Andrologia

Andrologia

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

87,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce bardzo wnikliwie omówiono problematykę niepłodności małżeńskiej, m.in..patofizjologię męskiego układu rozrodczego, niepłodność męską i jej przyczyny, leczenie tych zaburzeń, a poza tym diagnostykę andrologiczną - testy funkcjonalne plemników, badanie nasienia. Autorzy zajeli się też andrologią wieku rozwojowego u chłopców. Wiele miejsca poświęcono problematyce zapłodnienia pozaustrojowego i antykoncepcji męskiej. Omówiono również aspekty prawno-lekarskie w tej dziedzinie medycyny. Książka adresowana jest do szerokiego kręgu Czytelników: lekarzy andrologów i ginekologów, lekarzy innych specjalności, studentów medycyny oraz osób interesujących się problemami niepłodności małżeńskiej.


Liczba stron494
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-201-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Patofizjologia męskiego układu rozrodczego    3
    Rozdział 1. Morfologiczny rozwój męskiego układu rozrodczego    3
      Morfologiczny rozwój jąder – Witold Woźniak    3
        Stadium niezróżnicowane    4
        Stadium zróżnicowane    6
      Zstępowanie jąder u człowieka – Witold Woźniak, Małgorzata Bruska    8
      Różnicowanie dróg wyprowadzających, gruczołów dodatkowych i zewnętrznych narządów płciowych – Witold Woźniak    11
        Rozwój gruczołu krokowego i gruczołów opuszkowo-cewkowych    13
        Rozwój narządów płciowych zewnętrznych    14
    Rozdział 2. Regulacja różnicowania i rozwoju płodowego układu rozrodczego męskiego – Andrzej Łukaszyk    16
      Determinacja płci gonadalnej i różnicowanie gonad    16
        Czynniki determinujące rozwój gonad    16
        Różnicowanie i rozwój gonad    18
      Czynność hormonalna gonady w okresie płodowym    19
        Wyniki działania testosteronu w rozwoju układu rozrodczego męskiego    21
    Rozdział 3. Kontrola hormonalna męskiego układu rozrodczego w okresie od urodzenia do pokwitania – Andrzej Łukaszyk    24
    Rozdział 4. Plemnikotwórcza i dokrewna czynność jądra – Andrzej Łukaszyk    31
      Organizacja i funkcjonowanie układu plemnikotwórczego    31
        Integracja morfologiczna układu plemnikotwórczego i dokrewnego gonady    31
        Funkcjonowanie układu plemnikotwórczego    37
      Mechanizmy regulujące spermatogenezę    46
        Rola hormonów    46
        Lokalny system regulacyjny w nabłonku plemnikotwórczym    47
    Rozdział 5. Molekularne czynniki regulacji wzrostu i różnicowania oraz immunomodulacji w spermatogenezie – Dorota Fiszer, Maciej Kurpisz    50
      Regulacja ekspresji genów w gonadzie męskiej    50
        Mikrośrodowisko gonady    50
        Regulacja transkrypcji cAMP-zależna    51
        Rodzaje transkryptów    53
      Czynniki wzrostu w gonadzie męskiej    53
        Hormon antymüllerowski (MIS)    54
        Plemnikotwórczy czynnik wzrostu (SGF)    54
        Białko modulujące funkcję komórek Sertolego (P-Mod-S)    55
        Transformujący czynnik wzrostu ß (TGF ß)    55
        Insulinopodobne czynniki wzrostu (IGFs)    56
        Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) i transformujący czynnik wzrostu ? (TGF ?)    56
        Fibroblastyczne czynniki wzrostu    57
        Białko przysadkowe aktywujące cyklazę adenylanową (PACAP)    58
      Protoonkogeny    58
      Czynniki immunoregulacyjne    60
        Interleukiny występujące w gonadzie męskiej    60
        Antygeny MHC    61
      Apoptoza – regulacja procesu programowanej śmierci komórek rozrodczych w gonadzie męskiej    63
        Szlaki wewnętrzne uruchamiania apoptozy – mitochondrialny    63
        Szlaki zewnętrzne uruchamiania apoptozy – ligandy (czynniki śmierci)    65
      Podsumowanie    66
    Rozdział 6. Synteza, transport i mechanizm działania androgenów – Wiesław H. Trzeciak    68
      Synteza androgenów w gonadzie męskiej    68
        Główne źródła substratu dla syntezy androgenów    68
        Rola białek transportujących cholesterol    69
        Metabolity i enzymy syntezy androgenów    70
        Transport i metabolizm testosteronu w gonadzie męskiej    72
        Regulacja syntezy hormonów steroidowych w gonadzie męskiej    73
      Transport do komórek docelowych i przemiana pozajądrowa testosteronu    79
        Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)    79
        Biosynteza 5?-dihydrotestosteronu, 5?-reduktaza steroidowa 2    80
      Mechanizm działania androgenów w komórkach docelowych    81
        Struktura receptora androgenów    82
        Podłoże molekularne zespołu niewrażliwości na androgeny    85
        Podłoże molekularne rdzeniowo-opuszkowego zaniku mięśni    87
    Rozdział 7. Najądrze i nasieniowód – Witold Woźniak    88
      Najądrze    88
      Nasieniowód    90
    Rozdział 8. Pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy i gruczoły opuszkowo-cewkowe – Witold Woźniak, Małgorzata Bruska, Piotr Kromer    94
      Pęcherzyki nasienne    94
      Gruczoł krokowy    95
      Gruczoły opuszkowo-cewkowe    97
    Rozdział 9. Immunobiologia nasienia – Marzena Kamieniczna, Maciej Kurpisz    99
      Patogeneza niepłodności immunologicznej    100
        Reakcje immunopatologiczne występujące przed koncepcją    100
        Reakcje immunopatologiczne występujące po zapłodnieniu    101
      Mechanizmy tolerancji    102
      Mechanizmy wytwarzania przeciwciał przeciwplemnikowych u mężczyzn    103
        Czynniki zwiększające ryzyko występowania przeciwciał przeciwplemnikowych u mężczyzn    103
      Zjawisko izotolerancji    105
      Mechanizmy wytwarzania przeciwciał przeciwplemnikowych u kobiet    106
        Czynniki zwiększające ryzyko występowania przeciwciał przeciwplemnikowych u kobiet    106
      Epidemiologia przeciwciał przeciwplemnikowych    107
      Techniki detekcji przeciwciał przeciwplemnikowych    107
        Metody aglutynacyjne    108
        Test immobilizacji plemników (SIT)    108
        Test cytotoksyczny    109
        Test biernej hemaglutynacji    109
        Test immunofluorescencyjny    109
        Test RAT    109
        Enzymatyczny test immunosorbentowy ELISA    109
        Test MAR    109
        Test z paciorkami poliakryloamidowymi    110
        Metody z wykorzystaniem cytometrii przepływowej    110
        Test ELISA oparty na wykorzystaniu prostasomów jako źródła antygenów    111
        Testy paraimmunologiczne    111
      Metody terapeutyczne    112
        Terapia immunosupresyjna    112
        Laboratoryjne techniki selekcjonowania plemników opłaszczonych przeciwciałami    113
        Techniki wspomaganego rozrodu    114
        Leczenie w przypadku dobrze scharakteryzowanych antygenów plemnikowych    115
      Antygeny plemnikowe    116
    Rozdział 10. Molekularne podstawy interakcji pomiędzy plemnikiem a komórką jajową – Maciej Kurpisz, Monika Szczygieł    119
      Kapacytacja    119
      Rozpoznawanie gamet    120
        Receptory komórki jajowej rozpoznające plemniki    121
        Receptory plemnikowe wiążące komórkę jajową    122
      Reakcja akrosomalna    123
        Penetracja osłonki przejrzystej    126
        Fuzja plemnika z komórką jajową    126
      Blokada polispermii    128
    Rozdział 11. Patofizjologia erekcji i ejakulacji – Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Małgorzata Bruska, Witold T. Woźniak    130
      Budowa anatomiczna prącia    130
      Czynność seksualna człowieka    131
        Erekcja    131
        Emisja    135
        Ejakulacja    135
      Fizjologia wzwodu    136
      Patofizjologia wzwodu    137
        Przyczyny niemocy płciowej    137
        Zaburzenia wzwodu    138
        Zaburzenia wytrysku    139
      Rozpoznawanie niemocy płciowej    139
      Leczenie niemocy płciowej    140
  Część II. Diagnostyka andrologiczna    145
    Rozdział 12. Kliniczne badanie andrologiczne – Marian Semczuk    145
      Wywiad    145
      Badanie przedmiotowe    148
    Rozdział 13. Badania endokrynologiczne w andrologii – Marek Mędraś, Leszek Bablok    152
      Gonadoliberyna (luliberyna, GnRH)    153
        Test z GnRH    153
      Gonadotropiny (lutropina – LH, folitropina – FSH)    154
      Prolaktyna    155
      Testosteron    156
      Test z hCG (test stymulacji jąder choriongonadotropiną)    157
      Test z antyestrogenem    158
      5?-reduktaza    159
      Dihydrotestosteron    159
      17?-hydroksyprogesteron (17OH-P)    159
      SHBG (TeBG, białko nośnikowe testosteronu, białko wiążące androgeny)    160
      17ß-estradiol    160
      Inhibina    161
    Rozdział 14. Badanie nasienia    162
      Ocena seminologiczna – Jerzy Radwan    162
        Spermogram    162
        Spermocytogram i jego interpretacja    165
      Automatyczna analiza nasienia – Waldemar Kuczyński    169
        CASA    170
        Morfometryczna analiza nasienia    174
        Systemy komputerowej analizy nasienia    175
        Ruchliwość plemników a ich zdolność do zapłodnienia    176
      Biochemia nasienia – Marian Semczuk    179
    Rozdział 15. Testy funkcjonalne plemników – Waldemar Kuczyński    184
      Interpretacja kliniczna wyników standardowego badania nasienia    185
      Fizjologia zapłodnienia jako podstawa testów czynnościowych    186
      Testy czynnościowe    187
        Testy penetracyjne    187
        Testy dekondensacji    188
        Hypoosmotic swelling test (HOS)    188
        Ocena samoistnej i stymulowanej reakcji akrosomalnej    189
        Testy wiązania    189
        Diagnostyka sekwencyjna płodności nasienia    190
        Procedura IVF jako test płodności nasienia    191
      Ocena wpływu paternalistycznego w rozwoju zarodkowym    191
    Rozdział 16. Biopsja jądra – Leszek Bablok    194
      Biopsja chirurgiczna    195
      Biopsja cienkoigłowa    196
      Powikłania biopsji    196
        Ocena histologiczna    197
        Podział histologiczny patologicznych zmian w jądrze    197
        Ilościowa ocena zmian histologicznych w jądrze    200
      Nowe techniki oceny wycinków z jąder    203
    Rozdział 17. Podstawy badań i poradnictwa genetycznego w andrologii– Ewa Wiland, Alina Midro, Maciej Kurpisz    204
      Mitoza    204
        Badanie chromosomów mitotycznych    205
        Badanie jąder interfazowych    207
      Mejoza    207
        Badanie chromosomów plemników    209
      Poradnictwo genetyczne u nosicieli translokacji wzajemnych    210
    Rozdział 18. Badanie radiologiczne i sonograficzne    215
      Rentgenodiagnostyka i terapia cewnikowa w andrologii – Zofia Bieganowska-Klamut    215
      Diagnostyka obrazowa w andrologii – Paweł Wieczorek    218
        Przegląd metod kontrastowych    219
        Ultrasonografia moszny    220
        Ultrasonografia przezodbytnicza    227
        Ultrasonografia zabiegowa w andrologii    232
        Techniki obrazowania impotencji    235
        Techniki obrazowania trójwymiarowego    237
    Rozdział 19. Andrologia endokrynologiczna    239
      Andrologia wieku dziecięcego    239
        Zaburzenia organogenezy gonady męskiej – Maria Szarras-Czapnik    239
        Choroby jądra i prącia – Jerzy Osemlak, Paweł Osemlak    247
        Niezstąpione jądro – wnętrostwo – Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Ostrowska    259
        Nowotwory jąder u dzieci – Jan Karol Wolski    263
        Interseksualizm, spodziectwo – Małgorzata Baka-Ostrowska, Czesław Szymkiewicz    269
      Andrologia wieku dojrzewania    274
        Prawidłowy przebieg dojrzewania płciowego u chłopców– Małgorzata Gajtko-Metera, Tomasz Romer    274
        Przedwczesne dojrzewanie płciowe – Małgorzata Gajtko-Metera, Tomasz Romer    276
          Przedwczesne dojrzewanie płciowe GnRH-niezależne (obwodowe, rzekome, niekompletne) – Marek Mędraś, Paweł Jóźków    281
        Pubertas tarda a hipogonadyzm męski – Marek Mędraś    285
        Ginekomastia – Marek Mędraś    293
      Andrologia okresu dojrzałości – Marek Mędraś    297
        Hipogonadyzm męski    297
        Gęstość mineralna układu kostnego a hipogonadyzm męski    313
      Starzejący się mężczyzna – George K. Papp, Zsolt Kopa    317
        Terapia procesu starzenia    319
        Seksualność w wieku starszym    319
        Męskie klimakterium    320
    Rozdział 20. Genetyczne podłoże niepłodności męskiej – Ewa Wiland, Maciej Kurpisz    326
      Chromosomy plemnikowe u zdrowych i płodnych mężczyzn    331
      Chromosomy plemnikowe u mężczyzn z niepowodzeniami rozrodu    332
      Niepłodność związana z nosicielstwem aberracji chromosomowych    333
        Nosiciele aberracji dotyczących liczby i struktury autosomów    333
        Nosiciele aberracji dotyczących liczby i struktury chromosomów płciowych    340
      Zaburzenia w mejozie a niepłodność – hipotezy    343
      Molekularne aspekty determinacji płci    344
        Modele determinacji płci    346
      Genetyczne tło niepłodności idiopatycznej    348
    Rozdział 21. Niepłodność męska    353
      Ogólne określenia pojęcia niepłodności, epidemiologia, przyczyny – Marian Semczuk, Wiesław Szymański, Waldemar Kuczyński    353
      Klinika i etiologia męskiej niepłodności w chorobach męskich narządów płciowych – Leszek Bablok, Maciej Czaplicki    359
        Wady wrodzone jąder    359
        Wady wrodzone prącia    361
        Wady wrodzone dróg wyprowadzających nasienie    362
        Zespół Younga    363
        Nabyte zmiany budowy i czynności prącia    364
        Nabyte zmiany budowy i czynności moszny    364
        Nabyte zmiany budowy i czynności jąder    371
        Zmiany w budowie dróg wyprowadzających nasienie    372
        Stany zapalne jąder i najądrzy    373
        Niedrożność dróg wyprowadzających nasienie    374
        Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych    375
        Bezobjawowe zwiększenie liczby leukocytów w nasieniu (leukocytospermia)    376
      Klinika i etiologia patologii nasienia zależna od chorób innych narządów – Leszek Bablok, Maciej Czaplicki    377
        Choroby ośrodkowego układu nerwowego    377
        Choroby układu pokarmowego    378
        Choroby układu krążenia    379
        Choroby układu oddechowego    379
        Choroby układu moczowego    379
        Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego    380
        Nowotwory    380
        Zakażenia    381
      Niepłodność męska zależna od czynników zewnątrzpochodnych i jatrogennych – Marian Semczuk    382
    Rozdział 22. Leczenie zaburzeń męskiej płodności    394
      Leczenie hormonalne – Leszek Bablok, Marek Mędraś    394
        Gonadoliberyna (GnRH, luliberyna, hormon uwalniający gonadotropiny)    394
        Gonadotropiny (LH, FSH)    395
        Androgeny    396
        Antyestrogeny    400
      Leczenie niehormonalne – Marian Semczuk, Jerzy Radwan    401
        Leczenie niehormonalne w niepłodności męskiej    401
      Andrologia operacyjna – George K. Papp, Zsolt Kopa    409
        Zabiegi diagnostyczne    409
        Operacje terapeutyczne    412
        Stosowanie zbiorników nasienia    413
        Protezy andrologiczne    414
        Operacyjne rekonstrukcje nasieniowodów    415
        Inne operacje narządów płciowych    417
      Sztuczne unasiennianie    419
        Mrożenie nasienia – Waldemar Kuczyński    419
        Inseminacja nasieniem małżonka lub dawcy – Marian Semczuk    428
      Zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu (ART) – Waldemar Kuczyński, Sławomir Wołczyński    433
        Pozaustrojowe zapłodnienie i transfer zarodka    433
        Dojajowodowe przeniesienie gamet (GIFT)    440
        Transfer zygoty do jajowodu (ZIFT) i transfer zarodków do jajowodu (TET)    441
      Zaawansowane techniki wspomaganego rozrodu w leczeniu niepłodności męskiej – Waldemar Kuczyński    442
        Nacięcie otoczki przejrzystej (PZD)    443
        Podotoczkowe wstrzyknięcie plemników (SUZI)    443
        Docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemników (ICSI)    444
        Mikrochirurgiczna aspiracja plemników z najądrzy (MESA)    451
        Izolacja plemników jądrowych (TESE, TESA)    452
    Rozdział 23. Antykoncepcja męska – Grzegorz Jakiel, Szymon Bakalczuk    453
      Zamknięcie nasieniowodów    454
      Metody hormonalne    454
      Pozahormonalne metody blokowania spermatogenezy    456
      Hamowanie dojrzewania plemników w najądrzach    457
      Szczepionki antykoncepcyjne    457
    Rozdział 24. Nowotwory jądra – Zbigniew Kwias    459
      Podział histologiczny    459
      Klasyfikacja kliniczna nowotworów jąder    460
      Diagnostyka i leczenie    460
    Rozdział 25. Aspekty prawno-lekarskie w andrologii – Zygmunt Przybylski, Krzysztof Kordel    463
      Zasady powoływania biegłych i sporządzania opinii sądowo-lekarskich    463
      Sądowo-lekarska ocena skutków urazów męskich narządów płciowych    465
      Dochodzenie ojcostwa    467
      Prawno-etyczne aspekty inseminacji nasieniem męża (AIH) i nasieniem pochodzącym z banku (AID)    471
      Odpowiedzialność prawna lekarza w związku z wykonywaniem zawodu    474
    Skorowidz    479
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia