Pozorna tożsamość

Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,60  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 21,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 12,60 zł  


12,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowym celem monografii jest opis wybranych współczesnych połączeń wyrazowych (frazeologizmy, paremie, zestawienia, terminy) mieszczących w swoim składzie archaizm semantyczny. Omawiane w pracy konstrukcje słowne nie noszą wyraźnych śladów archaiczności, z pozoru są współczesne, tożsame, niczym się nie wyróżniają. To dowód na to, że ślady obecności historii we współczesnej polszczyźnie nie zawsze łatwo wykryć, czasem są one utajone, a nawet nieuświadamiane. Tego typu związki wyrazowe autorka nazywa w rozprawie tradycjonalizmami (w opozycji do związków bez archaicznych form języka w swoim składzie). Analizie poddaje każdą z osobna konstrukcję słowną z archaizmem, pokazuje w przekroju historycznym jej losy w języku polskim. Opis zachowanych do współczesności jednostek jest dla badaczki bodźcem do podejmowania szerszych rozmyślań m.in. na temat powodów trwałości jednych frazeologizmów z elementem archaicznym i braku stabilizacji innych czy procesów reinterpretacyjnych. Fakt, że wyrazy zachowały swoje dawne znaczenia w konstrukcjach słownych, nie oznacza jeszcze, że te sensy są trwałe i nie mogą ulec zapomnieniu. Zdarza się, że konstrukcje słowne mieszczące jakiś historyczny element języka są dzisiaj rozumiane na nowo, interpretowane na podstawie aktualnego znaczenia wyrazu, czasem ulegają modyfikacjom semantycznym czy formalnym.


Rok wydania2016
Liczba stron202
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-732-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  ROZDZIAŁ I
  Archaizm – rozumienie, klasyfikacja /    19
  Definicje archaizmu /    20
  Klasyfikacja archaizmów /    26
  Podsumowanie /    33
  
  ROZDZIAŁ II
  Tradycjonalizm – rozumienie, typologia /    36
  Rozumienie tradycjonalizmu /    44
  Typologia tradycjonalizmów /    47
   •Tradycjonalizmy z archaizmem fonetycznym /    48
   •Tradycjonalizmy z archaizmem fleksyjnym /    49
   •Tradycjonalizmy z archaizmem słowotwórczym /    52
   •Tradycjonalizmy z archaizmem leksykalnym /    55
   •Tradycjonalizmy z archaizmem semantycznym /    58
   •Tradycjonalizmy z archaizmem składniowym /    58
  Podsumowanie /    59
  
  ROZDZIAŁ III
  Tradycjonalizmy z unikatem semantycznym w zasobach współczesnej polszczyzny /    60
  Prezentacja i analiza materiału /    64
  Podsumowanie /    160
  
  ROZDZIAŁ IV
  Unikaty semantyczne w zapomnianych konstrukcjach słownych /    163
  Podsumowanie /    174
  
  Zakończenie /    177
  
  Źródła (wraz z wykorzystanymi w pracy skrótami) /    181
  Literatura /    183
  Indeks omawianych archaizmów i anachronizmów semantycznych /    193
  
  Summary /    197
  Резюме /    199
RozwińZwiń