Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, gruntownie zmienione wydanie znanego od lat podręcznika Pracownia fizyczna. Postęp w metodach rejestracji i analizy wyników oraz w technice pomiarowej, sprowadzający się najczęściej do posługiwania się komputerem z odpowiednim interfejsem pomiarowym, spowodował konieczność napisania w zasadzie na nowo większej części książki, z pozostawieniem tylko tych doświadczeń tradycyjnych, których walor dydaktyczny był oczywisty. W dodanych opisach zupełnie nowych doświadczeń np. pomiar prędkości światła metodą czasu przelotu. Wymianie uległo wiele rysunków. Został dołączony pokaźny zestaw doświadczeń wspomaganych komputerowo. Uwzględniono nowe przyrządy, które pojawiły się na rynku i liczne modyfikacje starych przyrządów fizycznych.


Publikacja przeznaczona dla studentów fizyki i nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów uczelni technicznych oraz nauczycieli fizyki.

Liczba stron508
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-044-1
Numer wydania10
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część pierwsza. Informacje dla czytelnika    1
[] .. W jaki sposób korzystać z podręcznika    1
   1.. Podręczniki fizyki cytowane w doświadczeniach    2
   1.. Podział pomiarów    3
   1.. Przygotowanie do zajęć i pomiarów    4
   1.5. Wykonanie doświadczenia    6
  Część druga. Sprzęt laboratoryjny    7
   2. Elektryczne przyrządy laboratoryjne    7
   2.1. Elementy elektroniczne układów pomiarowych    7
   2.1.1. Źródła prądu    7
   2.1.2. Tradycyjny sprzęt elektryczny i elektroniczny    10
   2.1.3. Analogowe mierniki elektryczne    20
   2.1.4. Oscyloskop katodowy    24
   2.2. *Przyrządy i układy cyfrowe    25
   2.2.1. *Komputer jako przyrząd pomiarowy    25
   2.2.2. Cyfrowe mierniki elektryczne    33
   2.2.3. *Rozszerzenie zastosowań woltomierzy cyfrowych    33
   2.2.4. *Oprogramowanie komputerowego zestawu pomiarowego    35
   2.3. Sprzęt techniczny    37
   2.3.1. Wytwarzanie pola magnetycznego    37
   2.3.2. Silniki elektryczne    40
   2.3.3. Pompy próżniowe    43
   2.3.4. Kompresja gazu    45
   2.3.5. Regulacja temperatury    46
   2.3.6. Tradycyjne źródła światła monochromatycznego    49
   2.3.7. Lasery    50
   3. Bezpośrednie pomiary fizyczne    52
   3.1. Pomiary długości, siły i masy    52
   3.1.1. Tradycyjne pomiary długości    52
   3.1.2. *Czujniki elektryczne do pomiarów długości    55
   3.1.3. *Pomiary kątów    57
   3.1.4. *Pomiary siły    59
   3.1.5. Pomiary ciężaru lub masy    61
   Aneks 3.1.5. Wpływ wyporu płynu na wynik ważenia    65
   3.2. Bezpośrednie pomiary innych wielkości fizycznych    66
   3.2.1. Tradycyjne metody pomiaru czasu i częstości    66
   3.2.2. *Cyfrowe metody pomiaru czasu i częstości    67
   3.2.3. *Pomiary indukcji magnetycznej i pola magnetycznego    71
   3.2.4. *Przetworniki elektroakustyczne    72
   3.2.5. Pomiary temperatury    73
   3.2.6. Pomiary i regulacja ciśnienia    75
   3.3. Łączenie obwodów prądu elektrycznego    78
   3.3.1. Zasady bezpiecznej pracy z prądem    78
   3.3.2. Odczytywanie schematów i łączenie obwodoów elektrycznych    79
   3.3.3. *Stosowanie tablic łączeniowych do budowania obwodów elektrycznych    86
  Część trzecia. Mechanika    90
   4. Wyznaczanie gęstości    90
   4.1. Proste i tradycyjne metody wyznaczania gęstości    90
   4.2. Wyznaczanie gęstości metodą hydrostatyczną    93
   4.3. Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru    95
   4.4. Wyznaczanie gęstości pary metodą Meyera    99
   5. Kinematyka; zderzenia    101
   5.1. *Badanie ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego za pomocą spadkownicy Atwooda    101
   5.2. Badanie zderzeń sprężystych i niesprężystych za pomocą wahadeł    104
   5.3. *Wyznaczanie czasu trwania zderzenia kul i parametrów deformacji    107
   5.4. Badanie ruchu w układzie wirującym    110
   6. Dynamika    113
   6.1. Badanie zderzeń sprężystych za pomocą toru powietrznego    113
   6.2. *Wspomagane komputerowo doświadczenia na torze powietrznym    115
   6.3. *Wyznaczanie popędu siły i zmiany pędu    120
   7. Własności sprężyste ciał stałych    123
   7.0. Definicje podstawowych wielkości    123
   7.1. Proste metody badania własności sprężystych    125
   7.2. Wyznaczanie modułu Younga z ugięcia belek    128
   7.3. Wyznaczanie modułu sztywności drutu    131
   7.4. Wyznaczanie parametrów sprężystości drutu sprężyny spiralnej    136
   8. Dynamika bryły sztywnej    140
   8.0. Podstawowe prawa dynamiki bryły sztywnej    140
   8.1. Proste metody wyznaczania momentu bezwładności    142
   8.2. *Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej    145
   8.3. Badanie ruchu precesyjnego giroskopu    152
   8.4. Wyznaczanie momentu giroskopowego    156
   9. Przepływ płynów    158
   9.0. Prawa przepływu płynów    158
   9.1. *Wyznaczanie prędkości przepływu płynów    161
   9.2. Wyznaczanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetrów różnych typów    163
   9.3. Badanie oporu powietrza    169
   9.4. Wyznaczanie liczby Reynoldsa    173
  Część czwarta. Elektryczność i magnetyzm    175
   10. Podstawowe pomiary elektryczne    175
   10.0. Prawa przepływu prądu stałego    175
   10.1. Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone'a    177
   10.2. Doświadczenia z tradycyjnymi miernikami elektrycznymi    179
   10.3. Badanie galwanometru    183
   11. Elektrostatyka    186
   11.0. Pole elektryczne    186
   11.1. Pomiar potencjału elektrycznego za pomocą sondy płomykowej    189
   11.2. Wyznaczanie przenikalności elektrycznej próżni    190
   11.3. Wyznaczanie krzywej rozładowania kondensatora metodą tradycyjną    192
   11.4. *Wyznaczanie krzywej rozładowania kondensatora za pomocą zestawu komputerowego    194
   12. Pomiary magnetyczne    197
   12.0. Podstawowe wiadomości z magnetyzmu    197
   12.1. Pomiar pola magnetycznego    203
   12.2. *Badanie pętli histerezy metodą ferrograficzną    205
   12.3. Wyznaczanie podatności magnetycznej metodą wagową    210
   12.4. Badanie krzywej pierwotnej namagnesowania za pomoca strumieniomierza    213
   12.5. Badanie zjawiska Halla    216
   13. Prąd przemienny    219
   13.0. Prawa przepływu prądu przemiennego    219
   13.1. *Badanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej    222
   13.2. *Badanie przesunięcia fazowego i mocy w obwodach prądu przemiennego    227
   13.3. Badanie prądu przemiennego i przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu    230
   13.4. *Badanie zjawisk towarzyszących włączaniu i wyłączaniu cewki    232
   13.5. *Opór kondensatora lub cewki w obwodzie prądu przemiennego    235
   13.6. *Badanie transformatora    238
   14. Ruch elektronów w próżni    242
   14.0. Budowa i działanie lamp elektronicznych    242
   14.1. Badanie diody i wyznaczanie prędkości termoelektronów    244
   14.2. Badanie drgań relaksacyjnych    247
   14.3. Badanie lampy oscyloskopowej i wyznaczanie ładunku właściwego elektronu    250
  Część piąta. Drgania i fale    256
   15. Drgania mechaniczne    256
   15.0. Ruch harmoniczny    256
   15.1. *Badanie wahadła prostego    259
   15.2. *Badanie ruchu wahadła tłumionego    262
   15.3. Doświadczenia z wahadłem fizycznym    264
   15.4. *Badanie ruchu wahadeł sprzężonych    267
   15.5. *Badanie zjawiska rezonansu mechanicznego    271
   16. Drgania elektryczne    276
   16.0. Mechanizm drgań elektrycznych    276
   16.1. *Badanie tłumionych drgań elektrycznych za pomocą zestawu komputerowego lub oscyloskopu    279
   16.2. *Rezonans w obwodzie prądu przemiennego    282
   16.3. *Badanie rezonansu w obwodach wysokiej częstości    283
   16.4. *Badanie rezonansu obwodów drgań    287
   17. Fale akustyczne    290
   17.0. Matematyczny opis drgań i fal sprężystych    290
   17.1. *Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą czasu przelotu    292
   17.2. *Pomiar długości akustycznej fali stojącej    297
   17.3. Analiza drgań struny    302
   17.4. *Analiza harmoniczna dudnień    304
   17.5. *Badanie zjawiska Dopplera    307
   18. Fale elektromagnetyczne    310
   18.0. Fale elektromagnetyczne. Mikrofale    310
   18.1. Wyznaczanie długości mikrofal w powietrzu i w falowodzie    317
   18.2. *Badanie dyfrakcji mikrofal    319
   18.3. *Pochłanianie i odbicie mikrofal    321
   18.4. *Badanie efektu naskórkowego i wyznaczanie głębokości naskórkowej    324
   19. Dyfrakcja i interferencja fal świetlnych    328
   19.1. Badanie dyfrakcji światła na szczelinach    328
   19.2. *Rozkład natężenia światła w obrazie interferencyjnym    334
   19.3. Wyznaczanie długości fali linii widmowych za pomocą siatki dyfrakcyjnej    327
   19.4. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki wypukłej metodą pierścieni Newtona    341
   20. Polaryzacja światła    344
   20.0. Zjawisko polaryzacji światła    344
   20.1. Proste doświadczenia z polaryzacją światła    349
   20.2. Badanie polaryzacji światła    350
   20.3. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła    353
   20.4. Badanie zjawiska Faradaya    357
  Część szósta. Termodynamiczne, elektryczne i optyczne własności materii    359
   21. Własności cieplne ciał    359
   21.0. Zasady kalorymetrii    359
   21.1. *Metody wyznaczania pojemności cieplnej kalorymetru i ciepła właściwego ciał    360
   21.2. *Wyznaczanie ciepła właściwego powietrza    362
   21.3. *Wyznaczanie ciepła właściwego metali    364
   21.4. Wyznaczanie stosunku ?=cp /cV    367
   22. Przenoszenie ciepła    369
   22.1. *Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą stygnięcia    369
   22.2. *Badanie przewodnictwa cieplnego    372
   22.3. *Wyznaczanie względnej przewodności materiałów słabo przewodzących    378
   22.4. *Badanie rozkładu widmowego światła żarówki    381
   22.5. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania powierzchni metalu    384
   23. Fizyka cząsteczkowa    386
   23.1. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego    386
   23.2. Badanie ruchów Browna    392
   23.3. Wyznaczanie wilgotności powietrza    394
   24. Zmiany stanu skupienia    397
   24.1. *Wyznaczanie ciepła topnienia lodu metodą kalorymetryczną    397
   24.2. Badanie izoterm gazu rzeczywistego    403
   24.3. Wyznaczanie ciepła przemiany cieczy w gaz    406
   24.4. Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia    409
   24.5. Badanie temperatury Curie ciał ferromagnetycznych    410
   25. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych    413
   25.0. Model pasmowy przewodnictwa    413
   25.1. *Badanie przewodnictwa elektrycznego ciał stałych    417
   25.2. *Badanie diody półprzewodnikowej    420
   25.3. *Badanie tranzystora    424
   26. Zjawiska fotoelektryczne i termoelektryczne    427
   26.1. *Badanie przetworników optoelektronicznych i elektrooptycznych    427
   26.2. Wyznaczanie stałej Plancka za pomocą fotokomórki    432
   26.3. Badanie termoogniwa i przetworników termoelektrycznych    434
   27. Przyrządy optyczne i elektrooptyczne    437
   27.0. Soczewki    437
   27.1. Proste metody badania soczewek    439
   27.2. Badanie i zastosowanie mikroskopu    444
   27.3. Wyznaczanie stężenia roztworu metodą kolorymetryczą    450
   27.4. *Pomiary fotometryczne    453
   28. Współczynnik załamania i dyspersja    457
   28.1. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą kąta najmniejszego odchylenia    457
   28.2. Badanie temperaturowej zależności współczynnika załamania cieczy za pomocą refraktometru    460
   28.3. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą interferometryczną    466
   28.4. *Pomiar prędkości światła metodą czasu przelotu    469
   29. Spektroskopia i fizyka atomowa    471
   29.1. Badanie widm emisyjnych i absorpcyjnych za pomocą spektrometru    471
   29.2. Badanie widma atomu wodoru    473
   29.3. *Doświadczenie Francka-Hertza    475
   29.4. *Badanie rozpadu promieniotwórczego    480
  Część siódma. Tablice fizyczne    485
   I. Jednostki międzynarodowego układu SI    485
   II. Przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych    486
   III. Wymiary niektórych wielkości fizycznych w układzie SI    486
   IV. Częściej stosowane jednostki pozaukładowe i ich związek z jednostkami układu SI    487
   V. Momenty bezwładności jednorodnych brył    488
   VI. Wartości krytyczne rozkładu Studenta    489
   VII. Stałe fizyczne    490
   VIII. Układ okresowy pierwiastków    492
   IX. Zależność niektórych własności wody od temperatury    494
   X. Gęstości wodnych roztworów niektórych ciał    494
   XI. Własności mechaniczne ciał stałych    495
   XII. Niektóre własności mechaniczne cieczy    495
   XIII. Własności mechaniczne gazów    496
   XIV. Wybrane własności cieplne ciał    496
   XV A. Tablice psychrometryczne    497
   XV B. Zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia    498
   XVI. Opór właściwy i współczynniki temperaturowe oporu niektórych metali i stopów    498
   XVII. Siła elektromotoryczna wybranych ogniw i akumulatorów    499
   XVIII. Zależność siły termoelektrycznej termoogniwa Pt-PtRh od różnicy temperatur    499
   XIX. Zależność siły termoelektrycznej termoogniwa miedź-konstantan od różnicy temperatur    499
   XX. Podatność magnetyczna właściwa    500
   XXI. Niektóre własności ciał ferro- i ferrimagnetycznych    500
   XXII. Długości fali linii widmowych niektórych pierwiastków    501
   XXIII. Współczynniki załamania i stałe Verdeta różnych ciał    502
  Skorowidz    503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia