Poezja Syberii na przełomie epok (szkice o romantyce i polityce)

Poezja Syberii na przełomie epok (szkice o romantyce i polityce)

1 opinia

Format:

ibuk

Celem autorki stało się prześledzenie współczesnej syberyjskiej twórczości poetyckiej pod kątem odwzorowania przez nią zmian politycznych. Analizując twórczość współczesnych syberyjskich autorów, badaczka zwróciła uwagę na wyrażenie się w materii poetyckiej więzi z Syberią i ekonomiczno-politycznych uwarunkowań państwa w obliczu upadku ZSRR oraz kształtowania się dzisiejszej Rosji, a zarazem na pewną specyfikę syberyjskiego podejścia do tych zmian. Podjęto też zagadnienia: więzi poetów z małą ojczyzną, jaką jest dla nich Syberia; romantyki Syberii jako elementu przyciągającego twórców; twórczości współczesnych syberyjskich „poczwienników”; opozycji między dzisiejszymi syberyjskimi „Euroazjatami” i „Europejczykami”; więzi z historią i stosunku do problemów, jakie niesie nowa rzeczywistość; związków nowej poezji z tradycją literatury rosyjskiej; eksperymentów poetyckich obecnych w twórczości współczesnych poetów syberyjskich; syberyjskiej piosenki autorskiej; zmian w poezji przeznaczonej dla czytelnika dziecięcego.


Rok wydania2014
Liczba stron236
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-078-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Uwagi wstępne     9
  
  2. Romantyka Syberii     23
  
  3. „Syberyjscy poczwiennicy” – tematyka wsi, liryka pejzażowa     29
  
  4. Wieś – prawosławie – rosyjska dusza     47
  
  4.1. Dom – ojczyzna – mądrość ludowa     47
  4.2. Ojczyzna – historia – prawosławie     54
  4.3. Dusza rosyjska – rosyjskie nieszczęście – płacz i ironia     62
  
  5. Współczesny „panmongolizm” – „syberyjscy Euroazjaci” i „Europejczycy”     79
  
  5.1. W stronę Eurazji     79
  5.2. Kwestia narodowa     86
  
  6. Rzeczywistość Rosji – dzień dzisiejszy i dziedzictwo przeszłości     92
  
  6.1. Ukochane miasto     92
  6.2. Dzisiejsza rzeczywistość     96
  6.3. Strefa baraków     107
  
  7. Rozważania o upływie czasu     123
  
  7.1. W kręgu tradycji literackiej     123
  7.2. Kołowrót czasu – życie i śmierć     133
  
  8. Czas eksperymentu     146
  
  9. Słowo i muzyka – nowe pieśni nowej rzeczywistości     169
  
  10. Wiersze dla dzieci     186
  
  11. Uwagi końcowe     205
  
  Bibliografia     211
  Siberian poetry at the turn of the epochs (Essays on romantism and politics) – summary    229
  Indeks nazwisk     233
RozwińZwiń