Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 85,00 zł  


85,00

w tym VAT

Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej.


W części pierwszej publikacji omówiono standardy ustrojowe oraz zawodowe będące podstawą odpowiedzialności notariusza, tj. m.in.: rolę notariusza jako osoby zaufania publicznego, obowiązek informacyjno-doradczy notariusza przy dokonaniu czynności notarialnej, ustawowy obowiązek dokonania czynności notarialnej zgodnie z prawem oraz odmowy dokonania czynności sprzecznie z prawem, rodzaje odpowiedzialności prawnej notariusza z tytułu dokonania czynności notarialnej sprzecznie z prawem, prawo do ponownego wykonywania zawodu notariusza. Na część drugą składają się zagadnienia prawnokarnej kwalifikacji obowiązków zawodowych notariusza w świetle wybranych deliktów; są to m.in.: staranność zawodowa notariusza w zakresie oceny czynności prawnej poprzedzającej sporządzenie aktu notarialnego, czynności prawne zawierane w formie aktu notarialnego jako działanie na szkodę uczestników czynności notarialnej, redakcja aktu notarialnego oraz znaczenie prawne jego odczytania wobec narażenia strony na niekorzystne skutki prawne, przestępstwo kwalifikowane notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego.


Rok wydania2015
Liczba stron316
KategoriaPrawo cywilne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9190-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     15
  Część pierwszaStandardy ustrojowe oraz zawodowe notariusza a podstawy odpowiedzialności
  I. Notariusz jako normatywnie kwalifikowana osoba zaufania publicznego     21
  1. Status prawny notariusza na gruncie prawa notarialnego 21 2. Status notariusza jako funkcjonariusza publicznego w świetle prawa karnego 22 3. Prowadzenie kancelarii notarialnej na zasadach przedsiębiorczości a status notariusza jako przedsiębiorcy oraz funkcjonariusza publicznego 22 4. Notariusz jako przedstawiciel wolnego zawodu     25
  II. Podstawy dobrej praktyki zawodowej a odpowiedzialność notariusza     35
  1. Przedstawienie problemu 35 2. Kryteria wyznaczające dobrą praktykę zawodową 37 2.1. Dobra praktyka zawodowa notariusza w świetle prawa notarialnego oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza 37 2.2. Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres postępowania notarialnego wyznaczający dobrą praktykę zawodową 40 2.2.1. Notariusz jako podmiot prowadzący postępowanie notarialne 40 2.2.2. Charakter postępowania notarialnego 42 2.2.3. Numerus clausus czynności notarialnych 42 2.2.4. Obowiązek prewencji jurysdykcyjnej 43 2.2.5. Obowiązek bezstronności 44 2.2.6. Zakres dozwolonej konkurencji i reklamy 45 2.2.7. Konkurencja a zakaz dokonywania czynności notarialnej 50 3. Zadania i funkcje samorządu notarialnego wobec wymagań dobrej praktyki zawodowej     52
  III. Obowiązek informacyjno-doradczy przy dokonaniu czynności notarialnej     55
  1. Obowiązek ochrony interesu stron oraz praw i słusznych interesów osób trzecich, dla których akt notarialny może powodować skutki prawne 55 2. Prawny oraz etyczny zakres pouczeń i informacji w świetle prawa o notariacie a kryteria przyjęte w akcie notarialnym 62 3. Domniemania prawne objęte treścią aktu notarialnego     72
  IV. Ustawowy obowiązek dokonania czynności notarialnej zgodnie z prawem oraz odmowy sporządzenia czynności sprzecznie z prawem     76
  1. Charakter obowiązku powołania do dokonywania czynności notarialnej 76 2. Dokonanie a zapewnienie o dokonaniu czynności notarialnej zgodnie z prawem 77 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem ze szczególnym uwzględnieniem czynności sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Zagadnienia konstrukcyjne 81 3.1. Charakter oraz zakres wyznaczający dokonanie czynności notarialnej zgodnie z prawem oraz sprzecznie z prawem 81 3.2. Obowiązki prewencyjne notariusza wynikające z zasad porządku prawnego 85 3.3. Czynność notarialna sprzeczna z prawem a niezgodna z prawem 88 3.4. Naruszenie i uchybienie zawodowe przy dokonywaniu czynności notarialnej oraz czynności prawnej 90 3.5. Odpowiedzialność notariusza z powodu dokonania czynności notarialnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego 94 4. Cywilnoprawny tryb eliminacji aktu notarialnego sprzecznego z prawem 98 5. Prawnokarne regulacje zabezpieczające pewność obrotu prawnego     103
  V. Konstrukcja oraz rodzaje odpowiedzialności prawnej notariusza z powodu dokonania czynności notarialnej sprzecznie z prawem     112
  1. Staranność zawodowa notariusza jako kryterium odpowiedzialności prawnej 112 2. Zasada domniemania niewinności w postępowaniu dyscyplinarnym oraz karnym 115 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna 119 4. Odpowiedzialność cywilna 127 4.1. Podstawa prawna odpowiedzialności 127 4.2. Szczególna staranność przy wykonywaniu obowiązków zawodowych 129 4.3. Kwalifikacja winy w świetle zawodowego charakteru działalności notariusza 136 4.4. Związek przyczynowy między stwierdzeniem sporządzenia aktu notarialnego sprzecznie z prawem a powstałą szkodą 138 4.5. Odpowiedzialność notariusza prowadzącego kancelarię na zasadzie spółki cywilnej albo partnerskiej 139 5. Ryzyko prawne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego w świetle odpowiedzialności cywilnej oraz karnej notariusza 144 5.1. Rozkład ryzyka stron umowy oraz notariusza a wymogi zachowania formy aktu notarialnego 144 5.2. Okoliczności sporządzenia aktu notarialnego związane z ryzykiem wykonywania zawodu 151 5.3. Uprzedzenie o ryzyku zawieranej umowy a wymogi sporządzenia aktu notarialnego zgodnie z prawem 155 5.4. Ocena aktu notarialnego jako działania notariusza na szkodę interesu prywatnego i społecznego, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego 161 5.5. Dominująca pozycja prokuratora w procesie cywilnym wszczętym w czasie trwania postępowania karnego przeciwko notariuszowi 169 5.6. Odpowiedzialność karna 178 5.7. Niezawinione dokonanie czynności notarialnej sprzecznie z prawem     190
  VI. Ponowne prawo wykonywania zawodu notariusza a konstytucyjne standardy proporcjonalności oraz wolności wykonywania zawodu zaufania publicznego     199
  1. Cele oraz funkcje zakazu wykonywania zawodu notariusza 199 2. Zakaz wykonywania zawodu na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego 200 3. Zakaz wykonywania zawodu jako środek karny 202 4. Ocena zakazu ponownego prawa wykonywania zawodu 203 5. Tryb ponownego powołania na notariusza     204
  Część drugaPrawnokarna kwalifikacja obowiązków zawodowych notariusza w świetle wybranych deliktów
  VII. Staranność zawodowa notariusza w zakresie oceny czynności prawnej poprzedzającej sporządzenie aktu notarialnego a zarzut działania na szkodę pokrzywdzonego     215
  1. Podmioty gospodarcze jako strony umów o charakterze tzw. świadczeń dożywotnio-rentowych 215 2. Umowa pożyczki 216 3. Wystawienie weksla własnego przez pożyczkobiorcę lub poręczyciela 219 4. Porozumienie wekslowe zawarte między remitentem a pożyczkobiorcą jako podstawa ustanowienia na jego rzecz pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości lub ustanowienia hipoteki kaucyjnej     224
  VIII. Czynności prawne zawierane w formie aktu notarialnego jako działanie na szkodę uczestników czynności notarialnej     228
  1. Uwagi wprowadzające 228 2. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej oraz hipoteki zwykłej w zakresie tzw. nadzabezpieczenia 229 3. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości 230 4. Umowa sprzedaży nieruchomości na szkodę właściciela 231 5. Umowy mające na celu przewłaszczenie własności za świadczenie emerytalno-rentowe 235 5.1. Umowa dożywocia 235 5.2. Umowa renty 237 5.3. Wstępna ocena zawartych umów dożywocia oraz renty 239 6. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego 243 7. Instrumenty prawne sankcjonujące dokonanie czynności prawnej z pokrzywdzeniem strony aktu notarialnego     245
  IX. Redakcja aktu notarialnego oraz znaczenie prawne jego odczytania wobec narażenia strony na niekorzystne skutki prawne     250
  1. Akt notarialny jako dokument urzędowy a ocena ujętej w akcie czynności prawnej 250 2. Przedmiotowy zakres kompetencyjności notariusza w sporządzeniu aktu notarialnego 252 3. Wpływ notariusza na ostateczną redakcję aktu notarialnego 257 4. Redakcja treści czynności prawnej w akcie notarialnym a ocena działania notariusza narażającego stronę obrotu prawnego na niekorzystne dla niej skutki 259 4.1. Ocena cywilnoprawna czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym 259 4.2. Redakcja aktu notarialnego jako tytułu egzekucyjnego sprzecznego z prawem 265 4.3. Zarzut braku bezstronności i uczciwości zawodowej jako źródła uzyskiwania stałego dochodu kosztem interesu prywatnego (art. 80 § 2 i 3 w zw. z art. 231 § 2 k.k.) 269 4.4. Wartość a cena nieruchomości określona w akcie notarialnym jako kryterium narażenia właściciela na niekorzystne rozporządzenie nieruchomością 271 5. Tryb i sposób odczytania aktu notarialnego jako przesłanka formalna oraz ważności stwierdzonej w akcie czynności prawnej 275 5.1. Charakter obowiązku odczytania aktu notarialnego 275 5.2. Odczytanie aktu notarialnego w celu ustalenia znaczenia (sensu) złożonych oświadczeń woli stron 276 5.3. Sposoby stwierdzenia w akcie przekonania się notariusza o zgodności dokonanej czynności prawnej z wolą złożonego oświadczenia woli     280
  X. Zarzut wadliwego odczytania aktu notarialnego jako podstawa odpowiedzialności karnej notariusza     284
  XI. Przestępstwo kwalifikowane notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego     288
  1. Podwójna kwalifikacja podmiotowa notariusza w odniesieniu do dokonanej czynności notarialnej oraz jako podmiotu przestępstwa 288 2. Akt notarialny jako przedmiot ochrony prawnokarnej     297
  Wykaz orzecznictwa     301
  Literatura     309
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia