Geneza i teoria turystyki

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,40  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 79,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł  


47,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zjawisko turystyki rodzi w środowisku badaczy oraz pośród uczestników ruchu turystycznego pytanie jak to się dzieje, że ludzie od zamierzchłych czasów wyruszają w drogę, podróżują i uprawiają turystykę. Niniejsza monografia, będąca wynikiem badania i eksplanacji wielowymiarowych zależności i związków na polu turystyki jest pierwszą tego typu publikacją, która w interdyscyplinarny sposób zajmuje się genezą turystyki. W książce zwrócono uwagę na wielość naukowych płaszczyzn, które wyjaśniają i opisują teorię turystyki. Prezentowana publikacja jest wynikiem obszernych badań na wszystkich kontynentach, w najbardziej odległych zakątkach świata oraz szczegółowych analiz literaturowych.
Książka ta stanowi bodajże pierwszą tego rodzaju – turystyka ukazana jest z perspektywy „ogólnohumanistycznej”, inter- i multidyscyplinarnej. Jej zaletą jest ukazanie społeczno-kulturowego fenomenu zgodnie z paradygmatem całościowych ujęć humanistycznych/kulturowych, co znalazło przełożenie na jej treść. Na wysoką ocenę zasługuje strona merytoryczna przygotowanej książki. Autor syntetyzuje wiedzę oraz uwzględnia i wprowadza do obiegu naukowego nową wiedzę z obszaru literatury pięknej.
prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski (z recenzji)


Przedstawioną książkę uważam za ważną, doniosłą z naukowego, aplikacyjnego i dydaktycznego punktu widzenia. Praca ma charakter syntetyczny, deskryptywny, eksplikacyjny, diagnostyczny, porządkujący i wnosi do rezerwuaru wiedzy, zwłaszcza do nauk humanistycznych i społecznych o turystyce, istotne ustalenia, ukazujące turystykę w sposób monograficzny, kompleksowy i holistyczny.
Książka z pewnością znajdzie licznych odbiorców na rynku, od pasjonatów turystyki zaczynając, poprzez liczne grono profesjonalistów działających w różnych organizacjach formalnych ukierunkowanych na turystykę, a także będzie źródłem rzetelnej informacji (…) dla licznej rzeszy studentów kierunków turystyki i rekreacji i wielu innych.
prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (z recenzji)


Rok wydania2022
Liczba stron400
KategoriaTurystyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22584-1
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  1. Eksplanacja turystyki    13
    Geneza turystyki    13
    Nauki o turystyce, turystyka jako nauka    51
    Postrzeganie turystyki i doświadczenie turystyczne    55
    Wartości turystyki    88
  2. Problematyka terminologiczna    107
    Definiowanie turystyki i podstawowe pojęcia    107
    Podstawowe definicje i klasyfikacje UNWTO    122
    Turysta    128
    Podróżnik    131
    Typologie turystów    135
    Atrakcyjność turystyczna    139
  3. Humanistyczne zagadnienia turystyki    145
    Socjologiczna perspektywa turystyki    145
    Filozoficzne aspekty turystyki    152
    Psychologiczne ujęcie turystyki    157
    Motywy uprawiania turystyki    162
    Relacje gospodarze–goście    171
  4. Turystyka a aktywność fizyczna 177
    Drogi, szlaki, trakty    177
    Czas wolny, rekreacja i zabawa    189
    Ciało i ruch    201
  5. Eksploracja świata 209
    Zarys dziejów podróżowania, odkryć, eksploracji i turystyki    209
    Świat współczesny a turystyka    233
  6. Uwarunkowania rozwoju turystyki i aktywności turystycznej    241
    Czas wolny od pracy lub nauki    242
    Poziom zamożności ludności i ceny usług turystycznych    243
    Procesy urbanizacyjne    244
    Rozwój techniki, w tym środków transportu    244
    Walory i atrakcje turystyczne    247
    Infrastruktura turystyczna    249
    Polityka państwa w dziedzinie turystyki    253
    Promocja i reklama turystyki    257
    Czynniki geograficzne, demograficzne i społeczne    258
    Terroryzm, wojny, konflikty a turystyka    260
    Kataklizmy naturalne    263
    Wpływ i zadania mediów    264
  7. Klasyfikacje i rodzaje turystyki    267
    Turystyka krajoznawcza    267
    Turystyka wypoczynkowa    268
    Turystyka lecznicza    270
    Geoturystyka    272
    Ekoturystyka    274
    Turystyka odpowiedzialna, zrównoważona    275
    Agroturystyka    277
    Turystyka aktywna    279
    Turystyka sportowa    285
    Turystyka kulturowa i jej formy    286
    Turystyka morska    314
    MICE – turystyka biznesowa    315
    Pozostałe rodzaje turystyki    317
    Inne kryteria wyodrębniania rodzajów turystyki    327
  8. Funkcje turystyki    331
    Funkcja wypoczynkowa    332
    Funkcja zdrowotna    334
    Funkcja poznawcza    338
    Funkcja edukacji kulturowej    339
    Funkcja urbanizacyjna    341
    Funkcja etniczna    343
    Funkcja wychowawcza    345
    Funkcja kształtowania postaw i świadomości ekologicznej    346
    Funkcja ekonomiczna    348
    Funkcja polityczna    350
    Funkcja społeczna, afiliacyjna    351
    Funkcja rozrywkowa    352
  9. Literatura a podróże i turystyka    355
  Podsumowanie    369
  Bibliografia    371
  Ilustracje    385
RozwińZwiń