Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym

Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł  


39,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka obejmuje w sposób całościowy zagadnienia parazytologii klinicznej. Jej pierwsza część zawiera podstawowe wiadomości dotyczące epidemiologii, diagnostyki i leczenia inwazji pasożytniczych. W części drugiej przedstawiono główne objawy chorobowe i ich związek z inwazjami pasożytniczymi, a także problemy, z jakimi mogą się zetknąć lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach medycznych, m.in. pediatrzy, lekarze rodzinni, ortopedzi, chirurdzy, okuliści, psychiatrzy, dermatolodzy oraz ginekolodzy i urolodzy. Określono też, jacy pacjenci wymagają szczególnej opieki. W części trzeciej opisano najważniejsze inwazje pasożytnicze. Publikacja jest adresowana do lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalistów, którzy w praktyce stykają się z inwazjami i chorobami pasożytniczymi. Może być również przydatna jako podręcznik dla studentów wydziałów medycznych, ponieważ zawiera treść objętą programami nauczania obowiązującymi na uczelniach medycznych.


Rok wydania2004
Liczba stron368
KategoriaChoroby zakaźne i parazytologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-869-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PrzedmowaZbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     15
  CZĘŚĆ OGÓLNA    17
  
  1. Wprowadzenie do parazytologii klinicznejZbigniew S. Pawłowski     19
  
  2. Rola kształcenia problemowego i konsultacji w parazytologii klinicznejLeon Drobnik     22
  Kształcenie problemowe     22
  Konsultacje     24
  
  3. Epidemiologia chorób pasożytniczych w PolsceJózef Piotr Knap     25
  Inwazje pasożytnicze w Polsce     25
      Tasiemczyce, wągrzyca i bąblowica     26
    Włośnica     28
    Giardioza, rzęsistkowica, toksoplazmoza, pełzakowica     28
    Toksokaroza i inne inwazje pasożytnicze     29
    Inwazje pasożytów zewnętrznych     29
    Inwazje zawlekane do Polski: malaria i leiszmanioza     30
  Ocena sytuacji epidemiologicznej     30
  Inwazje pasożytnicze podlegające obowiązkowi zgłaszania     32
  4. Inwazje pasożytnicze a zdrowie międzynarodoweZbigniew S. Pawłowski     34
  Znaczenie inwazji pasożytniczych w skali globalnej     34
  Ochrona zdrowia jednym z podstawowych praw człowieka     35
  Medycyna tropikalna i zdrowie międzynarodowe    36
  
  5. Badania laboratoryjne w parazytologiiZbigniew S. Pawłowski    37
  Wprowadzenie     37
  Materiał i metody badania     38
  Wynik badania laboratoryjnego     41
    Interpretacja wyniku badania laboratoryjnego     41
  
  6. Rozpoznawanie obrazowe w parazytologii klinicznejWłodzimierz Paprzycki     47
  Obrazowanie przewodu pokarmowego     47
  Obrazowanie narządów miąższowych jamy brzusznej     48
  Obrazowanie narządów klatki piersiowej     50
  Obrazowanie układu moczowo-płciowego     50
  Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku    51
  Obrazowanie mięśni, skóry i tkanek miękkich    51
  Obrazowanie układu chłonnego     52
  Obrazowanie układu kostnego     52
  
  7. Immunologia inwazji pasożytniczychMałgorzata Paul    54
  Adaptacja pasożytów do rozwoju w organizmie żywiciela    54
  Mechanizmy obrony żywiciela przeciw pasożytom zewnątrzkomórkowym i wewnątrzkomórkowym     56
  Następstwa immunopatologiczne inwazji pasożytniczych     59
  Immunomodulacja jako nowa perspektywa leczenia chorób pasożytniczych     60
  Szczepionki przeciwpasożytnicze     60
  
  8. Leki przeciw inwazjom pasożytniczymJerzy Stefaniak    62
  Leki przeciw zarażeniu pierwotniakami     62
    Malaria (zimnica)     62
    Toksoplazmoza     64
    Giardioza, pełzakowica i inne inwazje jelitowe    65
    Pneumocystoza     66
  Leki przeciw robaczycom     66
    Tasiemczyce     66
    Zarażenie przywrami     67
    Zarażenie nicieniami jelitowymi     67
  Leki przeciw pasożytom zewnętrznym     68
    Leki przeciw świerzbowi     68
    Leki przeciw wszawicy     68
  
  9. Parazytologia medyczna w InternecieAniela Piotrowicz     70
  
  10. Sprawdzian testowy w parazytologii klinicznejNorbert Rehlis     77
  Zadania egzaminu testowego     77
  Rodzaje testów     77
    Testy jednokrotnego wyboru     78
    Testy wielokrotnego wyboru     81
  Zastosowanie testów w nauczaniu problemowym    82
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA KLINICZNA    87
  
  11. Stany naglące w parazytologii klinicznejJerzy Stefaniak     89
  Bąblowica jednojamowa (wywołana przez Echinococcus granulosus)    89
  Bąblowica wielojamowa (wywołana przez Echinococcus multilocularis)     91
  Ropień pełzakowy     91
  Glistnica (askarioza)     91
  Malaria (zimnica)     92
  
  12. GorączkaZbigniew S. Pawłowski     95
  Definicja gorączki     95
  Charakterystyka toru gorączkowego     96
  Mechanizmy gorączki     97
  Gorączka w inwazjach pasożytniczych     97
  Gorączki o nieznanym pochodzeniu     98
  
  13. Ból brzuchaJacek Szmeja    101
  Ból brzucha a bolesność     101
  Przyczyny bólu brzucha     101
  Mechanizmy powstawania ostrego bólu     102
  Patofizjologia bólu trzewnego     105
  Rodzaje bólu brzucha     106
  Badanie podmiotowe     107
    Początek bólu     107
    Czas trwania bólu     107
    Umiejscowienie bólu     108
    Charakter bólu     109
    Czynniki modulujące nasilenie bólu     109
    Objawy towarzyszące bólowi brzucha     110
  Badanie przedmiotowe w bólach brzucha     110
  Badania dodatkowe     112
  „Ostry brzuch”     113
  
  14. BiegunkiZbigniew S. Pawłowski     116
  Występowanie biegunek     116
  Definicja biegunek     117
  Mechanizm biegunek     118
    Giardioza     121
    Kryptosporydioza     122
  Rozpoznawanie biegunek     123
  Leczenie biegunek     124
  
  15. Zmiany hematologiczne w inwazjach pasożytniczychZbigniew S. Pawłowski, Janusz Furmaniuk     126
  Niedokrwistości     126
  Zmiany w układzie białokrwinkowym     128
  Eozynofilia     128
  Zaburzenia krzepnięcia krwi     130
  
  16. Powiększenie węzłów chłonnychJan Bręborowicz    132
  Wstęp     132
  Metody badania węzłów chłonnych     132
    Badanie palpacyjne i badania obrazowe     132
    Badanie histologiczne     133
    Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa     133
  Zmiany chorobowe prowadzące do powiększenia węzłów chłonnych    134
    Lymphonodulitis acuta     134
    Lymphonodulitis reactiva     134
    Sinus histiocytosis     134
    Lymphonodulitis granulomatosa     135
    Lymphonodulitis necroticans     135
  Określenie czynnika etiologicznego     135
    Toksoplazmoza     136
    Leiszmanioza     136
    Trypanosomoza     136
    Filarioza     137
    Ziarnica złośliwa     137
    Chłoniaki nieziarnicze     137
    Mononukleoza zakaźna     138
    Węzły chłonne w zakażeniu HIV     138
    Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych    138
  Inne zmiany w węzłach chłonnych     139
  
  17. Choroby pasożytnicze wątrobyJerzy Stefaniak     140
  Bąblowica jednojamowa (echinokokoza wywołana przez Echinococcus granulosus)     141
  Bąblowica wielojamowa (echinokokoza wywołana przez Echinococcus multilocularis)     144
  Ropień pełzakowy wątroby     147
  Glistnica (askarioza)     149
  Toksokaroza (toxocarosis, zespół larwy wędrującej trzewnej)    150
  Schistosomoza (bilharcjoza)     151
  Leiszmanioza trzewna (splenomegalia tropikalna, kala-azar)     152
  
  18. Objawy ze strony układu oddechowegoWitold Młynarczyk, Szczepan Cofta    154
  Kaszel     154
  Inne objawy pulmonologiczne     155
  Inwazje pasożytnicze wywołujące zmiany w układzie oddechowym     156
    Parazytozy o objawach klinicznych miejscowych     157
    Parazytozy o objawach klinicznych rozsianych    158
      Pneumocystozowe śródmiąższowe zapalenie płuc    159
  
  19. Objawy neurologiczneMieczysław Wender     161
  Wprowadzenie     161
  Bóle głowy     161
  Zawroty głowy     163
  Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych    164
  Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe (ciasnota śródczaszkowa)    165
  Objawy pozapiramidowe, objawy móżdżkowe, ośrodkowe zaburzenia czucia    166
  Napady padaczkowe     166
  Objawy rdzeniowe i korzeniowe     167
  
  20. Bóle mięśni i stawówZbigniew S. Pawłowski    169
  Bezpośrednie inwazje pierwotniaków pasożytniczych do tkanki mięśniowej     169
  Bezpośrednie inwazje robaków pasożytniczych do tkanki mięśniowej    171
  Odczynowe bóle stawów     173
  Zmiany naczyniowe w układzie stawowo-mięśniowym    174
  
  21. Zaburzenia widzeniaKrystyna Pecold     175
  Toksoplazmoza (toxoplasmosis)     175
  Inwazje niektórych innych pierwotniaków     177
  Choroba Chagasa (trypanosomiasis cruzi)     177
  Inwazje nitkowców (Filarioidea)     178
    Onchocerkoza (onchocercosis, nitkowica oczna, gorączka rzeczna)    178
    Loaoza (loaosis)     179
  Toksokaroza (toxocarosis)     179
  Włośnica (trichinellosis)     180
  Inwazje larw tasiemców (Cestoidea)     180
  Muszyca oczna (ophthalmomyiosis)     181
  
  22. Zaburzenia psychiczne a inwazje pasożytniczeFilip Rybakowski    182
  Zaburzenia urojeniowe, których treścią jest zarażenie pasożytami    182
    Zespół Ekboma     182
    Inne zaburzenia psychiczne, w których treścią objawów psychopatologicznych jest zarażenie pasożytami     184
  Zaburzenia psychiczne powstające w następstwie zarażenia pasożytami     185
  Inwazje pasożytnicze u pacjentów z upośledzeniem umysłowym     187
  
  23. Zmiany skórneWojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz    189
  Świerzb (scabies)     190
  Wszawica (pediculosis)     191
  Zmiany skórne wywołane ukłuciem pcheł, pluskiew, meszek, pająków i komarów    192
  Inwazja nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum)     193
  Leiszmanioza skórna (leishmaniosis cutis)     194
  Larwa wędrująca skórna (larva migrans cutanea)    194
  
  24. Układ rozrodczy a inwazje pasożytniczeKrzysztof Drews, Emilia Brzezińska    196
  Zapalenia i zakażenia dróg rozrodczych     196
  Rzęsistkowica (trichomonosis)     197
  Wszawica łonowa (pediculosis pubis)     198
  Świerzb (scabies)     198
  Schistosomoza (schistosomosis)     198
  Pełzakowica (amoebosis)     200
  Wuchererioza     201
  Inwazje pasożytnicze w ciąży     201
  
  25. Pacjent wyjeżdżający do tropikuElżbieta Kacprzak     203
  Chemioprofilaktyka malarii     205
  Szczepienia ochronne     209
  Zalecenia ogólne dla podróżnych     212
  Zalecenia dla szczególnych grup podróżnych    213
    Podróżujące kobiety (także ciężarne) i dzieci     213
    Podróżujące osoby starsze, z cukrzycą, z chorobami układu krążenia     214
    Podróżujący zakażeni HIV     215
  Apteczka podróżna     215
  
  26. Pacjent powracający z tropikuWacław Leszek Nahorski     217
  
  27. Parazytozy w stanach osłabionej odpornościDanuta Prokopowicz     222
  Odporność w relacjach pasożyt–żywiciel     222
  Wpływ niedoboru odporności na rozwój parazytozy     224
  Inwazje oportunistyczne     225
    Rzadkie inwazje oportunistyczne     226
  Inwazje pasożytnicze u pacjentów z HIV/AIDS     227
  Sposoby zwiększania odporności na inwazje pasożytnicze    229
  
  28. Parazytologia kliniczna w pediatriiJacek Wysocki    231
  Wprowadzenie     231
  Zarażenia wrodzone     232
  Parazytozy z objawami ze strony przewodu pokarmowego    233
    Giardioza (lamblioza)     234
    Glistnica     235
    Owsica     236
  Eozynofilia u dzieci     236
    Toksokaroza     237
    Włośnica     238
  Powiększenie węzłów chłonnych     239
    Toksoplazmoza     241
  Choroby pasożytnicze u dzieci z zaburzeniami odporności    242
    Pneumocystoza     242
    Kryptosporydioza     242
  Inwazje pasożytów zewnętrznych u dzieci     243
    Świerzb     243
    Wszawica głowowa     244
  
  29. Problemy parazytologiczne w praktyce lekarza rodzinnegoWanda Horst-Sikorska     245
  Specyfika pracy lekarza rodzinnego     246
  Inwazje pasożytnicze w praktyce lekarza rodzinnego     246
  Proces diagnostyczno-leczniczy w inwazjach pasożytniczych    247
  Inwazje pasożytnicze często spotykane w praktyce lekarza rodzinnego     249
    Giardioza (lamblioza)     249
    Toksoplazmoza     250
    Glistnica     250
    Inwazja włosogłówki ludzkiej (trichurioza)    251
    Owsica     252
    Tasiemczyca     252
    Włośnica     253
    Świerzb i wszawica     254
  Oświata zdrowotna dotycząca inwazji pasożytniczych    254
  
  30. Problemy parazytologiczne w praktyce chirurgicznejJerzy A. Polański    256
  Bąblowica wielojamowa (alweokokoza)     256
  Ropnie pasożytnicze     258
  Torbiele pasożytnicze     259
  Schistosomoza     259
  Fascjoloza     260
  Glistnica     260
  Inne choroby pasożytnicze     260
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PARAZYTOLOGICZNA    263
  
  31. Pasożyty według ich umiejscowienia w poszczególnych narządachZbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     265
  
  I. PARAZYTOZY PRZEWODU POKARMOWEGO    267
  
  32. Giardioza (lamblioza, giardiosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    268
  33. Kryptosporydioza (cryptosporidiosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak271
  34. Glistnica (askarioza, ascariosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     273
  35. Trichurioza (trichuriosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     277
  36. Owsica (enterobioza, enterobiosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    279
  37. Strongyloidoza (węgorczyca, strongyloidosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     282
  38. Tasiemczyce (taenioses)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    285
  39. Inne parazytozy przewodu pokarmowegoZbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     288
  
  II. PARAZYTOZY KRWI I TKANEK    291
  40. Malaria (zimnica, malaria)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    292
  41. Toksoplazmoza (toxoplasmosis)Małgorzata Paul     299
  42. Pneumocystoza (pneumocystosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    308
  43. Rzęsistkowica (trichomonoza, trichomonosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    312
  44. Włośnica (trichinelloza, trichinellosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    315
  45. Toksokaroza (toxocarosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    319
  46. Wągrzyca (cysticerkoza, cysticercosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    324
  47. Bąblowica (echinokokoza, echinococcosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     327
  Bąblowica jednojamowa (echinococcosis cystica)    327
  Bąblowica wielojamowa (alweokokoza, echinococcosis alveolaris)     329
  48. Inne parazytozy krwi i tkanekZbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    332
  
  III. PARAZYTOZY „EGZOTYCZNE”    335
  49. Pełzakowica (amoebosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    337
  50. Leiszmanioza (leishmaniosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    340
  51. Trypanosomozy (trypanosomoses)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak343
  52. Schistosomoza (bilharcjoza, schistosomosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     346
  53. Filariozy (filarioses)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     349
  
  IV. INWAZJE PASOŻYTÓW ZEWNĘTRZNYCH    353
  54. Świerzb (scabies, sarcoptosis) – Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak     354
  55. Wszawica (pediculosis)Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak    356
  Skorowidz     358
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia