Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

26,78  31,50 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,90 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia zawiera opis sposobów wyrażania faz akcji we współczesnej polszczyźnie. Analizom zostały poddane leksemy fazowe, takie jak: czasowniki (np. zaczynać, kontynuować, kończyć, ich bliskoznaczniki, czasowniki prefiksalne z przedrostkami za-, nad-, wz-, roz-, prze-, po-, od-, wy-, do-, na-, o-), rzeczowniki fazowe (np. początek, koniec), przymiotniki fazowe (np. początkowy, końcowy), a także jednostki nieciągłe (frazeologizmy oraz metaforyczne połączenia czasowników z rzeczownikami). Analizom materiałowym towarzyszy w monografii refleksja teoretyczna nad aspektem gramatycznym i leksykalnym czasowników fazowych, ich łączliwością, a także możliwością wzajemnego zastępowania. Namysł nad kategorią aspektu pozwolił dodatkowo uporządkować niejednorodną terminologię z zakresu fazowości.


Rok wydania2015
Liczba stron210
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-594-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  1
  Kategoria temporalności
  
  1.1. Sposoby modelowania czasu /    13
  1.1.1. Koncepcja czasu cyklicznego /    14
  1.1.2. Koncepcja czasu liniowego /    17
  1.1.3. Konceptualizacja czasu w języku /    21
  1.1.4. Podsumowanie — model czasu w badaniach nad fazowością /    23
  1.2. Segmentacja temporalna /    24
  1.2.1. Jednostki temporalne w koncepcji czasu cyklicznego i liniowego /    24
  1.2.2. Jednostki temporalne w języku /    27
  1.2.3. Faza i fazowość — ustalenia terminologiczne /    29
  
  2
  Kategoria aspektu w badaniach nad czasownikami fazowymi
  
  2.1. Aspekt gramatyczny czasownika a fazowość /    35
  2.1.1. Klasyfikacje czasowników a aspekt gramatyczny /    39
  2.2. Aspekt leksykalny czasownika a fazowość /    44
  2.2.1. Aspekt leksykalny czasownika — wprowadzenie /    44
  2.2.2. Miejsce czasowników fazowych w klasyfikacjach rodzajów akcji /    46
  
  3
  Prymarne czasowniki fazowe
  
  3.1. Zaczynać (się) /    71
  3.1.1. Definicja /    71
  3.1.2. Wymagania składniowo-semantyczne /    78
  3.1.2.1. Zaczynać /    78
  3.1.2.2. Zaczynać się /    82
  3.1.3. Czasowniki bliskoznaczne /    84
  3.1.4. Czasownik zaczynać (się) i jego bliskoznaczniki — podsumowanie /    89
  3.2. Kontynuować /    91
  3.2.1. Definicja /    91
  3.2.2. Wymagania składniowo-semantyczne /    92
  3.2.3. Czasowniki bliskoznaczne /    93
  3.3. Kończyć (się) /    94
  3.3.1. Definicja /    94
  3.3.2. Wymagania składniowo-semantyczne /    101
  3.3.2.1. Kończyć /    101
  3.3.2.2. Kończyć się /    104
  3.3.3. Czasowniki bliskoznaczne /    105
  3.3.4. Czasownik kończyć (się) i jego bliskoznaczniki — podsumowanie /    107
  3.4. Podstawowe czasowniki fazowe w ujęciu teorii leksykalnych /    108
  3.5. Reguły przekształceń zdań z prymarnymi czasownikami fazowymi /    117
  
  4
  Wtórne czasowniki fazowe
  
  4.1. Wtórne fazowe czasowniki prefiksalne /    125
  4.1.1. Czasowniki sygnalizujące inicjalność /    126
  4.1.2. Czasowniki sygnalizujące intraterminalność /    131
  4.1.3. Czasowniki sygnalizujące finalność /    133
  4.1.4. Wtórne fazowe czasowniki prefiksalne — podsumowanie /    135
  4.2. Wtórne fazowe czasowniki bezprefiksalne /    137
  
  5
  Analityzmy werbo-nominalne sygnalizujące fazę
  
  5.1. Czasowniki podporowe w funkcji sygnalizatora fazowości /    141
  5.1.1. Czasowniki ruchu /    145
  5.1.1.1. AWN z czasownikami ruchu oznaczające preinicjalną fazę akcji /    146
  5.1.1.2. AWN z czasownikami ruchu oznaczające inicjalną fazę akcji /    151
  5.1.1.3. AWN z czasownikami ruchu oznaczające intraterminalną fazę akcji /    154
  5.1.1.4. AWN z czasownikami ruchu oznaczające finalną fazę akcji /    158
  5.1.1.5. Czasowniki ruchu w konstrukcjach analitycznych wyrażających fazy akcji — podsumowanie /    161
  5.1.2. Czasowniki procesualne /    163
  5.1.3. Czasowniki momentalne /    172
  5.2. AWN oznaczające stany emocjonalne /    183
  5.2.1. AWN z rzeczownikiem niepokój oznaczające fazę inicjalną /    192
  5.2.2. AWN z rzeczownikiem niepokój oznaczające fazę intraterminalną /    195
  5.2.3. AWN z rzeczownikiem niepokój oznaczające fazę finalną /    198
  
  Zakończenie /    201
  
  Bibliografia /    203
  
  Summary /    207
  Zusammenfassung /    207
RozwińZwiń