Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,75  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,7569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN!


Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonomiczne i społeczne. Liniowy charakter robót drogowych wiąże się z ich prowadzeniem na długim odcinku, ze znacznym udziałem robót przygotowawczych oraz robót ziemnych. Często, ze względu na zmienne warunki gruntowe, zwiększa się także zakres planowanych robót, w którym należy uwzględnić skomplikowany transport materiałów, technologię robót oraz zorganizowanie różnych, odpowiednich do tych warunków rodzajów maszyn.


Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z organizacją budowy drogowych nawierzchni asfaltowych, w tym:


- charakterystykę drogi jako dzieła inżynierskiego,
- zasady projektowania konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych,
- wiadomości o mechanizacji robót drogowych,
- technologię i organizację robót ziemnych,
- technologię wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych,
- technologie budowy samej nawierzchni,
- problemy dotyczące jej utrzymania.


Ostatni rozdział dotyczy kosztorysowania projektów inwestycji i kosztorysowania robót. Książka przeznaczona dla studentów kierunku Budownictwo – specjalności drogowej i studentów kierunku Transport. Jest również przydatna dla inżynierów praktyków, chcących pogłębić swoją wiedzę.


Liczba stron484
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16831-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie XI
  
  1. Budowa dróg asfaltowych     1
  
  1.1. Wprowadzenie do technologii i organizacji robót     1
  1.1.1. Wybrane zagadnienia technologii     2
  1.1.2. Wybrane zagadnienia organizacji     7
  1.1.3. Budowa dróg z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju     8
  1.2. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych     9
  1.3. Ogólne wiadomości o mechanizacji robót drogowych     11
  1.3.1. Istota mechanizacji kompleksowej     11
  1.3.2. Pojęcie zestawu maszyn     14
  1.3.3. Zasady doboru maszyn do zestawu     14
  1.3.4. Struktury zestawów maszyn     18
  1.3.5. Sposoby oceny mechanizacji kompleksowej     22
  Literatura do rozdziału 1     24
  
  2. Technologia robót ziemnych     25
  
  2.1. Wprowadzenie     25
  2.1.1. Podstawowe pojęcia     25
  2.1.2. Właściwości gruntów istotne w technologii robót     28
  2.2. Roboty przygotowawcze     33
  2.3. Roboty humusowe     37
  2.4. Wykonywanie nasypów i wykopów     38
  2.4.1. Określenie objętości gruntu w nasypach i wykopach     38
  2.4.2. Obliczanie objętości liniowych budowli ziemnych     40
  2.4.3. Rozdział mas ziemnych     40
  2.4.4. Metody wykonania wykopów i nasypów     43
  2.5. Maszyny do robót ziemnych     47
  2.5.1. Klasyfikacja maszyn do robót ziemnych     47
  2.5.2. Spycharki i ich zastosowanie     48
  2.5.3. Zgarniarki i ich zastosowanie     52
  2.5.4. Równiarki i ich zastosowanie     57
  2.5.5. Koparki i ich zastosowanie     59
  2.5.6. Wykonywanie robót ziemnych za pomocą ładowarek     70
  2.6. Zagęszczanie gruntów     75
  2.6.1. Wprowadzenie     75
  2.6.2. Zagęszczanie gruntów za pomocą walców     76
  2.6.3. Inne urządzenia do zagęszczania gruntów     77
  2.6.4. Kontrola skuteczności zagęszczania     79
  2.7. Roboty specjalne     81
  2.7.1. Odwodnienie placu budowy     83
  2.7.2. Bezwykopowe metody wykonywania robót     88
  2.7.3. Obudowa wykopu z grodzic wciskanych hydraulicznie     94
  2.7.4. Ścianka berlińska     99
  2.7.5. Ścianka szczelinowa     103
  2.7.6. Ścianka Larssena     107
  2.7.7. Rozbiórka lub modernizacja istniejących obiektów     112
  2.7.8. Budowa przepustów     117
  2.7.9. Budowa zbiorników do gromadzenia wody opadowej     129
  2.7.10. Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża     132
  Literatura do rozdziału 2     138
  
  3. Organizacja robót ziemnych     140
  
  3.1. Wprowadzenie     140
  3.2. Planowanie robót ziemnych     140
  3.3. Zasady projektowania mechanizacji robót ziemnych     149
  3.3.1. Praca maszyn w grupach     157
  3.3.2. Praca maszyn w zestawach     158
  3.4. Projektowanie przebiegu realizacji robót ziemnych     160
  3.4.1. Harmonogramy ogólne     165
  3.4.2. Harmonogramy sprawdzające i szczegółowe     182
  3.4.3. Wrażliwość harmonogramów na dezaktualizację     184
  3.4.4. Zakłócenia procesu realizacji robót     190
  3.5. Optymalizacja wymiarowania robót ziemnych     194
  Literatura do rozdziału 3     207
  
  4. Organizacja wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych     208
  
  4.1. Rodzaje podbudów     208
  4.1.1. Podbudowy tradycyjne     208
  4.1.2. Podbudowy nowe     209
  4.2. Organizacja wykonywania podbudów     211
  4.2.1. Podbudowy z betonu asfaltowego     213
  4.2.2. Podbudowy z kruszyw i mieszanek niezwiązanych     219
  4.2.3. Podbudowy z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym    223
  4.2.4. Podbudowy z betonu cementowego     231
  4.2.5. Inne rodzaje podbudów     237
  4.3. Odcinki próbne     243
  Literatura do rozdziału 4     244
  
  5. Organizacja robót nawierzchniowych     245
  
  5.1. Mechanizacja kompleksowa w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych     245
  5.1.1. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej     248
  5.1.2. Przechowywanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej    257
  5.1.3. Rodzaje produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych    261
  5.1.4. Wytwarzanie specjalnych mieszanek mineralno-asfaltowych    268
  5.1.5. Kontrolowanie procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych     269
  5.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej     280
  5.2.1. Zasady realizacji zapotrzebowania na przewóz     281
  5.2.2. Wybór trasy przejazdu     285
  5.2.3. Różne technologie wyładowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na budowie     289
  5.3. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej     295
  5.3.1. Rodzaje warstw i zasady ich wykonywania     295
  5.3.2. Połączenia technologiczne     297
  5.3.3. Właściwości wykonanej nawierzchni     301
  5.3.4. Maszyny do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych     303
  5.3.5. Nowe technologie wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych    307
  5.3.6. Wykonywanie warstw nawierzchni specjalnych     317
  5.3.6.1. Nawierzchnie na mostach     317
  5.3.6.2. Nawierzchnie z asfaltu porowatego     322
  5.3.6.3. Nawierzchnie o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe i zmęczenie     328
  5.3.6.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych Superpave    330
  5.3.6.5. Nawierzchnie długowieczne typu Perpetual     331
  5.3.7. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej     332
  5.3.7.1. Zasady zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej    333
  5.3.7.2. Walce do zagęszczania nawierzchni drogowych     334
  5.3.7.3. Organizacja robót podczas zagęszczania nawierzchni drogowych     340
  5.4. Organizacja procesu wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej    343
  5.4.1. Podział na działki robocze     344
  5.4.2. Koncepcja pracy równoległej na kilku działkach     345
  5.4.3. Warianty robót dla różnych technologii wbudowywania mieszanki     345
  5.4.4. Przewóz maszyn     349
  5.4.5. Sterowanie dostawami mieszanki mineralno-asfaltowej na budowę     349
  5.4.6. Wybór najlepszych technologii wykonania warstw nawierzchni     353
  Literatura do rozdziału 5     355
  
  6. Utrzymanie nawierzchni asfaltowych     357
  
  6.1. Strategia utrzymania nawierzchni drogowych     357
  6.2. Trwałość nawierzchni     358
  6.3. Okres gwarancji na wykonane roboty     363
  6.4. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni asfaltowych     366
  6.5. Klasyfikacja i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowej     369
  6.5.1. Ocena ogólna     369
  6.5.2. Ocena szczegółowa     370
  6.6. Wybór technologii wykonania remontu     371
  6.6.1. Naprawa uszkodzeń powierzchniowych – powierzchniowe utrwalanie    373
  6.6.2. Naprawa pęknięć     378
  6.6.3. Cienkie warstwy na zimno     380
  6.6.4. Technologia zabiegów remontowych     383
  6.7. Wybór technologii wykonania przebudowy     385
  6.7.1. Ocena stanu nawierzchni i zakres robót     385
  6.7.2. Wymiana warstw     387
  6.7.3. Wykonanie nakładki     390
  6.7.4. Wzmocnienie konstrukcji     392
  6.8. Technologia recyklingu nawierzchni asfaltowych     397
  6.8.1. Stan prawny gospodarki odpadami     397
  6.8.1.1. Gospodarka odpadami     397
  6.8.1.2. Recykling     398
  6.8.2. Recykling na gorąco     401
  6.8.3. Recykling na zimno     402
  6.8.4. Maszyny i urządzenia do recyklingu nawierzchni     402
  6.8.4.1. Frezarki     403
  6.8.4.2. Gilotyna     406
  6.8.5. Zestawy maszyn do przetwarzania materiałów ze starych nawierzchni    407
  6.8.6. Organizacja punktów deponowania i przetwarzania materiałów     409
  6.8.7. Optymalizacja procesu przetwarzania materiałów     409
  6.8.8. Technologia MMA z wykorzystaniem destruktu     412
  Literatura do rozdziału 6     415
  
  7. Warunki planowania, projektowania i budowy drogowych urządzeń ochrony środowiska     417
  
  7.1. Wstęp     417
  7.2. Europejska polityka transportowa     417
  7.3. Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne     419
  7.4. Ochrona zasobów naturalnych     420
  7.4.1. Oddziaływanie robót ziemnych na środowisko przyrodnicze    421
  7.4.2. Ochrona środowiska naturalnego podczas układania nawierzchni asfaltowych
       426
  7.4.3. Wtórne wykorzystanie materiałów budowlanych     428
  7.5. Ochrona środowiska pracy     434
  7.5.1. Ochrona środowiska pracy przed drganiami     436
  7.5.2. Ochrona środowiska pracy przed hałasem     436
  7.6. Ochrona otoczenia dróg przed hałasem     440
  Literatura do rozdziału 7     449
  
  8. Kosztorysowanie projektów inwestycji i robót     451
  
  8.1. Wiadomości ogólne     451
  8.1.1. Pojęcie kosztorysu     451
  8.1.2. Elementy składowe kosztorysu     452
  8.1.3. Kosztorys w planowaniu przedsięwzięć     453
  8.1.4. Kosztorys w projektowaniu przedsięwzięć     454
  8.1.5. Kosztorys w realizacji przedsięwzięć     454
  8.2. Rodzaje kosztorysów     455
  8.2.1. Wiadomości ogólne     455
  8.2.2. Kosztorys wskaźnikowy     455
  8.2.3. Kosztorys szczegółowy     456
  8.2.4. Kosztorys inwestorski – podstawy i metody sporządzania     457
  8.2.5. Kosztorys ślepy     458
  8.2.6. Kosztorys ofertowy     461
  8.2.7. Inne rodzaje kosztorysów     462
  8.3. Przedmiar robót     462
  8.3.1. Zasady przedmiarowania     463
  8.3.2. Przedmiarowanie różnych rodzajów robót     464
  8.3.2.1. Przedmiarowanie robót przygotowawczych     464
  8.3.2.2. Przedmiarowanie robót ziemnych     464
  8.3.2.3. Przedmiarowanie robót nawierzchniowych     465
  8.3.2.4. Przedmiarowanie obiektów inżynierskich     465
  8.3.3. Przedmiar robót odcinka drogi     466
  8.4. Opracowywanie kosztorysów – procedura sporządzania     473
  8.4.1. Dane wyjściowe do kosztorysowania     473
  8.4.2. Szczegółowa zawartość kosztorysu inwestorskiego     474
  8.4.3. Tabela wartości elementów scalonych     475
  8.4.4. Wykaz robocizny, materiałów i sprzętu     476
  8.4.5. Przykład kosztorysu dla odcinka drogi     476
  Literatura do rozdziału 8     484
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia