Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej

-20%

Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: epub

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowe omówienie wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 r. generalnej klauzuli unikania opodatkowania. W opracowaniu zawarto obszerny i aktualny komentarz do wybranych przepisów m.in. nowego działu IIIa ordynacji podatkowej oraz przedstawiono dotychczasowe orzecznictwo krajowe i europejskie z punktu widzenia ujawnienia poglądu sądu nie na ogólnie rozumianą kwestię obejścia prawa podatkowego, lecz na wykładnię poszczególnych pojęć konstruujących klauzulę generalną. Autor, oprócz rozwiązań zagranicznych w zakresie klauzul generalnych unikania opodatkowania, analizuje również motywy i cele ekonomiczne mogące uzasadniać działania podatnika.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla radców prawnych i doradców podatkowych zatrudnionych w firmach lub kancelariach, pracowników organów podatkowych oraz sędziów sądów administracyjnych. Będzie także pomocnym źródłem wiedzy dla właścicieli firm i menedżerów odpowiedzialnych za przygotowanie transakcji. Zainteresuje również pracowników naukowych zajmujących się prawem podatkowym.


Liczba stron196
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-199-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp: o czym jest i czemu służy ta książka | str.    11
  
  Rozdział    1
  Czym jest obejście prawa podatkowego? | str.    13
  
  Rozdział    2
  Obejście prawa podatkowego a nadużycie prawa i czynności pozorne | str.    19
  2.1. Obejście prawa podatkowego a nadużycie prawa | str.    20
  2.2. Obejście prawa podatkowego a czynności pozorne | str.    24
  2.3. Obejście prawa podatkowego a reguły wykładni oświadczenia woli | str.    28
  
  Rozdział    3
  Wybrane zagraniczne regulacje prawne w zakresie obejścia prawa podatkowego | str.    31
  3.1. Australia | str.    31
  3.2. Austria, Niemcy i Szwajcaria | str.    33
  3.3. Wielka Brytania | str.    36
  3.4. Stany Zjednoczone | str.    38
  
  Rozdział    4
  Obejście prawa podatkowego w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych | str.    41
  4.1. Orzeczenia odnoszące się do okresu sprzed wejścia w życie art. 24a i 24b ordynacji podatkowej | str.    41
  4.2. Przepisy art. 24a i 24b ordynacji podatkowej | str.    49
  4.3. Przepis art. 199a ordynacji podatkowej: obejście prawa i czynności pozorne | str.    54
  4.4. Orzeczenia zapadłe w oparciu o przepisy prawa cywilnego: obejście prawa podatkowego i czynności pozorne | str.    82
  
  Rozdział    5
  Obejście prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    92
  5.1. Wstęp | str.    92
  5.2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT | str.    94
  5.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatków dochodowych | str.    103
  
  Rozdział    6
  Komentarz do działu IIIa ordynacji podatkowej - generalnej klauzuli unikania opodatkowania | str.    115
  6.1. Generalna klauzula unikania opodatkowania | str.    115
  Art. 119a. [Definicja unikania opodatkowania. Skutki podatkowe unikania opodatkowania] | str.    115
  Art. 119b. [Wyłączenia w stosowaniu klauzuli generalnej] | str.    127
  Art. 119c. [Definicja sztucznego sposobu działania] | str.    132
  Art. 119d. [Pozapodatkowe cele czynności strony] | str.    134
  Art. 119e. [Definicja korzyści podatkowej] | str.    137
  Art. 119f. [Definicja czynności. Sumowanie korzyści podatkowych] | str.    138
  Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania dotyczącego unikania opodatkowania] | str.    141
  Art. 119h. [Zasięganie opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania] | str.    143
  Art. 119i. [Postępowanie w sprawie wydania opinii przez Radę] | str.    145
  Art. 119j. [Korekta zobowiązania podatkowego uczestników unikania opodatkowania] | str.    148
  Art. 119k. [Zakończenie postępowania dotyczącego unikania opodatkowania] | str.    151
  Art. 119l. [Postępowanie dotyczące unikania opodatkowania] | str.    155
  6.2. Opinie zabezpieczające | str.    155
  Art. 119w. [Podmiot i przedmiot opinii zabezpieczającej] | str.    155
  Art. 119x. [Treść wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str.    157
  Art. 119y. [Zakończenie postępowania o wydanie opinii zabezpieczającej i środki odwoławcze] | str.    160
  Art. 119z. [Możliwość prowadzenia kontroli po złożeniu wniosku o opinię zabezpieczającą] | str.    161
  Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] | str.    162
  Art. 119zb. [Termin na wydanie opinii zabezpieczającej] | str.    163
  Art. 119zc. [Opłata za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej. Przypadki zwrotu opłaty. Koszty postępowania] | str.    163
  Art. 119zd. [Zmiana opinii zabezpieczającej lub odmowy wydania opinii] | str.    164
  Art. 119ze. [Wycofanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] | str.    165
  Art. 119zf. [Stosowanie pozostałych przepisów ordynacji podatkowej do postępowań dotyczących unikania opodatkowania] | str.    166
  6.3. Przepisy przejściowe i zmiany w przepisach obowiązujących | str.    168
  Art. 7. [Zakres obowiązywania klauzuli generalnej] | str.    168
  Art. 9. [Wejście w życie klauzuli generalnej] | str.    169
  6.4. Ordynacja podatkowa | str.    169
  Art. 14b. [Postępowanie w sprawach wydania interpretacji indywidualnej w przypadku uzasadnionego przypuszczenia możliwości unikania opodatkowania] | str.    169
  Art. 14na. [Wyłączenie funkcji ochronnych interpretacji indywidualnej w zakresie, w którym dotyczyły unikania opodatkowania] | str.    170
  Art. 81b. [Korekta deklaracji podatkowych w postępowaniach w sprawach dotyczących unikania opodatkowania] | str.    170
  Art. 156. [Obowiązek stawiennictwa na terenie całego kraju w sprawach dotyczących unikania opodatkowania] | str.    170
  Art. 200. [Termin do wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego w sprawach dotyczących unikania opodatkowania] | str.    171
  Art. 202. [Zakres czynności organu podatkowego podczas zawieszenia postępowania w związku z wystąpieniem o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania] | str.    171
  Art. 210. [Treść decyzji dotyczącej unikania opodatkowania] | str.    171
  Art. 239d. [Wyłączenie możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej unikania opodatkowania] | str.    172
  
  Rozdział    7
  Fuzje, przejęcia, podziały spółek, restrukturyzacje: cele, motywy, efekty i ich ocena | str.    173
  7.1. Wstęp: czemu służy ten rozdział? | str.    173
  7.2. Fuzje, przejęcia, podziały, restrukturyzacje: uporządkowanie pojęć | str.    174
  7.3. Fuzje i przejęcia: ich motywy i cele | str.    177
  7.4. Motywy i cele podziałów spółek | str.    181
  7.5. Rodzaje i obszary restrukturyzacji | str.    182
  7.6. Przyczyny, motywy i cele restrukturyzacji | str.    183
  7.7. Efekty fuzji, przejęć, podziałów i restrukturyzacji oraz ich ocena | str.    184
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    187
  
  Bibliografia | str.    193
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia