Filozofia - historia - historia filozofii

Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

37,49  44,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 26,46 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest historyczno-problemowym studium ukazującym na wybranych przykładach, w jaki sposób polscy historycy filozofii i filozofowie XX wieku realizowali filozoficzne cele w ramach badań historycznofilozoficznych. Refleksja nad przeszłością filozoficzną nie musi bowiem stanowić celu samego w sobie, lecz określając swe punkty wyjścia i zadania w kontekście aktualnej sytuacji filozofii, może odsłaniać i podejmować dziś ważną problematykę filozoficzną, stając się w ten sposób formą filozoficznej wypowiedzi. Tak rozumiane filozoficzne zaangażowanie historii filozofii przedstawia autor w ramach dwóch nakładających się na siebie płaszczyzn tematycznych. Pierwsza – na podstawie analizy ukierunkowanej na filozoficzne treści – ukazuje strukturę, genezę i funkcję koncepcji studium dziejów filozofii, które opracowali tacy między innymi badacze, jak: Maurycy Straszewski, Ludwik Chmaj, Leszek Kołakowski, Marek J. Siemek, Stefan Swieżawski, Barbara Skarga. Druga zaś poszukuje filozoficznego wymiaru samych studiów historycznofilozoficznych, które na podstawie opracowanych koncepcji badawczych prowadzili ich twórcy.


Rok wydania2012
Liczba stron442
KategoriaHistoria filozofii
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-560-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  R o z d z i a ł p i e r w s z y
  Problem filozoficznej historii filozofii /    15
  Granice rozumienia przeszłości i archetypy historiografii filozofii /    15
  Kantowski projekt filozoficznej historii filozofii /    26
  Aprioryczna historia filozofii w ujęciu Hegla /    33
  Historyzacja filozofii i nowy sens filozoficzności historii filozofii /    47
  
  R o z d z i a ł d r u g i
  Maurycy Straszewski, Wincenty Lutosławski — kryzys, historyzacja i przyszłości filozofii /    53
  Jubileusz i kryzys filozofii /    55
  Historyzacja jako filozofia dziejów filozofii. Perspektywy interpretacyjne /    57
  Filozof i filozofia — „żywoty równoległe”. W poszukiwaniu pewności /    61
  Prawa rozwoju filozofii /    64
  Lutosławski — do czego i jak potrzeba historii filozofii? /    72
  Historia filozofii i nowe dążenia filozofów /    75
  Metoda — chronologia i dynamika myśli /    77
  Uwagi końcowe /    78
  
  R o z d z i a ł t r z e c i
  Bogumił Jasinowski — historia filozofii w poszukiwaniu filozofii prawdziwej /    87
  Spór o filozofię /    89
  Perennis quaedam ex philosophiae historia evolvitur philosophia /    94
  Metodologia historii filozofii — od rekonstrukcji myśli historycznej do układu idealnego systemu /    102
  Uwagi końcowe /    112
  
  R o z d z i a ł c z w a r t y
  Ludwik Chmaj — historia filozofii między sektaryzmem a ewolucjonizmem... /    115
  Praktyka badawcza a kryzys teorii /    118
  Klasyczne paradygmaty /    121
  Problem naukowości historii filozofii /    124
  Dylematy historiografii filozofii /    125
  Doświadczenie fundamentalne a kultura i dyskurs — historia filozofii w poszukiwaniu genezy i zasady rozwoju filozofowania /    128
  Uwagi końcowe /    137
  
  R o z d z i a ł p i ą t y
  Władysław Tatarkiewicz i Tadeusz Kroński — bezstronność wobec dogmatyzmu /    143
  „Front filozoficzny” i Leninowskie zasady badań historycznych filozofii /    148
  O „Historii filozofii” W. Tatarkiewicza jako praktyka działań frontu filozoficznego /    153
  Między analizą immanentną a osądem historii — w stronę Historii filozofii /    158
  Uwagi końcowe /    169
  
  R o z d z i a ł s z ó s t y
  Leszek Kołakowski — historiografia jako projekt, dzieje jako konstrukcja historiografii /    177
  Niekonsekwentny dogmatyk /    179
  Tradycja i potrzeba historycznej relatywizacji /    182
  Le Dieu caché... i problemy epistemologii historycznej Luciena Goldmanna /    189
  Jednostka i nieskończoność... Rewindykacja podmiotowości i antynomie metodologii historycznej /    195
  Problem historyzmu /    203
  Rewizjonizm i historia filozofii /    211
  Historiografia ekspresjonistyczna /    221
  Uwagi końcowe /    229
  
  R o z d z i a ł s i ó d m y
  Zbigniew Kuderowicz — historiografia filozofii wobec wartości zagrożonych /    235
  Dogmatyzm marksistowskiej historiografii filozofii i perspektywy alternatyw badawczych /    238
  Etos historyka filozofii /    242
  Funkcjonalna definicja filozofii /    247
  Filozofia jako obrona wartości zagrożonych i perspektywy marksistowskiej historiografii filozofii /    252
  Uwagi końcowe /    255
  
  R o z d z i a ł ó s m y
  Marek Siemek — dzieje filozofii XIX i XX wieku w świetle idei transcendentalizmu /    265
  Antynomia historycznego dyskursu filozofii /    268
  Potrzeba transcendentalnej filozofii kultury /    273
  Dialektyczna historia filozofii /    277
  Interpretacja jako rekonstrukcja idealnego kształtu myśli /    284
  Różnica epistemologiczna /    288
  Genealogia transcendentalizmu /    295
  Idea transcendentalizmu i dzieje filozofii pokantowskiej /    298
  Uwagi końcowe /    303
  
  R o z d z i a ł d z i e w i ą t y
  Stefan Swieżawski — strona filozofii klasycznej /    309
  W obliczu kryzysu filozofii /    312
  Historyczna metoda filozofowania /    318
  Jedność filozofii /    321
  Problem filozoficznych możliwości historiografii filozofii /    326
  Warunek możliwości historiografii problemów /    331
  Problem kwestionariusza /    334
  Na Herkulesowych rozstajach — historia philosophiae ancilla philosophiae /    342
  Filozofia historii filozofii /    345
  Uwagi końcowe /    350
  
  R o z d z i a ł d z i e s i ą t y
  Barbara Skarga — od historii filozofii do metafizyki /    357
  Problemy historiografii filozofii /    360
  Między Comte’em a Bergsonem /    365
  Studium przekształceń formacji intelektualnej pozytywizmu — między historią a archeologią wiedzy /    370
  W polu teoretycznym archeologii wiedzy /    377
  Metafizyka /    388
  Uwagi końcowe /    393
  
  Zakończenie /    397
  
  Bibliografia /    407
  
  Indeks osobowy /    423
  
  Résumé /    431
  Zusammenfassung /    433
RozwińZwiń