Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

-20%

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Przedmiotem opracowania jest relacja pomiędzy organizacją (ustrojem administracji publicznej) a zadaniami, do realizacji których została ona powołana. W monografii omówiono najważniejsze problemy związane z organizacją administracji publicznej w odniesieniu do wybranych struktur i zadań. Zwrócono uwagę na takie sfery działania organów administracji publicznej jak: dostęp do informacji, gospodarka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, szkolnictwo wyższe i oświata. Autorzy przedstawiają propozycje rozwiązań służących optymalizacji wykonywania zadań przez administrację publiczną, a równocześnie diagnozują problemy, ukazując je na konkretnych przykładach, stawiają pytania i zachęcają do dyskusji nad właściwą organizacją aparatu administracji publicznej.


Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań", która została przygotowana wspólnie przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 13-15 czerwca 2014 r. Opracowanie stanowi głos w dyskusji prezentowany przez przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i nauki administracji, ale także administratywistów praktyków i środowiska sędziów sądów administracyjnych.


Adresaci:


Publikacja skierowana jest do pracowników administracji publicznej. Może także stanowić materiał dydaktyczny dla osób specjalizujących się w prawie administracyjnym.


Liczba stron476
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8403-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    15
  
  Część I
  Problemy podstawowe
  
  Jan Zimmermann
  Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań - uwagi wprowadzające | str.    19
  
  Eugeniusz Bojanowski
  Prawnoustrojowe aspekty realizacji zadań przez administrację publiczną | str.    29
  
  Bogdan Dolnicki
  Organizacja samorządu terytorialnego z perspektywy powierzanych mu zadań (próba określenia obszarów badawczych) | str.    36
  
  Część II
  W nawiązaniu do problemów podstawowych...
  
  Joanna Człowiekowska
  Powierzanie zadań i kompetencji w administracji publicznej - uwagi na tle problematyki zawierania porozumień administracyjnych | str.    47
  
  Michał Miłosz
  Prawnoustrojowe uwarunkowania przekazywania i powierzania zadań jednostkom samorządu terytorialnego jako przejaw dostosowywania organizacji administracji publicznej do ich efektywniejszego wykonywania | str.    66
  
  Krzysztof Chochowski
  Kilka uwag w przedmiocie organizacji administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań | str.    83
  
  Dominik Tyrawa
  Proliferacja administracji publicznej a prawo jednostki do dobrej administracji | str.    92
  
  Jerzy Korczak, Dominika Cendrowicz
  Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego | str.    110
  
  Piotr Przybysz
  Organizacja administracyjnego aparatu egzekucyjnego | str.    131
  
  Andrzej Jackiewicz
  Zasada wertykalnego podziału władzy w państwach złożonych - zarys problematyki | str.    146
  
  Część III
  W odniesieniu do wybranych struktur i zadań...
  
  1. Dostęp do informacji - jawność i jej granice
  
  Grażyna Szpor
  Znaczenie jawności i jej ograniczeń dla realizacji zadań publicznych | str.    163
  
  Barbara Jaworska-Dębska
  Rola informacji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego | str.    178
  
  Anna Dobaczewska
  Jawność działania władz publicznych a stopień partycypacji społecznej w kreowaniu i realizacji zadań publicznych | str.    204
  
  2. Gospodarka
  
  Andrzej Powałowski
  Ewolucja ustroju organu ochrony konkurencji w kontekście jego zadań i kompetencji | str.    225
  
  Helena Kisilowska, Mikołaj Goss
  Model nadzoru nad branżą wydobywczą | str.    239
  
  3. Ochrona zdrowia
  
  Anna Śniecikowska, Wiesław Śniecikowski
  Konstrukcja prawna podmiotu leczniczego pozostającego w zarządzie prywatnoprawnym i jego wpływ na realizację zadań publicznych | str.    263
  
  Rafał Budzisz
  Organizacja administracji samorządowej dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - zagadnienia wybrane | str.    317
  
  Agnieszka Balmas
  Konsultant medyczny w strukturze systemu ochrony zdrowia | str.    332
  
  4. Ochrona środowiska
  
  Monika Zakrzewska
  Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle zasady subsydiarności | str.    355
  
  Diana Trzcińska
  Właściwość rzeczowa regionalnego dyrektora ochrony środowiska | str.    375
  
  5. Szkolnictwo wyższe i oświata
  
  Karol Kiczka
  Pozycja prawna i działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w świetle orzecznictwa | str.    409
  
  Piotr Lisowski
  Organizacja administracji publicznej wobec zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego | str.    441
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia