Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny.


Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny.


Liczba stron864
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4364-8
Numer wydania8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA    13
  
    Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego     15
    Metameria organizmu ludzkiego     18
  Układ narządów ruchu     20
    Nauka o kościach (osteologia)     20
  Połączenia kości     25
  Połączenia włókniste     25
  Połączenia chrząstkowe     26
  Połączenia maziowe     26
  Podział stawów     29
  Nauka o mięśniach     31
  Urządzenia pomocnicze mięśni     32
  Czynność i mechanika mięśni     34
    Układ krążenia     39
  Naczynia krwionośne     41
  Budowa tętnic     43
  Naczynia włosowate     44
  Budowa żył     44
  Krążenie oboczne     45
  Zespolenia tętniczo-żylne     46
  Budowa naczyń chłonnych     46
  Naczynia tętnicze     47
  Naczynia żylne     48
  Krew     48
  Układ chłonny     50
    Układ trawienny - narząd trawienny    53
    Układ nerwowy     60
  Rdzeń kręgowy     61
  Nerw rdzeniowy     63
  Mózgowie     65
  Układ nerwowy autonomiczny     69
  
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    73
  
    Osteologia szczegółowa     75
  Kręgosłup     75
  Budowa kręgu     75
  Kręgi szyjne     77
  Kręgi piersiowe     78
  Kręgi lędźwiowe     79
  Kość krzyżowa     80
  Kość guziczna     82
  Klatka piersiowa     82
  Klatka piersiowa jako całość     84
  Czaszka     84
  Kości czaszki mózgowej     85
  Kość czołowa     85
  Kość sitowa     87
  Kość ciemieniowa     89
  Kość potyliczna     90
  Kość skroniowa     92
  Kość klinowa     96
  Kości czaszki trzewnej     100
  Kość łzowa     100
  Lemiesz     100
  Małżowina nosowa dolna     101
  Kości twarzy     101
  Szczęka     101
  Kość nosowa     104
  Kość jarzmowa     104
  Kość podniebienna     105
  Żuchwa     106
  Kość gnykowa     108
  Czaszka jako całość     108
  Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki     108
  Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki     111
  Sklepienie czaszki     113
  Ściana tylna czaszki     114
  Ściana przednia czaszki     114
  Jama nosowa     116
  Ściana boczna czaszki     118
  Kończyna górna     119
  Kości obręczy kończyny górnej     119
  Kość ramienna     121
  Kości przedramienia     123
  Kości ręki     124
  Kości nadgarstka     124
  Kości śródręcza     125
  Kości palców ręki     126
  Kończyna dolna     126
  Kości obręczy kończyny dolnej     126
  Miednica jako całość     129
  Płaszczyzny i wymiary miednicy mniejszej     129
  Pochylenie miednicy     130
  Różnice płciowe miednicy     130
  Kości uda     131
  Kości goleni     132
  Kości stopy     133
  Kości stępu     133
  Kości śródstopia     135
  Kości palców stopy     136
    Syndesmologia i artrologia szczegółowa (więzadła i stawy)     137
  Połączenia kości czaszki     137
  Staw skroniowo-żuchwowy     137
  Połączenia kręgosłupa     139
  Krążki międzykręgowe     139
  Więzadła kręgosłupa     140
  Stawy kręgosłupa     142
  Połączenia kręgosłupa z czaszką....    142
  Stawy żebrowo-kręgowe     143
  Mechanika kręgosłupa     144
  Połączenia kości klatki piersiowej     146
  Połączenia mostka     147
  Mechanika klatki piersiowej     147
  Połączenia kości kończyny górnej     149
  Staw mostkowo-obojczykowy     149
  Staw barkowo-obojczykowy     150
  Staw ramienny     151
  Staw łokciowy     152
  Staw promieniowo-łokciowy dalszy     155
  Błona międzykostna przedramienia     156
  Stawy ręki     157
  Stawy kości nadgarstka     157
  Stawy kości śródręcza     159
  Stawy śródręczno-paliczkowe     160
  Stawy międzypaliczkowe     161
  Połączenia kości kończyny dolnej     161
  Połączenia obręczy kończyny dolnej     161
  Staw krzyżowo-biodrowy     162
  Spojenie łonowe     163
  Połączenia kończyny wolnej     164
  Staw biodrowy     164
  Staw kolanowy     167
  Powierzchnie stawowe     168
  Łąkotki stawowe     168
  Więzadła wewnętrzne     169
  Torebka stawowa     169
  Więzadła zewnętrzne     170
  Kaletki maziowe     171
  Połączenia kości goleni     171
  Stawy stopy     172
  Staw skokowo-goleniowy     172
  Stawy międzystępowe     174
  Stawy stępowo-śródstopne     175
  Stawy śródstopno-paliczkowe     176
  Stawy międzypaliczkowe     176
    Tułów     178
  Ściany tułowia     178
  Warstwa powierzchowna przedniej ściany tułowia     182
  Mięśnie ścian tułowia     183
  Mięśnie klatki piersiowej     183
  Ściany brzucha     186
  Mięśnie brzucha     186
  Współdziałanie mięśni brzucha     190
  Powięzie ściany brzucha     190
  Ściana przednia jamy brzusznej od wewnątrz     191
  Kanał pachwinowy     192
  Przepona     195
  Mięśnie ściany tylnej brzucha    197
  Mięśnie grzbietu     198
  Warstwa powierzchowna grzbietu    198
  Mięśnie grzbietu powierzchowne    200
  Mięśnie kolcowo-ramienne     200
  Mięśnie kolcowo-żebrowe     202
  Mięśnie grzbietu głębokie     203
  Mięśnie płatowate     204
  Mięśnie długie grzbietu (biodrowo--żebrowy, najdłuższy, kolcowy)    205
  Mięsień poprzeczno-kolcowy     205
  Mięśnie krótkie grzbietu     207
  Mięśnie podpotyliczne     208
  Naczynia ścian tułowia     209
  Tętnice ścian klatki piersiowej     209
  Tętnice ścian brzucha     214
  Żyły ścian tułowia     215
  Żyły powierzchowne tułowia     215
  Żyły głębokie ścian tułowia     215
  Żyły ścian klatki piersiowej     216
  Żyły ścian brzucha     216
  Naczynia i węzły chłonne ścian tułowia     217
  Głębokie naczynia i węzły chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej     217
  Naczynia i węzły chłonne przepony     218
  Nerwy ścian tułowia    218
  Trzewa klatki piersiowej     220
  Serce    221
  Osierdzie     221
  Kształt, wielkość i położenie serca     222
  Powierzchnia serca     225
  Szkielet serca     227
  Mięsień sercowy     228
  Układ przewodzący serca     229
  Jamy serca     231
  Przedsionek prawy     231
  Komora prawa     232
  Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa     233
  Zastawka pnia płucnego     234
  Przedsionek lewy     236
  Komora lewa     236
  Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa     237
  Zastawka aorty     237
  Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej     239
  Unaczynienie serca     239
  Tętnice wieńcowe     239
  Żyły serca     241
  Naczynia chłonne serca     242
  Nerwy serca     242
  Dolne drogi oddechowe i płuca    242
  Tchawica     243
  Oskrzela     245
  Płuca     246
  Drzewo oskrzelowe     249
  Segmenty oskrzelowo-płucne    250
  Budowa pęcherzyków płucnych     251
  Opłucna     251
  Ruchy płuc     255
  Unaczynienie płuc     256
  Przełyk     257
  Grasica     261
    Śródpiersie     262
  Naczynia i nerwy śródpiersia     263
  Tętnice śródpiersia     263
  Tętnica główna     263
  Pień ramienno-głowowy     265
  Gałęzie trzewne tętnicy piersiowej wewnętrznej i aorty piersiowej     265
  Pień płucny     266
  Żyły śródpiersia     266
  Żyły śródpiersia górnego i środkowego     266
  Układ żył nieparzystych     267
  Żyły płucne     269
  Układ chłonny klatki piersiowej     269
  Przewód piersiowy     269
  Naczynia i węzły chłonne śródpiersia i trzew klatki piersiowej     271
  Nerwy śródpiersia     272
  Nerw przeponowy – odcinek piersiowy    272
  Nerw błędny – odcinek piersiowy     273
    Jama brzuszna     273
  Otrzewna    274
  Rozwój otrzewnej     275
  Czynności otrzewnej     280
  Zachyłki jamy otrzewnej     281
  Trzewa jamy brzusznej     281
  Żołądek     283
  Granice żołądka     285
  Obraz rentgenologiczny żołądka     285
  Budowa ścian żołądka     286
  Błona surowicza i więzadła żołądka     287
  Błona mięśniowa     287
  Błona śluzowa     289
  Rola żołądka     290
  Stosunek żołądka do sąsiednich narządów     290
  Pień trzewny i naczynia żołądka     291
  Unerwienie żołądka     294
  Jelito cienkie     295
  Dwunastnica     295
  Budowa i położenie     296
  Budowa ściany     297
  Naczynia i nerwy     297
  Jelito krezkowe     298
  Podział i budowa     298
  Budowa kosmków jelitowych     299
  Czynności kosmków jelitowych     299
  Skupienia tkanki chłonnej ..    300
  Czynności błony mięśniowej jelita     301
  Naczynia jelita krezkowego ..    302
  Nerwy jelita cienkiego     303
  Jelito grube     303
  Budowa     304
  Jelito ślepe     304
  Wyrostek robaczkowy     305
  Okrężnica, budowa i położenie     308
  Tętnice krezkowe     310
  Żyła wrotna     312
  Żyła krezkowa górna     312
  Żyła śledzionowa     312
  Żyła krezkowa dolna     312
  Odbytnica     313
  Budowa     315
  Anatomia praktyczna     317
  Naczynia i nerwy okrężnicy i odbytnicy     317
  Wielkie gruczoły trawienne     318
  Wątroba     318
  Kształt i wymiary     318
  Powierzchnia przeponowa    319
  Powierzchnia trzewna     322
  Położenie     323
  Budowa wewnętrzna     324
  Żyły wątrobowe     325
  Segmenty wątroby     326
  Czynności wątroby     327
  Pęcherzyk żółciowy     328
  Kształt i położenie     328
  Budowa     329
  Czynność     330
  Drogi żółciowe     330
  Naczynia i nerwy dróg
  żółciowych     331
  Trzustka     332
  Budowa i położenie     332
  Sok trzustkowy     333
  Narząd wyspowy trzustki     333
  Naczynia i nerwy     334
  Śledziona     334
  Położenie, kształt i wielkość    334
  Budowa i czynności     336
  Przestrzeń zaotrzewnowa     337
  Narządy przestrzeni zaotrzewnowej     338
  Gruczoł nadnerczowy     338
  Nerki     340
  Kształt i wymiary     340
  Osłonki nerek     340
  Położenie nerek     341
  Budowa nerek     342
  Nefron     343
  Naczynia i nerwy     344
  Odmiany i wady rozwojowe    346
  Drogi wyprowadzające mocz    347
  Miedniczka nerkowa     347
  Moczowód     348
  Położenie moczowodu     348
  Budowa moczowodu     349
  Naczynia i nerwy moczowodu     350
  Naczynia przestrzeni zaotrzewnowej     350
  Aorta brzuszna     350
  Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej     351
  Żyła główna dolna     351
  Zespolenia między układami obu żył głównych     352
  Układ chłonny przestrzeni zaotrzewnowej     353
  Naczynia chłonne     353
  Węzły chłonne     353
  Nerwy przestrzeni zaotrzewnowej     354
  Narządy miednicy mniejszej     354
  Pęcherz moczowy     355
  Położenie pęcherza moczowego     356
  Budowa pęcherza moczowego     356
  Naczynia i nerwy pęcherza moczowego     359
  Cewka moczowa     360
  Układ narządów płciowych     361
  Narządy płciowe męskie wewnętrzne     361
  Jądro     361
  Najądrze     363
  Przyjądrze     363
  Naczynia i nerwy jądra i najądrza     363
  Nasieniowód     364
  Pęcherzyk nasienny     366
  Gruczoł krokowy     367
  Narządy płciowe męskie zewnętrzne     369
  Moszna. Powrózek nasienny     369
  Osłonki jądra i powrózka nasiennego     370
  Prącie     371
  Cewka moczowa męska     376
  Gruczoł opuszkowo-cewkowy     378
  Nasienie     378
  Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne     379
  Jajnik     379
  Położenie i budowa     379
  Stosunek do otrzewnej     381
  Więzadła jajnika     382
  Naczynia i nerwy     382
  Nadjajnik i przyjajnik     383
  Jajowód     383
  Położenie i budowa     383
  Budowa ściany jajowodu    384
  Zapłodnienie     385
  Naczynia i nerwy     386
  Macica     386
  Położenie i budowa     386
  Budowa ściany     387
  Więzadła macicy     388
  Ułożenie części macicy i jej położenie     390
  Czynności macicy     391
  Cykl miesiączkowy     391
  Zmiany w czasie ciąży     392
  Łożysko     392
  Poród     394
  Połóg     394
  Naczynia i nerwy macicy     395
  Pochwa     396
  Sklepienie pochwy     397
  Budowa ściany     397
  Naczynia i nerwy     398
  Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne     398
  Wzgórek łonowy    398
  Wargi sromowe większe     398
  Wargi sromowe mniejsze     399
  Łechtaczka    400
  Przedsionek pochwy    400
  Gruczoły przedsionkowe    400
  Opuszka przedsionka     401
  Naczynia i nerwy sromu     401
  Naczynia miednicy mniejszej     402
  Dno miednicy mniejszej     405
  Przepona miednicy     405
  Dynamika przepony miednicy     406
  Dół kulszowo-odbytniczy     407
  Przepona moczowo-płciowa     408
  Środek ścięgnisty krocza     408
  Mięśnie powierzchowne krocza     408
  Powięzie miednicy mniejszej    410
  Mechanika trzew jamy brzusznej i jamy miednicy    412
    Szyja     415
  Charakterystyka ogólna szyi    415
  Trójkąty szyi    417
  Powięzie i przestrzenie międzypowięziowe szyi    418
  Blaszka powierzchowna powięzi szyi    419
  Blaszka przedtchawicza powięzi szyi     420
  Przestrzeń podżuchwowa     421
  Blaszka przedkręgowa powięzi szyi     421
  Mięśnie szyi     422
  Podział mięśni szyi     422
  Mięśnie powierzchowne szyi     422
  Grupa środkowa mięśni szyi     424
  Mięśnie podgnykowe     424
  Mięśnie nadgnykowe     426
  Grupa głęboka mięśni szyi     427
  Mięśnie pochyłe     427
  Mięśnie przedkręgowe     429
  Unerwienie szyi     429
  Splot szyjny     429
  Pętla szyjna     431
  Splot ramienny     432
  Nerw dodatkowy     432
  Nerw błędny - odcinek szyjny     433
  Naczynia szyi     434
  Tętnice szyi     434
  Tętnica podobojczykowa     434
  Gałęzie tętnicy podobojczykowej     435
  Tętnica szyjna wspólna     437
  Tętnica szyjna wewnętrzna     438
  Tętnica szyjna zewnętrzna     438
  Gałęzie przednie tętnicy szyjnej zewnętrznej     438
  Gałęzie tylne tętnicy szyjnej zewnętrznej     439
  Gałąź przyśrodkowa tętnicy szyjnej zewnętrznej     440
  Gałęzie końcowe tętnicy szyjnej zewnętrznej     440
  Żyły szyi     440
  Naczynia i węzły chłonne szyi     441
  Przebieg naczyń chłonnych szyi     441
  Rozmieszczenie węzłów chłonnych szyi     442
  Trzewa szyi     443
  Krtań     443
  Opis ogólny krtani     443
  Chrząstki krtani     443
  Więzadła krtani     446
  Stawy krtani     447
  Mięśnie krtani     448
  Położenie krtani     453
  Powstawanie i barwa głosu     453
  Tchawica     453
  Gruczoł tarczowy     455
  Gruczoły przytarczyczne     459
  Gardło     460
  Opis ogólny gardła     460
  Mięśnie gardła     462
  Unaczynienie i unerwienie gardła     464
  Topografia gardła     465
  Część szyjna przełyku     466
  Część szyjna pnia współczulnego    467
    Głowa     468
  Mięśnie i powięzie głowy     468
  Mięśnie wyrazowe     468
  Mięśnie sklepienia czaszki     468
  Mięśnie małżowiny usznej     470
  Mięśnie otoczenia szpary powiek     470
  Mięśnie nozdrzy     471
  Mięśnie otoczenia szpary ust     471
  Mięśnie żwaczowe     474
  Trzewa głowy     476
  Jama ustna     476
  Wargi     476
  Policzki     477
  Dziąsła     478
  Podniebienie     479
  Migdałki podniebienne     481
  Język     482
  Okolica podjęzykowa     486
  Gruczoły ślinowe     487
  Ślinianka przyuszna     487
  Ślinianka podżuchwowa     488
  Ślinianka podjęzykowa     488
  Unaczynienie i unerwienie ślinianek     488
  Zęby i uzębienie     489
  Budowa ogólna zębów     489
  Kształt zębów stałych     491
  Uzębienie mleczne     492
  Nos zewnętrzny i jama nosowa     493
  Zatoki przynosowe     496
  Naczynia krwionośne głowy     497
  Tętnice głowy     497
  Tętnica szyjna wewnętrzna     497
  Tętnica szyjna zewnętrzna     498
  Żyły głowy     501
  Żyły śródkościa     503
  Układ chłonny głowy     503
  Unerwienie głowy     504
  Nerwy czaszkowe     504
  Nerw twarzowy     504
  Nerw trójdzielny     508
  Nerw oczny     509
  Zwój rzęskowy     510
  Nerw szczękowy     511
  Zwój skrzydłowo-podniebienny     512
  Nerw żuchwowy     515
  Gałęzie czuciowe nerwu żuchwowego     515
  Gałęzie ruchowe nerwu żuchwowego     517
  Anatomia praktyczna     543
  Dół pachowy i jama pachowa     544
  Węzły chłonne pachowe     544
  Część wolna kończyny     545
  Mięśnie ramienia     546
  Grupa przednia mięśni     546
  Grupa tylna mięśni     548
  Działanie mięśni ramienia na staw łokciowy     549
  Topografia naczyń i nerwów
  ramienia     550
  Dół łokciowy     559
  Mięśnie przedramienia     560
  Grupa przednia mięśni     561
  Warstwa powierzchowna     561
  Warstwa głęboka     565
  Grupa boczna mięśni     567
  Grupa tylna mięśni     568
  Warstwa powierzchowna     568
  Warstwa głęboka     569
  Troczki ścięgien     571
  Mechanika stawu promieniowo-nadgarstkowego     571
  Topografia naczyń i nerwów przedramienia     573
  Sieć stawowa łokcia     575
  Nerwy przedramienia     575
  Zwój uszny     517
  Zwój podżuchwowy     518
  Nerwy węchowe     519
  Nerwy zaopatrujące zawartość oczodołu     519
  Nerw przedsionkowo-ślimakowy     520
  Nerw językowo-gardłowy     520
  Nerw błędny     522
  Nerw dodatkowy - p. Szyja     522
  Nerw podjęzykowy     522
    Kończyna górna     524
  Uwagi ogólne     524
  Kształty zewnętrzne i oś konstrukcyjna     525
  Żyły powierzchowne, czyli skórne     526
  Naczynia i węzły chłonne     528
  Nerwy     529
  Splot ramienny     529
  Nerwy skórne     531
  Nerwy barku     531
  Nerwy ramienia     532
  Nerwy przedramienia     533
  Powięzie     534
  Naczynia głębokie     535
  Tętnica podobojczykowa     535
  Tętnica pachowa     537
  Tętnica ramienna     537
  Żyły głębokie     538
  Mięśnie kończyny górnej     538
  Mięśnie obręczy kończyny górnej    539
  Mechanika stawu ramiennego     541
  Ręka     577
  Pochewki ścięgien     579
  Pochewki strony dłoniowej     579
  Pochewki strony grzbietowej    581
  Mięśnie ręki     581
  Ruchy palców     585
  Tętnice ręki     589
  Unaczynienie tętnicze palców     591
  Żyły i naczynia chłonne ręki     591
  Nerwy ręki     591
  Nerw pośrodkowy     591
  Nerw łokciowy     592
  Nerw promieniowy     592
    Kończyna dolna     593
  Kształty zewnętrzne i oś konstrukcyjna     594
  Żyły skórne     597
  Nerwy     599
  Splot lędźwiowy     599
  Splot krzyżowy     604
  Nerwy mięśni miednicy     605
  Nerw skórny tylny uda     606
  Nerw kulszowy     606
  Nerw strzałkowy wspólny     607
  Nerw piszczelowy     609
  Nerw sromowy    610
  Nerw guziczny    611
  Unerwienie czuciowe kończyny dolnej    612
  Powięzie kończyny    612
  Powięzie uda    612
  Dół podkolanowy    615
  Powięzie goleni    616
  Naczynia kończyny dolnej    617
  Tętnica udowa    617
  Tętnica podkolanowa    618
  Tętnica piszczelowa przednia    619
  Tętnica piszczelowa tylna    619
  Tętnica grzbietowa stopy    620
  Tętnica podeszwowa przyśrodkowa    620
  Tętnica podeszwowa boczna    620
  Sieci tętnicze kończyny dolnej    622
  Żyły głębokie, naczynia chłonne kończyny dolnej    623
  Mięśnie kończyny dolnej    624
  Mięśnie obręczy kończyny dolnej    624
  Mięśnie wewnętrzne    625
  Mięśnie zewnętrzne     625
  Mięśnie uda     629
  Grupa przednia     629
  Grupa tylna     631
  Grupa przyśrodkowa     632
  Topografia naczyń i nerwów uda     634
  Mechanika stawu biodrowego     635
  Mięśnie goleni     638
  Grupa przednia     638
  Grupa boczna     641
  Grupa tylna     642
  Mechanika stawu kolanowego     647
  Topografia naczyń i nerwów goleni     649
  Mechanika stawu skokowo-goleniowego     650
  Mięśnie stopy     652
  Mięśnie grzbietu stopy     653
  Mięśnie podeszwy     653
  Mechanika stopy     657
  Topografia naczyń i nerwów stopy     660
    Ośrodkowy układ nerwowy     661
  Rdzeń kręgowy     661
  Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego     661
  Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego     664
  Drogi rdzenia kręgowego     668
  Mózgowie - ogólny opis budowy     670
  Pień mózgu     675
  Powierzchnia brzuszna pnia mózgu     676
  Powierzchnia grzbietowa pnia mózgu     677
  Komora czwarta     680
  Budowa wewnętrzna pnia mózgu     681
  Budowa wewnętrzna rdzenia przedłużonego     681
  Budowa wewnętrzna mostu     683
  Budowa wewnętrzna śródmózgowia     684
  Jądra nerwów czaszkowych     686
  Móżdżek     693
  Kora móżdżku     696
  Jądra móżdżku     697
  Drogi móżdżku     697
  Przodomózgowie     699
  Budowa zewnętrzna międzymózgowia     699
  Komora trzecia     701
  Budowa zewnętrzna półkul mózgu     702
  Bruzdy i zakręty powierzchni górno-bocznej     703
  Bruzdy i zakręty powierzchni przyśrodkowej i dolnej     705
  Kora mózgu     707
  Układ limbiczny    711
  Komora boczna    711
  Budowa wewnętrzna przodomózgowia    715
  Jądra przodomózgowia    716
  Istota biała przodomózgowia     720
  Układy czuciowe mózgowia i rdzenia kręgowego    722
  Ośrodki i drogi wzrokowe    722
  Ośrodki i drogi słuchowe    724
  Ośrodki i drogi węchowe    725
  Ośrodki i drogi czucia powierzchniowego i głębokiego (somatosensoryczne)    725
  Układy ruchowe mózgowia i rdzenia kręgowego    729
  Układ piramidowy    730
  Układ pozapiramidowy     731
  Opony ośrodkowego układu nerwowego     732
  Opony rdzenia kręgowego     732
  Opona twarda rdzenia kręgowego     732
  Pajęczynówka i opona miękka rdzenia kręgowego     733
  Opony mózgowia     735
  Opona twarda mózgowia     735
  Pajęczynówka i opona miękka mózgowia     739
  Naczynia układu nerwowego ośrodkowego     741
  Naczynia rdzenia kręgowego     741
  Naczynia mózgowia     742
  Gruczoły dokrewne związane z ośrodkowym układem nerwowym    747
  Szyszynka     747
  Przysadka     748
    Układ nerwowy autonomiczny     751
  Podział układu autonomicznego     752
  Część współczulna układu autonomicznego     753
  Pień współczulny i jego gałęzie     754
  Część szyjna pnia współczulnego     755
  Gałęzie zwoju szyjnego górnego     756
  Gałęzie zwoju szyjnego środkowego     757
  Gałęzie zwoju szyjnego dolnego     757
  Część piersiowa pnia współczulnego     757
  Część brzuszna (lędźwiowa) pnia współczulnego    759
  Część miedniczna pnia współczulnego    759
  Część przywspółczulna układu autonomicznego    759
  Odcinek głowowy (czaszkowy)    760
  Odcinek krzyżowy    761
  Sploty układu autonomicznego    761
  Splot sercowy    762
  Splot trzewny    763
  Sploty parzyste – pochodne splotu trzewnego    764
  Sploty nieparzyste – pochodne splotu trzewnego    764
  Splot podbrzuszny    766
  Ciała przyzwojowe    767
  Powłoka wspólna    769
  Wiadomości ogólne    769
  Budowa ogólna skóry     769
  Budowa szczegółowa skóry     770
  Naskórek    770
  Skóra właściwa    771
  Tkanka podskórna    771
  Twory nabłonkowe skóry    772
  Gruczoły skóry    772
  Gruczoły potowe    772
  Gruczoły wonne    773
  Gruczoły łojowe    773
  Gruczoły sutkowe    774
  Włosy    775
  Paznokcie    777
    Narządy zmysłów    779
  Wiadomości ogólne    779
  Narząd smaku     779
  Narząd powonienia    780
  Narząd wzroku     781
  Budowa ogólna     781
  Gałka oczna    782
  Błona włóknista gałki ocznej    782
  Twardówka    783
  Rogówka    783
  Błona naczyniowa gałki ocznej    784
  Naczyniówka    785
  Ciało rzęskowe    785
  Tęczówka    787
  Błona wewnętrzna gałki ocznej    787
  Nerw wzrokowy    788
  Zawartość gałki ocznej    789
  Komora przednia gałki ocznej    789
  Komora tylna gałki ocznej    790
  Soczewka    790
  Ciało szkliste    791
  Naczynia i nerwy gałki ocznej    791
  Narządy dodatkowe oka    793
  Aparat ruchowy gałki ocznej    793
  Aparat ochronny gałki ocznej    794
  Spojówka    796
  Narząd łzowy    797
  Gruczoł łzowy    797
  Drogi łzowe    798
  Narząd przedsionkowo-ślimakowy     799
  Wiadomości ogólne    799
  Ucho zewnętrzne     799
  Błona bębenkowa    801
  Ucho środkowe    802
  Jama bębenkowa    802
  Kosteczki słuchowe    804
  Trąbka słuchowa    806
  Ucho wewnętrzne     807
  Błędnik kostny    807
  Błędnik błoniasty    809
  Przewód ślimakowy    809
  Przewody półkoliste    810
  Łagiewka i woreczek    811
  
  Skorowidz rzeczowy    813
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia