Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent)

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,60  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 21,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 12,60 zł  


12,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem rozprawy jest zorientowany obiektowo opis złożonego problemu iteratywności czasowników ruchu dla celów przekładu automatycznego z języka francuskiego na język polski.


Opierając się na wnikliwej analizie konkretnych przykładów użyć zaczerpniętych z obszernego korpusu, autor konstruuje 38 schematów syntaktyczno-semantycznych warunkujących tłumaczenie badanych czasowników za pomocą formy semelfaktywnej (jechać) i 40 schematów dla wariantu iteratywnego (jeździć). Praca zawiera również listing przykładowych elementów wykorzystanych w dezambiguizacji klas obiektowych.


Rok wydania2016
Liczba stron250
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3001-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table des matières
  
  Introduction /    11
  
  PARTIE I: Aspect : une question toujours actuelle
  1. Questions préliminaires /    17
  2. Système aspectuel en polonais /    19
  3. À l’aube de l’aspectologie cognitive : la classification de Zeno Vendler /    22
  3.1. Schèmes temporels /    22
  3.2. Catégories verbales /    23
  4. Sémantique de l’aspect verbal : l’approche de Francesco Antinucci et Lucyna Gebert /    26
  4.1. Structures sémantiques des verbes /    26
  4.2. Classes de verbes et aspect /    31
  4.3. Verbes de mouvement /    34
  5. Modèle topologique de l’aspect de Jean-Pierre Desclés /    37
  5.1. De la relation prédicative à l’énoncé /    37
  5.2. Intervalles topologiques de validation /    38
  5.3. État, événement et processus /    39
  5.3.1. État /    40
  5.3.2. Événement /    40
  5.3.3. Processus /    42
  5.4. « Aspect lexical » /    45
  5.5. Aspect et modalités d’action /    46
  5.5.1. Modalités d’action en français /    46
  5.5.2. Schéma énonciatif /    48
  5.5.3. Itérativité /    49
  6. Aspect dans la grammaire à base sémantique de Stanisław Karolak /    51
  6.1. Composante catégorielle /    51
  6.1.1. Concept et expression /    51
  6.1.2. Concepts simples et complexes /    52
  6.2. Composante combinatoire /    53
  6.2.1. Combinatoire des concepts /    53
  6.2.1.1. Structure prédicat-argument /    54
  6.2.1.2. Formes logiques et propositions /    55
  6.2.1.3. Contraintes sur les positions d’argument /    56
  6.2.2. Combinatoire des expressions /    57
  6.3. Temps et modalité /    58
  6.3.1. Caractéristique temporelle de la proposition /    58
  6.3.2. Modalité /    59
  6.4. Structure thème-rhème /    60
  6.5. Questions aspectuelles /    61
  6.5.1. Contre les conceptions classiques /    61
  6.5.2. « Porteurs » de l’aspect /    62
  6.5.3. Aspects simples et configurations d’aspects /    63
  6.5.3.1. Valeur aspectuelle des infinitifs français /    63
  6.5.3.2. Valeur aspectuelle des verba finita en français /    65
  6.5.3.3. Valeur aspectuelle des verbes polonais /    68
  7. Itérativité : essai de synthèse et quelques remarques supplémentaires /    71
  
  PARTIE II: Vers l’avenir de la linguistique : lexicographie computationnelle
  1. Questions préliminaires /    75
  2. Théorie Sens-Texte d’Igor Mel’čuk /    77
  2.1. Trois postulats de la théorie /    77
  2.2. Représentations linguistiques /    78
  2.2.1. Niveaux de représentation /    78
  2.2.2. Formalismes de représentation /    79
  2.3. Trois particularités du modele /    81
  2.4. Structure fonctionnelle du modele /    81
  2.4.1. Composante déclarative /    82
  2.4.1.1. Grammaire /    82
  2.4.1.2. Dictionnaire /    83
  2.4.2. Composante procédurale /    85
  2.5. Fonctions lexicales /    85
  2.5.1. Concept de fonction lexicale /    86
  2.5.2. Fonctions lexicales standard /    86
  2.5.3. Fonctions lexicales paradigmatiques et syntagmatiques /    87
  2.5.4. Fonctions lexicales dans la traduction automatique /    89
  3. Classes d’objets et dictionnaire électronique de Gaston Gross /    91
  3.1. Unité minimale d’analyse /    91
  3.2. Comment décrire les prédicats ? /    92
  3.3. Classes d’objets /    94
  3.3.1. Propriétés des classes d’objets /    94
  3.3.2. Applications des classes d’objets /    96
  3.4. Dictionnaire électronique /    97
  3.4.1. Description des substantifs arguments /    97
  3.4.2. Description des prédicats verbaux /    98
  3.4.3. Description des prédicats nominaux /    99
  3.4.4. Exemples de descriptions /    101
  4. Approche orientée objets de Wiesław Banyś /    103
  4.1. Extensibilité et réutilisabilité /    103
  4.2. Architecture modulaire /    104
  4.2.1. Décomposabilité modulaire /    105
  4.2.2. Composabilité modulaire /    105
  4.2.3. Compréhensibilité modulaire /    106
  4.2.4. Continuité modulaire /    107
  4.3. Description de la langue : fondements théoriques /    107
  4.3.1. Prédicats ou arguments ? /    107
  4.3.2. Attributs et opérations /    108
  4.3.3. Classes d’objets et leur hierarchie /    109
  4.3.4. Opérations (fonctions) /    111
  4.3.5. Cadres ( frames) et scénarios (scripts) /    112
  4.4. Schéma de la description /    114
  4.5. Fonctionnement du système /    116
  4.6. Approche orientée objets et d’autres modèles linguistiques /    117
  4.6.1. Classes d’objets de Gaston Gross /    117
  4.6.2. Qualia structure de James Pustejovsky /    117
  4.6.3. WordNet /    118
  
  PARTIE III: Analyse orientée objets des verbes de mouvement
  1. Questions préliminaires /    123
  1.1. Verbes de mouvement français potentiellement itératifs /    123
  1.2. Étapes de l’analyse orientée objets /    123
  2. Schémas syntaxico-sémantiques des emplois des verbes de mouvement /    125
  2.1. [ANM ] en position de sujet /    127
  2.1.1. Aller /    127
  Section A1 /    127
  Section B1 /    129
  Section C1 /    133
  Section D1 /    136
  Section E1 /    139
  Section F1 /    140
  Section G1 /    142
  Section H1 /    145
  Section I1 /    145
  Section J1 /    147
  Section K1 /    149
  Section L1 /    150
  Section M1 /    152
  Section N1 /    154
  Section O1 /    155
  Section P1 /    157
  Section Q1 /    158
  Section R1 /    159
  Section S1 /    160
  2.1.2. Rouler /    162
  Section A2 /    162
  Section B2 /    163
  Section C2 /    164
  Section D2 /    166
  Section E2 /    167
  Section F2 /    168
  Section G2 /    170
  Section H2 /    171
  Section I2 /    172
  Section J2 /    173
  Section K2 /    176
  Section L2 /    176
  Section M2 /    147
  Section N2 /    177
  Section O2 /    178
  2.1.3. Circuler /    179
  Section A3 /    179
  Section B3 /    180
  Section C3 /    181
  2.1.4. Conduire /    181
  Section A4 /    182
  Section B4 /    183
  2.1.5. Prendre /    184
  Section A5 /    184
  Section B5 /    185
  Section C5 /    186
  Section D5 /    186
  Section E5 /    187
  Section F5 /    187
  Section G5 /    188
  2.2. [CONC ] en position de sujet /    188
  2.2.1. Aller /    188
  Section α1 /    189
  Section β1 /    190
  Section γ1 /    190
  Section δ1 /    191
  Section ε1 /    192
  Section ζ1 /    192
  Section η1 /    193
  2.2.2. Rouler /    194
  Section α2 /    194
  Section β2 /    195
  Section γ2 /    196
  Section δ2 /    198
  Section ε2 /    200
  Section ζ2 /    200
  Section η2 /    201
  Section θ2 /    202
  Section ι2 /    203
  Section κ2 /    204
  2.2.3. Circuler /    205
  Section α3 /    205
  Section β3 /    207
  Section γ3 /    209
  Section δ3 /    210
  Section ε3 /    211
  2.3. Inventaire des schémas syntaxico-sémantiques /    212
  2.4. Classes d’objets employées dans la désambiguïsation /    228
  
  En guise de récapitulation /    237
  Références citées    239
  Streszczenie /    245
  Summary /    246
RozwińZwiń