Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny.


Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny.


Liczba stron864
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4364-8
Numer wydania8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA    13
    Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego    15
    Metameria organizmu ludzkiego    18
  Układ narządów ruchu    20
    Nauka o kościach (osteologia)    20
  Połączenia kości    25
  Połączenia włókniste    25
  Połączenia chrząstkowe    26
  Połączenia maziowe    26
  Podział stawów    29
  Nauka o mięśniach    31
  Urządzenia pomocnicze mięśni    32
  Czynność i mechanika mięśni    34
    Układ krążenia    39
  Naczynia krwionośne    41
  Budowa tętnic    43
  Naczynia włosowate    44
  Budowa żył    44
  Krążenie oboczne    45
  Zespolenia tętniczo-żylne    46
  Budowa naczyń chłonnych    46
  Naczynia tętnicze    47
  Naczynia żylne    48
  Krew    48
  Układ chłonny    50
    Układ trawienny - narząd trawienny    53
    Układ nerwowy    60
  Rdzeń kręgowy    61
  Nerw rdzeniowy    63
  Mózgowie    65
  Układ nerwowy autonomiczny    69
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    73
    Osteologia szczegółowa    75
  Kręgosłup    75
  Budowa kręgu    75
  Kręgi szyjne    77
  Kręgi piersiowe    78
  Kręgi lędźwiowe    79
  Kość krzyżowa    80
  Kość guziczna    82
  Klatka piersiowa    82
  Klatka piersiowa jako całość    84
  Czaszka    84
  Kości czaszki mózgowej    85
  Kość czołowa    85
  Kość sitowa    87
  Kość ciemieniowa    89
  Kość potyliczna    90
  Kość skroniowa    92
  Kość klinowa    96
  Kości czaszki trzewnej    100
  Kość łzowa    100
  Lemiesz    100
  Małżowina nosowa dolna    101
  Kości twarzy    101
  Szczęka    101
  Kość nosowa    104
  Kość jarzmowa    104
  Kość podniebienna    105
  Żuchwa    106
  Kość gnykowa    108
  Czaszka jako całość    108
  Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki    108
  Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki    111
  Sklepienie czaszki    113
  Ściana tylna czaszki    114
  Ściana przednia czaszki    114
  Jama nosowa    116
  Ściana boczna czaszki    118
  Kończyna górna    119
  Kości obręczy kończyny górnej    119
  Kość ramienna    121
  Kości przedramienia    123
  Kości ręki    124
  Kości nadgarstka    124
  Kości śródręcza    125
  Kości palców ręki    126
  Kończyna dolna    126
  Kości obręczy kończyny dolnej    126
  Miednica jako całość    129
  Płaszczyzny i wymiary miednicy mniejszej    129
  Pochylenie miednicy    130
  Różnice płciowe miednicy    130
  Kości uda    131
  Kości goleni    132
  Kości stopy    133
  Kości stępu    133
  Kości śródstopia    135
  Kości palców stopy    136
    Syndesmologia i artrologia szczegółowa (więzadła i stawy)    137
  Połączenia kości czaszki    137
  Staw skroniowo-żuchwowy    137
  Połączenia kręgosłupa    139
  Krążki międzykręgowe    139
  Więzadła kręgosłupa    140
  Stawy kręgosłupa    142
  Połączenia kręgosłupa z czaszką....    142
  Stawy żebrowo-kręgowe    143
  Mechanika kręgosłupa    144
  Połączenia kości klatki piersiowej    146
  Połączenia mostka    147
  Mechanika klatki piersiowej    147
  Połączenia kości kończyny górnej    149
  Staw mostkowo-obojczykowy    149
  Staw barkowo-obojczykowy    150
  Staw ramienny    151
  Staw łokciowy    152
  Staw promieniowo-łokciowy dalszy    155
  Błona międzykostna przedramienia    156
  Stawy ręki    157
  Stawy kości nadgarstka    157
  Stawy kości śródręcza    159
  Stawy śródręczno-paliczkowe    160
  Stawy międzypaliczkowe    161
  Połączenia kości kończyny dolnej    161
  Połączenia obręczy kończyny dolnej    161
  Staw krzyżowo-biodrowy    162
  Spojenie łonowe    163
  Połączenia kończyny wolnej    164
  Staw biodrowy    164
  Staw kolanowy    167
  Powierzchnie stawowe    168
  Łąkotki stawowe    168
  Więzadła wewnętrzne    169
  Torebka stawowa    169
  Więzadła zewnętrzne    170
  Kaletki maziowe    171
  Połączenia kości goleni    171
  Stawy stopy    172
  Staw skokowo-goleniowy    172
  Stawy międzystępowe    174
  Stawy stępowo-śródstopne    175
  Stawy śródstopno-paliczkowe    176
  Stawy międzypaliczkowe    176
    Tułów    178
  Ściany tułowia    178
  Warstwa powierzchowna przedniej ściany tułowia    182
  Mięśnie ścian tułowia    183
  Mięśnie klatki piersiowej    183
  Ściany brzucha    186
  Mięśnie brzucha    186
  Współdziałanie mięśni brzucha    190
  Powięzie ściany brzucha    190
  Ściana przednia jamy brzusznej od wewnątrz    191
  Kanał pachwinowy    192
  Przepona    195
  Mięśnie ściany tylnej brzucha    197
  Mięśnie grzbietu    198
  Warstwa powierzchowna grzbietu    198
  Mięśnie grzbietu powierzchowne    200
  Mięśnie kolcowo-ramienne    200
  Mięśnie kolcowo-żebrowe    202
  Mięśnie grzbietu głębokie    203
  Mięśnie płatowate    204
  Mięśnie długie grzbietu (biodrowo--żebrowy, najdłuższy, kolcowy)    205
  Mięsień poprzeczno-kolcowy    205
  Mięśnie krótkie grzbietu    207
  Mięśnie podpotyliczne    208
  Naczynia ścian tułowia    209
  Tętnice ścian klatki piersiowej    209
  Tętnice ścian brzucha    214
  Żyły ścian tułowia    215
  Żyły powierzchowne tułowia    215
  Żyły głębokie ścian tułowia    215
  Żyły ścian klatki piersiowej    216
  Żyły ścian brzucha    216
  Naczynia i węzły chłonne ścian tułowia    217
  Głębokie naczynia i węzły chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej    217
  Naczynia i węzły chłonne przepony    218
  Nerwy ścian tułowia    218
  Trzewa klatki piersiowej    220
  Serce    221
  Osierdzie    221
  Kształt, wielkość i położenie serca    222
  Powierzchnia serca    225
  Szkielet serca    227
  Mięsień sercowy    228
  Układ przewodzący serca    229
  Jamy serca    231
  Przedsionek prawy    231
  Komora prawa    232
  Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa    233
  Zastawka pnia płucnego    234
  Przedsionek lewy    236
  Komora lewa    236
  Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa    237
  Zastawka aorty    237
  Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej    239
  Unaczynienie serca    239
  Tętnice wieńcowe    239
  Żyły serca    241
  Naczynia chłonne serca    242
  Nerwy serca    242
  Dolne drogi oddechowe i płuca    242
  Tchawica    243
  Oskrzela    245
  Płuca    246
  Drzewo oskrzelowe    249
  Segmenty oskrzelowo-płucne    250
  Budowa pęcherzyków płucnych    251
  Opłucna    251
  Ruchy płuc    255
  Unaczynienie płuc    256
  Przełyk    257
  Grasica    261
    Śródpiersie    262
  Naczynia i nerwy śródpiersia    263
  Tętnice śródpiersia    263
  Tętnica główna    263
  Pień ramienno-głowowy    265
  Gałęzie trzewne tętnicy piersiowej wewnętrznej i aorty piersiowej    265
  Pień płucny    266
  Żyły śródpiersia    266
  Żyły śródpiersia górnego i środkowego    266
  Układ żył nieparzystych    267
  Żyły płucne    269
  Układ chłonny klatki piersiowej    269
  Przewód piersiowy    269
  Naczynia i węzły chłonne śródpiersia i trzew klatki piersiowej    271
  Nerwy śródpiersia    272
  Nerw przeponowy – odcinek piersiowy    272
  Nerw błędny – odcinek piersiowy    273
    Jama brzuszna    273
  Otrzewna    274
  Rozwój otrzewnej    275
  Czynności otrzewnej    280
  Zachyłki jamy otrzewnej    281
  Trzewa jamy brzusznej    281
  Żołądek    283
  Granice żołądka    285
  Obraz rentgenologiczny żołądka    285
  Budowa ścian żołądka    286
  Błona surowicza i więzadła żołądka    287
  Błona mięśniowa    287
  Błona śluzowa    289
  Rola żołądka    290
  Stosunek żołądka do sąsiednich narządów    290
  Pień trzewny i naczynia żołądka    291
  Unerwienie żołądka    294
  Jelito cienkie    295
  Dwunastnica    295
  Budowa i położenie    296
  Budowa ściany    297
  Naczynia i nerwy    297
  Jelito krezkowe    298
  Podział i budowa    298
  Budowa kosmków jelitowych    299
  Czynności kosmków jelitowych    299
  Skupienia tkanki chłonnej ..    300
  Czynności błony mięśniowej jelita    301
  Naczynia jelita krezkowego ..    302
  Nerwy jelita cienkiego    303
  Jelito grube    303
  Budowa    304
  Jelito ślepe    304
  Wyrostek robaczkowy    305
  Okrężnica, budowa i położenie    308
  Tętnice krezkowe    310
  Żyła wrotna    312
  Żyła krezkowa górna    312
  Żyła śledzionowa    312
  Żyła krezkowa dolna    312
  Odbytnica    313
  Budowa    315
  Anatomia praktyczna    317
  Naczynia i nerwy okrężnicy i odbytnicy    317
  Wielkie gruczoły trawienne    318
  Wątroba    318
  Kształt i wymiary    318
  Powierzchnia przeponowa    319
  Powierzchnia trzewna    322
  Położenie    323
  Budowa wewnętrzna    324
  Żyły wątrobowe    325
  Segmenty wątroby    326
  Czynności wątroby    327
  Pęcherzyk żółciowy    328
  Kształt i położenie    328
  Budowa    329
  Czynność    330
  Drogi żółciowe    330
  żółciowych    331
  Trzustka    332
  Budowa i położenie    332
  Sok trzustkowy    333
  Narząd wyspowy trzustki    333
  Naczynia i nerwy    334
  Śledziona    334
  Położenie, kształt i wielkość    334
  Budowa i czynności    336
  Przestrzeń zaotrzewnowa    337
  Narządy przestrzeni zaotrzewnowej    338
  Gruczoł nadnerczowy    338
  Nerki    340
  Kształt i wymiary    340
  Osłonki nerek    340
  Położenie nerek    341
  Budowa nerek    342
  Nefron    343
  Naczynia i nerwy    344
  Odmiany i wady rozwojowe    346
  Drogi wyprowadzające mocz    347
  Miedniczka nerkowa    347
  Moczowód    348
  Położenie moczowodu    348
  Budowa moczowodu    349
  Naczynia i nerwy moczowodu    350
  Naczynia przestrzeni zaotrzewnowej    350
  Aorta brzuszna    350
  Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej    351
  Żyła główna dolna    351
  Zespolenia między układami obu żył głównych    352
  Układ chłonny przestrzeni zaotrzewnowej    353
  Naczynia chłonne    353
  Węzły chłonne    353
  Nerwy przestrzeni zaotrzewnowej    354
  Narządy miednicy mniejszej    354
  Pęcherz moczowy    355
  Położenie pęcherza moczowego    356
  Budowa pęcherza moczowego    356
  Naczynia i nerwy pęcherza moczowego    359
  Cewka moczowa    360
  Układ narządów płciowych    361
  Narządy płciowe męskie wewnętrzne    361
  Jądro    361
  Najądrze    363
  Przyjądrze    363
  Naczynia i nerwy jądra i najądrza    363
  Nasieniowód    364
  Pęcherzyk nasienny    366
  Gruczoł krokowy    367
  Narządy płciowe męskie zewnętrzne    369
  Moszna. Powrózek nasienny    369
  Osłonki jądra i powrózka nasiennego    370
  Prącie    371
  Cewka moczowa męska    376
  Gruczoł opuszkowo-cewkowy    378
  Nasienie    378
  Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne    379
  Jajnik    379
  Położenie i budowa    379
  Stosunek do otrzewnej    381
  Więzadła jajnika    382
  Naczynia i nerwy    382
  Nadjajnik i przyjajnik    383
  Jajowód    383
  Położenie i budowa    383
  Budowa ściany jajowodu    384
  Zapłodnienie    385
  Naczynia i nerwy    386
  Macica    386
  Położenie i budowa    386
  Budowa ściany    387
  Więzadła macicy    388
  Ułożenie części macicy i jej położenie    390
  Czynności macicy    391
  Cykl miesiączkowy    391
  Zmiany w czasie ciąży    392
  Łożysko    392
  Poród    394
  Połóg    394
  Naczynia i nerwy macicy    395
  Pochwa    396
  Sklepienie pochwy    397
  Budowa ściany    397
  Naczynia i nerwy    398
  Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne    398
  Wzgórek łonowy    398
  Wargi sromowe większe    398
  Wargi sromowe mniejsze    399
  Łechtaczka    400
  Przedsionek pochwy    400
  Gruczoły przedsionkowe    400
  Opuszka przedsionka    401
  Naczynia i nerwy sromu    401
  Naczynia miednicy mniejszej    402
  Dno miednicy mniejszej    405
  Przepona miednicy    405
  Dynamika przepony miednicy    406
  Dół kulszowo-odbytniczy    407
  Przepona moczowo-płciowa    408
  Środek ścięgnisty krocza    408
  Mięśnie powierzchowne krocza    408
  Powięzie miednicy mniejszej    410
  Mechanika trzew jamy brzusznej i jamy miednicy    412
    Szyja    415
  Charakterystyka ogólna szyi    415
  Trójkąty szyi    417
  Powięzie i przestrzenie międzypowięziowe szyi    418
  Blaszka powierzchowna powięzi szyi    419
  Blaszka przedtchawicza powięzi szyi    420
  Przestrzeń podżuchwowa    421
  Blaszka przedkręgowa powięzi szyi    421
  Mięśnie szyi    422
  Podział mięśni szyi    422
  Mięśnie powierzchowne szyi    422
  Grupa środkowa mięśni szyi    424
  Mięśnie podgnykowe    424
  Mięśnie nadgnykowe    426
  Grupa głęboka mięśni szyi    427
  Mięśnie pochyłe    427
  Mięśnie przedkręgowe    429
  Unerwienie szyi    429
  Splot szyjny    429
  Pętla szyjna    431
  Splot ramienny    432
  Nerw dodatkowy    432
  Nerw błędny - odcinek szyjny    433
  Naczynia szyi    434
  Tętnice szyi    434
  Tętnica podobojczykowa    434
  Gałęzie tętnicy podobojczykowej    435
  Tętnica szyjna wspólna    437
  Tętnica szyjna wewnętrzna    438
  Tętnica szyjna zewnętrzna    438
  Gałęzie przednie tętnicy szyjnej zewnętrznej    438
  Gałęzie tylne tętnicy szyjnej zewnętrznej    439
  Gałąź przyśrodkowa tętnicy szyjnej zewnętrznej    440
  Gałęzie końcowe tętnicy szyjnej zewnętrznej    440
  Żyły szyi    440
  Naczynia i węzły chłonne szyi    441
  Przebieg naczyń chłonnych szyi    441
  Rozmieszczenie węzłów chłonnych szyi    442
  Trzewa szyi    443
  Krtań    443
  Opis ogólny krtani    443
  Chrząstki krtani    443
  Więzadła krtani    446
  Stawy krtani    447
  Mięśnie krtani    448
  Położenie krtani    453
  Powstawanie i barwa głosu    453
  Tchawica    453
  Gruczoł tarczowy    455
  Gruczoły przytarczyczne    459
  Gardło    460
  Opis ogólny gardła    460
  Mięśnie gardła    462
  Unaczynienie i unerwienie gardła    464
  Topografia gardła    465
  Część szyjna przełyku    466
  Część szyjna pnia współczulnego    467
    Głowa    468
  Mięśnie i powięzie głowy    468
  Mięśnie wyrazowe    468
  Mięśnie sklepienia czaszki    468
  Mięśnie małżowiny usznej    470
  Mięśnie otoczenia szpary powiek    470
  Mięśnie nozdrzy    471
  Mięśnie otoczenia szpary ust    471
  Mięśnie żwaczowe    474
  Trzewa głowy    476
  Jama ustna    476
  Wargi    476
  Policzki    477
  Dziąsła    478
  Podniebienie    479
  Migdałki podniebienne    481
  Język    482
  Okolica podjęzykowa    486
  Gruczoły ślinowe    487
  Ślinianka przyuszna    487
  Ślinianka podżuchwowa    488
  Ślinianka podjęzykowa    488
  Unaczynienie i unerwienie ślinianek    488
  Zęby i uzębienie    489
  Budowa ogólna zębów    489
  Kształt zębów stałych    491
  Uzębienie mleczne    492
  Nos zewnętrzny i jama nosowa    493
  Zatoki przynosowe    496
  Naczynia krwionośne głowy    497
  Tętnice głowy    497
  Tętnica szyjna wewnętrzna    497
  Tętnica szyjna zewnętrzna    498
  Żyły głowy    501
  Żyły śródkościa    503
  Układ chłonny głowy    503
  Unerwienie głowy    504
  Nerwy czaszkowe    504
  Nerw twarzowy    504
  Nerw trójdzielny    508
  Nerw oczny    509
  Zwój rzęskowy    510
  Nerw szczękowy    511
  Zwój skrzydłowo-podniebienny    512
  Nerw żuchwowy    515
  Gałęzie czuciowe nerwu żuchwowego    515
  Gałęzie ruchowe nerwu żuchwowego    517
  Anatomia praktyczna    543
  Dół pachowy i jama pachowa    544
  Węzły chłonne pachowe    544
  Część wolna kończyny    545
  Mięśnie ramienia    546
  Grupa przednia mięśni    546
  Grupa tylna mięśni    548
  Działanie mięśni ramienia na staw łokciowy    549
  ramienia    550
  Dół łokciowy    559
  Mięśnie przedramienia    560
  Grupa przednia mięśni    561
  Warstwa powierzchowna    561
  Warstwa głęboka    565
  Grupa boczna mięśni    567
  Grupa tylna mięśni    568
  Warstwa powierzchowna    568
  Warstwa głęboka    569
  Troczki ścięgien    571
  Mechanika stawu promieniowo-nadgarstkowego    571
  Topografia naczyń i nerwów przedramienia    573
  Sieć stawowa łokcia    575
  Nerwy przedramienia    575
  Zwój uszny    517
  Zwój podżuchwowy    518
  Nerwy węchowe    519
  Nerwy zaopatrujące zawartość oczodołu    519
  Nerw przedsionkowo-ślimakowy    520
  Nerw językowo-gardłowy    520
  Nerw błędny    522
  Nerw dodatkowy - p. Szyja    522
  Nerw podjęzykowy    522
    Kończyna górna    524
  Uwagi ogólne    524
  Kształty zewnętrzne i oś konstrukcyjna    525
  Żyły powierzchowne, czyli skórne    526
  Naczynia i węzły chłonne    528
  Nerwy    529
  Splot ramienny    529
  Nerwy skórne    531
  Nerwy barku    531
  Nerwy ramienia    532
  Nerwy przedramienia    533
  Powięzie    534
  Naczynia głębokie    535
  Tętnica podobojczykowa    535
  Tętnica pachowa    537
  Tętnica ramienna    537
  Żyły głębokie    538
  Mięśnie kończyny górnej    538
  Mięśnie obręczy kończyny górnej    539
  Mechanika stawu ramiennego    541
  Ręka    577
  Pochewki ścięgien    579
  Pochewki strony dłoniowej    579
  Pochewki strony grzbietowej    581
  Mięśnie ręki    581
  Ruchy palców    585
  Tętnice ręki    589
  Unaczynienie tętnicze palców    591
  Żyły i naczynia chłonne ręki    591
  Nerwy ręki    591
  Nerw pośrodkowy    591
  Nerw łokciowy    592
  Nerw promieniowy    592
    Kończyna dolna    593
  Kształty zewnętrzne i oś konstrukcyjna    594
  Żyły skórne    597
  Nerwy    599
  Splot lędźwiowy    599
  Splot krzyżowy    604
  Nerwy mięśni miednicy    605
  Nerw skórny tylny uda    606
  Nerw kulszowy    606
  Nerw strzałkowy wspólny    607
  Nerw piszczelowy    609
  Nerw sromowy    610
  Nerw guziczny    611
  Unerwienie czuciowe kończyny dolnej    612
  Powięzie kończyny    612
  Powięzie uda    612
  Dół podkolanowy    615
  Powięzie goleni    616
  Naczynia kończyny dolnej    617
  Tętnica udowa    617
  Tętnica podkolanowa    618
  Tętnica piszczelowa przednia    619
  Tętnica piszczelowa tylna    619
  Tętnica grzbietowa stopy    620
  Tętnica podeszwowa przyśrodkowa    620
  Tętnica podeszwowa boczna    620
  Sieci tętnicze kończyny dolnej    622
  Żyły głębokie, naczynia chłonne kończyny dolnej    623
  Mięśnie kończyny dolnej    624
  Mięśnie obręczy kończyny dolnej    624
  Mięśnie wewnętrzne    625
  Mięśnie zewnętrzne    625
  Mięśnie uda    629
  Grupa przednia    629
  Grupa tylna    631
  Grupa przyśrodkowa    632
  Topografia naczyń i nerwów uda    634
  Mechanika stawu biodrowego    635
  Mięśnie goleni    638
  Grupa przednia    638
  Grupa boczna    641
  Grupa tylna    642
  Mechanika stawu kolanowego    647
  Topografia naczyń i nerwów goleni    649
  Mechanika stawu skokowo-goleniowego    650
  Mięśnie stopy    652
  Mięśnie grzbietu stopy    653
  Mięśnie podeszwy    653
  Mechanika stopy    657
  Topografia naczyń i nerwów stopy    660
    Ośrodkowy układ nerwowy    661
  Rdzeń kręgowy    661
  Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego    661
  Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego    664
  Drogi rdzenia kręgowego    668
  Mózgowie - ogólny opis budowy    670
  Pień mózgu    675
  Powierzchnia brzuszna pnia mózgu    676
  Powierzchnia grzbietowa pnia mózgu    677
  Komora czwarta    680
  Budowa wewnętrzna pnia mózgu    681
  Budowa wewnętrzna rdzenia przedłużonego    681
  Budowa wewnętrzna mostu    683
  Budowa wewnętrzna śródmózgowia    684
  Jądra nerwów czaszkowych    686
  Móżdżek    693
  Kora móżdżku    696
  Jądra móżdżku    697
  Drogi móżdżku    697
  Przodomózgowie    699
  Budowa zewnętrzna międzymózgowia    699
  Komora trzecia    701
  Budowa zewnętrzna półkul mózgu    702
  Bruzdy i zakręty powierzchni górno-bocznej    703
  Bruzdy i zakręty powierzchni przyśrodkowej i dolnej    705
  Kora mózgu    707
  Układ limbiczny    711
  Komora boczna    711
  Budowa wewnętrzna przodomózgowia    715
  Jądra przodomózgowia    716
  Istota biała przodomózgowia    720
  Układy czuciowe mózgowia i rdzenia kręgowego    722
  Ośrodki i drogi wzrokowe    722
  Ośrodki i drogi słuchowe    724
  Ośrodki i drogi węchowe    725
  Ośrodki i drogi czucia powierzchniowego i głębokiego (somatosensoryczne)    725
  Układy ruchowe mózgowia i rdzenia kręgowego    729
  Układ piramidowy    730
  Układ pozapiramidowy    731
  Opony ośrodkowego układu nerwowego    732
  Opony rdzenia kręgowego    732
  Opona twarda rdzenia kręgowego    732
  Pajęczynówka i opona miękka rdzenia kręgowego    733
  Opony mózgowia    735
  Opona twarda mózgowia    735
  Pajęczynówka i opona miękka mózgowia    739
  Naczynia układu nerwowego ośrodkowego    741
  Naczynia rdzenia kręgowego    741
  Naczynia mózgowia    742
  Gruczoły dokrewne związane z ośrodkowym układem nerwowym    747
  Szyszynka    747
  Przysadka    748
    Układ nerwowy autonomiczny    751
  Podział układu autonomicznego    752
  Część współczulna układu autonomicznego    753
  Pień współczulny i jego gałęzie    754
  Część szyjna pnia współczulnego    755
  Gałęzie zwoju szyjnego górnego    756
  Gałęzie zwoju szyjnego środkowego    757
  Gałęzie zwoju szyjnego dolnego    757
  Część piersiowa pnia współczulnego    757
  Część brzuszna (lędźwiowa) pnia współczulnego    759
  Część miedniczna pnia współczulnego    759
  Część przywspółczulna układu autonomicznego    759
  Odcinek głowowy (czaszkowy)    760
  Odcinek krzyżowy    761
  Sploty układu autonomicznego    761
  Splot sercowy    762
  Splot trzewny    763
  Sploty parzyste – pochodne splotu trzewnego    764
  Sploty nieparzyste – pochodne splotu trzewnego    764
  Splot podbrzuszny    766
  Ciała przyzwojowe    767
  Powłoka wspólna    769
  Wiadomości ogólne    769
  Budowa ogólna skóry    769
  Budowa szczegółowa skóry    770
  Naskórek    770
  Skóra właściwa    771
  Tkanka podskórna    771
  Twory nabłonkowe skóry    772
  Gruczoły skóry    772
  Gruczoły potowe    772
  Gruczoły wonne    773
  Gruczoły łojowe    773
  Gruczoły sutkowe    774
  Włosy    775
  Paznokcie    777
    Narządy zmysłów    779
  Wiadomości ogólne    779
  Narząd smaku    779
  Narząd powonienia    780
  Narząd wzroku    781
  Budowa ogólna    781
  Gałka oczna    782
  Błona włóknista gałki ocznej    782
  Twardówka    783
  Rogówka    783
  Błona naczyniowa gałki ocznej    784
  Naczyniówka    785
  Ciało rzęskowe    785
  Tęczówka    787
  Błona wewnętrzna gałki ocznej    787
  Nerw wzrokowy    788
  Zawartość gałki ocznej    789
  Komora przednia gałki ocznej    789
  Komora tylna gałki ocznej    790
  Soczewka    790
  Ciało szkliste    791
  Naczynia i nerwy gałki ocznej    791
  Narządy dodatkowe oka    793
  Aparat ruchowy gałki ocznej    793
  Aparat ochronny gałki ocznej    794
  Spojówka    796
  Narząd łzowy    797
  Gruczoł łzowy    797
  Drogi łzowe    798
  Narząd przedsionkowo-ślimakowy    799
  Wiadomości ogólne    799
  Ucho zewnętrzne    799
  Błona bębenkowa    801
  Ucho środkowe    802
  Jama bębenkowa    802
  Kosteczki słuchowe    804
  Trąbka słuchowa    806
  Ucho wewnętrzne    807
  Błędnik kostny    807
  Błędnik błoniasty    809
  Przewód ślimakowy    809
  Przewody półkoliste    810
  Łagiewka i woreczek    811
  Skorowidz rzeczowy    813
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia