Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

-14%

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

95,46  111,00 (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 83,25 zł 

Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego).
Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego, jego kwalifikacje podmiotowe: zdolność sądową, procesową i postulacyjną, interes prawny, legitymację procesową. Uwzględnia również praktykę stosowania prawa, wykorzystując orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, dokonuje analizy prawnoporównawczej z zagranicznymi systemami prawnymi, prezentuje także wnioski de lege ferenda.
W monografii przedstawiono różne formy udziału dziecka w postępowaniu nieprocesowym związane z jego uczestnictwem w charakterze wnioskodawcy i uczestnika postępowania nieprocesowego (w tym uczestnika z mocy prawa), jak też występowanie w roli świadka. Zakres rozważań obejmuje również zagadnienia związane z uprawnieniami i ciężarami procesowymi dotyczącymi dziecka w postępowaniu nieprocesowym oraz z utratą przez nie statusu uczestnika postępowania nieprocesowego.
Adresaci:Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz dla przedstawicieli nauki prawa.


Rok wydania2019
Liczba stron508
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-577-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
   Rozdział 1 Pojęcie dziecka
   Rozdział 2 Status dziecka w postępowaniu nieprocesowym w ujęciu historycznoprawnym
   Rozdział 3 Status dziecka w wybranych krajach
   3.1. Systemy prawne z wyodrębnioną ustawą o postępowaniu nieprocesowym
   3.1.1. Niemcy
   3.1.2. Austria
   3.1.3. Hiszpania
   3.1.4. Serbia
   3.1.5. Czarnogóra
   3.2. Wybrane systemy prawne bez odrębnej ustawy o postępowaniu nieprocesowym
   3.2.1. Francja
   3.2.2. Włochy
   3.2.3. Szwajcaria
   3.2.4. Litwa
   3.3. Wnioski z analizy prawnoporównawczej
   3.4. Rozwiązania przyjęte w prawie krajowym a standardy międzynarodowe
   Rozdział 4 Kwalifikacje podmiotowe dziecka w postępowaniu nieprocesowym
   4.1. Zdolność sądowa – zagadnienia ogólne
   4.1.1. Zdolność sądowa nasciturusa
   4.1.1. Zdolność sądowa małoletniego
   4.2. Zdolność procesowa i reprezentacja dziecka – zagadnienia wstępne
   4.2.1. Zdolność procesowa nasciturusa oraz małoletniego w wieku 0-13 lat
   4.2.2. Zdolność procesowa małoletniego w wieku 13-18 lat
   4.2.3. Zdolność procesowa małoletniego ubezwłasnowolnionego całkowicie
   4.2.4. Utrata i uzupełnienie braku zdolności procesowej
   4.2.5. Reprezentacja dziecka – zagadnienia ogólne
   4.2.6. Reprezentacja nasciturusa
   4.2.7. Reprezentacja małoletniego w wieku 0-13 lat oraz małoletniego ubezwłasnowolnionego całkowicie
   4.2.8. Reprezentacja małoletniego w wieku 13-18 lat
   4.3. Zdolność postulacyjna
   Rozdział 5 Uprawnienie do wszczęcia postępowania lub wzięcia w nim udziału i interes prawny jako przesłanki uzyskania przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego
   Rozdział 6 Formy udziału dziecka w postępowaniu nieprocesowym
   6.1. Dziecko jako zainteresowany w sprawie
   6.2. Dziecko jako wnioskodawca
   6.3. Dziecko jako uczestnik postępowania
   6.4. Dziecko jako uczestnik postępowania z mocy prawa
   6.5. Dziecko jako świadek
   Rozdział 7 Uprawnienia dziecka w postępowaniu nieprocesowym
   7.1. Prawo do sądu
   7.2. Prawo do wysłuchania
   7.3. Obowiązkowe stawiennictwo w sądzie
   7.4. Osobisty udział w postępowaniu
   7.5. Prawo do obrony i do ustanowienia pełnomocnika z urzędu
   7.6. Prawo do zaskarżania orzeczeń
   7.7. Prawa i obowiązki dziecka występującego w roli świadka
   7.7.1. Obowiązek stawiennictwa
   7.7.2. Obowiązek składania zeznań. Prawo do odmowy zeznań i prawo do uchylania się od odpowiedzi na zadawane pytania
   7.7.3. Obowiązek złożenia przyrzeczenia
   Rozdział 8 Utrata przez dziecko statusu uczestnika postępowania
   8.1. Odmowa dopuszczenia dziecka do udziału w sprawie
   8.2. Brak zdolności sądowej. Śmierć dziecka
   8.3. Nieuzupełnienie braku zdolności procesowej
   Wnioski końcowe
RozwińZwiń