Farmacja praktyczna

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

87,45  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

87,45159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, uaktualnione wydanie książki dotyczącej praktyki farmaceutycznej, zwłaszcza w aptece ogólnodostepnej.
Tematyka poszczególnych rozdziałów dotyczy:
- prawidłowego postępowania w zakresie wykonywania i dystrybucji leków
- prowadzenia opieki farmaceutycznej
- poradnictwa farmaceutycznego
- wskazań dla pacjenta odnośnie do sposobu przyjmowania różnych postaci leku
- interakcji leków oraz interakcji leków z żywnością
- wybranych aspektów prawnych wykonywania zawodu farmaceuty


Liczba stron744
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5123-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XV
  
  CZĘŚĆ I. APTEKA JAKO MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI FARMACEUTYCZNEJ    1
  
  1. Praktyka farmaceutyczna w zmieniającym się otoczeniu – Jerzy Brandys, Agnieszka Skowron    3
    1.1. Evidence Based Medicine i Evidence Based Pharmacy – współczesnym paradygmatem praktyki medycznej i farmaceutycznej    4
    1.2. Standardy i systemy zarządzania jakością w placówkach opieki zdrowotnej    7
      1.2.1. Usługi farmaceutyczne    11
    1.3. Badania i procesy rozwojowe produktów leczniczych    14
      1.3.1. Etapy procesu badawczo-rozwojowego    14
      1.3.2. Wytwarzanie produktów leczniczych    17
    1.4. Rola farmaceuty w systemie ochrony zdrowia    18
    1.5. Analizy farmakoekonomiczne w ocenie procedur terapeutycznych    20
      1.5.1. Porównawcze analizy farmakoekonomiczne    23
      1.5.2. Etapy analiz porównawczych    25
  
  2. Zasady wydawania produktów leczniczych w aptece – Lucyna Bułaś    33
    2.1. Zasady dyspensowania produktów leczniczych z uwzględnieniem ich kategorii dostępności    34
      2.1.1. Dyspensowanie produktów leczniczych na podstawie recepty lekarskiej    35
      2.1.2. Zasady dyspensowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych refundowanych    37
      2.1.3. Dyspensowanie produktów leczniczych pacjentom z uprawnieniami    40
      2.1.4. Zasady wydawania produktów leczniczych zawierających środek odurzający lub substancję psychotropową    41
      2.1.5. Realizacja recept refundowanych dla ubezpieczonych w Unii Europejskiej    43
      2.1.6. Zasady wydawania leku recepturowego z apteki    44
      2.1.7. Zasady wydawania produktów leczniczych niepodlegających refundacji    45
      2.1.8. Wydawanie produktów leczniczych na receptę do stosowania u zwierząt    45
      2.1.9. Wydawanie produktów leczniczych bez recepty lekarskiej w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia    47
      2.1.10. Zasady sporządzania i realizacji odpisu recepty    47
    2.2. Zasady wydawania produktów leczniczych w opakowaniu własnym apteki    48
    2.3. Zasady postępowania przy wydawaniu produktu leczniczego z apteki    49
      2.3.1. Przyczyny odmowy wydania produktu leczniczego z apteki    50
      2.3.2. Zasady dotyczące korekty recept    51
    2.4. Zasady dokumentowania wydania produktów leczniczych przepisanych na receptę    53
      2.4.1. Taksacja recepty    53
      2.4.2. Dokumentacja recept refundowanych oraz leku aptecznego, recepturowego i homeopatycznego    53
    2.5. Zasady przechowywania środków odurzających i psychotropowych oraz ich ewidencjonowanie    56
      2.5.1. Postępowanie w przypadku przeterminowanych środków odurzających i psychotropowych przeznaczonych do unieszkodliwienia    57
      2.5.2. Zwolnienie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi    58
  
  3. Zasady sporządzania leków w aptece    61
    3.1. Ogólna charakterystyka sporządzania leków – Renata Jachowicz, Witold Jamróz    61
      3.1.1. Zasady sporządzania leku recepturowego    63
      3.1.2. Procesy jednostkowe, urządzenia    64
      3.1.3. Pojemniki, oznakowanie    70
    3.2. Płynne postacie leku recepturowego – Anna Czech, Renata Jachowicz    74
      3.2.1. Roztwory – Solutiones    75
      3.2.2. Krople – Guttae    85
      3.2.3. Mieszanki – Mixturae    90
      3.2.4. Zawiesiny – Suspensiones    98
      3.2.5. Emulsje – Emulsiones    106
    3.3. Półstałe preparaty – Renata Jachowicz, Aldona Maciejewska    116
      3.3.1. Charakterystyka półstałych postaci leku    116
      3.3.2. Maści – Unguenta    119
      3.3.3. Żele    126
    3.4. Stałe postacie leku recepturowego    130
      3.4.1. Proszki – Pulveres – Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz    130
      3.4.2. Preparaty doodbytnicze, dopochwowe, docewkowe – Renata Jachowicz, Anna Czech, Aldona Maciejewska    153
    3.5. Leki do oczu – Anna Czech, Renata Jachowicz    172
      3.5.1. Krople do oczu – Guttae ophthalmicae    176
      3.5.2. Sporządzanie kropli do oczu    181
    3.6. Ocena jakości preparatów farmaceutycznych – Anna Czech, Renata Jachowicz    187
  
  4. Receptura stomatologiczna – Witold Jamróz, Renata Jachowicz    189
    4.1. Technologiczne aspekty leczenia chorób przyzębia    189
    4.2. Przykłady recept    192
    4.3. Przykłady recept – dane z piśmiennictwa    197
  
  5. Receptura leków pediatrycznych – Renata Jachowicz, Aldona Maciejewska    201
    5.1. Elementy charakterystyki fizjologicznej wieku rozwojowego    201
    5.2. Obliczanie dawek    208
    5.3. Przykłady leków recepturowych    211
      5.3.1. Płynne leki recepturowe    211
      5.3.2. Półstałe leki recepturowe    218
      5.3.3. Stałe leki recepturowe    221
      5.3.4. Czopki – Supposistoria analia (rectalia), vaginalia    224
  
  6. Trwałość leku – Aleksander Mendyk, Witold Jamróz, Renata Jachowicz    227
    6.1. Ogólna charakterystyka trwałości postaci leku    227
    6.2. Okres przydatności do użycia (termin przydatności)    232
  
  7. Zapewnienie właściwej jakości produktów leczniczych w hurtowniach i aptekach – wybrane zagadnienia – Lucyna Bułaś    237
    7.1. Rola i zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w kontroli jakości    237
    7.2. Wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktów leczniczych    242
      7.2.1. Tryb postępowania w przypadku otrzymania decyzji o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym w wytwórni, hurtowni, aptece oraz w placówce obrotu pozaaptecznego    242
    7.3. Przyczyny wstrzymania i wycofania leków z obrotu    244
      7.3.1. Tryb zgłaszania wady jakościowej    246
      7.3.2. Tryb zabezpieczenia leku do badań przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego    249
    7.4. Dobra Praktyka Dystrybucyjna – zabezpieczenie jakości w hurtowni farmaceutycznej    250
    7.5. Wewnętrzna kontrola jakości w aptece    256
      7.5.1. Tok postępowania przy przyjęciu asortymentu dostawy z hurtowni do apteki    257
      7.5.2. Warunki wykonania i wewnętrzna kontrola leku wykonywanego w aptece    258
  
  8. Opieka farmaceutyczna – Agnieszka Skowron, Jerzy Brandys    261
    8.1. Działania podejmowane w celu racjonalizacji wydatków na leki    261
    8.2. Definicje opieki farmaceutycznej    263
    8.3. Pacjenci wskazani do objęcia opieką    265
    8.4. Opieka farmaceutyczna jako proces    265
    8.5. Problem lekowy    268
      8.5.1. Problemy lekowe związane ze wskazaniami do stosowania    269
      8.5.2. Problemy lekowe związane ze skutecznością leczenia    270
      8.5.3. Problemy lekowe związane z bezpieczeństwem terapii    270
      8.5.4. Problemy lekowe związane z wygodą chorego    271
      8.5.5. Inne podejście do klasyfikacji problemów lekowych    278
    8.6. Cele terapeutyczne    280
    8.7. Plan opieki farmaceutycznej    282
    8.8. Edukacja w procesie opieki farmaceutycznej    283
    8.9. Rola chorego w procesie opieki farmaceutycznej    284
    8.10. Rola farmaceuty w opiece farmaceutycznej    286
    8.11. Dokumenty określające rolę farmaceutów    287
    8.12. Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w Polsce    288
  
  9. Komunikacja interpersonalna w opiece farmaceutycznej – Agnieszka Skowron    291
    9.1. Sytuacje komunikacyjne w aptece    291
    9.2. Definicja procesu komunikacji    292
    9.3. Komunikacja niewerbalna    293
      9.3.1. Metakomunikaty    295
    9.4. Zaburzenia procesu komunikacji interpersonalnej    296
    9.5. Umiejętność słuchania    298
    9.6. Style komunikowania się    299
      9.6.1. Styl pasywny    299
      9.6.2. Styl agresywny    300
      9.6.3. Styl asertywny    300
    9.7. Analiza transakcyjna i analiza gier    302
    9.8. Znaczenie komunikacji w aptece    307
  
  10. Zadania farmaceutów w zakresie doradzania pacjentowi    309
    10.1. Zasady doboru leków OTC (wydawanych bez recepty) – Agnieszka Skowron    309
    10.2. Doradzanie w zakresie stosowania leków z grupy OTC w wybranych jednostkach chorobowych – Barbara Filipek    315
      10.2.1. Przeziębienie    315
      10.2.2. Kaszel    316
      10.2.3. Katar    319
      10.2.4. Ból gardła    320
      10.2.5. Choroby ośrodkowego układu nerwowego    321
      10.2.6. Choroby reumatyczne    325
      10.2.7. Choroby przewodu pokarmowego    329
      10.2.8. Choroby układu sercowo-naczyniowego    338
      10.2.9. Zapalenie pęcherza moczowego i dróg moczowych    351
      10.2.10. Przerost gruczołu krokowego    353
      10.2.11. Menopauza    354
      10.2.12. Osteoporoza    356
      10.2.13. Choroby oczu    361
      10.2.14. Choroby dermatologiczne    364
  
  11. Materiały medyczne – Anna Cedro-Niwińska, Renata Jachowicz    375
    11.1. Materiały opatrunkowe do leczenia ran    375
    11.2. Charakterystyka materiałów opatrunkowych    379
      11.2.1. Wata    379
      11.2.2. Gaza    381
      11.2.3. Włókniny    382
      11.2.4. Kompresy impregnowane    382
      11.2.5. Kompresy kombinowane    384
      11.2.6. Kompresy pokrywane metalami    384
      11.2.7. Opatrunki z miodem manuka    387
      11.2.8. Kompresy z węglem aktywnym    389
      11.2.9. Opatrunki hydrożelowe    392
      11.2.10. Opatrunki z celulozy bakteryjnej    394
      11.2.11. Opatrunki hydrokoloidowe    395
      11.2.12. Opatrunki lipidokoloidowe    400
      11.2.13. Opatrunki hydrowłókniste (hydrofiber)    401
      11.2.14. Opatrunki z superabsorbentem    404
      11.2.15. Opatrunki alginianowe    406
      11.2.16. Opatrunki piankowe    409
      11.2.17. Opatrunki kolagenowe    411
      11.2.18. Opatrunki adsorbujące bakterie    413
      11.2.19. Dobór opatrunku do rany    414
      11.2.20. Przylepce i plastry opatrunkowe    418
      11.2.21. Opaski elastyczne    422
    11.3. Nici chirurgiczne    423
    11.4. Artykuły higieniczne dla chorych z problemami urologicznymi    425
    11.5. Zaopatrzenie stomii    427
    11.6. Sprzęt jednorazowego użytku    431
      11.6.1. Cewniki    431
      11.6.2. Rurki tracheostomijne    434
  
  12. Promocja zdrowia – Małgorzata Panas, Justyna Dymek, Anna Gołda    437
    12.1. Promocja zdrowia w aptekach    438
    12.2. Udział farmaceutów w zwalczaniu nałogu palenia    439
    12.3. Nałóg palenia tytoniu    441
      12.3.1. Uzależnienie od nikotyny    441
      12.3.2. Zdrowotne następstwa palenia papierosów    442
      12.3.3. Choroby biernych palaczy    442
      12.3.4. Głód nikotynowy    443
      12.3.5. Farmakoterapia uzależnienia od nikotyny    443
      12.3.6. E-papierosy    446
    12.4. Otyłość a stan zdrowia człowieka    449
      12.4.1. Powstawanie otyłości    449
      12.4.2. Rola farmaceuty w terapii otyłości    452
      12.4.3. Leczenie dietetyczne    453
      12.4.4. Wzmożony wysiłek fizyczny    453
      12.4.5. Leczenie farmakologiczne    453
      12.4.6. Środki wspomagające odchudzanie    454
    12.5. Aktywność fizyczna    455
  
  13. Techniczne aspekty praktyki farmaceutycznej – Sebastian Polak    465
    13.1. Sprzęt komputerowy    465
      13.1.1. Serwer i jednostki robocze    466
      13.1.2. Dodatkowe urządzenia    467
    13.2. Dostęp do sieci internet    468
    13.3. Oprogramowanie apteczne    468
    13.4. Dodatkowe oprogramowanie i wyposażenie    469
      13.4.1. Bazy danych zawierające informacje o lekach    470
      13.4.2. Źródła danych merytorycznych oraz uczenie się za pośrednictwem sieci internet    472
      13.4.3. E-apteka    476
      13.4.4. Sprzęt dydaktyczny – edukacja pacjenta    477
    13.5. Podsumowanie    477
  
  CZĘŚĆ II. ZASADY BEZPIECZNEJ FARMAKOTERAPII    481
  
  14. Bezpieczeństwo farmakoterapii – Jerzy Brandys    483
    14.1. Metody badania i oceny bezpieczeństwa leków    483
    14.2. Niepożądane działania leków    485
    14.3. Chorobowość i śmiertelność polekowa    487
    14.4. Błędy lekowe    490
      14.4.1. Rodzaje błędów lekowych wykrywanych i popełnianych w aptekach    492
      14.4.2. Praca farmaceuty a błędy dyspensowania    493
      14.4.3. Sposoby minimalizacji ryzyka błędów lekowych    495
  
  15. Działania niepożądane leków – powikłania polekowe – Barbara Filipek    497
    15.1. Działania niepożądane leków    497
      15.1.1. Klasyfikacja działań niepożądanych    502
    15.2. Choroby polekowe    508
      15.2.1. Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy    508
      15.2.2. Polekowy zespół pozapiramidowy    509
      15.2.3. Nudności, wymioty i bóle brzucha    511
      15.2.4. Polekowe owrzodzenia żołądka i dwunastnicy    512
      15.2.5. Polekowe zaburzenia rytmu serca    512
      15.2.6. Nieżyt nosa po nadużywaniu kropli do nosa    513
    15.3. Monitorowanie działań niepożądanych    514
  
  16. Interakcje leków – Barbara Filipek    521
    16.1. Interakcje farmakokinetyczne    521
      16.1.1. Interakcje na etapie wchłaniania    521
      16.1.2. Interakcje na etapie dystrybucji    524
      16.1.3. Interakcje na etapie biotransformacji    524
      16.1.4. Interakcje na etapie wydalania    526
    16.2. Interakcje farmakodynamiczne    527
    16.3. Kliniczne interakcje lekowe    528
  
  17. Interakcje leków z żywnością – Regina Olędzka    537
    17.1. Wprowadzenie. Definicja interakcji    537
    17.2. Podstawowe rodzaje interakcji    539
    17.3. Wpływ żywności na wchłanianie substancji leczniczej    539
      17.3.1. Czynniki wpływające na proces wchłaniania substancji leczniczych    539
      17.3.2. Wpływ pożywienia na zmniejszenie wchłaniania substancji leczniczych    543
      17.3.3. Wpływ żywności na opóźnienie wchłaniania substancji leczniczych    547
      17.3.4. Wpływ żywności na zwiększenie wchłaniania substancji leczniczych    548
      17.3.5. Osłaniające działanie żywności    550
    17.4. Wpływ płynów podawanych z lekami na ich biodostępność    551
    17.5. Wpływ pożywienia na transport substancji leczniczych w organizmie    557
    17.6. Wpływ pożywienia na metabolizm leku    558
      17.6.1. Wpływ składników odżywczych na biotransformację leków    559
      17.6.2. Wpływ niektórych środków spożywczych na metabolizm leków    562
      17.6.3. Rola mikroflory przewodu pokarmowego w metabolizmie leku    563
    17.7. Wpływ pożywienia na wydalanie leków    564
    17.8. Wpływ leków na wchłanianie, metabolizm i wydalanie składników odżywczych    565
      17.8.1. Wpływ leków na wchłanianie składników odżywczych    565
      17.8.2. Wpływ leków na metabolizm składników odżywczych    567
      17.8.3. Wpływ leków na wydalanie składników mineralnych    568
      17.8.4. Wpływ leków na doznania smakowe, łaknienie i apetyt    568
    17.9. Synergiczne działanie leków i pożywienia    569
    17.10. Interakcje leków z pozostałościami substancji zanieczyszczających żywność    570
    17.11. Interakcje między lekami a substancjami farmakologicznie czynnymi zawartymi w żywności    571
    17.12. Interakcja leku z alkoholem    572
    17.13. Interakcja lek–suplementy diety    573
      17.13.1. Definicja i prawne wymagania bezpieczeństwa suplementów diety    573
      17.13.2. Interakcje pomiędzy suplementami diety a lekami    576
  
  18. Zasady prawidłowego stosowania leków w zależności od rodzaju postaci leku i opakowania – Anna Krupa, Renata Jachowicz    587
    18.1. Podanie doustne    587
      18.1.1. Płynne postacie leku    587
      18.1.2. Stałe postacie leku    588
      18.1.3. Płynne i półstałe postacie leków stosowane w jamie ustnej    590
    18.2. Podanie leku do oczu    590
      18.2.1. Krople do oczu    590
      18.2.2. Maści i żele do oczu    596
    18.3. Podanie leku do uszu    596
      18.3.1. Krople do uszu    596
      18.3.2. Maści do uszu    597
    18.4. Podanie leku do nosa    597
      18.4.1. Krople i aerozole do nosa    597
      18.4.2. Maści i żele do nosa    599
    18.5. Podanie inhalacyjne    600
    18.6. Podanie leku na skórę    605
      18.6.1. Płynne postacie leku    605
      18.6.2. Półstałe postacie leku    605
      18.6.3. Zasypki    607
      18.6.4. Aerozole natryskowe    607
      18.6.5. Transdermalne systemy terapeutyczne (TTS)    608
    18.7. Podanie dopochwowe    609
      18.7.1. Tabletki    609
      18.7.2. Maści i żele    609
    18.8. Podanie doodbytnicze    609
      18.8.1. Czopki    609
      18.8.2. Maści    610
  
  CZĘŚĆ III. UREGULOWANIA PRAWNE W FARMACJI     613
  
  19. Regulacje prawne w obszarze praktyki farmaceutycznej – Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga    615
    19.1. Źródła prawa    615
    19.2. Pojęcie i rodzaje obrotu produktami leczniczymi    623
    19.3. Placówki obrotu produktami leczniczymi    628
      19.3.1. Hurtownie farmaceutyczne    628
      19.3.2. Apteki    639
      19.3.3. Punkty apteczne    641
      19.3.4. Placówki obrotu pozaaptecznego    642
    19.4. Zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej    643
    19.5. Działalność aptek ogólnodostępnych    652
      19.5.1. Zasady obrotu produktami leczniczymi prowadzonego przez apteki ogólnodostępne    652
      19.5.2. Wymogi dotyczące lokalu apteki    660
      19.5.3. Kierownik apteki – kwalifikacje i zadania    661
      19.5.4. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu czynności fachowych    662
    19.6. Reklama aptek    663
  
  20. Wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych – Beata Stępniewska    667
    20.1. Ustawodawstwo europejskie a ustawodawstwo polskie w zakresie dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu    667
    20.2. Własność intelektualna a dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu    669
      20.2.1. Ochrona własności intelektualnej    672
    20.3. Wymogi dotyczące dopuszczania produktów leczniczych do obrotu    677
      20.3.1. Elementy dokumentacji rejestracyjnej dla produktów leczniczych    678
      20.3.2. Szczególne wymogi dotyczące produktów leczniczych pochodzenia roślinnego    683
      20.3.3. Szczególne wymogi dotyczące produktów leczniczych homeopatycznych    683
    20.4. Procedury dopuszczania produktów leczniczych do obrotu    684
    20.5. Szczególne przypadki dopuszczania produktów leczniczych do obrotu    690
      20.5.1. Produkty lecznicze „sieroce”    690
      20.5.2. Warunkowe dopuszczenie do obrotu    691
      20.5.3. Dopuszczenie do obrotu w wyjątkowych okolicznościach    692
    20.6. Ważność pozwolenia na dopuszczenie do obrotu    693
    20.7. Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu    694
      20.7.1. Zmiany w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu    694
      20.7.2. Monitorowanie działań niepożądanych (Pharmacovigilance)    695
  
  Aneks 1. Opieka farmaceutyczna – studium przypadku – Agnieszka Skowron, Wioletta Polak    701
  
  Aneks 2. Termometry lekarskie – Anna Krupa    717
  
  Skorowidz    721
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia