Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, gruntownie zmienione wydanie znanego od lat podręcznika Pracownia fizyczna. Postęp w metodach rejestracji i analizy wyników oraz w technice pomiarowej, sprowadzający się najczęściej do posługiwania się komputerem z odpowiednim interfejsem pomiarowym, spowodował konieczność napisania w zasadzie na nowo większej części książki, z pozostawieniem tylko tych doświadczeń tradycyjnych, których walor dydaktyczny był oczywisty. W dodanych opisach zupełnie nowych doświadczeń np. pomiar prędkości światła metodą czasu przelotu. Wymianie uległo wiele rysunków. Został dołączony pokaźny zestaw doświadczeń wspomaganych komputerowo. Uwzględniono nowe przyrządy, które pojawiły się na rynku i liczne modyfikacje starych przyrządów fizycznych.


Publikacja przeznaczona dla studentów fizyki i nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów uczelni technicznych oraz nauczycieli fizyki.

Liczba stron508
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-044-1
Numer wydania10
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  
  Część pierwsza. Informacje dla czytelnika     1
  
   .1. W jaki sposób korzystać z podręcznika     1
   1.2. Podręczniki fizyki cytowane w doświadczeniach     2
   1.3. Podział pomiarów     3
   1.4. Przygotowanie do zajęć i pomiarów     4
   1.5. Wykonanie doświadczenia     6
  Część druga. Sprzęt laboratoryjny     7
  
   2. Elektryczne przyrządy laboratoryjne     7
   2.1. Elementy elektroniczne układów pomiarowych     7
   2.1.1. Źródła prądu     7
   2.1.2. Tradycyjny sprzęt elektryczny i elektroniczny     10
   2.1.3. Analogowe mierniki elektryczne     20
   2.1.4. Oscyloskop katodowy     24
   2.2. *Przyrządy i układy cyfrowe     25
   2.2.1. *Komputer jako przyrząd pomiarowy     25
   2.2.2. Cyfrowe mierniki elektryczne     33
   2.2.3. *Rozszerzenie zastosowań woltomierzy cyfrowych     33
   2.2.4. *Oprogramowanie komputerowego zestawu pomiarowego     35
   2.3. Sprzęt techniczny     37
   2.3.1. Wytwarzanie pola magnetycznego     37
   2.3.2. Silniki elektryczne     40
   2.3.3. Pompy próżniowe     43
   2.3.4. Kompresja gazu     45
   2.3.5. Regulacja temperatury     46
   2.3.6. Tradycyjne źródła światła monochromatycznego     49
   2.3.7. Lasery     50
  
   3. Bezpośrednie pomiary fizyczne     52
   3.1. Pomiary długości, siły i masy     52
   3.1.1. Tradycyjne pomiary długości     52
   3.1.2. *Czujniki elektryczne do pomiarów długości     55
   3.1.3. *Pomiary kątów     57
   3.1.4. *Pomiary siły     59
   3.1.5. Pomiary ciężaru lub masy     61
   Aneks 3.1.5. Wpływ wyporu płynu na wynik ważenia     65
   3.2. Bezpośrednie pomiary innych wielkości fizycznych     66
   3.2.1. Tradycyjne metody pomiaru czasu i częstości     66
   3.2.2. *Cyfrowe metody pomiaru czasu i częstości     67
   3.2.3. *Pomiary indukcji magnetycznej i pola magnetycznego     71
   3.2.4. *Przetworniki elektroakustyczne     72
   3.2.5. Pomiary temperatury     73
   3.2.6. Pomiary i regulacja ciśnienia     75
   3.3. Łączenie obwodów prądu elektrycznego     78
   3.3.1. Zasady bezpiecznej pracy z prądem     78
   3.3.2. Odczytywanie schematów i łączenie obwodoów elektrycznych     79
   3.3.3. *Stosowanie tablic łączeniowych do budowania obwodów elektrycznych     86
  
  Część trzecia. Mechanika     90
  
   4. Wyznaczanie gęstości     90
   4.1. Proste i tradycyjne metody wyznaczania gęstości     90
   4.2. Wyznaczanie gęstości metodą hydrostatyczną     93
   4.3. Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru     95
   4.4. Wyznaczanie gęstości pary metodą Meyera     99
  
   5. Kinematyka; zderzenia     101
   5.1. *Badanie ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego za pomocą spadkownicy Atwooda     101
   5.2. Badanie zderzeń sprężystych i niesprężystych za pomocą wahadeł     104
   5.3. *Wyznaczanie czasu trwania zderzenia kul i parametrów deformacji     107
   5.4. Badanie ruchu w układzie wirującym     110
  
   6. Dynamika     113
   6.1. Badanie zderzeń sprężystych za pomocą toru powietrznego     113
   6.2. *Wspomagane komputerowo doświadczenia na torze powietrznym     115
   6.3. *Wyznaczanie popędu siły i zmiany pędu     120
  
   7. Własności sprężyste ciał stałych     123
   7.0. Definicje podstawowych wielkości     123
   7.1. Proste metody badania własności sprężystych     125
   7.2. Wyznaczanie modułu Younga z ugięcia belek     128
   7.3. Wyznaczanie modułu sztywności drutu     131
   7.4. Wyznaczanie parametrów sprężystości drutu sprężyny spiralnej     136
  
   8. Dynamika bryły sztywnej     140
   8.0. Podstawowe prawa dynamiki bryły sztywnej     140
   8.1. Proste metody wyznaczania momentu bezwładności     142
   8.2. *Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej     145
   8.3. Badanie ruchu precesyjnego giroskopu     152
   8.4. Wyznaczanie momentu giroskopowego     156
  
   9. Przepływ płynów     158
   9.0. Prawa przepływu płynów     158
   9.1. *Wyznaczanie prędkości przepływu płynów     161
   9.2. Wyznaczanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetrów różnych typów     163
   9.3. Badanie oporu powietrza     169
   9.4. Wyznaczanie liczby Reynoldsa     173
  Część czwarta. Elektryczność i magnetyzm     175
  
   10. Podstawowe pomiary elektryczne     175
   10.0. Prawa przepływu prądu stałego     175
   10.1. Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone'a     177
   10.2. Doświadczenia z tradycyjnymi miernikami elektrycznymi     179
   10.3. Badanie galwanometru     183
  
   11. Elektrostatyka     186
   11.0. Pole elektryczne     186
   11.1. Pomiar potencjału elektrycznego za pomocą sondy płomykowej     189
   11.2. Wyznaczanie przenikalności elektrycznej próżni     190
   11.3. Wyznaczanie krzywej rozładowania kondensatora metodą tradycyjną     192
   11.4. *Wyznaczanie krzywej rozładowania kondensatora za pomocą zestawu komputerowego     194
  
   12. Pomiary magnetyczne     197
   12.0. Podstawowe wiadomości z magnetyzmu     197
   12.1. Pomiar pola magnetycznego     203
   12.2. *Badanie pętli histerezy metodą ferrograficzną     205
   12.3. Wyznaczanie podatności magnetycznej metodą wagową     210
   12.4. Badanie krzywej pierwotnej namagnesowania za pomoca strumieniomierza     213
   12.5. Badanie zjawiska Halla     216
  
   13. Prąd przemienny     219
   13.0. Prawa przepływu prądu przemiennego     219
   13.1. *Badanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej     222
   13.2. *Badanie przesunięcia fazowego i mocy w obwodach prądu przemiennego     227
   13.3. Badanie prądu przemiennego i przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu     230
   13.4. *Badanie zjawisk towarzyszących włączaniu i wyłączaniu cewki     232
   13.5. *Opór kondensatora lub cewki w obwodzie prądu przemiennego     235
   13.6. *Badanie transformatora     238
  
   14. Ruch elektronów w próżni     242
   14.0. Budowa i działanie lamp elektronicznych     242
   14.1. Badanie diody i wyznaczanie prędkości termoelektronów     244
   14.2. Badanie drgań relaksacyjnych     247
   14.3. Badanie lampy oscyloskopowej i wyznaczanie ładunku właściwego elektronu     250
  
  Część piąta. Drgania i fale     256
  
   15. Drgania mechaniczne     256
   15.0. Ruch harmoniczny     256
   15.1. *Badanie wahadła prostego     259
   15.2. *Badanie ruchu wahadła tłumionego     262
   15.3. Doświadczenia z wahadłem fizycznym     264
   15.4. *Badanie ruchu wahadeł sprzężonych     267
   15.5. *Badanie zjawiska rezonansu mechanicznego     271
  
   16. Drgania elektryczne     276
   16.0. Mechanizm drgań elektrycznych     276
   16.1. *Badanie tłumionych drgań elektrycznych za pomocą zestawu komputerowego lub oscyloskopu     279
   16.2. *Rezonans w obwodzie prądu przemiennego     282
   16.3. *Badanie rezonansu w obwodach wysokiej częstości     283
   16.4. *Badanie rezonansu obwodów drgań     287
  
   17. Fale akustyczne     290
   17.0. Matematyczny opis drgań i fal sprężystych     290
   17.1. *Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą czasu przelotu     292
   17.2. *Pomiar długości akustycznej fali stojącej     297
   17.3. Analiza drgań struny     302
   17.4. *Analiza harmoniczna dudnień     304
   17.5. *Badanie zjawiska Dopplera     307
  
   18. Fale elektromagnetyczne     310
   18.0. Fale elektromagnetyczne. Mikrofale     310
   18.1. Wyznaczanie długości mikrofal w powietrzu i w falowodzie     317
   18.2. *Badanie dyfrakcji mikrofal     319
   18.3. *Pochłanianie i odbicie mikrofal     321
   18.4. *Badanie efektu naskórkowego i wyznaczanie głębokości naskórkowej     324
  
   19. Dyfrakcja i interferencja fal świetlnych     328
   19.1. Badanie dyfrakcji światła na szczelinach     328
   19.2. *Rozkład natężenia światła w obrazie interferencyjnym     334
   19.3. Wyznaczanie długości fali linii widmowych za pomocą siatki dyfrakcyjnej     327
   19.4. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki wypukłej metodą pierścieni Newtona     341
  
   20. Polaryzacja światła     344
   20.0. Zjawisko polaryzacji światła     344
   20.1. Proste doświadczenia z polaryzacją światła     349
   20.2. Badanie polaryzacji światła     350
   20.3. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła     353
   20.4. Badanie zjawiska Faradaya     357
  
  Część szósta. Termodynamiczne, elektryczne i optyczne własności materii     359
  
   21. Własności cieplne ciał     359
   21.0. Zasady kalorymetrii     359
   21.1. *Metody wyznaczania pojemności cieplnej kalorymetru i ciepła właściwego ciał     360
   21.2. *Wyznaczanie ciepła właściwego powietrza     362
   21.3. *Wyznaczanie ciepła właściwego metali     364
   21.4. Wyznaczanie stosunku ?=cp /cV     367
  
   22. Przenoszenie ciepła     369
   22.1. *Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą stygnięcia     369
   22.2. *Badanie przewodnictwa cieplnego     372
   22.3. *Wyznaczanie względnej przewodności materiałów słabo przewodzących     378
   22.4. *Badanie rozkładu widmowego światła żarówki     381
   22.5. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania powierzchni metalu     384
  
   23. Fizyka cząsteczkowa     386
   23.1. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego     386
   23.2. Badanie ruchów Browna     392
   23.3. Wyznaczanie wilgotności powietrza     394
  
   24. Zmiany stanu skupienia     397
   24.1. *Wyznaczanie ciepła topnienia lodu metodą kalorymetryczną     397
   24.2. Badanie izoterm gazu rzeczywistego     403
   24.3. Wyznaczanie ciepła przemiany cieczy w gaz     406
   24.4. Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia     409
   24.5. Badanie temperatury Curie ciał ferromagnetycznych     410
  
   25. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych     413
   25.0. Model pasmowy przewodnictwa     413
   25.1. *Badanie przewodnictwa elektrycznego ciał stałych     417
   25.2. *Badanie diody półprzewodnikowej     420
   25.3. *Badanie tranzystora     424
  
   26. Zjawiska fotoelektryczne i termoelektryczne     427
   26.1. *Badanie przetworników optoelektronicznych i elektrooptycznych     427
   26.2. Wyznaczanie stałej Plancka za pomocą fotokomórki     432
   26.3. Badanie termoogniwa i przetworników termoelektrycznych     434
  
   27. Przyrządy optyczne i elektrooptyczne     437
   27.0. Soczewki     437
   27.1. Proste metody badania soczewek     439
   27.2. Badanie i zastosowanie mikroskopu     444
   27.3. Wyznaczanie stężenia roztworu metodą kolorymetryczą     450
   27.4. *Pomiary fotometryczne     453
  
   28. Współczynnik załamania i dyspersja     457
   28.1. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą kąta najmniejszego odchylenia     457
   28.2. Badanie temperaturowej zależności współczynnika załamania cieczy za pomocą refraktometru     460
   28.3. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą interferometryczną     466
   28.4. *Pomiar prędkości światła metodą czasu przelotu     469
  
   29. Spektroskopia i fizyka atomowa     471
   29.1. Badanie widm emisyjnych i absorpcyjnych za pomocą spektrometru     471
   29.2. Badanie widma atomu wodoru     473
   29.3. *Doświadczenie Francka-Hertza     475
   29.4. *Badanie rozpadu promieniotwórczego     480
  
  Część siódma. Tablice fizyczne     485
  
   I. Jednostki międzynarodowego układu SI     485
   II. Przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych     486
   III. Wymiary niektórych wielkości fizycznych w układzie SI     486
   IV. Częściej stosowane jednostki pozaukładowe i ich związek z jednostkami układu SI     487
   V. Momenty bezwładności jednorodnych brył     488
   VI. Wartości krytyczne rozkładu Studenta     489
   VII. Stałe fizyczne     490
   VIII. Układ okresowy pierwiastków     492
   IX. Zależność niektórych własności wody od temperatury     494
   X. Gęstości wodnych roztworów niektórych ciał     494
   XI. Własności mechaniczne ciał stałych     495
   XII. Niektóre własności mechaniczne cieczy     495
   XIII. Własności mechaniczne gazów     496
   XIV. Wybrane własności cieplne ciał     496
   XV A. Tablice psychrometryczne     497
   XV B. Zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia     498
   XVI. Opór właściwy i współczynniki temperaturowe oporu niektórych metali i stopów     498
   XVII. Siła elektromotoryczna wybranych ogniw i akumulatorów     499
   XVIII. Zależność siły termoelektrycznej termoogniwa Pt-PtRh od różnicy temperatur     499
   XIX. Zależność siły termoelektrycznej termoogniwa miedź-konstantan od różnicy temperatur     499
   XX. Podatność magnetyczna właściwa     500
   XXI. Niektóre własności ciał ferro- i ferrimagnetycznych     500
   XXII. Długości fali linii widmowych niektórych pierwiastków     501
   XXIII. Współczynniki załamania i stałe Verdeta różnych ciał     502
  
  Skorowidz     503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia