Demokracja gospodarka polityka

-20%

Demokracja gospodarka polityka

Perspektywa polskiego wyborcy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,60  27,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,6027,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Badanie preferencji politycznych, mechanizmów ich powstawania, stabilności i zmiany – to królewski temat politologii i socjologii. Poważne jego traktowanie wymaga kosztownych i wieloletnich badań empirycznych. Autorzy tej książki – jak nikt w Polsce – ten warunek spełnili. Przedstawiana praca opiera się na materiale empirycznym przez nich zgromadzonym w ramach kolejnych fal Polskiego Generalnego Studium Wyborczego. Tym razem uwagę badaczy przykuły nowe zjawiska, które ujawniły się w wyborach parlamentarnych 2011 roku, w szczególności fenomen sukcesu wyborczego Ruchu Palikota.


Trzon monografii stanowią jednak dwa inne zagadnienia. Pierwsze, to wielce skomplikowany problem stosunku Polaków do partii politycznych, podjęty w perspektywie porównawczej i analizowany w ramach paradygmatu identyfikacji partyjnej, gdzie udało się daleko wyjść poza banalną tezę o powszechnej w społeczeństwie polskim niechęci do partii. Drugim, gruntownie zbadanym tematem jest kwestia głosowania ekonomicznego. Mamy dowód: w Polsce tego rodzaju determinanty preferencji wyborczych też mają znaczenie. Problem ten dał też Autorom okazję podjęcia prawdziwie ważkiej i ogólnej kwestii związków między polityką a gospodarką – problematyka klasyczna, ale rzadko empirycznie badana.
Oddawana do rąk Czytelników książka z pewnością wejdzie na trwale do kanonu lektur politologów, socjologów, psychologów społecznych i ekonomistów. Znaczenia ujawnionych prawidłowości nie pomniejszą takie czy inne wyniki przyszłych wyborów, bo to nie jest rzecz o marketingu politycznym i doraźnych społecznych nastrojach.


Liczba stron254
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-745-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  Wstęp    9
  Rozdział 1. Wybory parlamentarne 2011 roku
  – kontynuacja i zmiana     15
  Wprowadzenie    15
  Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 roku     16
  Wybory parlamentarne 2011 roku
  w świetle głównych wskaźników strukturalnych     19
  Przestrzeń politycznego współzawodnictwa w 2011 roku     23
  Relacje między elektoratami     32
  Wnioski     35
  Rozdział 2. Kto głosował na Ruch Palikota?
  Analiza elektoratu na podstawie danych
  Polskiego Generalnego Studium Wyborczego    37
  Wprowadzenie    37
  Schemat analizy     38
  Socjodemograficzna baza Ruchu Palikota     38
  Poglądy wyborców Ruchu Palikota    41
  Stosunek do polityki i systemu partyjnego     45
  Model poparcia dla Ruchu Palikota – analizy wielozmiennowe     46
  Wyborcy Ruchu Palikota v. wyborcy Platformy Obywatelskiej     47
  Wyborcy Ruchu Palikota v. wyborcy Prawa i Sprawiedliwości    52
  Wyborcy Ruchu Palikota v. wyborcy Polskiego Stronnictwa
  Ludowego     54
  Wyborcy Ruchu Palikota v. wyborcy Sojuszu Lewicy
  Demokratycznej     56
  Wyborcy Ruchu Palikota v. niegłosujący     58
  Wnioski     60
  Rozdział 3. O problematycznych efektach silnej identyfikacji partyjnej
  (wraz z Hubertem Tworzeckim)     62
  Wprowadzenie     62
  Tło teoretyczne     63
  Plan badania     66
  Wybór przypadków     67
  Dane oraz pomiary     71
  Wyniki     72
  Wnioski     78
  Aneks do rozdziału 3     79
  Informacje o zmiennych     79
  Rozdział 4. Identyfikacja partyjna w demokracjach stabilnych,
  w nowych i w Polsce     80
  Wprowadzenie    80
  Kwestie teoretyczne     81
  Pytania badawcze i hipotezy    85
  Wyniki analiz     88
  Wnioski     102
  Rozdział 5. Demokracja a gospodarka     105
  Wprowadzenie    105
  Tło teoretyczne     106
  Problem badawczy, pytania badawcze i hipotezy    109
  Schemat badania, dane, operacjonalizacja     110
  Analizy empiryczne     110
  Wnioski     117
  Rozdział 6. Determinanty głosowania ekonomicznego:
  teoria a Polska rzeczywistość 2011 roku     118
  Wprowadzenie    118
  Teoria ekonomicznego głosowania – wybrane zagadnienia    119
  Casus Polski     122
  Teoria ekonomicznego głosowania i polskie wybory
  parlamentarne 2011 roku     123
  Pomiar postrzegania i oceny gospodarki     125
  Zawartość ocen ekonomicznych    127
  Empiryczna weryfikacja hipotez. Dwa modele analizy     130
  Modele dyskretnego wyboru    131
  Podejście oparte na skłonności do głosowania (PTV)     139
  Wnioski     145
  Rozdział 7. Głosowanie ekonomiczne w Polsce
  w latach 2005, 2007 i 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    146
  Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    146
  Koncepcja głosowania ekonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    146
  Techniki analityczne i zasady budowy hipotez badawczych. . . . . . . . . .    148
  Zmienne zależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    149
  Zmienne niezależne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    149
  Formułowanie hipotez badawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    150
  Głosowanie ekonomiczne na partie w wyborach parlamentarnych
  w 2005 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    150
  Kontekst polityczny 2005 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    150
  Kontekst ekonomiczny 2005 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    151
  Wyniki empiryczne – modele głosowania na partie 2005 r. . . . . . . . . . .    151
  Głosowanie ekonomiczne na partie w wyborach parlamentarnych
  w 2007 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  Kontekst polityczny 2007 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  Kontekst ekonomiczny 2007 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    155
  Wyniki empiryczne – modele głosowania na partie 2007 roku . . . . . . . .    155
  Głosowanie ekonomiczne na partie w wyborach parlamentarnych
  w 2011 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    157
  Kontekst polityczny 2011 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    157
  Kontekst ekonomiczny 2011 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    158
  Wyniki empiryczne – modele głosowania na partie 2011 roku . . . . . . . .    158
  Znaczenie głosowania ekonomicznego w decyzjach wyborczych . . . . .    161
  Rozdział 8. Priorytety polityki społecznej:
  o demokratycznej redystrybucji, jej zasadach i poziomie . . . . . . . . . .    163
  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    163
  Oczekiwania wobec modelu i poziomu redystrybucji . . . . . . . . . . . . . . .    163
  Struktura oczekiwań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    169
  Preferencje elektoratów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    170
  Symulacja konstrukcji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    173
  Struktura przestrzenna preferencji elektoratów
  i elit partyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    175
  Demograficzne determinanty preferencji budżetowych . . . . . . . . . . . . .    178
  Religijność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    178
  Wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    179
  Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    180
  Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    181
  Dochód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    182
  Grupa społeczno-zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    183
  Forma własności zakładu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    184
  Własność zakładu pracy i stanowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    185
  Obawy o brak pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    186
  Pracodawcy v. pracobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    187
  Preferencje budżetowe a populizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    188
  Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    189
  Rozdział 9. Kapitał społeczny a religijność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    191
  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    191
  Pojęcie kapitału społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    192
  Kapitał społeczny a dziedzictwo komunizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    194
  Kapitał społeczny a katolicyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    196
  Polska religijność po 1989 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    197
  Schemat badania, operacjonalizacja, dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    198
  Analizy empiryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    199
  Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    211
  Rozdział 10. Polityczne aspekty odmian polskiego kapitalizmu . . . . .    213
  Teoretyczne podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    213
  Zamierzenia i pytania badawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    215
  Wyniki i ich interpretacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    216
  Odmiany kapitalizmu a struktura społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    217
  Polityczne afiliacje a odmiany kapitalizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    220
  Kapitał społeczny i religijność Polaków a odmiany kapitalizmu. . . . . . . .    223
  W poszukiwaniu przyczyn: wyniki analiz wieloczynnikowych . . . . . . . . .    226
  Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    233
  Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    235
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    242
  Noty o Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    252
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia