Wspólnota pytań. Tom 3

Antologia

1 opinia

Format:

pdf, mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf, mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zbiór przekładów tekstów literackich okresu modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, obrazujących różne wymiary kształtowania się nowoczesności regionu oraz rozmaite aspekty formowania się tożsamości bohatera literackiego tego okresu. Tom wypełnia lukę badawczą związaną z brakiem publikacji na temat problemów modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Przekłady zaopatrzone zostały w noty o autorach oraz indeksy.


3-tomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca.


Poddając refleksji literaturę modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej, autorzy projektu chcą pokazać, jak pisarze i krytycy reagowali na wyzwania swego czasu i jak kształtowała się dynamika ich poszukiwań. Wiąże się z tym wybór ram czasowych 1867-1918. Obie daty łączą się z wydarzeniami politycznymi najważniejszymi dla nowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. To czas narodzin nacjonalizmów, ale i czas powstawania utopii przekraczających granice partykularyzmów narodowych.


Zaproponowana w publikacji perspektywa (i służące jej narzędzia) nie mają charakteru teoretycznego – autorów mniej interesuje definiowanie modernizmu jako konstruktu teoretycznego niż obcowanie z żywą materią lokalnych odpowiedzi na doświadczenia i artystyczne impulsy nowoczesności. Ich głównym pragnieniem było doprowadzenie do spotkania lokalnych opowieści z głównym nurtem modernistycznej narracji: o zmianie i zerwaniu, o spotkaniu z chaosem życia, o poszukiwaniu podmiotowości, o walce z dyktatem opresyjnych form kultury i języka, o konstruowaniu tożsamości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.


A collection of translations of literary texts of the modernist period in Central and Eastern Europe, illustrating various dimensions of shaping the modernity of the region and various aspects of forming the identity of the literary hero of that period. The volume fills the research gap related to the lack of publications on the problems of Central and Eastern European modernism in the second half of the 19th and early 20th centuries. The translations were provided with notes about the authors and indexes.


The 3-volume publication is the result of a research project carried out under the National Program for the Development of the Humanities. The authors propose to identify the literature of Central and Eastern Europe in the years 1867–1918 as a whole, using a category important for cultural research, which today assigns special importance to the phenomenon of place.


Reflecting on the literature of modernism in Central and Eastern Europe, the authors of the project want to show how writers and critics responded to the challenges of their time and how the dynamics of their explorations was shaped. Related to this is the choice of the time frame 1867-1918. Both dates are related to the most important political events for modern Central and Eastern Europe. This is the time of the birth of nationalisms, but also of the emergence of utopias that cross the borders of national particularisms.


The perspective proposed in the publication (and its tools) are not theoretical - the authors are less interested in defining modernism as a theoretical construct than in dealing with the living matter of local responses to the experiences and artistic impulses of modernity. Their main desire was to bring local stories together with the mainstream modernist narrative: about change and breakup, about the chaos of life, about the search for subjectivity, about the fight against the dictates of oppressive forms of culture and language, about the construction of identity in the individual and collective dimensions.


Liczba stron406
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-2608-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Izabeal Poniatowska, Słowo wstępne    7
  Ogólne zasady edycji    12
  
  I. Diagnozy nowoczesności    15
  Szolem-Alejchem, Miliony! Powieść giełdowa w liścikach
  tłum. J. Ohr, oprac. E. Paczoska, konsulatacja K. Szymaniak    17
  
  Bertha von Suttner, Precz z orężem!
  tłum. W. Trąmpczyński, oprac. E. Paczoska    29
  
  Konstancja Morawska, Z korespondencji księżnej Łowickiej
  oprac. U. Kowalczuk    41
  
  Maria Iwanowska (Theresita), U źródeł
  oprac. I. Poniatowska    55
  
  II. Redefinicje tożsamości europejskiej    67
  Georg Brandes, Polska, Lwów, Rosja
  tłum. Z. Poznański, J. Klemensiewiczowa, M. Sarnecka, oprac. E. Paczoska    69
  
  Antun Gustav Matoš, Zagrzeb i Zagrzebie
  tłum. S. Rek, oprac. M. Vražić    105
  
  Janko Polić Kamov, Bitanga. Obrazek z życia Zagrzebia
  tłum. S. Rek, oprac. M. Vražić    117
  
  Luidevite Prijatelj (Louis de la Roque), Trzy miesiące w Chorwacji. Wspomnienia z podróży po Austrii i Węgrzech
  tłum. J. Belejowska, oprac. D. M. Osiński    143
  
  III. Świadomość tekstu    175
  Hugo von Hofmannsthal, Gabriele D’Annunzio
  tłum. i oprac. M. Dąbrowski    177
  
  Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, Na Litwie: krytyczne spojrzenie na litewską inteligencję
  tłum. i oprac. J. Tabor    185
  
  František Xaver Šalda,, Krytyka jako patos i inspiracja
  tłum. i oprac. J. Kijanka    203
  
  Bal-Machszowes (dr Eliaszew), Krytyka i życie
  tłum. S. Arm, oprac. I. Poniatowska    221
  
  IV. Rozpoznania literackie    227
  Gyula Krúdy, Polska żona
  tłum. i oprac. M. Paczoska    229
  
  Gyula Krúdy, Obrazy senne Sindbada. Co pokazują nasze sny w opisie i obrazie
  tłum. i oprac. M. Paczoska    237
  
  Margit Kaffka, Przed świętami
  tłum. i oprac. M. Paczoska    267
  
  Olga Kobylańska, Wolna
  tłum. i oprac. U. Górska    285
  
  Jurgis Savickis, Walka
  tłum. i oprac. J. Tabor    325
  
  Marija Jurić Zagorka, Otwiera się sala sądu
  tłum. i oprac. M. Vražić    335
  
  Eleonora Kalkowska, Dymy ofiarne
  tłum. N. Oborska, oprac. A. Dżabagina    341
  
  Leo Belmont, Sherlock Holmes w Warszawie. Humoreska Leo Belmonta
  oprac. I. Poniatowska    351
  
  Ladislav Klíma, Śmierć i wieczność
  tłum. i oprac. M. Chmurski    371
  
  Indeks osób    385
  Indeks nazw geograficznych    395
  Summary    401
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia