Anatomia zwierząt, t. 3

Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

48,3069,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ostatni 3 tom nowoczesnego podręcznika anatomii zwierząt.


Podzielony jest na 2 części.
W pierwszej omówione są: gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów i powłoka wspólna.
Część druga to anatomia ptaków.


Tom ten ma swoją specyfikę. Powstał jako dzieło oryginalne, nie mające dotychczas swojego pierwowzoru. Podobnie, jak w tomach poprzednich, zastosowano tutaj najnowsze polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne.


Podręcznik bogato ilustrowany, co jest ważnym elementem w nauczaniu anatomii. Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy oraz aktualne wymagania programowe.


Przeznaczony jest głównie dla studentów i lekarzy medycyny weterynarynaryjnej; może być wykorzystywany w innych kierunkach przyrodniczych, np. hodowli zwierząt, biologii czy biotechnologii.


Liczba stron504
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16752-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    11
  WYKAZ SKRÓTÓW    13
  CZĘŚĆ I. SSAKI    17
    GRUCZOŁY DOKREWNE, GLANDULAE ENDOCRINAE    17
      Gruczoł tarczowy (tarczyca), glandula thyroidea    19
        Cechy gatunkowe    21
          Mięsożerne    21
          Świnia    22
          Przeżuwacze    22
          Koń    22
      Gruczoły przytarczycowe (przytarczyce), glandulae parathyroideae    22
        Cechy gatunkowe    24
          Mięsożerne    24
          Świnia    24
          Przeżuwacze    24
          Koń    24
      Przysadka, hypophysis (glandula pituitaria)    25
      Szyszynka, glandula pinealis    27
      Nadnercze (gruczoł nadnerczowy), glandula adrenalis (glandula suprarenalis)    28
        Cechy gatunkowe    31
          Mięsożerne    31
          Świnia    31
          Przeżuwacze    32
          Koń    32
    UKŁAD NERWOWY, SYSTEMA NERVOSUM    33
      Układ nerwowy ośrodkowy, systema nervosum centrale    39
        Rdzeń kręgowy, medulla spinalis    39
          Opony rdzenia kręgowego, meninges spinales    39
            Opona twarda rdzenia, dura mater spinalis    39
            Pajęczynówka rdzenia, arachnoidea spinalis    40
            Opona miękka rdzenia, pia mater spinalis    40
          Budowa rdzenia kręgowego    41
        Mózgowie, encephalon    50
          Opony mózgowia, meninges encephali    50
            Opona twarda mózgowia, dura mater encephali    50
            Pajęczynówka mózgowia, arachnoidea encephali    52
            Opona miękka mózgowia, pia mater encephali    53
          Tętnice mózgu, arteriae cerebri    53
          Żyły mózgu, venae cerebri    55
          Płyn mózgowo-rdzeniowy, liquor cerebrospinalis    59
          Rozwój mózgowia    59
          Ogólny wygląd i wielkość mózgowia    61
          Kresomózgowie, telencephalon    61
            Półkula, hemispherium    63
            Płaszcz nowy albo wtórny, neopallium    66
            Węchomózgowie, rhinencephalon    72
            Ciało prążkowane, corpus striatum    79
            Komora boczna, ventriculus lateralis    80
          Międzymózgowie, diencephalon    82
            Podwzgórze, hypothalamus    83
            Niskowzgórze, subthalamus    87
            Wzgórzomózgowie, thalamencephalon    87
          Śródmózgowie, mesencephalon    91
            Konar mózgu, pedunculus cerebri    92
            Nakrywka śródmózgowia, tegmentum mesencephali    92
            Pokrywa śródmózgowia, tectum mesencepali    83
          Tyłomózgowie wtórne, metencephalon    96
            Most, pons    96
            Móżdżek, cerebellum    98
            Komora czwarta, ventriculus quartus    102
          Rdzeniomózgowie lub rdzeń przedłużony, myelencephalon s. medulla oblongata    103
      Układ nerwowy obwodowy, systema nervosum periphericum    107
        Nerwy czaszkowe, nervi craniales    109
          I. Nerwy węchowe, nn. olfactorii    110
          II. Nerw wzrokowy, n. opticus    112
          III. Nerw okoruchowy, n. oculomotorius    112
          IV. Nerw bloczkowy, n. trochlearis    114
          V. Nerw trójdzielny, n. trigeminus    115
            V/1. Nerw oczny, n. ophthalmicus    117
            V/2. Nerw szczękowy, n. maxillaris    120
            V/3. Nerw żuchwowy, n. mandibularis    124
          VI. Nerw odwodzący, n. abducens    128
          VII. Nerw twarzowy (n. pośrednio-twarzowy), n. facialis    128
          VIII. Nerw przedsionkowo-ślimakowy, n. vestibulocochlearis    131
          IX. Nerw językowo-gardłowy, n. glossopharyngeus    132
          X. Nerw błędny, n. vagus    134
          X. Nerw błędny, n. vagus    141
          XII. Nerw podjęzykowy, n. hypoglossus    142
        Nerwy rdzeniowe, nervi spinales    142
          Nerwy szyjne, nervi cervicales    145
            Splot szyjny, plexus cervicalis    146
            Nerw przeponowy, n. phrenicus    147
            Splot ramienny, plexus brachialis    151
              Nerw dogrzbietowy łopatki, n. dorsalis scapulae    152
              Nerw podobojczykowy, n. subclavius    152
              Nerw nadłopatkowy, m. suprascapularis    152
              Nerwy podłopatkowe, nn. subscapulares    153
              Nerw mięśniowo-skórny, n. musculocutaneus    153
              Nerw pachowy, n. axillaris    154
              Nerwy piersiowe doczaszkowe, nn. pectorales craniales    156
              Nerw piersiowy długi, n. thoracicus longus    156
              Nerw piersiowo-grzbietowy, n. thoracodorsalis    156
              Nerw piersiowy boczny, n. thoracicus lateralis    156
              Nerwy piersiowe doogonowe, nn. pectorales caudales    156
              Nerw promieniowy, n. radialis    156
              Nerw pośrodkowy, n. medianus    159
              Nerw łokciowy, n. ulnaris    163
          Nerwy piersiowe, nervi thoracici    165
          Nerwy lędźwiowe, nervi lumbales    166
          Nerwy krzyżowe, nervi sacrales    166
          Nerwy ogonowe, nervi caudales (coccygei)    167
            Nerw biodrowo-podbrzuszny, n. iliohypogastricus    167
            Nerw biodrowo-pachwinowy, n. ilioinguinalis    168
            Nerw płciowo-udowy, n. genitofemoralis    168
            Nerw skórny boczny uda, n. cutaneus femoris lateralis    168
            Nerw udowy, n. femoralis    168
            Nerw zasłonowy, n. obturatorius    169
          Splot krzyżowy, plexus sacralis    171
            Nerw pośladkowy doczaszkowy, n. gluteus cranialis    171
            Nerw pośladkowy doogonowy, n. gluteus caudalis    171
            Nerw skórny doogonowy uda, n. cutaneus femoris caudalis    171
            Nerw kulszowy, n. ischiadicus    171
            Nerw sromowy, n. pudendus    181
            Nerwy odbytnicze doogonowe, nn. rectales caudales    181
      Układ nerwowy autonomiczny, systema nervosum autonomicum    182
        Część współczulna, pars sympathica    184
          Pień współczulny, truncus sympathicus    185
        Część przywspółczulna, pars parasympathica    193
    NARZĄDY ZMYSŁÓW, ORGANA SENSUUM    197
      Narząd wzroku, organum visus    199
        Gałka oczna, bulbus oculi    199
          Błona włóknista gałki ocznej, tunica fibrosa bulbi    200
          Błona naczyniowa gałki ocznej, tunica vasculosa bulbi    203
          Błona wewnętrzna gałki ocznej, tunica interna bulbi    206
          Soczewka, lens    210
          Ciało szkliste, corpus vitreum    211
        Narządy dodatkowe oka, organa oculi accessoria    212
          Mięśnie gałki ocznej, mm. bulbi    212
          Powięzie oczodołowe, fasciae orbitales    214
          Powieki, palpebrae    215
          Spojówka, tunica conjunctiva    216
          Narząd (aparat) łzowy, apparatus lacrimalis    218
        Naczynia krwionośne i nerwy narządu wzroku    220
          Cechy gatunkowe    221
            Mięsożerne    221
            Świnia    221
            Przeżuwacze    222
            Koń    223
      Narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho), organum vestibulocochleare (auris)    223
        Ucho zewnętrzne, auris externa    225
          Przewód słuchowy zewnętrzny, meatus acusticus externus    225
          Małżowina uszna, auricula    226
        Ucho środkowe, auris media    231
          Jama bębenkowa, cavum tympani    231
          Błona bębenkowa, membrana tympani    232
          Kosteczki słuchowe, ossicula auditus    232
          Błona śluzowa jamy bębenkowej, tunica mucosa cavi tympani    234
          Trąbka słuchowa, tuba auditiva    234
        Ucho wewnętrzne, auris interna    235
          Ucho wewnętrzne, auris interna    235
          Błędnik błoniasty, labyrinthus membranaceus    241
          Cechy gatunkowe    246
            Mięsożerne    246
            Świnia    246
            Przeżuwacze    247
            Koń    247
    POWŁOKA WSPÓLNA, INTEGUMENTUM COMMUNE    248
      Skóra    249
        Naskórek, epidermis    249
        Skóra właściwa, dermis s.corium    250
        Tkanka podskórna, tela subcutanea    251
      Pochodne skóry    253
        Włosy, pili    253
        Gruczoły skóry, glandulae cutis    259
          Gruczoły potowe, glandulae sudoriferae    259
          Gruczoły łojowe, glandulae sebaceae    260
        Opuszki, tori    264
        Narządy palcowe, organa digitalia    264
        Rogi, cornua    265
          Cechy gatunkowe    269
            Mięsożerne    269
            Świnia    274
            Przeżuwacze    277
            Koń    302
  CZĘŚĆ II. PTAKI    315
    WIADOMOŚCI OGÓLNE    315
    APARAT RUCHOWY, MOTORIUM    317
      Nauka o kościach i ich połączeniach, osteologia et arthrologia    317
        Kościec osiowy, skeleton axiale    318
          Kości głowy, ossa capitis    318
            Kości mózgowioczaszki, ossa cranii    319
            Kości twarzy (trzewioczaszki), ossa faciei    321
          Czaszka jako całość    324
          Kręgosłup, columna vertebralis    325
          Kościec klatki piersiowej, skeleton thoracis    328
        Kości kończyn, ossa membrorum    331
          Kości kończyny piersiowej (skrzydła), ossa membri thoracici (alae)    331
          Kości kończyny miednicznej, ossa membri pelvini (pelvici)    338
      Nauka o mięśniach, myologia    345
        Mięśnie podskórne, musculi subcutanei    346
        Mięśnie głowy, musculi capitis    346
          Mięśnie żuchwy, musculi mandibulae    346
        Mięśnie szyi, musculi colli    347
        Mięśnie tułowia, musculi trunci    349
        Mięśnie ogona, musculi caudae (coccygis)    351
        Mięśnie kończyny piersiowej (skrzydła), musculi membri thoracici (alae)    351
          Mięśnie stabilizujące obręcz kończyny piersiowej    351
          Mięśnie skrzydła właściwe    353
          Mięśnie naprężające błonę lotną    354
          Mięśnie prostowniki i odwracacze skrzydła    354
          Mięśnie zginacze i nawrotne skrzydła    356
        Mięśnie kończyny miednicznej, musculi membri pelvini (pelvici)    359
          Mięśnie miednicy i kości udowej    359
          Mięśnie prostowniki stawu międzystępowego i zginacze palców    363
          Mięśnie zginacze stawu międzystępowego i prostowniki palców    365
    NAUKA O TRZEWIACH, SPLANCHNOLOGIA    367
      Aparat (układ) trawienny, apparatus digestorius (systema digestorium)    367
        Jama ustna, cavum oris (cavitas oralis)    367
        Gardło, pharynx    369
        Przełyk, esophagus    370
        Otrzewna, peritoneum    371
        Żołądek, gaster    372
        Jelito, intestinum    374
        Wątroba, hepar    378
        Trzustka, pancreas    380
      Aparat (układ) oddechowy, apparatus respiratorius (systema respiratorium)    380
        Jama nosowa, cavum nasi (cavitas nasalis)    380
        Krtań przednia, larynx    382
        Tchawica, trachea    382
        Krtań tylna, syrinx    382
        Płuca, pulmones    384
        Worki powietrzne, sacci pneumatici    388
      Aparat (układ) moczowo-płciowy, apparatus urogenitalis (systema urogenitale)    390
        Narządy moczowe, organa urinaria    390
          Nerka, ren    390
          Moczowód, ureter    391
        Narządy płciowe samcze, organa genitalia masculina    391
          Jądro, testis    391
          Najądrze, epididymis    392
          Nasieniowód, ductus deferens    393
          Narząd kopulacyjny, apparatus copulationis    394
        Narządy płciowe samicze, organa genitalia feminina    395
          Jajnik lewy, ovarium sinistrum    395
          Jajowód lewy, oviductus sinister    396
          Jajo, ovum, kury    397
        Stek, cloaca    399
      Gruczoły dokrewne, glandulae endocrinae    400
    NAUKA O NACZYNIACH (UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY), ANGIOLOGIA (SYSTEMA CARDIOVASCULARE)    401
      Serce, cor    401
      Tętnice, arteriae    403
      Żyły, venae    407
      Układ chłonny i śledziona, systema lymphaticum et splen (lien)    409
        Naczynia chłonne, vasa lymphatica    410
    UKŁAD NERWOWY, SYSTEMA NERVOSUM    411
      Układ nerwowy ośrodkowy, systema nervosum centrale    411
        Rdzeń kręgowy, medulla spinalis    411
        Mózgowie, encephalon    412
          Komory mózgowia    414
      Układ nerwowy obwodowy, systema nervosum periphericum (peripheriale)    415
        Nerwy czaszkowe, nervi craniales    415
        Nerwy rdzeniowe, nervi spinales    416
      Układ nerwowy autonomiczny, systema nervosum autonomicum    418
        Oddział piersiowo-lędźwiowy, divisio thoracolumbalis (thoracolumbaris)    418
        Oddział czaszkowo-krzyżowy, divisio craniosacralis    420
    NARZĄDY ZMYSŁÓW, ORGANA SENSUUM (SENSORIA)    422
      Narząd wzroku, organum visus    422
        Narządy dodatkowe oka, organa oculi accessoria    425
      Narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho), organum vestibulocochleare (auris)    426
      Pozostałe narządy zmysłów    428
    POWŁOKA WSPÓLNA, INTEGUMENTUM COMMUNE    429
      Skóra, cutis    429
        Gruczoły skórne, glandulae cutaneae    431
        Pióra, pennae    431
  LITERATURA    437
  SKOROWIDZ NAZW POLSKICH (CZĘŚĆ I - SSAKI)    439
  SKOROWIDZ NAZW ŁACIŃSKICH (CZĘŚĆ I - SSAKI)    461
  SKOROWIDZ NAZW POLSKICH (CZĘŚĆ II - PTAKI)    475
  SKOROWIDZ NAZW ŁACIŃSKICH (CZĘŚĆ II - PTAKI)    492
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia