Język modernizmu. Prologomena historyczno-literackie

-20%

Język modernizmu. Prologomena historyczno-literackie

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

28,80  36,00 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,60 zł 

"Język modernizmu" to pierwsza w Polsce próba całościowego opisu nowoczesnej polskiej literatury jako odrębnej a rozległej (czasowo i przestrzennie) formacji artysty no-kulturowej. Tego rodzaju ujęcie zbliża polski modernizm do rozumienia modernizmu w literaturze światowej (i, zresztą, inspiruje się jego współczesnymi opracowaniami), co pozwala na rozważenie zarówno jego cech typowych, jak swoistych, w szerokim porównawczym kontekście. nie oznacza ani mechanicznego dostosowania polskiej literatury do modernistycznego wzorca, ani w ogóle uznania, że taki model istnieje i obowiązuje. Nie ma dwóch takich samych modern izmów w różnych literaturach narodowych: natomiast w każdej z nich – jak właśnie w Polskiej – modernizm zyskuje postać wynikającą w co najmniej równym stopniu z lokalnych tradycji, potrzeb i uwarunkowań, ja z ogólno-formacyjnej specyfiki. Książka nosi tytuł "Język modernizmu" z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że głównym przedmiotem uwagi są tu modernistyczne poglądy na język – te obiegowe w nowoczesnej kulturze, te ogłoszone specjalnie przez modernistów, ja tez te, które zrekonstruować można z najbardziej nowatorskiej części ich twórczości. Po drugie, z uwagi na to, że ramy analizy wyznacza jego pochodne rozumienie: jako rodzaju światopoglądu, czy historycznie artykułowanej świadomości językowo-literackiej – wypowiadanej wprost, dyskursywnie, lub dochodzącej do głosu pośrednio, poprzez konstrukcję wypowiedzi. Wreszcie – po trzecie – z tej przyczyny, że ważną rolę w opisie odgrywa metaforyczne znaczenie języka: jako swoistego systemu opozycji, które modernistyczna literatura konstruuje i poprzez przezwyciężanie których rozwija się i ewoluuje.


Rok wydania2013
Liczba stron334
KategoriaLiteraturoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3072-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa /    7
  
  Rozdział 1. Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej /    13
  Uwaga wstępna /    13
  Antoniego potockiego genealogia formacji modernistycznej /    22
  Punkty wyjścia: znoszenie sprzeczności, szukanie odrębności /    34
  Punkty dojścia: modernizm jako inkluz postmodernizmu /    44
  
  Rozdział 2. Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje /    49
  Legenda „młodopolszczyzny” /    49
  Odkrycie języka /    51
  Kręgi wyobcowania /    65
  Konsekwencje: modernistyczne idee dezalienacji artystycznej /    76
  Zarys wniosków /    85
  
  Rozdział 3. Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia /    91
  Wyjaśnienia wstępne /    91
  Symbol /    95
  Alegoria /    103
  Ironia /    109
  Syllepsis /    113
  Rekapitulacja /    121
  
  Rozdział 4. Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego /    123
  Brzozowskiego „widzenie zasadnicze” /    123
  Retoryka i poietyka kultury /    132
  Wywoływanie realności /    141
  Esej, czyli filozofia jako „rodzaj twórczości literackiej” /    148
  Dopowiedzenie: krytyka jako „forma życia” /    154
  
  Rozdział 5. Wynajdywanie porządku. Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury /    161
  Koncepcja krytyki literackiej /    161
  Dwa konteksty: Wilde i Bergson /    165
  Teoria niezrozumiałości albo Irzykowski contra Szkłowski /    171
  Teoria zrozumiałości, czyli komunikacyjnego przeznaczenia literatury /    178
  Zamknięcie: „Jestem człowiekiem przedwojennym” /    189
  
  Rozdział 6. Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce /    199
  Glosa metodologiczna /    199
  Rzut oka na początki, rozwój i zmierzch nowoczesnej teorii literackiej w polsce /    203
  Aktualna tradycja /    216
  Współczesne kierunki i tendencje badań teoretycznoliterackich /    219
  Rozpad wielkiej fabuły teoretycznej i teorie epizodyczne /    223
  
  Aneks. Nota informacyjna /    229
  Aneks 1. Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku xx (do pierwszej wojny światowej) /    231
  Aneks 2. Homo irrequietos. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta /    267
  Summary /    319
  Indeks osobowy /    323
RozwińZwiń