Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla zarządów i zarządców

-30%

Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla zarządów i zarządców

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,30  49,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,3049,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka jest jej drugim, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniem pod tym samym tytułem, która także została wydana pod patronatem czasopisma ADMINISTRATOR.
Publikacja ta jest obszernym kompendium wiedzy przeznaczonym dla zarządców, prezentującym najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych oraz administrowaniem nimi. W książce wykorzystano pytania zadawane redakcji przez czytelników, w a odpowiedziach na nie przywołano najaktualniejsze ustalenia prawne oraz normy z zakresu zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach to publikacja -dotycząca podstawowych problemów, z którymi borykają się zarówno zarządcy, jak i właściciele lokali.


Drugie wydanie w dużym stopniu uzupełniono licznymi treściami, dodano także nowy rozdział Podatki we wspólnocie. Całość opracowała i zredagowała Sabina Augustynowicz.


Podręcznik jest niezbędną pozycją, prezentującą w sposób zwarty, a jednocześnie wyczerpujący, praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.


Liczba stron272
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-64094-49-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  OD REDAKTORA /    11
  
  ROZDZIAŁ I
  ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ /    12
  1. Sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną /    12
  1.1. Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd w ustawie o własności lokali /    12
  1.2. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu /    12
  2. Wynagrodzenie zarządu i zarządcy /    13
  2.1. Czy członkowie zarządu wspólnoty mogą żądać wynagrodzenia za wykonywane czynności i kto może wykazać, że członek zarządu wspólnoty pobiera za wysokie wynagrodzenie? /    14
  2.2. Czy niebędący na etacie członkowie zarządu wspólnoty odprowadzają podatek dochodowy od otrzymywanego wynagrodzenia? /    15
  3. Odpowiedzialność i uprawnienia zarządu /    16
  3.1. Czy zarząd sam, bez zgody współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, może odpłatnie wynająć część nieruchomości? /    16
  3.2. Czy zarząd wspólnoty może sam podjąć decyzję o wynajęciu prawnika w sprawie o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, czy potrzebuje do tego jej uchwały? /    16
  3.3. Jeden zarząd, dwie umowy na te same prace /    18
  3.4. Kto może być w zarządzie wspólnoty? /    19
  4. Zmiana lub rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej /    21
  4.1. Jak odwołać członka zarządu, by nie paraliżować działania wspólnoty mieszkaniowej? /    21
  4.2. Czy wybrany na zebraniu prawomocną uchwałą członek zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w dowolnym momencie? /    22
  4.3. Odwołanie zarządu /    24
  5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w sądzie /    25
  
  ROZDZIAŁ II
  ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ /    29
  1. W jakiej formie zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien przedstawić sprawozdanie z działalności w minionym roku? /    29
  2. Podejmowanie uchwał we wspólnocie /    30
  3. Kiedy uchwała jest prawomocna przy indywidualnym zbieraniu głosów? /    32
  4. Zasada głosowania „jeden właściciel – jeden głos” /    33
  5. Uchwała nie może ingerować w prawo własności właściciela lokalu /    34
  6. Data na uchwale /    36
  7. Uchwała z mocą wsteczną /    37
  8. Co powinien zawierać protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej? /    39
  9. Podjęcie uchwały poza porządkiem obrad i brak protokołu z zebrania /    40
  10. Problemy z głosowaniami nad zmianą sposobu zarządu we wspólnocie /    42
  11. Zwołanie zebrania i zmiany w porządku obrad nad odwołaniem sposobu zarządu /    43
  12. Głosowanie nad uchwałą o zmianie sposobu zarządu /    43
  13. Czy podważać ważność głosowania nad uchwałą? /    44
  14. Udokumentowanie podjęcia uchwały /    45
  15. Listy do głosowania /    46
  16. Karty do głosowania /    48
  17. Protokół z podjęcia uchwały /    49
  18. Listy obecności /    50
  19. Czy pełnomocnik gminy na zebraniu wspólnoty mógł wystąpić bez ważnego pełnomocnictwa /    51
  20. Zebranie zwołane przez właścicieli lokali, a nie przez zarząd wspólnoty /    51
  21. Głosowanie a nieobecność /    54
  22. Dwa lokale, ile głosów? /    56
  23. Pełnomocnik na zebraniu /    58
  24. Zmiana uchwały nie może pozbawiać członka wspólnoty praw nabytych /    59
  25. Kolce na ptaki – czy potrzebna uchwała? /    60
  26. Uchwała w sprawie sprzątania klatek schodowych przez właścicieli niezgodna z prawem /    61
  
  ROZDZIAŁ III
  FUNDUSZE WE WSPÓLNOCIE /    63
  1. Jakie prawo ma każdy właściciel do korzystania z funduszu remontowego? /    63
  2. Wysokość wpłat /    63
  3. Finansowanie robót remontowych /    64
  4. Remont z uchwałą /    65
  5. Jednorazowa dopłata do funduszu remontowego zgodna z prawem /    68
  6. Fundusz inwestycyjny we wspólnocie mieszkaniowej /    69
  7. Kredyt na inwestycje z uchwałą /    71
  8. Na co wspólnota może przeznaczyć odszkodowanie uzyskane od dewelopera? /    72
  
  ROZDZIAŁ IV
  WŁASNOŚĆ I WSPÓŁWŁASNOŚĆ /    75
  1. Współwłasność przymusowa /    75
  1.1. Instalacja centralnego ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych a prawo /    75
  1.2. Instalacja CO częścią lokalu /    76
  1.3. Kotłownia jako część wspólna nieruchomości /    77
  1.4. Status urządzeń przesyłowych /    78
  1.5. Odłączenie się od instalacji centralnego ogrzewania /    79
  1.6. Likwidacja podzielników /    81
  1.7. Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach? /    82
  2. Co jest wspólne, a co nie? /    84
  2.1. Okno w lokalu na poddaszu – czyja własność?     84
  2.2. Izolacja balkonu to obowiązek wspólnoty     84
  2.3. Kiedy wymiana daszku nad balkonem odbywa się na koszt wspólnoty? /    86
  2.4. Okna od południa /    87
  2.5. Czy docieplenie dachu jest konieczne? /    89
  2.6. Kto ma uszczelnić kominy we wspólnocie? /    90
  3. Ocieplanie stropów piwnic – czy warto? /    92
  4. Współodpowiedzialność za zobowiązania finansowe /    94
  
  ROZDZIAŁ V
  POŻYTKI WE WSPÓLNOCIE /    97
  1. Zasilenie funduszu remontowego pożytkami /    97
  2. Uchwała w sprawie sprzedaży strychu /    99
  3. Nadbudowa we wspólnocie /    101
  4. Opłata za klimatyzator na budynku /    104
  5. Reklama na elewacji /    106
  6. Podniesienie kosztów zarządu lokalu użytkowego /    107
  7. Uprawnienia do pożytków dotychczasowych właścicieli nieruchomości i właścicieli sukcesywnie wyodrębnionych lokali /    108
  
  ROZDZIAŁ VI
  ZMIANA PRZEZNACZENIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ /    111
  1. Kiedy możliwa jest adaptacja strychu bądź piwnicy? /    111
  2. Zamiana strychu na piwnicę /    113
  3. Sprzedaż suszarni /    113
  4. Adaptacja strychu a opłaty /    115
  5. Sprzedaż pomieszczeń wspólnych a podatek dochodowy /    118
  6. Kiedy wspólnota mieszkaniowa może cofnąć zgodę na przebudowę? /    119
  
  ROZDZIAŁ VII
  KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ /    121
  1. Zajęcie i przebudowa korytarza /    121
  2. Obietnica przyłączenia korytarza do lokalu z uchwałą, ale bez umowy /    123
  3. Basen w ogródku /    126
  4. Ogródek z murowanym ogrodzeniem /    128
  5. Zakaz korzystania z części wspólnych /    129
  6. Uregulowanie korzystania z pomieszczeń nieruchomości wspólnej /    130
  7. Monitoring na balkonie i na klatce schodowej /    133
  8. Udostępnianie nagrań monitoringu /    134
  9. Korzystanie z nieruchomości wspólnej nie oznacza przejęcia na własność /    136
  
  ROZDZIAŁ VIII
  WSPÓLNY MAJĄTEK /    140
  1. Zbyt duża działka. Jaką jej część oddać gminie? /    140
  2. Zakup gruntów przez wspólnotę /    145
  3. Rozbiórka budynku gospodarczego /    147
  4. Odpowiedzialność właścicieli za nieruchomość wspólną /    149
  4.1. Gdy właściciele nie chcą zgodzić się na remont /    149
  4.2. Gdy część właścicieli nie chce docieplenia dachu… /    150
  4.3. Kompleksowa czy punktowa wymiana instalacji? /    152
  4.4. Właściciel musi zezwolić na wstęp do swojego lokalu /    155
  4.5. Kto ma usuwać nieprawidłowości wykryte w czasie przeglądu? /    156
  4.6. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej a współwłasność mieszkania /    158
  5. Udostępnianie dokumentacji we wspólnocie /    161
  
  ROZDZIAŁ IX
  WSPÓLNOTA A NAJEMCA LOKALU /    162
  1. Czy wspólnota ma prawo domagać się od najemcy przywrócenia poprzedniego wyglądu elewacji? /    162
  2. Czy zarządca miał prawo samowolnie opróżnić strych? /    163
  3. Konkubent a najemca /    164
  
  ROZDZIAŁ X
  WSPÓŁKORZYSTANIE Z TERENÓW PRZYLEGŁYCH LUB WSPÓLNYCH URZĄDZEŃ PRZEZ RÓŻNE WSPÓLNOTY /    166
  1. Tereny wspólne dla kilku wspólnot mieszkaniowych /    166
  2. Przyłączenie innej wspólnoty do instalacji wod-kan /    170
  
  ROZDZIAŁ XI
  WINDYKACJA /    173
  1. Zwiększenie zaliczek za nieterminowe wpłaty – tak, ale nie na koszty zarządu nieruchomością wspólną /    173
  2. Sprzedaż zadłużonego lokalu /    175
  3. Zadłużony lokal a sprzeczna z prawem walka z dłużnikiem /    176
  4. Kto ma prawo dochodzić należnych opłat? /    178
  4.1. Czy zarząd, bez zgody wspólnoty, miał prawo zlecić kancelarii adwokackiej dochodzenie zaległych opłat od właścicieli lokali? /    178
  4.2. Czy zarządca ma obowiązek sądowego dochodzenia należności od dłużników? /    179
  5. Kto płaci czynsz w okresie egzekucji nieruchomości? /    180
  
  ROZDZIAŁ XII
  ZARZĄDCA WE WSPÓLNOCIE /    184
  1. Odpowiedzialność cywilna i karna zarządcy /    184
  2. Czy zarządca musi przestrzegać uchwały niezgodnej z przepisami? /    188
  3. Skuteczne rozwiązanie umowy o zarządzanie /    191
  4. Zmiana zarządcy a dokumenty /    195
  5. Zmiana sposobu zarządu w budynku podeweloperskim /    197
  6. Zarządca wyznaczony przez dewelopera na pięć lat /    198
  7. Od kiedy liczy się czas rękojmi? /    199
  8. Gdy deweloper nie przystępuje do napraw w czasie rękojmi /    201
  9. KOB dla każdego segmentu obiektu? /    203
  10. Gdy w sieci obrażają zarządcę /    204
  11. Naruszenie dóbr osobistych zarządcy /    205
  
  ROZDZIAŁ XIII
  STOSUNKI SĄSIEDZKIE W ORZECZNICTWIE /    209
  1. Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie /    209
  2. Prawo własności a regulamin porządku domowego /    209
  3. Zakłócanie ciszy w budynkach wielorodzinnych /    211
  4. Lokale niezamieszkałe a koszty ogrzewania /    213
  
  ROZDZIAŁ XIV
  MEDIA WE WSPÓLNOCIE /    215
  1. Podzielniki a koszty ogrzewania /    215
  2. Gdy nie wszyscy chcą montażu zaworów /    216
  3. Zły odczyt ciepłomierza /    217
  4. Rozliczanie różnicy wskazań zużycia wody /    218
  5. Przeksięgowanie nadpłaty za CO /    220
  
  ROZDZIAŁ XV
  ZASADY RUCHU DROGOWEGO NA OSIEDLU I PARKOWANIE /    222
  1. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych /     222
  2. Ustanowienie strefy ruchu /    223
  3. Ograniczenie wjazdu na teren wspólnoty mieszkaniowej /    224
  4. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla poszczególnych lokali /    225
  5. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo ograniczać zasady korzystania z parkingu /    226
  6. Problemy z sytuowaniem miejsc parkingowych /    227
  
  ROZDZIAŁ XVI
  WSPÓLNOTA A GMINA /    230
  1. Finansowanie terenu dzierżawionego od gminy /    230
  2. Kto odpowiada za wyrwę w chodniku? /    232
  
  ROZDZIAŁ XVII
  PODATKI WE WSPÓLNOCIE /    234
  1. Rozliczenie roczne /    234
  1.1. Przychody niezwiązane z działalnością są opodatkowane na zasadzie kasowej, tzn. z datą faktycznego otrzymania (np. wpłaty na rachunek bankowy) /    234
  1.2. Jakie przychody są rozliczane kasowo? /    235
  1.3. Czym są przychody należne? /    236
  1.4. Przychody z zasobów mieszkaniowych /    237
  1.5. Przychody wykazywane w CIT-8 /    238
  1.6. Koszty uzyskania przychodów /    239
  1.7. Dochody /    240
  1.7.1. Dochody zwolnione od podatku /    240
  2. Odszkodowanie a lokale użytkowe /    244
  3. Koszty związane z wypłatami wynagrodzeń dla członków wspólnoty /    246
  4. Opłata za korzystanie ze śmietnika /    246
  5. Podatkowi podlega dochód z najmu /    247
  6. Sprzedaż piwnicy, strychu i werandy /    248
  7. Odsprzedaż kluczy i pilotów do bram /    250
  8. Rachunki bankowe /    252
  9. Zaliczki od właścicieli lokali użytkowych /    253
  10. Podatek dochodowy od lokali użytkowych /    255
  11. Zwolnienie od VAT we wspólnocie /    258
  
  ROZDZIAŁ XVIII
  UBEZPIECZENIA WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ /    263
  1. Odpowiedzialność za wypadek na chodniku /    263
  1.1. Obowiązki właściciela nieruchomości /    265
  1.2. Nie zawsze odpowiedzialność ciąży na zarządcy     266
  2. Ubezpieczenie współwłasności a indywidualne ubezpieczenie mieszkania, w tym podwójne ubezpieczenie murów /    267
  3. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę… /    268
  
  INDEKS RZECZOWY /    270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia