Amortyzacja środków trwałych 2014

1 opinia

Format:

epub, pdf

RODZAJ DOSTĘPU

44,82

Format: epub, pdf

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 44,82 zł  


44,82

w tym VAT

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związanie z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także najczęściej spotykane problemy. Podaje również przykłady, jak dzięki amortyzacji zoptymalizować dochody oraz wysokość płaconych podatków.
W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo informacje na temat, jak prawidłowo zakwalifikować środek trwały, ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną, ustalić wartość początkową środka trwałego oraz sposób amortyzowania go według różnych metod. Szczególny nacisk położony został na omówienie jednorazowej amortyzacji środków trwałych przez tzw. małych podatników oraz podmioty rozpoczynające działalność.
Książka w przystępny sposób wyjaśnia zagadnienia dotyczące zakupu i sprzedaży oraz darowizn środków trwałych, w tym samochodów osobowych i ciężarowych, na gruncie ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług.
Przedstawione w niej zostały też zasady ujmowania operacji księgowych, dotyczących środków trwałych.


Rok wydania2014
Liczba stron272
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-37-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
  1. Środki trwałe
  2. Wartości niematerialne i prawne
  ROZDZIAŁ II ZASADY DOKONYWANIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W OPARCIU O PRZYKŁADY KSIĘGOWAŃ W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
  1. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  2. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
  3. Składniki majątku podlegające amortyzacji, od których odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów
  4. Kwalifikacja środków trwałych
  ROZDZIAŁ III USTALENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ
  1. Nabycie w drodze kupna – cena nabycia
  2. Wycena podatnika
  3. Wycena biegłego
  4. Koszt wytworzenia
  5. Środek trwały otrzymany w drodze darowizny
  6. Współwłasność środka trwałego
  7. Wartość początkowa od przekształcenia formy prawnej
  8. Amortyzacja przedsiębiorstwa wniesionego w postaci aportu
  9. Ulepszenie środka trwałego
  ROZDZIAŁ IV STAWKI ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH
  1. Stawki z wykazu
  2. Stawki z wykazu podwyższone
  3. Stawki indywidualne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych
  4. Amortyzacja programów komputerowych i innych wartości niematerialnych i prawnych
  ROZDZIAŁ V METODY DOKONYWANIA AMORTYZACJI
  1. Metoda liniowa
  2. Metoda degresywna
  3. Środki trwałe używane sezonowo
  4. Amortyzacja a leasing
  5. Inwestycje w obcych środkach trwałych
  6. Amortyzacja samochodu osobowego
  7. Amortyzacja środków trwałych finansowanych przez PFRON
  8. Amortyzacja środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania
  9. Amortyzacja jednorazowa składników majątku zaliczanych do grupy 3-8 KŚT do kwoty 50.000 euro rocznie
  10. Amortyzacja środków trwałych ujawnionych
  11. Trwałe odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych
  ROZDZIAŁ VI ŚRODKI TRWAŁE A PODATEK VAT
  1. Odliczenie podatku VAT przy zakupie i leasingu samochodu osobowego oraz innych pojazdów samochodowych
  2. Odliczenie podatku VAT przy zakupie i leasingu samochodu ciężarowego
  3. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku zakupu środków trwałych służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
  4. Sprzedaż środka trwałego przed upływem 5 lat
  5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu
  ROZDZIAŁ VII NIETYPOWE ZDARZENIA GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z AMORTYZACJĄ. WYKORZYSTANIE AMORTYZACJI JAKO ŚRODKA OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ
  1. Ewidencja kosztów zakupu budynku wraz z gruntem
  2. Jak zoptymalizować amortyzację drogiego samochodu osobowego?
  3. Ustalenie wartości początkowej i amortyzacja systemu informatycznego (programu komputerowego
  4. Aktywowanie wartości początkowej środka trwałego używanego w działalności gospodarczej
  5. Zmiany obowiązujące od 2013 roku
  ROZDZIAŁ VIII ZAKOŃCZENIE AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  ROZDZIAŁ IX LIKWIDACJA FIRMY
  ROZDZIAŁ X TYPOWE OPERACJE DOTYCZĄCE EWIDENCJI AMORTYZACJI W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  ROZDZIAŁ XI OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I PRAW MIESZKALNYCH
  ROZDZIAŁ XII AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W KSIĘDZE HANDLOWEJ
  1. Klasyfikacja środków trwałych w bilansie
  2. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości
  3. Prawo wieczystego użytkowania gruntu w księgach rachunkowych
  4. Typowe operacje księgowe
  5. Księgowe ujęcie leasingu
  ROZDZIAŁ XIII NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA, DOTYCZĄCE AMORTYZACJI
  ROZDZIAŁ XIV AMORTYZACJA W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
  ROZDZIAŁ XV AMORTYZACJA W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
  ROZDZIAŁ XVI WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH
  TABELA AMORTYZACYJNA NA ROK
RozwińZwiń