Anatomia zwierząt, t. 2

-25%

Anatomia zwierząt, t. 2

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,75  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,7569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom 2 nowoczesnego, podstawowego podręcznika do przedmiotu Anatomia zwierząt.


Książka zawiera splanchnologię (nauka o trzewiach), bez gruczołów dokrewnych i angiologię (nauka o naczyniach).


Tom ten, podobnie jak tom 1, jest gruntownie przerobioną i unowocześnioną wersją poprzednich wydań. Zmian tych dokonał współautor - prof. Krzysztof Świeżyński.


W nowym wydaniu autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe, a także zastosowali nowe naukowe mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne, zgodne z Nomina Anatomica Veterinaria, Nomina Histologica oraz Nomina Embryologica Veterinaria. Na szczególną uwagę zasługują czytelne, dobrze dobrane i odpowiednio opisane ryciny oraz skorowidze nazw polskich i nazw łacińskich, zamieszczone na końcu książki.


Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów i lekarzy medycyny weterynaryjnej; może być wykorzystywany w innych kierunkach przyrodniczych, np. hodowli zwierząt, biologii czy biotechnologii.


Liczba stron632
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16751-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    12
  WYKAZ SKRÓTÓW    14
  NAUKA O TRZEWIACH – SPLANCHNOLOGIA    15
    WSTĘP    16
    ZARYS ROZWOJU JAM CIAŁA    17
    JAMY CIAŁA I BŁONY SUROWICZE    19
      Jama brzuszna, cavum abdominis    21
        Okolice brzucha, regiones abdominis    23
      Jama miednicy, cavum pelvis    25
        Okolice miednicy, regiones pelvis    26
      Jama klatki piersiowej, cavum thoracis    26
        Otrzewna, peritoneum, oraz jej pochodne    26
          Sieć, omentum s. epiploön    31
    ZARYS ROZWOJU OSOBNICZEGO UKŁADU POKARMOWO-ODDECHOWEGO    35
    UKŁAD TRAWIENNY WŁAŚCIWY    37
      Zarys rozwoju osobniczego jamy ustnej ssaka    39
      Jama ustna, cavum oris    41
        Wargi ust, labia oris    42
        Policzki, buccae    43
        Dziąsła, gingivae    44
        Podniebienie, palatum    44
        Gruczoły jamy ustnej, glandulae oris    45
          Ślinianki podjęzykowe, glandulae sublinguales    48
          Ślinianka żuchwowa, glandula mandibularis    48
          Ślinianka przyuszna, glandula parotis    49
        Język, lingua s. glossa    50
        Zarys rozwoju osobniczego języka ssaków    50
          Budowa języka    51
          Mięśnie języka, musculi linguae, i mięŚnie gnykowe, musculi hyoidei    55
        Gardziel, fauces    58
      Gardło, pharynx    58
      Narządy chłonne jamy ustnej i gardła    66
        Jama ustna mięsożernych    70
          Gruczoły jamy ustnej mięsożernych    72
          Język mięsożernych    72
        Gardło mięsożernych    74
        Jama ustna świni    74
          Gruczoły jamy ustnej świni    78
          Język świni    78
        Gardło świni    79
        Jama ustna przeżuwaczy    80
          Gruczoły jamy ustnej przeżuwaczy    84
          Język przeżuwaczy    86
        Gardło przeżuwaczy    86
        Jama ustna konia    87
          Gruczoły jamy ustnej konia    89
          Język konia    91
        Gardło konia    92
        Zęby, dentes    93
          Budowa zęba    94
          Opis zęba    96
          Rozmieszczenie i stosunki ilościowe zębów    97
          Zęby mleczne i stałe    97
          Zróżnicowanie zębów    98
          Wzory zębowe    101
        Charakterystyka gatunkowa uzębienia    102
          Uzębienie psa i kota    102
          Uzębienie świni    110
          Uzębienie przeżuwaczy    112
          Uzębienie konia    117
      Przewód pokarmowy, canalis alimentarius    123
        Przełyk, esophagus    123
        Żołądek, ventriculus s. gaster    127
          Budowa ściany żołądka    131
        Jelito, intestinum    133
        Jelito cienkie, intestinum tenue    137
          Dwunastnica, duodenum    139
          Jelito czcze, jejunum    140
          Jelito kręte, ileum    140
        Jelito grube, intestinum crassum    141
          Jelito ślepe, cecum    141
          Okrężnica, colon    142
          Odbytnica, rectum    143
          Kanał odbytowy, canalis analis    143
        Wątroba, hepar s. jecur    143
          Pęcherzyk żółciowy, vesica fellea    150
          Stosunki otrzewnowe i więzadła wątroby    151
          Unaczynienie i unerwienie wątroby    154
        Trzustka, pancreas    154
          Unaczynienie i unerwienie trzustki    157
        Przewód pokarmowy właściwy mięsożernych    157
          Przełyk mięsożernych    157
          Żołądek mięsożernych    159
          Jelito cienkie mięsożernych    161
            Dwunastnica mięsożernych    161
            Jelito czcze mięsożernych    161
            Jelito kręte mięsożernych    162
          Jelito grube mięsożernych    163
            Jelito ślepe mięsożernych    163
            Okrężnica mięsożernych    164
            Odbytnica mięsożernych    166
            Kanał odbytowy mięsożernych    166
          Wątroba mięsożernych    166
            Pęcherzyk żółciowy mięsożernych    167
          Trzustka mięsożernych    169
          Sieć mniejsza mięsożernych    170
          Sieć większa mięsożernych    170
        Przewód pokarmowy właściwy świni    172
          Przełyk świni    172
          Żołądek świni    173
          Jelito cienkie świni    174
            Dwunastnica świni    175
            Jelito czcze świni    175
            Jelito kręte świni    175
          Jelito grube świni    176
            Jelito ślepe świni    176
            Okrężnica i odbytnica świni    176
            Kanał odbytowy świni    178
          Skupiska tkanki limfatycznej w jelitach świni    179
          Wątroba świni    179
          Trzustka świni    180
        Przewód pokarmowy właściwy przeżuwaczy    181
          Przełyk przeżuwaczy    181
          Żołądek przeżuwaczy    184
            Żwacz, rumen    186
            Czepiec, reticulum    189
            Księgi, omasum    190
            Trawieniec, abomasum    190
          Żołądek przeżuwaczy jako całooeć    191
          Sieć mniejsza i sieć większa przeżuwaczy    197
          Jelito cienkie przeżuwaczy    200
            Dwunastnica przeżuwaczy    200
            Jelito czcze przeżuwaczy    200
            Jelito kręte przeżuwaczy    201
          Jelito grube przeżuwaczy    201
            Jelito ślepe przeżuwaczy    201
            Okrężnica przeżuwaczy    201
            Odbytnica przeżuwaczy    204
            Kanał odbytowy przeżuwaczy    204
          Skupiska tkanki limfatycznej w jelitach przeżuwaczy    204
          Wątroba przeżuwaczy    205
          Trzustka przeżuwaczy    207
        Przewód pokarmowy właściwy konia    209
          Przełyk konia    209
          Żołądek konia    209
          Jelito cienkie konia    211
            Dwunastnica konia    211
            Jelito czcze konia    215
            Jelito kręte konia    215
          Jelito grube konia    216
            Jelito ślepe konia    217
            Okrężnica konia    218
            Odbytnica konia    221
            Kanał odbytowy konia    221
          Skupiska tkanki limfatycznej w jelitach konia    221
          Wątroba konia    222
          Trzustka konia    224
      UKŁAD ODDECHOWY    225
        Nos, nasus, oraz jama nosowa, cavum nasi    228
          Małżowiny nosowe, conchae nasales    236
          Zatoki przynosowe, sinus paranasales    239
            Zatoka szczękowa, sinus maxillaris    239
            Zatoka czołowa, sinus frontalis    240
            Zatoka łzowa, sinus lacrimalis    240
            Zatoka podniebienna, sinus palatinus    241
            Zatoka klinowa, sinus sphenoidalis    243
        Krtań, larynx    244
          Chrząstki krtani, cartilagines laryngis    245
            Chrząstka tarczowata, cartilago thyroidea    245
            Chrząstka pierścieniowata, cartilago cricoidea    248
            Chrząstki nalewkowate, cartilagines arytaenoideae    248
            Chrząstka nagłośniowa, cartilago epiglottica    249
          Połączenia chrząstek krtani    249
          Mięśnie krtani, musculi laryngis    252
          Jama krtani, cavum laryngis    253
        Tchawica, trachea, i oskrzela, bronchi    255
        Płuca, pulmones    257
        Układ oddechowy mięsożernych    263
          Nos oraz jama nosowa mięsożernych    263
            Małżowiny nosowe mięsożernych    265
            Zatoki przynosowe mięsożernych    266
          Krtań mięsożernych    268
            Połączenie chrząstek, mięśnie oraz jama krtani mięsożernych    268
          Tchawica i oskrzela mięsożernych    269
          Płuca mięsożernych    270
        Układ oddechowy świni    271
          Nos oraz jama nosowa świni    271
            Małżowiny nosowe świni    272
            Zatoki przynosowe świni    273
          Krtań świni    274
            Połączenia chrząstek, mięśnie oraz jama krtani świni    275
          Tchawica i oskrzela świni    276
          Płuca świni    276
        Układ oddechowy przeżuwaczy    277
          Nos oraz jama nosowa przeżuwaczy    277
            Małżowiny nosowe przeżuwaczy    278
            Zatoki przynosowe przeżuwaczy    279
          Krtań przeżuwaczy    281
            Połączenia chrząstek, mięśnie oraz jama krtani przeżuwaczy    282
          Tchawica i oskrzela przeżuwaczy    283
          Płuca przeżuwczy    283
        Układ oddechowy konia    284
          Nos oraz jama nosowa konia    284
            Małżowiny nosowe konia    285
            Zatoki przynosowe konia    285
          Krtań konia    287
            Połączenia chrząstek, mięśnie oraz jama krtani konia    288
          Tchawica i oskrzela konia    288
          Płuca konia    289
      UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY    290
        Narządy moczowe, Organa urinaria    290
        Zarys rozwoju narządów moczowych    291
          Nerka, ren    293
            Naczynia i nerwy nerki    299
          Drogi odprowadzające mocz    302
            Miedniczka nerkowa, pelvis renalis    302
            Moczowód, ureter    303
            Pęcherz moczowy, vesica urinaria    303
            Cewka moczowa, urethra    306
          Narządy moczowe mięsożernych    306
          Narządy moczowe świni    309
          Narządy moczowe przeżuwaczy    311
          Narządy moczowe konia    314
        Narządy płciowe, organa genitalia    318
          Zarys rozwoju narządów płciowych    318
            Rozwój narządów płciowych męskich    319
            Rozwój narządów płciowych żeńskich    321
            Rozwój narządów płciowych zewnętrznych, partes genitales externae    322
            Zstępowanie jąder, descensus testiculorum    323
          Narządy płciowe męskie, organa genitalia masculina    324
            Jądro oraz drogi wyprowadzające plemniki    325
            Osłonki jądra i powrózka nasiennego    330
            Powrózek nasienny, funiculus spermaticus    333
            Gruczoły płciowe dodatkowe, glandulae genitales accessoriae    336
          Narządy płciowe męskie zewnętrzne, partes genitales masculinae externae    338
            Prącie, penis, oraz cewka moczowa męska, urethra masculina    338
            Napletek, preputium    344
            Mięśnie prącia i napletka    345
            Naczynia i nerwy narządów płciowych męskich    347
          Narządy płciowe męskie mięsożernych    347
            Gruczoły płciowe dodatkowe mięsożernych    349
            Prącie mięsożernych    349
            Napletek mięsożernych    351
            Mięśnie prącia mięsożernych    351
          Narządy płciowe męskie świni    353
            Gruczoły płciowe dodatkowe świni    353
            Prącie świni    356
            Napletek świni    357
            Mięśnie prącia świni    357
          Narządy płciowe męskie przeżuwaczy    358
            Gruczoły płciowe dodatkowe przeżuwaczy    359
            Prącie przeżuwaczy    361
            Napletek przeżuwaczy    364
          Narządy płciowe męskie konia    365
            Gruczoły płciowe dodatkowe konia    366
            Prącie konia    367
            Napletek konia    368
            Mięśnie prącia konia    369
          Narządy płciowe żeńskie, organa genitalia feminina    370
            Jajnik, ovarium    371
            Budowa i czynność jajnika    372
            Unaczynienie i unerwienie jajnika    375
          Drogi płciowe wyprowadzające żeńskie    375
            Jajowód, tuba uterina, s. salpinx    377
            Macica, uterus s. metra    378
            Pochwa, vagina s. colpos    383
            Przedsionek pochwy, vestibulum vaginae    385
          Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne, partes genitales femininae externae    385
            Srom, pudendum femininum s. vulva, i łechtaczka, clitoris    385
            Umięśnienie żeńskiego narządu kopulacyjnego    387
            Naczynia i nerwy żeńskich dróg płciowych    387
          Cykliczne zmiany w narządach płciowych samic    388
          Odżywianie zarodka    390
          Narządy płciowe żeńskie mięsożernych    391
            Jajnik mięsożernych    391
            Jajowód mięsożernych    393
            Macica mięsożernych    393
            Pochwa i przedsionek pochwymięsożernych    395
          Narządy płciowe żeńskie świni    395
            Jajnik świni    395
            Jajowód świni    396
            Macica świni    396
            Pochwa i przedsionek pochwy świni    398
          Narządy płciowe żeńskie przeżuwaczy    398
            Jajnik bydła    398
            Jajowód bydła    401
            Macica bydła    401
            Pochwa i przedsionek pochwy bydła    403
            Narządy płciowe żeńskie owcy i kozy    405
          Narządy płciowe żeńskie konia    406
            Jajnik konia    406
            Jajowód konia    408
            Macica konia    408
            Pochwa i przedsionek pochwy konia    408
  NAUKA O NACZYNIACH – ANGIOLOGIA    413
    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ UKŁADU KRĄŻENIA    415
    UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY    419
      Zarys rozwoju osobniczego układu sercowo-naczyniowego    419
      Serce, cor    427
        Położenie serca i budowa worka osierdziowego    427
        Budowa serca    428
      Naczynia krwionośne, vasa sanguinea    439
        Budowa naczyń krwionośnych    439
          Tętnice, arteriae    440
          Żyły, venae    442
        Unaczynienie i unerwienie naczyń krwionośnych    443
        Ogólne zasady przebiegu naczyń krwionośnych    444
      Krwiobieg mały (płucny)    445
        Naczynia krwiobiegu małego    445
      Krwiobieg duży    446
        Tętnice krwiobiegu dużego (ogólnego)    446
          Tętnica główna, aorta    446
            Aorta wstępująca, aorta ascendens, i jej odgałęzienia    446
            Łuk aorty, arcus aortae, i jego odgałęzienia    448
            Tętnice głowy i szyi    450
            Tętnice kończyny piersiowej    465
            Aorta zstępująca, aorta descendens, jej podział i odgałęzienia    478
            Tętnice kończyny miednicznej    494
        Żyły krwiobiegu dużego    514
          Żyły serca, venae cordis    515
          Żyły nieparzyste, venae azygotes    516
          Żyła główna doczaszkowa, vena cava cranialis, i jej odgałęzienia    519
          Żyły głowy    520
          Żyły kończyny piersiowej    527
          Żyła główna doogonowa, vena cava cudalis, i jej odgałęzienia    528
          Żyły kończyny miednicznej    531
          Żyła wrotna, vena portae, i jej odgałęzienia    532
    UKŁAD CHŁONNY – SYSTEMA LYMPHATICUM    536
      Naczynia chłonne    537
      Narządy chłonne    540
        Grudki chłonne samotne i skupione, Lymphonoduli solitarii et aggregati    540
        Węzły chłonne, lymphonodi    540
          Węzły chłonne głowy i szyi    543
          Węzły chłonne kończyny piersiowej    555
          Węzły chłonne klatki piersiowej    557
          Węzły chłonne ścian jamy brzusznej i jamy miednicy    562
          Węzły chłonne kończyny miednicznej    569
          Węzły chłonne narządów jamy brzusznej i jamy miednicy    571
        Grasica, thymus    580
        Śledziona, lien s. splen    582
  LITERATURA    587
  SKOROWIDZ NAZW POLSKICH    589
  SKOROWIDZ NAZW ŁACIŃSKICH    615
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia