  23.7.2. Kontrola narażenia na promieniowanie    760
  23.7.3. Ochrona przed promieniowaniem    762
  
  CZĘŚĆ III Trwałość, jakość, wyroby medyczne    765
  
  24. Opakowania – Anna Czajkowska, Małgorzata Sznitowska    767
  24.1. Rodzaje opakowań do leków    767
  24.2. Oznakowanie opakowań do leków    771
  24.3. Opakowania szklane    775
  24.4. Opakowania z tworzyw sztucznych    775
  24.4.1. Polietylen    781
  24.4.2. Polipropylen    782
  24.4.3. Poli(chlorek winylu)    782
  24.4.4. Poli(tereftalan etylenu)    783
  24.4.5. Poli(etylen-octan winylu)    783
  24.4.6. Inne polimery wykorzystywane do produkcji opakowań    784
  24.5. Inne materiały stosowane do produkcji opakowań do leków    785
  24.6. Blistry    786
  24.7. Zamknięcia opakowań do leków    790
  
  25. Trwałość produktów leczniczych – Krzysztof Cal, Krzysztof Sołłohub    793
  25.1. Wprowadzenie    793
  25.2. Rodzaje niekorzystnych zmian w produkcie leczniczym    794
  25.2.1. Trwałość chemiczna    794
  25.2.2. Trwałość fizyczna    798
  25.2.3. Trwałość mikrobiologiczna    800
  25.3. Badania trwałości    801
  25.3.1. Podstawy prawne badań trwałości    801
  25.3.2. Trwałość w badaniach rozwojowych produktu    803
  25.3.3. Sposób prowadzenia badań trwałości    804
  25.4. Zimny łańcuch dostaw    809
  
  26. Wyroby medyczne – Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Aneta Bączek    811
  26.1. Wprowadzenie    811
  26.2. Materiały opatrunkowe    812
  26.2.1. Opatrunki do suchego leczenia ran    814
  26.2.2. Wilgotne środowisko gojenia ran    818
  26.3. Nici chirurgiczne i inne wyroby służące do zespolenia tkanek    826
  26.3.1. Nici chirurgiczne    826
  26.3.2. Igły chirurgiczne    828
  26.3.3. Inne wyroby medyczne służące do zespalania tkanek    829
  26.4. Stenty i protezy naczyniowe    831
  26.4.1. Stenty naczyniowe    831
  26.4.2. Cewniki balonowe    832
  26.4.3. Protezy naczyniowe    833
  26.5. Strzykawki i igły    834
  26.5.1. Strzykawki    834
  26.5.2. Igły do iniekcji    834
  26.5.3. Zestawy do podawania płynów infuzyjnych    836
  26.6. Cewniki    838
  26.6.1. Cewniki urologiczne    838
  26.6.2. Cewniki do innych jam ciała    839
  26.6.3. Cewniki, kaniule i porty naczyniowe    840
  26.7. Endoprotezy i cementy    842
  26.7.1. Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego    842
  26.7.2. Cementy kostne    844
  26.7.3. Cementy stomatologiczne    846
  26.8. Soczewki    847
  26.8.1. Soczewki kontaktowe    847
  26.8.2. Soczewki wewnątrzgałkowe    848
  
  27. GMP – Dobra Praktyka Wytwarzania – Marek Woźniak    851
  27.1. Wprowadzenie    851
  27.2. Światowe standardy Dobrej Praktyki Wytwarzania w przemyśle farmaceutycznym    852
  27.3. Farmaceutyczny system jakości    853
  27.4. Zarządzanie personelem    853
  27.5. Zarządzanie dokumentacją    854
  27.6. Kontrola materiałów    857
  27.7. Kontrola pomieszczeń i urządzeń    858
  27.8. Kontrola procesów produkcji    860
  27.9. Kontrola procesów pakowania i etykietowania    862
  27.10. Kontrola laboratoryjna    864
  27.11. Zwalniane produktu do obrotu    865
  27.12. Inspekcje wewnętrzne i audyty jakości    866
  27.13. Wytwarzanie na zlecenie    866
  27.14. Dystrybucja własnych produktów    866
  
  CZĘŚĆ IV Nazewnictwo i przegląd substancji pomocniczych    867
  
  28. Nazewnictwo postaci leków – Ewa Leciejewicz-Ziemecka    869
  28.1. Wprowadzenie    871
  28.2. Monografie ogólne postaci leku w farmakopei    870
  28.3. Terminy standardowe    870
  28.4. Przykładowe terminy standardowe    872
  
  29. Substancje pomocnicze – Małgorzata Sznitowska, Eliza Wolska, Marcin Płaczek, Justyna Pietkiewicz, Magdalena Czajkowska, Anna Kluk, Monika Gajewska, Krzysztof Sołłohub    881
  
  Piśmiennictwo    931
  Wykaz firm    932
  Skorowidz    933
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia