Egzamin z kardiologii Tom 2

Egzamin z kardiologii Tom 2

Repetytorium nie tylko dla zdających

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 134,50 zł  


134,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Egzamin z kardiologii. Repetytorium nie tylko dla zdających stanowi aktualne, oparte na wytycznych podsumowanie stanu wiedzy kardiologicznej, z uwzględnieniem codziennej praktyki oraz informacji wynikających z najnowszych badań i obserwacji klinicznych. Wśród autorów znaleźli się zarówno doświadczeni nauczyciele akademiccy zasiadający w komisjach egzaminacyjnych, jak i ci, którzy niedawno ten egzamin zdali i należą do obiecującego młodego pokolenia polskiej kardiologii.


Publikacja obejmuje tematy, które stanowią zwykle podstawę egzaminu teoretycznego oraz praktycznego z kardiologii. Każdy z rozdziałów został przygotowany przez uznanych ekspertów w danej dziedzinie, dzięki czemu pozycja ta może służyć nie tylko zdającym egzamin z kardiologii.


W drugiej z trzech części publikacji znajdują się zagadnienia:
• Choroby tętnic wieńcowych
• Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
• Choroby naczyń
• Wrodzone wady serca u dorosłych
• Infekcyjne zapalenie wsierdzia
• Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia


Rok wydania2023
Liczba stron918
KategoriaKardiologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-23445-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów XXXV
  
  8. Choroby tętnic wieńcowych     1
  8.1. Zawał serca i uszkodzenie mięśnia sercowego – „IV uniwersalna definicja”, klasyfikacja, rozpoznanie, różnicowanie – Rafał WOLNY     3
  8.2. Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST – Justyna BOROWIEC-WOLNA, Natasza GILIS-MALINOWSKA, Piotr DESPERAK, Miłosz J. JAGUSZEWSKI     13
  8.3. Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST (STEMI) – postępowanie przedszpitalne, wybór strategii reperfuzyjnej, farmakoterapia w okresie okołozabiegowym – Paweł BURCHARDT     27
  8.4. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST – rozpoznanie, obraz kliniczny, klasyfikacja, różnicowanie, stratyfikacja ryzyka – Kajetan GRODECKI     35
  8.5. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST – postępowanie przedszpitalne, wybór strategii reperfuzyjnej, farmakoterapia w okresie okołozabiegowym – Maciej LESIAK, Sylwia IWAŃCZYK     43
  8.6. Ostre zespoły wieńcowe – strategie leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego w różnych populacjach pacjentów po wypisie ze szpitala – Aleksander SINIARSKI     51
  8.7. Długotrwałe leczenie po zawale serca, postępowanie poprawiające rokowanie – Krystian JOSIAK, Waldemar BANASIAK     65
  8.8. Zawał prawej komory serca – rozpoznanie, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka, postępowanie – Łukasz PYKA, Mariusz GĄSIOR     71
  8.9. Zawał serca bez istotnych zwężeń tętnic wieńcowych (MINOCA) – Jacek LEGUTKO, Łukasz NIEWIARA, Krzysztof BRYNIARSKI     81
  8.10. Spontaniczne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej – definicja, rozpoznanie, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka, postępowanie – Mariusz TOMANIAK, Karol A. SADOWSKI     95
  8.11. Zjawisko no-reflow – definicja, rozpoznanie, postępowanie – Szymon JONIK     105
  8.12. Ostre powikłania mechaniczne świeżego zawału serca – rodzaje, diagnostyka, obraz kliniczny, postępowanie – Aleksandra OKROJ     113
  8.13. Pozostałe powikłania zawału serca – rozpoznanie, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne – Aleksandra OKROJ     119
  8.14. Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca – rozpoznanie, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka, postępowanie farmakologiczne i zabiegowe – Maciej WYBRANIEC     129
  8.15. Przewlekłe zespoły wieńcowe – leczenie farmakologiczne poprawiające rokowanie – Bronisław BEDNARZ     143
  8.16. Przewlekłe zespoły wieńcowe – leczenie farmakologiczne objawowe – Martyna ZALESKA     151
  8.17. Przewlekłe zespoły wieńcowe – wskazania do leczenia inwazyjnego i wybór metody rewaskularyzacji – Janusz KOCHMAN, Szymon JONIK     157
  8.18. Przezskórne interwencje wieńcowe – współczesne techniki i metody zabiegowe oraz urządzenia pomocnicze w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych – Janusz KOCHMAN, Aleksandra GĄSECKA     171
  8.19. Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej – wskazania do leczenia inwazyjnego i wybór metody rewaskularyzacji – Marta BUJAK, Wojciech WAŃHA     183
  8.20. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – wskazania do leczenia inwazyjnego i wybór metody rewaskularyzacji – Maciej LESIAK, Sylwia IWAŃCZYK     189
  8.21. Przewlekła okluzja tętnicy wieńcowej – zasady postępowania     195
  8.22. Powikłania przezskórnych interwencji wieńcowych – rozpoznanie i zasady postępowania – Maksymilian P. OPOLSKI – Kajetan GRODECKI     201
  8.23. Restenoza w stencie – rozpoznanie, stratyfikacja ryzyka, zasady postępowania – Piotr KASPRZYK, Miłosz J. JAGUSZEWSKI     211
  8.24. Zakrzepica w stencie – rozpoznanie, stratyfikacja ryzyka, zasady postępowania – Beata MORAWIEC, Damian KAWECKI     221
  8.25. Kardiochirurgiczna rewaskularyzacja wieńcowa – wskazania, współczesne techniki i metody zabiegowe – Radosław WILIMSKI     231
  8.26. Przygotowanie i ocena pacjenta oraz stratyfikacja ryzyka przed pilnym i planowym zabiegiem kardiochirurgicznym – Bożena SOBKOWICZ, Adrian STANKIEWICZ     241
  8.27. Choroba mikronaczyniowa i dławica naczynioskurczowa – rozpoznanie, stratyfikacja ryzyka, zasady postępowania – Łukasz KOŁTOWSKI, Mariusz TOMANIAK     259
  8.28. Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych – charakterystyka, diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, postępowanie – Jarosław SKOWROŃSKI     269
  8.29. Pacjent z mostkiem mięśniowym nad tętnicą wieńcową – rozpoznanie, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka, postępowanie – Wojciech ZASADA, Stanisław BARTUŚ     279
  
  9. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego     287
  9.1. Dyslipidemia – rodzaje, diagnostyka, leczenie – Aneta WINCEWICZ, Piotr JANKOWSKI     289
  9.2. Zespół metaboliczny – definicja, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Sonia BORODZICZ-JAŻDŻYK     309
  9.3. Otyłość – farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie terapeutyczne – Anna ŚCIBISZ     315
  9.4. Obturacyjny bezdech senny (OBS) – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne – Piotr BIELICKI     323
  9.5. Uzależnienie od nikotyny – farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie – Ewa OSTROWSKA     341
  9.6. Ryzyko sercowo-naczyniowe i klasyfikacja ryzyka – Tomasz ZDROJEWSKI     353
  
  10. Choroby naczyń     369
  10.1. Tętniaki aorty – diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Tomasz JAKIMOWICZ     371
  10.2. Rozwarstwienie aorty – diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Radosław WILIMSKI     381
  10.3. Choroby zapalne tętnic – Bartosz SYMONIDES, Piotr JĘDRUSIK     393
  10.4. Zwężenia tętnic szyjnych – diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Michał ELWERTOWSKI, Piotr KASZCZEWSKI, Zbigniew GAŁĄZKA     409
  
  11. Wrodzone wady serca u dorosłych     439
  11.1. Przetrwały otwór owalny – diagnostyka, obraz kliniczny, wskazania, kwalifikacja i metody leczenia zabiegowego, ograniczenia – Arkadiusz PIETRASIK     441
  11.2. Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej i przedsionkowo-komorowej u dorosłych – diagnostyka, obraz kliniczny, wskazania, kwalifikacja i metody leczenia zabiegowego, ograniczenia – Arkadiusz PIETRASIK     447
  11.3. Ubytki przegrody międzykomorowej u dorosłych – Maciej MAZUREK, Zenon HUCZEK     453
  11.4. Przetrwały przewód tętniczy u dorosłych – diagnostyka, obraz kliniczny, wskazania, kwalifikacja i metody leczenia zabiegowego, ograniczenia – Radosław PIETRZAK     467
  11.5. Koarktacja aorty u dorosłych – diagnostyka, obraz kliniczny, wskazania, kwalifikacja i metody leczenia zabiegowego, ograniczenia – Dorota OCHIJEWICZ     475
  11.6. Tetralogia Fallota – Olga TROJNARSKA     481
  11.7. Zespół Eisenmengera u dorosłych – rozpoznanie, klasyfikacja siniczych wad serca, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne, monitorowanie – Piotr HOFFMAN     491
  11.8. Zwężenie drogi odpływu lewej komory u dorosłych – Klaudia SIUDA-SZYMOCHA, Paweł BAŃKA, Katarzyna MIZIA-STEC     501
  11.9. Przełożenie wielkich pni tętniczych u dorosłych – obraz kliniczny, późne powikłania po operacjach naprawczych, postępowanie terapeutyczne – Agata BIKIEWICZ, Magdalena REMBEK-WIELICZKO, Agata BIELECKA-DĄBROWA     513
  11.10. Wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych u dorosłych – obraz kliniczny, późne powikłania po operacjach naprawczych, postępowanie terapeutyczne – Cezary NISZCZOTA, Bożena WERNER     537
  11.11. Dorośli pacjenci po operacji Fontana – obraz kliniczny, późne powikłania po operacjach naprawczych, postępowanie terapeutyczne – Aleksandra CIEPŁUCHA     551
  
  12. Infekcyjne zapalenie wsierdzia     563
  12.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, obraz kliniczny – Agnieszka KOŁODZIŃSKA     565
  12.2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – powikłania, zasady postępowania – Agnieszka KOŁODZIŃSKA     575
  12.3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – postępowanie terapeutyczne, profilaktyka – Agnieszka KOŁODZIŃSKA     581
  12.4. Zapalenie wsierdzia związane z elektrodami wewnątrzsercowymi – Andrzej KUTARSKI, Anna POLEWCZYK, Dorota NOWOSIELECKA, Elżbieta CZEKAJSKA-CHEHAB, Wojciech JACHEĆ     603
  
  13. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia     629
  13.1. Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – Piotr GARDZIEJCZYK, Jakub BARAN     631
  13.2. Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS – różnicowanie, zasady postępowania – Maciej KEMPA     647
  13.3. Nawrotny częstoskurcz węzłowy – diagnostyka, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne – Marek KILISZEK     655
  13.4. Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy – diagnostyka, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne – Paweł MOSKAL     661
  13.5. Częstoskurcze przedsionkowe – diagnostyka, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne – Agata SOBCZYK, Zbigniew KALARUS     675
  13.6. Trzepotanie przedsionków – diagnostyka, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne – Krzysztof KACZMAREK     681
  13.7. Migotanie przedsionków – klasyfikacja, diagnostyka, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka krwawienia i udaru mózgu, ocena wskazań do leczenia przeciwkrzepliwego – Bartosz KRZOWSKI, Piotr LODZIŃSKI     695
  13.8. Migotanie przedsionków – leczenie antyarytmiczne – Bartosz KRZOWSKI     705
  13.9. Migotanie przedsionków – metody kontroli rytmu serca, kwalifikacja pacjentów do zabiegów izolacji żył płucnych – Bartosz KRZOWSKI, Piotr LODZIŃSKI     715
  13.10. Przezskórne lub chirurgiczne zamykanie uszka lewego przedsionka – wskazania, ograniczenia, zasady wyboru metody – Jakub MAKSYM, Tomasz MAZUREK     723
  13.11. Częstoskurcze komorowe – różnicowanie, zasady postępowania farmakologicznego i zabiegowego – Michał PELLER     729
  13.12. Komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjenta po zawale serca – różnicowanie, diagnostyka, obraz kliniczny, zasady postępowania – Sebastian STEC     737
  13.13. Komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjenta bez organicznej choroby serca – różnicowanie, diagnostyka, obraz kliniczny, zasady postępowania – Sebastian STEC     743
  13.14. Burza elektryczna – rozpoznanie, postępowanie terapeutyczne – Anna WITOWICZ, Marcin MICHALAK, Marcin GRABOWSKI     749
  13.15. Zespół długiego i krótkiego QT – diagnostyka, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Michał AMBROZIAK     757
  13.16. Zjawiska proarytmii i nabytego zespołu długiego QT – diagnostyka, obraz kliniczny, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Mateusz SOKOLSKI     767
  13.17. Zespół Brugadów – obraz kliniczny, diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Piotr BIJAK, Paweł T. MATUSIK     773
  13.18. Katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy – obraz kliniczny, diagnostyka, stratyfikacja ryzyka, postępowanie terapeutyczne – Paweł T. MATUSIK, Patrycja S. MATUSIK     783
  13.19. Nagły zgon sercowy u sportowców – stratyfikacja ryzyka, postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne – Renata GŁOWCZYŃSKA     793
  13.20. Nagłe zatrzymanie krążenia – współczesne standardy postępowania – Bartosz SADOWNIK, Łukasz WROBLEWSKI     799
  13.21. Kontrola temperatury docelowej – wskazania, ograniczenia, zasady wykonywania i opieki nad pacjentem – Anna FOJT, Robert KOWALIK     821
  13.22. Farmakoterapia w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej – Anna FOJT     831
  13.23. Choroba węzła zatokowego – diagnostyka i wskazania do implantacji stymulatora serca – Jakub ROKICKI     837
  13.24. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i w obrębie odnóg pęczka Hisa – diagnostyka i wskazania do implantacji stymulatora serca – Łukasz JANUSZKIEWICZ, Marcin MICHALAK, Marcin GRABOWSKI     843
  13.25. Pacjent z bradykardią lub podejrzewaną chorobą układu przewodzącego – zasady postępowania diagnostycznego – Przemysław MITKOWSKI     851
  13.26. Omdlenia – przyczyny i stratyfikacja ryzyka – Eliza KOZYRA-PYDYŚ     861
  13.27. Omdlenia – diagnostyka, postępowanie terapeutyczne – Roman PIOTROWSKI     869
  13.28. Postępowanie w zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego u pacjenta po TAVI – diagnostyka i wskazania do elektrostymulacji serca – Artur ORĘZIAK     879
  13.29. Zasady wyboru oraz wady i zalety trybów stymulacji serca – Andrzej CACKO     889
  13.30. Stymulacja układu przewodzącego serca – zalety, ograniczenia, zasady wyboru metody – Marcin MICHALAK     903
  13.31. Stymulacja bezelektrodowa serca – wskazania, zalety, ograniczenia – Marcin MICHALAK     911
  13.32. Powikłania zabiegów implantacji układu stymulującego serce – Michał KONWERSKI     917
  
  Skorowidz [str. I–XIV]     919
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia