Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym

-20%

Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

"Nawet w najbardziej rozwiniętych i demokratycznych państwach - system prawa nie może zostać całkowicie zamknięty w tekstach prawnych, jeżeli nie chce popaść w radykalny konflikt z wymogami rozumu i sprawiedliwości. Klauzule generalne i zwroty nieostre poprzez konieczność uwzględniania różnego rodzaju aktualnych ocen i reguł pozwalają na adaptację norm prawa podatkowego, i to bez zmiany przepisów, do przemian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym. Są one także środkiem naprawiania niedoskonałej legislacji podatkowej".
Prof. dr hab. Jerzy Małecki


Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych, a zatem takich środków techniki prawodawczej, które zapewniają elastyczność tekstu aktu normatywnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".


W publikacji poddano analizie zagadnienie elastyczności przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem celów opodatkowania i zasady wyłączności ustawowej. W ramach badania regulacji zobowiązania podatkowego przeanalizowano także wprowadzoną z dniem 15 lipca 2016 r. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, pracowników rządowych i samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawnych w zakresie podatków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów prawa i administracji.


Liczba stron244
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-567-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział    1
  Elastyczność przepisów prawa podatkowego | str.    15
  1. Wprowadzenie | str.    15
  2. Problem nadmiaru regulacji prawa podatkowego | str.    16
  3. Nadmiar regulacji prawa podatkowego a relacja pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym | str.    24
  4. Nadmiar regulacji prawa podatkowego a inflacja tego prawa | str.    28
  5. Elastyczność przepisów jako ograniczenie nadmiaru regulacji prawa podatkowego i poprawa relacji pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym | str.    33
  6. Poszukiwanie granic elastyczności przepisów prawa podatkowego | str.    45
  7. Określenia nieostre i klauzule generalne jako źródła elastyczności przepisów prawa podatkowego | str.    59
  7.1. Zagadnienie nieostrości w przepisach prawa podatkowego | str.    59
  7.2. Wybór określenia nieostrego i klauzuli generalnej jako źródeł elastyczności przepisów prawa podatkowego | str.    62
  8. Podsumowanie | str.    74
  
  Rozdział    2
  Elastyczność przepisów prawa podatkowego a zasada wyłączności ustawowej i cele opodatkowania | str.    76
  1. Wprowadzenie | str.    76
  2. Znaczenie celów opodatkowania dla elastyczności przepisów prawa podatkowego | str.    77
  3. Zasada wyłączności ustawowej jako test elastyczności przepisów prawa podatkowego | str.    81
  3.1. Płaszczyzny testowania zasadą wyłączności ustawowej | str.    81
  3.2. Badanie na płaszczyźnie regulacji prawnopodatkowej | str.    89
  3.3. Testowanie zasadą wyłączności na płaszczyźnie instytucji prawnopodatkowej | str.    101
  3.3.1. Uzasadnienie testowania na płaszczyźnie instytucji prawnopodatkowej | str.    101
  3.3.2. Test zasadą wyłączności na płaszczyźnie instytucji prawnopodatkowej | str.    107
  4. Podsumowanie | str.    138
  
  Rozdział    3
  Wykorzystanie określeń nieostrych i klauzul generalnych w instytucji zobowiązania podatkowego | str.    140
  1. Wprowadzenie | str.    140
  2. Istota elastyczności regulacji zobowiązania podatkowego | str.    141
  3. Umieszczenie określeń nieostrych i klauzuli generalnej w ramach powstania zobowiązania podatkowego | str.    148
  3.1. Determinanty elastyczności zobowiązania podatkowego w ramach jego powstania | str.    148
  3.2. Klasyfikacja określeń nieostrych i klauzuli generalnej w ramach powstania zobowiązania podatkowego | str.    153
  3.3. Stopień elastyczności dla określeń nieostrych dotyczących sytuacji podatnika | str.    157
  3.4. Stopień elastyczności dla określeń nieostrych odnoszących się do wysokości podatku | str.    165
  3.5. Stopień elastyczności dla klauzuli generalnej interesu publicznego w ramach powstania zobowiązania podatkowego | str.    172
  3.6. Stopień elastyczności w ramach oszacowania podstawy opodatkowania | str.    179
  4. Stopień elastyczności w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    188
  5. Wykorzystanie zwrotów szacunkowych w zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego | str.    192
  5.1. Istota zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego a elastyczność regulacji | str.    192
  5.2. Stopień elastyczności dla zwrotu szacunkowego uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego | str.    196
  5.3. Przeniesienie zwrotu szacunkowego uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego na przedpole zobowiązania podatkowego | str.    201
  5.4. Wykorzystanie zwrotu szacunkowego uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego na przedpolu hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego | str.    204
  6. Umieszczenie określeń nieostrych i klauzuli generalnej w ramach wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str.    206
  6.1. Determinanty elastyczności zobowiązania podatkowego w ramach jego wygaśnięcia | str.    206
  6.2. Sposób umieszczenia określeń nieostrych i klauzuli generalnej w zależności od regulacji wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str.    209
  6.2.1. Stopień elastyczności przy określeniach nieostrych dotyczących sposobu realizacji zapłaty podatku | str.    209
  6.2.2. Stopień elastyczności a relacja pomiędzy zapłatą i szczególnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str.    212
  6.2.3. Stopień elastyczności a relacja pomiędzy efektywnymi i nieefektywnymi sposobami wygaśnięcia zobowiązania podatkowego | str.    216
  6.2.4. Stopień elastyczności przy zwrocie szacunkowym ważnego interesu podatnika w umorzeniu zaległości podatkowej | str.    218
  6.2.5. Stopień elastyczności przy klauzuli generalnej interesu publicznego w umorzeniu zaległości podatkowej | str.    222
  6.2.6. Stopień elastyczności przesłanek umorzenia zaległości podatkowej z urzędu | str.    226
  7. Podsumowanie | str.    226
  
  Zakończenie | str.    229
  
  Bibliografia | str.    235
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia