Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

-20%

Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,9629,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN!

Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonomiczne i społeczne. Liniowy charakter robót drogowych wiąże się z ich prowadzeniem na długim odcinku, ze znacznym udziałem robót przygotowawczych oraz robót ziemnych. Często, ze względu na zmienne warunki gruntowe, zwiększa się także zakres planowanych robót, w którym należy uwzględnić skomplikowany transport materiałów, technologię robót oraz zorganizowanie różnych, odpowiednich do tych warunków rodzajów maszyn.

Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z organizacją budowy drogowych nawierzchni asfaltowych, w tym:

- charakterystykę drogi jako dzieła inżynierskiego,
- zasady projektowania konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych,
- wiadomości o mechanizacji robót drogowych,
- technologię i organizację robót ziemnych,
- technologię wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych,
- technologie budowy samej nawierzchni,
- problemy dotyczące jej utrzymania.

Ostatni rozdział dotyczy kosztorysowania projektów inwestycji i kosztorysowania robót. Książka przeznaczona dla studentów kierunku Budownictwo – specjalności drogowej i studentów kierunku Transport. Jest również przydatna dla inżynierów praktyków, chcących pogłębić swoją wiedzę.


Liczba stron484
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16831-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Budowa dróg asfaltowych    1
[].. Wprowadzenie do technologii i organizacji robót    1
  1.1.1. Wybrane zagadnienia technologii    2
  1.1.2. Wybrane zagadnienia organizacji    7
  1.1.3. Budowa dróg z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju    8
  1.2. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji nawierzchni asfaltowych    9
  1.3. Ogólne wiadomości o mechanizacji robót drogowych    11
  1.3.1. Istota mechanizacji kompleksowej    11
  1.3.2. Pojęcie zestawu maszyn    14
  1.3.3. Zasady doboru maszyn do zestawu    14
  1.3.4. Struktury zestawów maszyn    18
  1.3.5. Sposoby oceny mechanizacji kompleksowej    22
  Literatura do rozdziału 1    24
  2. Technologia robót ziemnych    25
  2.1. Wprowadzenie    25
  2.1.1. Podstawowe pojęcia    25
  2.1.2. Właściwości gruntów istotne w technologii robót    28
  2.2. Roboty przygotowawcze    33
  2.3. Roboty humusowe    37
  2.4. Wykonywanie nasypów i wykopów    38
  2.4.1. Określenie objętości gruntu w nasypach i wykopach    38
  2.4.2. Obliczanie objętości liniowych budowli ziemnych    40
  2.4.3. Rozdział mas ziemnych    40
  2.4.4. Metody wykonania wykopów i nasypów    43
  2.5. Maszyny do robót ziemnych    47
  2.5.1. Klasyfikacja maszyn do robót ziemnych    47
  2.5.2. Spycharki i ich zastosowanie    48
  2.5.3. Zgarniarki i ich zastosowanie    52
  2.5.4. Równiarki i ich zastosowanie    57
  2.5.5. Koparki i ich zastosowanie    59
  2.5.6. Wykonywanie robót ziemnych za pomocą ładowarek    70
  2.6. Zagęszczanie gruntów    75
  2.6.1. Wprowadzenie    75
  2.6.2. Zagęszczanie gruntów za pomocą walców    76
  2.6.3. Inne urządzenia do zagęszczania gruntów    77
  2.6.4. Kontrola skuteczności zagęszczania    79
  2.7. Roboty specjalne    81
  2.7.1. Odwodnienie placu budowy    83
  2.7.2. Bezwykopowe metody wykonywania robót    88
  2.7.3. Obudowa wykopu z grodzic wciskanych hydraulicznie    94
  2.7.4. Ścianka berlińska    99
  2.7.5. Ścianka szczelinowa    103
  2.7.6. Ścianka Larssena    107
  2.7.7. Rozbiórka lub modernizacja istniejących obiektów    112
  2.7.8. Budowa przepustów    117
  2.7.9. Budowa zbiorników do gromadzenia wody opadowej    129
  2.7.10. Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża    132
  Literatura do rozdziału 2    138
  3. Organizacja robót ziemnych    140
  3.1. Wprowadzenie    140
  3.2. Planowanie robót ziemnych    140
  3.3. Zasady projektowania mechanizacji robót ziemnych    149
  3.3.1. Praca maszyn w grupach    157
  3.3.2. Praca maszyn w zestawach    158
  3.4. Projektowanie przebiegu realizacji robót ziemnych    160
  3.4.1. Harmonogramy ogólne    165
  3.4.2. Harmonogramy sprawdzające i szczegółowe    182
  3.4.3. Wrażliwość harmonogramów na dezaktualizację    184
  3.4.4. Zakłócenia procesu realizacji robót    190
  3.5. Optymalizacja wymiarowania robót ziemnych    194
  Literatura do rozdziału 3    207
  4. Organizacja wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych    208
  4.1. Rodzaje podbudów    208
  4.1.1. Podbudowy tradycyjne    208
  4.1.2. Podbudowy nowe    209
  4.2. Organizacja wykonywania podbudów    211
  4.2.1. Podbudowy z betonu asfaltowego    213
  4.2.2. Podbudowy z kruszyw i mieszanek niezwiązanych    219
  4.2.3. Podbudowy z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym    223
  4.2.4. Podbudowy z betonu cementowego    231
  4.2.5. Inne rodzaje podbudów    237
  4.3. Odcinki próbne    243
  Literatura do rozdziału 4    244
  5. Organizacja robót nawierzchniowych    245
  5.1. Mechanizacja kompleksowa w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych    245
  5.1.1. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej    248
  5.1.2. Przechowywanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej    257
  5.1.3. Rodzaje produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych    261
  5.1.4. Wytwarzanie specjalnych mieszanek mineralno-asfaltowych    268
  5.1.5. Kontrolowanie procesu produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych    269
  5.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej    280
  5.2.1. Zasady realizacji zapotrzebowania na przewóz    281
  5.2.2. Wybór trasy przejazdu    285
  5.2.3. Różne technologie wyładowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na budowie    289
  5.3. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej    295
  5.3.1. Rodzaje warstw i zasady ich wykonywania    295
  5.3.2. Połączenia technologiczne    297
  5.3.3. Właściwości wykonanej nawierzchni    301
  5.3.4. Maszyny do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych    303
  5.3.5. Nowe technologie wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych    307
  5.3.6. Wykonywanie warstw nawierzchni specjalnych    317
  5.3.6.1. Nawierzchnie na mostach    317
  5.3.6.2. Nawierzchnie z asfaltu porowatego    322
  5.3.6.3. Nawierzchnie o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe i zmęczenie    328
  5.3.6.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych Superpave    330
  5.3.6.5. Nawierzchnie długowieczne typu Perpetual    331
  5.3.7. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej    332
  5.3.7.1. Zasady zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej    333
  5.3.7.2. Walce do zagęszczania nawierzchni drogowych    334
  5.3.7.3. Organizacja robót podczas zagęszczania nawierzchni drogowych    340
  5.4. Organizacja procesu wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej    343
  5.4.1. Podział na działki robocze    344
  5.4.2. Koncepcja pracy równoległej na kilku działkach    345
  5.4.3. Warianty robót dla różnych technologii wbudowywania mieszanki    345
  5.4.4. Przewóz maszyn    349
  5.4.5. Sterowanie dostawami mieszanki mineralno-asfaltowej na budowę    349
  5.4.6. Wybór najlepszych technologii wykonania warstw nawierzchni    353
  Literatura do rozdziału 5    355
  6. Utrzymanie nawierzchni asfaltowych    357
  6.1. Strategia utrzymania nawierzchni drogowych    357
  6.2. Trwałość nawierzchni    358
  6.3. Okres gwarancji na wykonane roboty    363
  6.4. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni asfaltowych    366
  6.5. Klasyfikacja i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowej    369
  6.5.1. Ocena ogólna    369
  6.5.2. Ocena szczegółowa    370
  6.6. Wybór technologii wykonania remontu    371
  6.6.1. Naprawa uszkodzeń powierzchniowych – powierzchniowe utrwalanie    373
  6.6.2. Naprawa pęknięć    378
  6.6.3. Cienkie warstwy na zimno    380
  6.6.4. Technologia zabiegów remontowych    383
  6.7. Wybór technologii wykonania przebudowy    385
  6.7.1. Ocena stanu nawierzchni i zakres robót    385
  6.7.2. Wymiana warstw    387
  6.7.3. Wykonanie nakładki    390
  6.7.4. Wzmocnienie konstrukcji    392
  6.8. Technologia recyklingu nawierzchni asfaltowych    397
  6.8.1. Stan prawny gospodarki odpadami    397
  6.8.1.1. Gospodarka odpadami    397
  6.8.1.2. Recykling    398
  6.8.2. Recykling na gorąco    401
  6.8.3. Recykling na zimno    402
  6.8.4. Maszyny i urządzenia do recyklingu nawierzchni    402
  6.8.4.1. Frezarki    403
  6.8.4.2. Gilotyna    406
  6.8.5. Zestawy maszyn do przetwarzania materiałów ze starych nawierzchni    407
  6.8.6. Organizacja punktów deponowania i przetwarzania materiałów    409
  6.8.7. Optymalizacja procesu przetwarzania materiałów    409
  6.8.8. Technologia MMA z wykorzystaniem destruktu    412
  Literatura do rozdziału 6    415
  7. Warunki planowania, projektowania i budowy drogowych urządzeń ochrony środowiska    417
  7.1. Wstęp    417
  7.2. Europejska polityka transportowa    417
  7.3. Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne    419
  7.4. Ochrona zasobów naturalnych    420
  7.4.1. Oddziaływanie robót ziemnych na środowisko przyrodnicze    421
      426
  7.4.3. Wtórne wykorzystanie materiałów budowlanych    428
  7.5. Ochrona środowiska pracy    434
  7.5.1. Ochrona środowiska pracy przed drganiami    436
  7.5.2. Ochrona środowiska pracy przed hałasem    436
  7.6. Ochrona otoczenia dróg przed hałasem    440
  Literatura do rozdziału 7    449
  8. Kosztorysowanie projektów inwestycji i robót    451
  8.1. Wiadomości ogólne    451
  8.1.1. Pojęcie kosztorysu    451
  8.1.2. Elementy składowe kosztorysu    452
  8.1.3. Kosztorys w planowaniu przedsięwzięć    453
  8.1.4. Kosztorys w projektowaniu przedsięwzięć    454
  8.1.5. Kosztorys w realizacji przedsięwzięć    454
  8.2. Rodzaje kosztorysów    455
  8.2.1. Wiadomości ogólne    455
  8.2.2. Kosztorys wskaźnikowy    455
  8.2.3. Kosztorys szczegółowy    456
  8.2.4. Kosztorys inwestorski – podstawy i metody sporządzania    457
  8.2.5. Kosztorys ślepy    458
  8.2.6. Kosztorys ofertowy    461
  8.2.7. Inne rodzaje kosztorysów    462
  8.3. Przedmiar robót    462
  8.3.1. Zasady przedmiarowania    463
  8.3.2. Przedmiarowanie różnych rodzajów robót    464
  8.3.2.1. Przedmiarowanie robót przygotowawczych    464
  8.3.2.2. Przedmiarowanie robót ziemnych    464
  8.3.2.3. Przedmiarowanie robót nawierzchniowych    465
  8.3.2.4. Przedmiarowanie obiektów inżynierskich    465
  8.3.3. Przedmiar robót odcinka drogi    466
  8.4. Opracowywanie kosztorysów – procedura sporządzania    473
  8.4.1. Dane wyjściowe do kosztorysowania    473
  8.4.2. Szczegółowa zawartość kosztorysu inwestorskiego    474
  8.4.3. Tabela wartości elementów scalonych    475
  8.4.4. Wykaz robocizny, materiałów i sprzętu    476
  8.4.5. Przykład kosztorysu dla odcinka drogi    476
  Literatura do rozdziału 8    484
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia