Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa. PN 377

Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa. PN 377

1 opinia

Format:

ibuk

Odpowiedzialność środowiskowa organizacji wiąże się z podejmowaniem działań mających na celu zdiagnozowanie wzajemnych relacji organizacji i środowiska przyrodniczego, a także działań przyczyniających się do ograniczania niekorzystnego oddziaływania różnych podmiotów na środowisko przyrodnicze. Zmniejszeniu skali wykorzystania zasobów naturalnych, ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, a także ryzyka dla organizacji i jej otoczenia służą zmiany w produktach, usługach i procesach produkcyjnych. Zmiany te mogą być źródłem korzyści nie tylko ekologicznych, ale również społecznych czy gospodarczych – zarówno dla samej organizacji, jak i w obszarze jej oddziaływania. Oddają w ten sposób istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju organizacji.

Osiąganiu celów wynikających z tej koncepcji rozwoju służą również polityka państwa i stosowane w jej ramach instrumenty. Odpowiednie działania podejmowane przez władze motywują i wspierają organizacje w implementowaniu nowego paradygmatu rozwoju.

Autorzy niniejszej publikacji podjęli trud zaprezentowania środowiskowych aspektów idei rozwoju zrównoważonego. Publikacja składa się z trzech względnie jednorodnych modułów tematycznych, w których zamieszczono artykuły powiązane z główną problematyką tej pracy. Dotyczą one kolejno:
• narzędzi zarządzania środowiskowego, w tym systemów zarządzania środowiskowego i oceny cyklu życia,
• pozostałych aspektów odpowiedzialności środowiskowej organizacji,
• stymulowania odpowiedzialności środowiskowej za pomocą instrumentów polityki ekologicznej, a także problematyki odpowiedniego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego.

Różnorodność prezentowanych treści i koncepcji pozwala redaktorom tej publikacji mieć nadzieję, że czytelnicy znajdą w niej inspirujące myśli do wdrażania w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Zamieszczone w tej książce projekty artykułów były przedmiotem dyskusji naukowych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji pn. Zrównoważony rozwój organizacji, która odbyła się 16-18 czerwca 2014 r. w Karpaczu. Redaktorzy niniejszej publikacji wyrażają wdzięczność uczestnikom konferencji za możliwość twórczej wymiany poglądów, recenzentom za inspirujące i krytyczne uwagi oraz autorom za przygotowanie artykułów tworzących tę książkę.


Liczba stron298
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-419-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Część 1. Odpowiedzialność środowiskowa a narzędzia zarządzania środowiskowego    11
  
  Małgorzata Gotowska: Cykl życia innowacyjnej ekousługi we wdrażanej strategii CSR na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego − case study    13
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Środowiskowy audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia ekoinnowacji organizacyjnych    24
  Marta Purol, Alina Matuszak-Flejszman: Kryteria zrównoważonego rozwoju jako element zintegrowanego systemu zarządzania w przemyśle spożywczym    38
  Tomasz Nitkiewicz: Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne    54
  Jadwiga Nycz-Wróbel: Zarządzanie działalnością środowiskową przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS    73
  Stanisław Tkaczyk, Joanna Kuzincow: Zarządzanie cyklem życia jako narzędzie zrównoważonego rozwoju    82
  Grażyna Paulina Wójcik: Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji    103
  
  Część 2. Odpowiedzialność środowiskowa w organizacji – pozostałe aspekty    117
  
  Mariusz Bryke, Beata Starzyńska: Koncepcja Human Lean Green jako instrument zapewnienia zrównoważonego rozwoju organizacji ukierunkowany na wzrost jej efektywności    119
  Tomasz Brzozowski: Zrównoważony rozwój organizacji − ujęcie praktyczne.    137
  Eugenia Czernyszewicz, Katarzyna Kwiatkowska, Łukasz Kopiński: Aspekty środowiskowe w wymaganiach systemów jakości stosowanych w ogrodnictwie    146
  Aleksandra Heimowska: Opakowania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju    159
  Anna Jakubczak: Zarządzanie relacją z interesariuszami w procesie wdrażania innowacji ekologicznej w MŚP    174
  Ewa Kastrau, Renata Sosnowska-Noworól, Zdzisław Woźniak: Ekonomiczny, ekologiczny i społeczny aspekt odzysku odpadów komunalnych na przykładzie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o    190
  Zbigniew Kłos, Krzysztof Koper: O ekowydajności produktów przedsiębiorstwa jako jednej z charakterystyk zrównoważonego rozwoju    203
  Alina Matuszak-Flejszman: Rola komunikacji z interesariuszami w aspekcie doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji    215
  Agnieszka Panasiewicz: Zarządzanie ryzykiem ekologicznym jako narzędzie równoważenia rozwoju organizacji    230
  
  Część 3. Stymulowanie odpowiedzialności środowiskowej oraz odpowiednie wykorzystanie zasobów środowiska    241
  
  Bartosz Bartniczak: Pomoc publiczna jako narzędzie wspierające zrównoważony rozwój organizacji    243
  Wojciech Brocki: Odpowiedzialna eksploatacja zasobów naturalnych na przykładzie rybołówstwa    252
  Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak, Maciej Chrzanowski: Inteligentna specjalizacja jako droga do zrównoważonego rozwoju    267
  Krzysztof Kud: Kształtowanie interakcji człowiek−środowisko na obszarach zalewowych doliny Sanu    280
  Michał Ptak: Antyekologiczne subwencjonowanie energii    289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia