Podstawy fizyki. Tom 5

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,40  89,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 89,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 53,40 zł  


53,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe polskie wydanie kultowego podręcznika fizyki Resnicka, Hallidaya!


Nowoczesny, przejrzyście napisany, kompletny podręcznik podstaw fizyki, który powstał na podstawie legendarnej już książki Resnicka i Hallidaya. Przedstawia aktualny stan wiedzy, zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i w tych dotyczących fizyki klasycznej. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami, a aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego minimum. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.


Uzupełnieniem książki są wykazy niektórych danych astronomicznych, współczynników zamiany jednostek, wzorów matematycznych, właściwości pierwiastków, wybranych stałych i właściwości fizycznych, a także układ okresowy pierwiastków oraz skorowidz pojęć.


W 2002 roku Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne uznało książkę Podstawy fizyki najwybitniejszym tekstem wprowadzającym do fizyki w XX wieku.


Drugie wydanie polskie opiera się na najnowszym, już dziesiątym, wydaniu amerykańskim.


W książce poczyniono pewne zmiany:


- podzielono na nowo treść książki, niektóre rozdziały napisano na nowo;
- dodano listę celów nauczania oraz informację o podstawowych faktach, które należy przyswoić;
- dodano 16 nowych przykładów oraz 250 nowych zadań i 50 pytań.


Tom 5 obejmuje zagadnienia dotyczące mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego.


Książka przeznaczona dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno-fizycznych.


Rok wydania2015
Liczba stron238
KategoriaPodstawy fizyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18153-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego XI
  Przedmowa XIII
  Podziękowania XXI
  
  38. Fotony i fale materii    1
  
  38.1. Foton, kwant światła    1
  O fizyce    1
  Foton, czyli kwant światła    2
  38.2. Zjawisko fotoelektryczne    4
  Zjawisko fotoelektryczne    4
  38.3. Fotony, pęd, rozpraszanie comptonowskie i interferencja światła    8
  Fotony maja pęd    9
  Światło jako fala prawdopodobieństwa    13
  38.4. Narodziny fizyki kwantowej    16
  Narodziny fizyki kwantowej    16
  38.5. Elektrony i fale materii    19
  Elektrony i fale materii    19
  38.6. Równanie Schrödingera    23
  Równanie Schrödingera    24
  38.7. Zasada nieoznaczoności Heisenberga    26
  Zasada nieoznaczoności Heisenberga    27
  38.8. Odbicie od progu potencjału    29
  Odbicie od progu potencjału    29
  38.9. Tunelowanie przez barierę potencjału    31
  Tunelowanie przez barierę potencjału    32
  Skaningowy mikroskop tunelowy (STM)    34
  Podsumowanie    36
  Pytania    37
  Zadania    38
  
  39. Jeszcze o falach materii    45
  
  39.1. Energia elektronu w pułapce    45
  O fizyce    46
  Fale w linie a fale materii    46
  Energia elektronu w pułapce    47
  39.2. Funkcje falowe elektronu w pułapce    52
  Funkcje falowe elektronu w pułapce    53
  39.3. Elektron w skończonej studni potencjału    57
  Elektron w skończonej studni potencjału    58
  39.4. Dwu- i trójwymiarowe pułapki elektronów    60
  Inne pułapki elektronów    60
  Dwu- i trójwymiarowe pułapki elektronów    63
  39.5. Atom wodoru    65
  Atom wodoru jako pułapka elektronu    66
  Model Bohra atomu wodoru jako szczęśliwy zbieg okolicznosci    66
  Podsumowanie    79
  Pytania    80
  Zadania    81
  
  40. Wszystko o atomach    87
  
  40.1. Własności atomów    87
  O fizyce    88
  Niektóre własności atomów    88
  Moment pędu i momenty magnetyczne    91
  40.2. Doświadczenie Sterna–Gerlacha    95
  Doświadczenie Sterna–Gerlacha    96
  40.3. Rezonans magnetyczny    99
  Rezonans magnetyczny    100
  40.4. Zakaz Pauliego a wiele elektronów w pułapce    101
  Zakaz Pauliego    101
  Wiele elektronów w pułapkach prostokątnych    102
  40.5. Budowa układu okresowego    106
  Budowa układu okresowego    106
  Neon    107
  40.6. Promieniowanie rentgenowskie i uszeregowanie pierwiastków    109
  Promieniowanie rentgenowskie i uszeregowanie pierwiastków    109
  40.7. Lasery    114
  Lasery i światło laserowe    115
  Jak działa laser    116
  Podsumowanie    120
  Pytania    122
  Zadania    123
  
  41. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych    130
  
  41.1. Właściwości elektryczne metali    130
  O fizyce    131
  Właściwości elektryczne ciał stałych    131
  Poziomy energetyczne w krysztale    132
  Izolatory    134
  Metale    135
  Prawdopodobieństwo obsadzenia P(E)    139
  41.2. Półprzewodniki i domieszkowanie    143
  Półprzewodniki    143
  Półprzewodniki domieszkowane    145
  41.3. Złącze p-n i tranzystor    148
  Złącze p-n    149
  Złącze prostujące    151
  Dioda świecąca (LED)    152
  Tranzystor    155
  Podsumowanie    156
  Pytania    158
  Zadania    158
  
  42. Fizyka jądrowa    163
  
  42.1. Odkrycie jądra atomowego    163
  O fizyce    163
  Odkrycie jądra atomowego    163
  42.2. Niektóre właściwości jąder    167
  Niektóre właściwości jąder    167
  Energia wiązania jądra    171
  42.3. Rozpad promieniotwórczy    175
  Rozpad promieniotwórczy    175
  42.4. Rozpad     179
  Rozpad     179
  42.5. Rozpad    182
  Rozpad     182
  42.6. Datowanie na podstawie rozpadu promieniotwórczego    185
  Datowanie na podstawie rozpadu promieniotwórczego    186
  42.7. Pomiary dawki promieniowania    187
  Pomiar dawki promieniowania    187
  42.8. Modele jądrowe    188
  Modele jądrowe    189
  Model kroplowy    189
  Model powłokowy    190
  Model uogólniony    191
  Podsumowanie    192
  Pytania    193
  Zadania    194
  
  43. Energia jądrowa    203
  
  43.1. Rozszczepienie jądra atomowego    203
  O fizyce    203
  Rozszczepienie jądra: podstawy procesu    204
  Model rozszczepienia jądra    207
  43.2. Reaktor jądrowy    212
  Reaktor jądrowy    212
  43.3. Naturalny reaktor jądrowy    217
  Naturalny reaktor jądrowy    217
  43.4. Synteza termojądrowa: podstawy procesu    219
  Synteza termojądrowa: podstawy procesu    219
  43.5. Synteza termojądrowa we wnętrzu Słońca i innych gwiazd    221
  Synteza termojądrowa we wnętrzu Słońca i innych gwiazd    222
  43.6. Kontrolowana synteza termojądrowa    225
  Kontrolowana synteza termojądrowa    225
  Podsumowanie    228
  Pytania    228
  Zadania    229
  
  44. Kwarki, leptony i Wielki Wybuch    235
  
  44.1. Ogólne własności cząstek elementarnych    235
  O fizyce    235
  Cząstki, cząstki, cząstki    236
  Interludium    241
  44.2. Leptony, hadrony i dziwność    246
  Leptony    246
  Hadrony    248
  Jeszcze jedno prawo zachowania    249
  Ścieżka ośmiokrotna    250
  44.3. Kwarki i cząstki pośredniczące    253
  Model kwarkowy    254
  Oddziaływania elementarne i czastki pośredniczące    257
  Oddziaływania słabe    258
  44.4. Kosmologia    260
  Chwila refleksji    261
  Wszechświat się rozszerza    262
  Promieniowanie reliktowe    263
  Ciemna materia    264
  Wielki Wybuch    265
  Przyspieszone rozszerzanie się Wszechświata    267
  Zakończenie    269
  Podsumowanie    269
  Pytania    270
  Zadania    271
  
  Dodatki    278
  
  A. Międzynarodowy Układ Jednostek (SI)    278
  B. Niektóre podstawowe stałe fizyczne    280
  C. Niektóre dane astronomiczne    282
  D. Współczynniki zamiany jednostek    284
  E. Wzory matematyczne    288
  F. Właściwości pierwiastków    291
  G. Układ okresowy pierwiastków    294
  
  Autorzy zdjęć    295
  Odpowiedzi    296
  Skorowidz    299
RozwińZwiń