Anatomia zwierząt, t. 1

-5%

Anatomia zwierząt, t. 1

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

89,30  94,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 65,80 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także zastosowali nowe naukowe mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne, zgodne z Nomina Anatomica Veterinaria, Nomina Histologica oraz Nomina Embryologica Veterinaria. Tom 1 to nauka o kościach, osteologia; połączeniach kości,arthrologia imięśniach, myologia.


Na szczególną uwagę zasługują czytelne, dobrze dobrane i odpowiednio opisane ryciny oraz skorowidze nazw polskich i łacińskich, zamieszczone na końcu książki.


Rok wydania2012
Liczba stron516
KategoriaZoologia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-13451-8
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA     11
  WSTĘP     13
  WYKAZ SKRÓTÓW    17
  CZĘŚĆ I. OKOLICE CIAŁA, PARTES ET REGIONES CORPORIS    19
    Okolice głowy, regiones capitis    19
    Okolice szyi, regiones colli    21
    Tułów, truncus    23
      Okolice grzbietu, regiones dorsi    23
      Okolice klatki piersiowej, regiones pectoris (thoracis)    23
      Okolice brzucha, regiones abdominis    23
      Okolice miednicy, regiones pelvis    24
    Okolice kończyny piersiowej, regiones membri thoracici    24
    Okolice kończyny miednicznej, regiones membri pelvini    25
    Zasady orientacji przestrzennej w obrębie ciała zwierzęcego    25
  NAUKA O KOŚCIACH, OSTEOLOGIA (UKŁAD KOSTNY, SYSTEMA SKELETALE)    29
    OSTEOLOGIA OGÓLNA    29
      Tkanka kostna, textus osseus    30
      Okostna, periosteum    35
      Klasyfikacja morfologiczna kości    36
      Klasyfikacja rozwojowa kości    37
    OSTEOLOGIA SZCZEGÓŁOWA    39
      Kościec osiowy, skeleton axiale    39
        Kręgosłup, columna vertebralis    39
          Rozwój kręgosłupa    39
          Ogólny plan budowy kręgów    43
            Kręgi szyjne, vertebrae cervicales    47
            Kręgi piersiowe, vertebrae thoracicae    54
            Kręgi lędźwiowe, vertebrae lumbales    55
            Kręgi krzyżowe, vertebrae sacrales    57
            Kręgi ogonowe, vertebrae caudales ( vertebrae coccygeae)    57
              Cechy gatunkowe kręgosłupa    59
                Mięsożerne    59
                Świnia    61
                Przeżuwacze    63
                Koń    65
        Szkielet klatki piersiowej, skeleton thoracis    67
          Żebra, costae    68
            Cechy gatunkowe żeber    70
              Mięsożerne    70
              Świnia    70
              Przeżuwacze    70
              Koń    71
          Mostek, sternum    71
            Cechy gatunkowe mostka    74
              Mięsożerne    74
              Świnia    74
              Przeżuwacze    75
              Koń    75
        Czaszka, cranium    75
          Mózgowioczaszka (mózgoczaszka), neurocranium    76
            Rozwój mózgowioczaszki    78
          Trzewioczaszka, splanchnocranium (viscerocranium)    80
            Rozwój trzewioczaszki    80
            Kości mózgowioczaszki (mózgoczaszki), neurocranium    83
              Kość potyliczna, os occipitale    83
              Kość międzyciemieniowa, os interparietale    86
              Kość klinowa, os sphenoidale    87
              Kość skrzydłowa, os pterygoideum    89
              Kość skroniowa, os temporale    89
              Kość ciemieniowa, os parietale    95
              Kość czołowa, os frontale    96
              Kość sitowa, os ethmoidale    99
              Lemiesz, vomer    101
            Kości trzewioczaszki, splanchnocranium    102
              Kość nosowa, os nasale    102
              Kość łzowa, os lacrimale    102
              Szczęka, maxilla    103
              Kość małżowiny nosowej dobrzusznej (małżowina nosowa dobrzuszna), os conchae nasalis ventralis (concha nasalis ventralis)    110
              Kość siekaczowa, os incisivum    110
              Kość przegrody nosowej, os rostrale    111
              Kość podniebienna, os palatinum    111
              Kość jarzmowa, os zygomaticum    112
              Żuchwa, mandibula    113
              Aparat gnykowy (k. gnykowa), apparatus hyoideus (os hyoideum)    117
        Czaszka jako całość    119
        Jamy czaszki    125
          Jama czaszkowa, cavum cranii    125
          Jama nosowa, cavum nasi    128
          Zatoki przynosowe, sinus paranasales    129
            Cechy gatunkowe czaszki    131
              Mięsożerne    131
                Żuchwa    133
                Aparat gnykowy (k. gnykowa)    133
                Jama czaszkowa mięsożernych    133
                Jama nosowa    134
                Zatoki przynosowe    134
              Świnia    134
                Żuchwa    139
                Aparat gnykowy (k. gnykowa)    140
                Jama czaszkowa    140
                Jama nosowa    140
                Zatoki przynosowe    140
              Przeżuwacze    141
                Żuchwa    146
                Aparat gnykowy (k. gnykowa)    148
                Jama czaszkowa    149
                Jama nosowa    149
                Zatoki przynosowe    150
              Koń    150
                Żuchwa    152
                Aparat gnykowy (k. gnykowa)    152
                Jama czaszkowa    152
                Jama nosowa    153
                Zatoki przynosowe    154
      Kościec kończyn, skeleton appendiculare    154
        Kości kończyny piersiowej, ossa membri thoracici    162
          Obręcz kończyny piersiowej, cingulum membri thoracici    162
            Łopatka, scapula    164
            Kościec ramienia, skeleton brachii    166
            Kościec przedramienia, skeleton antebrachii    169
            Kościec ręki, skeleton manus    172
              Cechy gatunkowe kości kończyny piersiowej    174
                Mięsożerne    174
                Świnia    176
                Przeżuwacze    176
                Koń    178
        Kości kończyny miednicznej, ossa membri pelvini    186
          Obręcz kończyny miednicznej, cingulum membri pelvini    186
            Kość miedniczna, os coxae    187
            Kościec uda, skeleton femoris    194
            Kościec goleni (podudzia), skeleton cruris    197
            Kościec stopy, skeleton pedis    202
              Cechy gatunkowe kości kończyny miednicznej    203
                Mięsożerne    203
                Świnia    205
                Przeżuwacze    206
                Koń    209
  NAUKA O POŁĄCZENIACH KOŚCI, ARTHROLOGIA    215
    ARTROLOGIA OGÓLNA    215
      Połączenia włókniste, articulationes fibrosae    215
      Połączenia chrząstkowe, articulationes cartilagineae    216
      Połączenia maziowe (stawy), articulationes synoviales    216
        Klasyfikacja stawów    220
          Stawy jednoosiowe    220
          Stawy dwuosiowe    220
          Stawy wieloosiowe    221
    ARTROLOGIA SZCZEGÓŁOWA    222
      Połączenia kręgosłupa, articulationes columnae vertebralis    222
        Staw szczytowo-potyliczny, articulatio atlanto-occipitalis    222
        Staw szczytowo-obrotowy, articulatio atlantoaxialis    223
        Połączenia kręgów między sobą    224
          Połączenia między trzonami kręgów    224
          Połączenia między łukami kręgów    225
        Więzadła kręgosłupa    225
      Połączenia klatki piersiowej, articulationes thoracis    229
        Stawy żebrowo-kręgowe, articulationes costovertebrales    229
        Stawy żebrowo-chrząstkowe, articulationes costochondrales    231
        Stawy mostkowo-żebrowe, articulationes sternocostales    231
        Połączenia między sąsiadującymi kośćmi żebrowymi i chrząstkami żebrowymi    232
        Połączenia mostka    232
        Mechanika i ruchy klatki piersiowej    232
      Połączenia czaszki, articulationes cranii    233
        Połączenia włókniste i chrząstkowe    233
        Połączenia maziowe, czyli stawy    236
        Połączenia kości gnykowej    237
      Połączenia kończyny piersiowej, articulationes membri thoracici    238
        Staw ramienny, articulatio humeri    238
        Staw łokciowy, articulatio cubiti    239
        Stawy promieniowo-łokciowe, articulationes radioulnares    239
        Stawy ręki, articulationes manus    240
          Staw nadgarstka, articulatio carpi    240
          Stawy międzyśródręczne, articulationes intermetacarpeae    244
          Stawy śródręczno-członowe, articulationes metacarpophalangeae    244
          Stawy międzyczłonowe palców ręki bliższe, articulationes interphalangeae proximales manus    247
          Stawy międzyczłonowe palców ręki dalsze, articulationes interphalangeae distales manus    248
          Połączenia raciczek    251
      Połączenia kończyny miednicznej, articulationes membri pelvini    252
        Staw krzyżowo-biodrowy, articulatio sacroiliaca    252
        Spojenie miedniczne, symphysis pelvina    2514
        Więzadło krzyżowo-guzowe (szerokie), ligamentum sacrotuberale (latum)    254
        Błona zasłonowa, membrana obturatoria    255
        Staw biodrowy, articulatio coxae    255
        Staw kolanowy, articulatio genus    257
          Staw udowo-piszczelowy, articulatio femorotibialis    257
          Staw udowo-rzepkowy, articulatio femoropatellaris    259
        Połączenia kości podudzia, articulationes cruris    261
        Stawy stopy, articulationes pedis    262
          Staw stępu, articulatio tarsi    262
            Staw stępowo-podudziowy, articulatio tarsocruralis    265
            Staw skokowo-piętowo-ośrodkowy (skokowo-piętowo-łódkowy), articulatio talocalcaneocentralis (talocalcaneonavicularis)    265
            Staw ośrodkowo-dalszy (klinowo-łódkowy), articulatio centrodistalis (cuneonavicularis)    266
            Stawy stępowo-śródstopowe, articulationes tarsometatarseae    267
          Stawy międzyśródstopowe, articulationes intermetatarseae    268
          Stawy śródstopowo-członowe, articulationes metatarsophalangeae    268
          Stawy międzyczłonowe palców stopy bliższe, articulationes interphalangeae proximales pedis    268
          Stawy międzyczłonowe palców stopy dalsze, articulationes interphalangeae distales pedis    268
  NAUKA O MIĘŚNIACH, MYOLOGIA    273
    WSTĘP    273
    MIOLOGIA OGÓLNA    275
      Rozwój i budowa mięśni    275
      Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej    276
      Unerwienie mięśni    278
      Unaczynienie mięśni    279
      Mięsień jako narząd    279
      Narządy pomocnicze mięśni    284
    MIOLOGIA SZCZEGÓŁOWA    288
      Mięśnie skórne, musculi cutanei    288
      Powięzie i mięśnie skórne głowy oraz szyi    290
      Powięzie i mięśnie skórne grzbietu, klatki piersiowej i brzucha    292
      Mięśnie głowy, musculi capitis    294
        Rozwój mięśni głowy    294
        Rozwój mięśni skrzelopochodnych    295
          Mięśnie wyrazowe twarzy    296
            Mięśnie warg, policzków i nosa    296
            Mięśnie zewnątrzoczodołowe    300
          Mięśnie żuciowe    300
          Mięśnie podpotyliczne    302
            Cechy gatunkowe mięśni twarzy i mięśni żuciowych    303
              Mięsożerne    303
              Świnia    306
              Przeżuwacze    308
              Koń    311
      Mięśnie szyi, tułowia i ogona, musculi colli, trunci et caudae    317
        Rozwój umięśnienia tułowia    317
        Mięśnie szyi, musculi colli    318
          Cechy gatunkowe mięśni szyi    326
            Mięsożerne    326
            Świnia    326
            Przeżuwacze    326
            Koń    328
      Mięśnie grzbietu, musculi dorsi    330
        Cechy gatunkowe mięśni grzbietu    338
          Mięsożerne    338
          Świnia    339
          Przeżuwacze    340
          Koń    342
      Mięśnie klatki piersiowej, musculi thoracis    347
        Cechy gatunkowe mięśni klatki piersiowej    358
          Mięsożerne    358
          Świnia    358
          Przeżuwacze    359
          Koń    360
      Mięśnie brzucha, musculi abdominis    361
        Cechy gatunkowe mięśni brzucha    366
          Mięsożerne    366
          Świnia    366
          Przeżuwacze    367
          Koń    367
      Mięśnie ogona, musculi caudae (coccygis)    367
      Mięśnie kończyn, musculi membrorum    370
        Powięzie i mięśnie kończyny piersiowej, fasciae et musculi membri thoracici    371
          Powięzie kończyny piersiowej    371
          Mięśnie kończyny piersiowej    371
            Mięśnie stawu ramiennego    371
            Mięśnie stawu łokciowego    374
            Mięśnie stawów promieniowo-łokciowych    377
            Mięśnie stawu nadgarstka    378
            Mięśnie stawów palców ręki    381
              Cechy gatunkowe mięśni kończyny piersiowej    386
                Mięsożerne    386
                Świnia    392
                Przeżuwacze    396
                Koń    401
        Powięzie i mięśnie kończyny miednicznej, fasciae et musculi membri pelvini    411
          Powięzie kończyny miednicznej    411
          Mięśnie kończyny miednicznej    414
            Mięśnie stawu biodrowego    416
            Mięśnie stawu kolanowego    424
            Mięśnie stawu stępu    425
            Mięśnie stawów palców stopy    429
              Cechy gatunkowe mięśni kończyny miednicznej    431
                Mięsożerne    431
                Świnia    437
                Przeżuwacze    441
                Koń    448
      Układ ustaleniowy    461
        Układ ustaleniowy kończyny piersiowej    463
        Układ ustaleniowy kończyny miednicznej    465
  LITERATURA    467
  SKOROWIDZ  NAZW  POLSKICH    470
  SKOROWIDZ  NAZW  ŁACIŃSKICH    495
RozwińZwiń