Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności i ocena jej wiarygodności

Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności i ocena jej wiarygodności

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem rozprawy jest określanie wartości nieruchomości w warunkach niepewności. Istota proponowanego modelu sytuacji decyzyjnej polega na jednoczesnym wykorzystaniu dwóch dwuosobowych gier strategicznych o sumie zerowej. Prezentacja modelu została poprzedzona szerokim omówieniem źródeł i przesłanek niepewności mających podłoże w specyfice rynku nieruchomości, a szczególnie w jego nieefektywności informacyjnej. Skutkami tej niepewności w procesie określania wartości są niemożliwość jednoznacznego pomiaru wag cech rynkowych oraz nieznajomość wiarygodności cen transakcyjnych nieruchomości. Rozwiązaniem modelu są parametry optymalnych strategii mieszanych (konfiguracje wag cech oraz wiarygodności cen transakcyjnych nieruchomości), z których zastosowaniem można określić możliwy zakres wartości nieruchomości jako przedział ograniczony dwoma tzw. punktami siodłowymi odzwierciedlającymi stany równowagi. Ze względu na dbałość o aplikacyjny wymiar zaproponowanej metodyki w procesie modelowania wykorzystano narzędzie stosowane w praktyce określania wartości nieruchomości w sytuacji, gdy baza nieruchomości podobnych jest niewielka, tj. metodę porównywania nieruchomości parami. Model poddano weryfikacji merytorycznej (w celu oceny wiarygodności rozwiązań w warunkach niepewności), wykorzystując zarówno tradycyjną analizę dokładnościową, jak i narzędzia symulacyjne. Prezentowana metodyka stanowi naturalne uzupełnienie analiz dokonywanych w warunkach pewności i ryzyka oraz nielicznych dokonywanych w warunkach niepewności, a pod względem możliwości aplikacyjnych – wpisuje się w bieżące tendencje do wypracowania metod umożliwiających akceptowalny, jednolity i użyteczny sposób uwzględnienia niepewności w procesach określania wartości nieruchomości. Rozprawa jest adresowana do uczestników procesu inwestycyjnego, a szczególnie do inwestorów analizujących efektywność inwestycji i oceniających ryzyko inwestycyjne.


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-229-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Streszczenie    7
  Wykaz ważniejszych oznaczeń    9
  Podziękowania    11
  
  1. Wstęp    13
  
  2. Specyfika rynku nieruchomości    21
  
  2.1. Rynek nieruchomości jako element gospodarki rynkowej    21
  2.2. Rynek nieruchomości na tle rynku jako całości    24
  2.3. Systematyka rynku nieruchomości    27
  2.4. Specyficzne cechy rynku nieruchomości    29
  2.5. Przyczyny i przejawy nieefektywności rynku nieruchomości    34
  
  3. Możliwości odwzorowania cech rynkowych nieruchomości w cenach transakcyjnych oraz problematyka wiarygodności cen transakcyjnych    41
  
  3.1. Wprowadzenie    41
  3.2. Znaczenie doboru cech na potrzeby określania wartości nieruchomości z użyciem podejścia porównawczego    43
  3.3. Systematyka typowych cech nieruchomości zurbanizowanych uwzględnianych w procesach określania wartości oraz skale ocen tych cech    47
  3.4. Metody odwzorowania cech nieruchomości w cenach transakcyjnych i ich przydatność    55
  3.4.1. Metody oparte na analizie preferencji nabywców    55
  3.4.2. Metody statystyczne    64
  3.4.2.1. Wprowadzenie    64
  3.4.2.2. Metoda ceteris paribus    65
  3.4.2.3. Metoda oparta na mierniku absolutnej wartości informacyjnej cechy    67
  3.4.2.4. Metody oparte na rachunku korelacyjnym    68
  3.4.2.5. Metoda oparta na współczynnikach modeli regresyjnych    70
  3.4.2.6. Metoda oparta na analizie kąta między wektorami losowymi    70
  3.4.2.7. Efekty pomiaru wag cech nieruchomości z użyciem różnych metod    71
  3.5. Problematyka wiarygodności cen transakcyjnych w ramach modelowania wartości nieruchomości    75
  
  4. Niepewność jako stan obiektywny w procesie określania wartości nieruchomości    81
  
  4.1. Niepewność na tle warunków podejmowania decyzji    81
  4.2. Istota, przyczyny i przejawy niepewności    82
  4.3. Źródła i przejawy niepewności w procesie określania wartości nieruchomości    88
  4.4. Wybrane koncepcje uwzględniania niepewności w procesie określania wartości nieruchomości    92
  4.4.1. Ogólne koncepcje modelowania wartości nieruchomości z uwzględnieniem niepewności    92
  4.4.2. Reguła maksyminu jako element procesu określania wartości nieruchomości    94
  4.4.3. Modelowanie zachowania stron podczas aukcji i przetargów na sprzedaż nieruchomości    95
  4.4.4. Modelowanie wartości nieruchomości z wykorzystaniem symulacji    95
  
  5. Elementy modelowania wartości nieruchomości w warunkach ryzyka i możliwości ich zastosowania w warunkach niepewności    99
  
  5.1. Wprowadzenie    99
  5.2. Przykłady wykorzystania modeli statystycznych do określania wartości nieruchomości    103
  5.2.1. Modele liniowej regresji dwuwymiarowej    103
  5.2.2. Modele liniowej regresji wielorakiej    108
  5.2.2.1. Uwagi wstępne    108
  5.5.5.2. Modele liniowej regresji wielorakiej w analizach lokalnych rynków nieruchomości    110
  5.2.3. Wielowymiarowe modele funkcyjne w postaci multiplikatywnej    114
  5.3. Możliwości modelowania struktury wartości nieruchomości zabudowanej    116
  5.4. Problemy modelowania wartości nieruchomości w kontekście nieefektywności rynku    120
  
  6. Ogólne zasady modelowania wartości nieruchomości w warunkach niepewności    135
  
  6.1. Tło historyczne i aplikacyjne teorii gier    135
  6.2. Model strategiczny procesu określania wartości nieruchomości    139
  6.2.1. Sytuacja decyzyjna i problem decyzyjny rozpatrywane w niniejszej rozprawie    139
  6.2.2. Podstawowe założenia i elementy modelu strategicznego związanego z procesem określania wartości nieruchomości w warunkach niepewności    141
  6.2.3. Metodyka rozwiązania problemu decyzyjnego z wykorzystaniem modelowania strategicznego    144
  6.2.4. Obliczeniowe aspekty rozwiązywania modeli opartych na dwuosobowej grze strategicznej o sumie zerowej    152
  6.3. Wstępna ilustracja modelowania strategicznego procesu określania wartości nieruchomości    155
  
  7. Modelowanie wartości nieruchomości w warunkach niepewności na przykładzie lokalnych rynków nieruchomości miasta Poznania    161
  
  7.1. Wprowadzenie    161
  7.2. Analiza wartości nieruchomości na przykładzie obrębu Krzyżowniki    162
  7.3. Analiza wartości nieruchomości na przykładzie obrębu Morasko    169
  7.4. Analiza wartości nieruchomości na przykładzie obrębu Strzeszyn    174
  7.5. Analiza przewidywanego wzrostu wartości nieruchomości w kontekście kalkulacji opłat adiacenckich    178
  
  8. Ocena wiarygodności metodyki określania wartości nieruchomości w warunkach niepewności    187
  
  8.1. Wprowadzenie    187
  8.2. Procedura oceny wiarygodności proponowanej metodyki określania wartości nieruchomości w warunkach niepewności    191
  8.3. Weryfikacja rozwiązań modelu strategicznego na przykładzie hipotetycznego rynku efektywnego    192
  8.4. Weryfikacja rozwiązań modelu strategicznego na przykładzie hipotetycznego rynku nieefektywnego    200
  8.5. Weryfikacja rozwiązań modelu strategicznego na podstawie badań lokalnych rynków nieruchomości miasta Poznania    206
  8.5.1. Analiza wyników na podstawie badań obrębu Krzyżowniki    206
  8.5.2. Analiza wyników na podstawie badań obrębu Strzeszyn    208
  8.6. Ogólna ocena wiarygodności proponowanej metodyki    211
  
  Podsumowanie    213
  Bibliografia    215
  Abstract    225
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia