Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne. PN 378

Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne. PN 378

1 opinia

Format:

ibuk

W miarę narastania współczesnych globalnych problemów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych koncepcja społecznej odpowiedzialności wszystkich podmiotów społeczno-gospodarczych staje się coraz bardziej powszechna. Dotyczy ona nie tylko przedsiębiorstw, ale również podmiotów pozostałych sektorów gospodarki oraz poszczególnych obywateli. Kierowanie się w działalności zasadami społecznej odpowiedzialności (CSR) powinno stanowić imperatyw zarówno dla organizacji, jak i dla jednostek, z nadrzędnym celem, jakim jest poprawa jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.

W ostatnich latach można zauważyć wyraźne związki pomiędzy ideą społecznej odpowiedzialności a ideą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest koncepcją o charakterze nowego paradygmatu, integrującą trzy główne obszary funkcjonowania społeczeństw, tj. ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, a społeczna odpowiedzialność zintegrowana z innymi rodzajami odpowiedzialności staje się jednym z podstawowych narzędzi implementacji nowego paradygmatu rozwoju na poziomie organizacji.

Przekazywana Czytelnikowi publikacja zawiera przegląd aktualnych badań dotyczących społecznej odpowiedzialności w kontekście zrównoważonego rozwoju. W publikacji wyróżniono trzy względnie jednorodne moduły tematyczne, poświęcone głównym kategoriom odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Koncentrują się one kolejno na:
• roli i znaczeniu społecznej odpowiedzialności w realizacji zrównoważonego rozwoju i podnoszeniu poziomu jakości życia, głównie w aspekcie regionalnym przy uwzględnieniu następujących kontekstów: demografii, regionalnego kapitału społecznego i produktu turystycznego czy specyfiki obszarów wiejskich;
• zagadnieniach społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; zawarte w tej części artykuły mają charakter zarówno przeglądowy, jak i empiryczny; ich lektura pozwoli Czytelnikowi prześledzić ewolucję koncepcji CSR, zapoznać się z jej wymiarem implementacyjnym oraz zidentyfikować związki pomiędzy CSR a ideą zrównoważonego rozwoju;
• odpowiedzialności społecznej w szeroko rozumianych organizacjach non-profit; w tej części pracy poruszono m.in. zagadnienia odpowiedzialności jednostek administracji publicznej, podmiotów systemu zdrowotnego oraz uczelni i organizacji pozarządowych.

Projekty artykułów zamieszczonych w tej publikacji były przedmiotem dyskusji naukowych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji pn. Zrównoważony rozwój organizacji, która odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Karpaczu. Redaktorzy tej publikacji wyrażają wdzięczność uczestnikom konferencji za możliwość twórczej wymiany poglądów, recenzentom za inspirujące i krytyczne uwagi oraz autorom za przygotowanie artykułów.


Liczba stron358
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-423-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Część 1. Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój a jakość życia    11
  
  Jerzy Łańcucki: Poprawa jakości życia jako imperatyw zrównoważonego rozwoju     13
  Justyna Maciąg: Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w tworzeniu sieciowego produktu turystycznego w regionie    30
  Urszula Markowska-Przybyła: Odpowiedzialność sprzedawców jako wskaźnik kapitału społecznego regionów Polski    44
  Piotr Rogala: Subiektywna jakość życia a cechy demograficzne badanej społeczności    59
  Marian Woźniak: Jakość życia społeczeństwa jako główny cel rozwoju obszarów wiejskich woj. podkarpackiego    68
  
  Część 2. Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwie     77
  
  Marek Bugdol: Problem zaufania w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu    79
  Beata Domańska-Szaruga: Wybrane aspekty wykluczenia kredytowego w świetle założeń zrównoważonego rozwoju    91
  Joanna Ejdys, Aleksandra Gulc: Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP    103
  Justyna Górna: Społecznie odpowiedzialna organizacja w nadzorowaniu niezgodności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego    116
  Katarzyna Hys: Ocena zadań wewnętrznych realizowanych w ramach koncepcji CSR – wyniki badań naukowych    133
  Magdalena Kaźmierczak: CSR a budowanie kapitału społecznego organizacji.    146
  Agata Lulewicz-Sas: Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw – wyniki badań    158
  Adam Płachciak: Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego    168
  Barbara Pytko: Model zintegrowanej odpowiedzialności organizacji w warunkach zrównoważonego jej rozwoju    178
  Adam Skrzypek: CSR jako element strategii organizacji    191
  Elżbieta Skrzypek: Społeczna odpowiedzialność – standardy i raportowanie    206
  Wiesław Urban: Społeczna odpowiedzialność biznesu wspierana przez system ISO 9001    218
  Maria Urbaniec: Raportowanie CSR jako narzędzie doskonalenia działalności biznesowej    228
  Katarzyna Wróblewska: RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce    243
  
  Część 3. Społeczna odpowiedzialność w organizacjach non-profit    253
  
  Liliana Hawrysz: Rola organizacji sektora publicznego w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności    255
  Barbara Kryk, Anetta Zielińska: Dobre praktyki w kontekście odpowiedzialności za realizację polityki równościowej i pobudzania aktywności biznesowej kobiet    264
  Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, Grażyna Żarlicka: Społeczna odpowiedzialność nie tylko biznesu    277
  Krystyna Lisiecka: Społeczna odpowiedzialność w relacjach z interesariuszami w systemie ochrony zdrowia    296
  Agnieszka Piasecka: Społeczna odpowiedzialność uczelni w kontekście wewnętrznego zapewnienia jakości    309
  Janusz Reichel: Doskonalenie partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu. Wstępne wyniki badań    320
  Agata Rudnicka: Budowanie relacji z dostawcami w organizacjach trzeciego sektora    332
  Tadeusz Wawak: Zrównoważony rozwój uniwersytetów w warunkach permanentnej reformy szkolnictwa wyższego    340
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia