Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta

Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8532-5


Praca poświęcona jest zagadnieniu klauzul abuzywnych we wzorcach umownych stosowanych przez organizatorów turystyki przy zawieraniu z konsumentami umów o imprezę turystyczną. Temat powyższy wynika ze skrzyżowania zakresów dwóch regulacji unijnego prawa ochrony konsumenta - Dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz Dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.


Książka powstała pierwotnie jako praca magisterska w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W piątej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki, organizowanego przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, praca ta zdobyła drugą nagrodę, a ponadto Jury Konkursu podjęło decyzję o sfinansowaniu jej publikacji i rozpowszechnieniu w branży turystycznej.


Poprzez zestawienie wybranych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej z wyrokami Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjęto próbę wytłumaczenia nieuczciwości klauzul wpisanych do polskiego rejestru postanowień, uznanych za niedozwolone w kontekście trendów ogólnoeuropejskich. Pragnieniem autorki jest przyczynienie się do lepszego wyjaśnienia celowości kontroli abstrakcyjnej wzorców umów stosowanych w branży turystycznej oraz popularyzacja przekonania, że eliminacja klauzul niedozwolonych jest korzystna dla przedsiębiorców nie tylko ze względu na możliwość uniknięcia kar administracyjnych, lecz także ze względu na korzyści ekonomiczne.


Liczba stron148
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2569-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ I. Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej    13
    1. Rozwój ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym    13
      1.1. Geneza polityki ochrony konsumenta    13
      1.2. Pierwsze programy ochrony konsumentów i polityki informacyjnej    15
      1.3. Jednolity Akt Europejski i pierwszy plan działania komisji    17
      1.4. Traktat z Maastricht oraz Traktat Amsterdamski. Kolejne plany konsumenckie    18
      1.5. Charakterystyka obecnej polityki konsumenckiej    19
    2. Pojęcie konsumenta europejskiego    21
      2.1. Trudności w określeniu zakresu podmiotowego prawa ochrony konsumenta    21
      2.2. Definiowanie pojęcia konsumenta w prawie wspólnotowym    23
      2.3. Europejski model konsumenta    26
      2.4. Znaczenie rozważań dla całości polityki konsumenckiej    28
  ROZDZIAŁ II. Ochrona nabywców imprez turystycznych w Unii Europejskiej    31
    1. Dyrektywa 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek    32
      1.1. Geneza i potrzeba przyjęcia dyrektywy    32
      1.2. Zakres regulacji    34
    2. Dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich    37
      2.1. Geneza i potrzeba przyjęcia dyrektywy    37
      2.2. Zakres regulacji    41
      2.3. Kontrola abstrakcyjna i problemy z jej realizacją    44
      2.4. Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów    48
      2.5. Baza CLAB    50
    3. Dyskusja na temat klauzul abuzywnych we wzorach umów o imprezę turystyczną    51
  ROZDZIAŁ III. Implementacja przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony nabywców imprez turystycznych do prawa polskiego    53
    1. Wdrożenie Dyrektywy 90/314 do prawa polskiego    53
    2. Regulacje dotyczące kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych    55
    3. Funkcjonowanie kontroli abstrakcyjnej w dziedzinie turystyki    61
  ROZDZIAŁ IV. Charakterystyka postanowień często używanych we wzorcach umów o imprezę turystyczną, a uznanych za niedozwolone    63
    1. Klauzule dotyczące wyboru sądu właściwego    64
    2. Klauzule dotyczące ofert ,,last minute"    69
    3. Klauzule dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej    74
    4. Klauzule dotyczące odpowiedzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy    92
    5. Klauzule dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za błędne przedstawienie oferty    107
    6. Klauzule dotyczące e ograniczenia odpowiedzialności organizatora do pewnej wysokości    113
    7. Klauzule dotyczące zmiany ceny    116
    8. Klauzule dotyczące świadczeń zastępczych    122
    9. Klauzule dotyczące reklamacji    125
    10. Klauzule dotyczące niewykorzystanych świadczeń    135
  ZAKOŃCZENIE    141
  BIBLIOGRAFIA    145
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia