Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie

20 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,80  74,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 74,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 51,80 zł  


51,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze podręczne kompendium redaktora i wydawcy współczesnej literatury pięknej.


Autor zestawiając różne modele wydań utworów polskich autorów tworzących w XX wieku (m.in. Gombrowicza, Miłosza, Herberta) prezentuje narzędzia pracy redaktora (przypisy, indeksy, bibliografie i inne). Szczegółowo omawia problemy związane z edycją poezji, prozy, publicystyki, a także korespondencji i takich publikacji jak wywiady, wspomnienia czy dzienniki. Nie oferuje szablonowych odpowiedzi – pokazując różne drogi postępowania edytora, stara się skłonić czytelnika do refleksji i sprowokować także dyskusję nad utartymi metodami postępowania.


Kompendium zbudowane jest na zasadzie autonomicznych rozdziałów, które można czytać niezależnie od siebie – rozbudowany indeks pojęć oraz nazwisk umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.


Rok wydania2011
Liczba stron356
KategoriaLiteraturoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20475-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Rozdział I. Edytorstwo a redagowanie tekstów. Kim jest edytor?    15
    Rozróżnienia wstępne    15
    Rola edytora    20
    O wadze sztuki edytorskiej na przykładzie Potęgi smaku Zbigniewa Herberta    22
  Rozdział II. Porządek pracy wydawniczej: od ustalenia podstawy wydania do druku    27
    Ważniejsze aspekty prawa autorskiego obowiązującego w Polsce    27
    Ślady dzieł – ustalanie podstawy wydania    29
    Opracowanie tekstu    31
    Redakcja, adiustacja, korekta    36
    Redaktor w roli edytora    38
  Rozdział III. Typy wydań i narzędzia pracy: przypisy, indeksy, bibliografie, normy wydawnicze    40
    Typy wydań    40
    Przypisy, bibliografie, cytowanie i ekscerpowanie    45
    Symbole edytorskie    49
    Jak piszemy? Od hieroglifów do emotikonów    51
    Po czym piszemy?    52
    Krótka historia edytorstwa do XIX w.    53
    Historia współczesnego edytorstwa w Polsce    56
    Komputer jako narzędzie pracy edytora    64
    Kserokopie, skany, fotografie cyfrowe    65
    Przypadek Henryka Batuty, czyli wiarygodność internetu jako źródła informacji    66
    Wiarygodność internetu: podsumowanie    69
    Przyszłość edytorstwa    70
  Rozdział IV. Nowele i opowiadania    73
    Na wsi wesele Marii Dąbrowskiej: szeroko dyskutowany tekst zmieniany w kolejnych wydaniach    73
    Na wsi wesele: podsumowanie    76
    Opowiadania Zygmunta Haupta: przywracanie czytelnikom mało znanych tekstów    77
    Problem nazwy niewydanego zbioru opowiadań    79
    Jak wydawać niewydane zbiory opowiadań przygotowane (lub nie) przez autora?    80
    Opowiadania Zygmunta Haupta: podsumowanie    84
    Opowieści o pilocie Pirxie i Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema: rozszerzanie zbioru oraz usuwanie niektórych utworów    85
    Science fiction, czyli tu może się zdarzyć merytoryczna pomyłka autorska    85
    Opowiadania usuwane z kanonu przez autora    86
    Bakakaj Witolda Gombrowicza – drugie autorskie wydanie zbioru nowel ze zmienioną zawartością i tytułem    87
    Bakakaj Witolda Gombrowicza: podsumowanie    89
    Inne zagadnienia edytorskie związane z tomem Bakakaj    90
    Jedna z podstaw tekstu Bankietu Witolda Gombrowicza: maszynopis autorski czy redakcyjny? Analiza porównawcza    90
    Porównanie maszynopisu z jednym z kolejnych wydań    92
    Wnioski    96
    Wydania zbioru prozy: podsumowanie    98
  Rozdział V. Współpraca z autorem – „wola autora” i „wola dzieła”. Wpływ cenzury. Błędy edytora    103
    Naukowa edycja pisarza żyjącego, czyli „wola autorska” a „wola dzieła”    103
    Różewicz – autor o świadomości edytora    104
    Anatol Stern: czy zmiany wprowadzane przez autora zawsze obowiązują edytora?    105
    Czy jeśli autor się zgadza, to znaczy, że się zgadza? Czy jeśli mówi, że się nie zgadza, to może jednak się zgadza? Granice woli autorskiej    107
    Wola autorska – brzmienie językowe    109
    Wola autorska – układ tekstu: podsumowanie    110
    Wola autorska – kompozycja zbioru. Filibert dzieckiem podszyty Witolda Gombrowicza – nowela funkcjonująca niezależnie, włączona jednak także do powieści    110
    Wola autorska – umieszczanie wcześniejszych utworów w nowych zbiorach    112
    Tropienie woli autorskiej za pomocą odwołania się do autoryzowanych tłumaczeń tekstu w języku, którym autor dobrze się posługiwał    113
    Jak wydawać teksty autora publikującego na ogół w innym języku?    114
    Wola autora w rozwijaniu motywów w kolejnych utworach, czyli jak Filibert dzieckiem podszyty Przeciw poetom wystąpił    114
    Wola autorska – typografia    116
    Wola autora – aktualizacja tekstu    116
    Wola autorska a cenzura – różnice w modelach cenzury na przykładzie Władysława Broniewskiego i Zbigniewa Herberta    117
    Komentarz edytora wyjaśniający kontekst powstawania utworu    125
    Komentarz edytorski a niebezpieczeństwo interpretacji    127
    Komentarz edytorski – przyznanie się do niewiedzy, aby nie sugerować czytelnikowi, że wiedzieć powinien    128
    Czy autor ma rację? Fakty podawane przez autora a komentarz edytora na przykładzie Gombrowicza    128
    Błędy w tekście wprowadzone przez edytora    131
      A. Błędy spowodowane złym odczytaniem tekstu    131
      B. Błędy wynikające z rozwiązań typograficznych    134
      C. Błędne koniektury    135
      D. Błędy spowodowane pracą na tekście nieoryginalnym    136
      E. „Poprawianie” autora przez edytora    137
      F. Błędy spowodowane pośpiechem    138
    Ustalanie autorstwa: „bankowe” teksty Gombrowicza, nieleśmianowski Leśmian i anonimowy Broniewski    138
  Rozdział VI. Tekst poetycki oraz autorskie zbiory wierszy    140
    Bolesław Leśmian – czyli „w malinowym chruśniaku” interpunkcji    140
    Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – czyli autorka poprawiająca    148
    Władysław Broniewski – czyli lepiej nie publikować, niż cenzurować    153
    Gałczyński – czyli wpływ cenzora na poetę    155
    Gałczyński – jak komentować satyrę?    160
    Sztuczne oddychanie i inne wiersze Stanisława Barańczaka    161
    Poeta dążący do wielowariantowości czy do tekstu ostatecznego?    163
  Rozdział VII. Wybór wierszy oraz wiersze zebrane    166
    Dzieła zebrane Czesława Miłosza. Jak zmieniło się Campo di Fiori    168
    Wnioski z analizy porównawczej różnych wersji fragmentów Campo di Fiori    179
    Problem deklarowanej woli autorskiej w powrocie do wersji wcześniejszej, niepotwierdzony w późniejszym wydaniu    181
    Podsumowanie analizy fragmentów Campo di Fiori    184
    Czy Pan Cogito „mówił po niemiecku”?    185
  Rozdział VIII. Powieści    191
    Pornografia Witolda Gombrowicza: problemy edycji powieści    191
    Historia tekstu    192
    Sposób pracy autora    192
    Źródła tekstu    192
    Historia wydania, czyli w poszukiwaniu zaginionego maszynopisu    193
    Wydanie obcojęzyczne powstałe pod kontrolą autora jako źródło do poprawek błędów w wydaniu polskim    195
    Różnice między maszynopisem a pierwodrukiem    198
    Problem autorskiej interpunkcji    200
    Pornografia: podsumowanie – interpunkcja i składnia podkreślająca rytm jako wyraz woli autorskiej    203
    Problem ustalenia tekstu autorskiego – wybór podstawy tekstu    205
    Pozostałe wątpliwości    206
    Dodatkowe uzasadnienie przyjętych założeń edytorskich: jeden dzień z życia Witolda Gombrowicza    207
    Na marginesie: poprawki autorskie zwiększające realizm powieści    209
    Ferdydurke: dzieło w toku – korekta jako podstawa wydania?    210
    Wnioski z analizy korekty autorskiej do drugiego wydania Ferdydurke    213
    „Wstawka” w korekcie autorskiej i konieczność jej porównania z wydaniem    214
    Wnioski z analizy „wstawki” do korekty autorskiej drugiego wydania Ferdydurke w języku polskim    215
    Gombrowicz: polemiki w powieści (Ferdydurke). Powieść odnosząca się do krytyki, z zamaskowanymi cytatami    216
    Kontekst powstania utworu – komentarz interpretacyjny na przykładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza    218
    Bal u Senatora Jana Lechonia: rękopis bez skreśleń    221
    Miazga Jerzego Andrzejewskiego – czyli cenzura wpływająca na powieść z kluczem    222
    Miazga: podsumowanie    228
    Wertepy Leopolda Buczkowskiego    229
    Cenzura w PRL – przypomnienie    229
    Konwickiego gry z cenzurą    231
    Jak cenzura zmieniła Kalendarz i klepsydrę Tadeusza Konwickiego    234
    Kalendarz i klepsydra Tadeusza Konwickiego: podsumowanie    237
  Rozdział IX. Publicystyka    239
    Krytyka literacka – Jan Józef Lipski: jak wydawać rozproszone teksty krytycznoliterackie autora represjonowanego z przyczyn politycznych?    239
    Zrekonstruowanie układu autorskiego    241
    Czy warto rekonstruować układ autorski?    243
    Felietony Stefana Kisielewskiego    244
    Podsumowanie sposobu wydawania felietonów powstających w PRL    246
    Felietony Antoniego Słonimskiego    246
    „Opera” Janusza Szpotańskiego, czyli satyra polityczna    247
    Podsumowanie: jak wydawać twórczość zakorzenioną we współczesności – felietony, satyrę?    251
  Rozdział X. Teksty naukowe (humanistyka a przyrodoznawstwo)    252
    Specyfika tekstu naukowego – poprawianie błędów rzeczowych bezpośrednio w tekście    252
    Pisma wybrane Władysława Bartoszewskiego    254
    Wykłady Richarda P. Feynmana    256
    Podsumowanie: jak wydawać dzieła naukowe?    257
  Rozdział XI. Jak wydawać rozmowy, wywiady, wspomnienia, dzienniki    261
    Autentyczność dziennika    262
    Reportaże, eseje, wywiady – Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego    263
    Oni Teresy Torańskiej    265
    Dzienniki Marii Dąbrowskiej – prowadzone z myślą o przyszłej publikacji    266
    Wydanie dziennika w postaci autentycznej bez komentarzy: porównanie    268
    Dzienniki Marii Dąbrowskiej: podsumowanie    271
    Dziennik Anny Kowalskiej – dziennik-źródło jako opozycja do „dziennika pisarza”    271
    Dziennik Anny Kowalskiej: podsumowanie    273
    Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda, czyli pytanie o autentyczność    273
    Dziennik 1954 Tyrmanda: podsumowanie    280
    Dzienniki Stefana Kisielewskiego – czy wszystko powinniśmy publikować?    281
    Dziennik Witolda Gombrowicza – czy powieść o charakterze dziennika?    283
    Dziennik Jarosława Iwaszkiewicza – mimo wszystko na uboczu polityki; problemy kompozycji językowej i datowania. Wybór podstawy wydania    285
    Dziennik Jana Józefa Lipskiego, czyli źródłowość zapisków prowadzonych bez myśli o ich publikacji    289
    Dziennik bez samogłosek Aleksandra Wata: odszyfrowywanie    291
    Inne dzienniki wydane w ostatnich latach, które warto poznać    292
    Archiwalia – między dziennikiem osobowym a zapisem zbiorowości    293
    Wydania dzienników: podsumowanie    294
  Rozdział XII. Edycje korespondencji    295
    Prawo autorskie przy wydaniach korespondencji    295
    Sposoby wydawania korespondencji    296
    Rola przypisów w korespondencji    297
    Ujednolicanie dat    299
    Jeden głos: listy Hertza do Miłosza, listy do Grydzewskiego    300
    Dwugłos redaktor–poeta: Jerzy Giedroyc–Czesław Miłosz w Archiwum „Kultury”, czyli jak szybko publikować listy?    304
    Na marginesie edycji korespondencji: poprawki edytora    306
    Dwugłos pisarz–redaktor: Lechoń–Grydzewski, czyli w poszukiwaniu zaginionych manuskryptów    308
    Dwugłos małżeński: Maria i Marian Dąbrowscy    310
    List jako materiał literacki    312
    Podsumowanie: jak wydawać korespondencję?    312
  Rozdział XIII. Typografia w wydaniach literatury pięknej i naukowej    314
    Zasady ogólne    314
    Pastorałki i wiersze formistyczne Tytusa Czyżewskiego    316
    Anatol Stern: znacząca typografia    316
    Termity Themersonów i koniki Mrożka    317
    Autorskie rozwiązania graficzne    318
    Format    319
    Żywa pagina    320
    Duża czcionka, mała czcionka i Franz Kafka    320
    Na marginesie: skojarzenie utworu z ilustracjami nieakceptowanymi przez autora    321
    Typografia w edytorstwie: podsumowanie    322
  Rozdział XIV. Czy poprawiać ortografię i interpunkcję? Dwa wypadki: autor stosujący się do reguł – i reguł nieuznający    323
    Historia reform pisowni w Polsce    325
    Poezje zebrane Brunona Jasieńskiego    327
    Jasieński: podawanie wersji mającej ułatwić lekturę    328
    Jasieński: ten sam utwór funkcjonujący w różnych miejscach    329
    Jasieński: posągi rzygały czy żygały?    330
    Jasieński: podsumowanie    332
    Tadeusz Peiper: zachowana interpunkcja autorska    333
    Przecinki Czechowicza: znaki interpunkcyjne jako interpretacja    333
    Waga rytmu w prozie na przykładzie Gombrowicza    336
    Interpunkcja jako przejaw ekspresji twórczej w korespondencji Iwaszkiewicza z Lisowskim    336
    Autor, który miał problemy z ortografią    337
    Podsumowanie: literatura XX w. dla edytora    338
  Aneks. Wydania wykorzystane w książce    343
  Wykaz literatury – bibliografia edytorska w układzie chronologicznym    347
  Indeks terminów użytych w książce    348
  Indeks nazwisk    350
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia