Inżynieria powierzchni

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,40  94,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 94,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 56,40 zł  


56,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Inżynieria powierzchni jest wyodrębnionym działem inżynierii materiałowej zajmującym się strukturą materiałów warstwy wierzchniej wyrobów, procesami ich modyfikowania oraz wytwarzania, także degradacją ich składników mikrostruktury, prowadzącą do zużycia tych wyrobów – elementów maszyn i urządzeń podczas eksploatacji.


Książka jest drugim wydaniem podręcznika wydanego w 2009 r., pod taką samą nazwą, przez WNT. Postępy w nauce inżynierii powierzchni przez ostatnie 10 lat były tak duże, że obecne wydanie bardzo różni się od poprzedniego i ma wiele aktualnych, ciekawych treści. Poza uaktualnieniem wiedzy dotyczącej opisywanych zjawisk, podręcznik od poprzedniego wydania, będzie się różnił tym, że główny nacisk zostanie położony na podstawy chemiczne i fizyczne opisywanych procesów.


Podręcznik będzie przydatny studentom studiów technicznych kierunków: materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn czy inżynieria produkcji. Będzie również mógł być wykorzystany przez inżynierów materiałoznawców, mechaników czy służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach.


Rok wydania2021
Liczba stron410
KategoriaMechanika
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21602-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    13
  Wykaz skrótów    17
  1. Obróbka warstwy wierzchniej    19
    1.1. Klasyfikacja obróbki powierzchniowej    21
    1.2. Koncepcja inżynierii powierzchni    24
    1.3. Kryteria doboru procesów wytwarzania warstwy wierzchniej    27
    1.4. Naprężenia własne    29
    1.5. Przyczyny zniekształcenia wyrobów    30
    1.6. Zmiana kształtu i wymiarów wyrobów hartowanych    31
    1.7. Podstawowe obróbki warstwy wierzchniej wyrobów stalowych    31
    1.8. Ograniczenia projektowe    32
    1.9. Przygotowanie powierzchni podłoża    33
    1.10. Plazma w inżynierii powierzchni    34
      1.10.1. Plazma    34
      1.10.2. Właściwości plazmy    34
      1.10.3. Plazma niskotemperaturowa w obróbce warstwy wierzchniej    36
    1.11. Magnetronowe źródło rozpylania    38
    1.12. Przewodnictwo elektryczne    38
  2. Materiały i ich właściwości    39
    2.1. Rodzaje materiałów    39
      2.1.1. Metale i ich stopy    40
      2.1.2. Ceramika i szkło    41
      2.1.3. Polimery    42
      2.1.4. Kompozyty    44
      2.1.5. Nanomateriały    45
    2.2. Właściwości materiałów    45
      2.2.1. Właściwości mechaniczne    47
      2.2.2. Umocnienie dyslokacyjne    47
      2.2.3. Umocnienie roztworowe    48
      2.2.4. Umocnienie cząstkami innej fazy    48
      2.2.5. Umocnienie przez rozdrobnienie ziarna    49
      2.2.6. Pełzanie    49
      2.2.7. Moduł Younga    51
      2.2.8. Właściwości mechaniczne wyznaczane z próby rozciągania    52
      2.2.9. Wytrzymałość ceramiki    55
      2.2.10. Twardość    55
      2.2.11. Odporność na pękanie    57
      2.2.12. Wytrzymałość zmęczeniowa    58
      2.2.13. Gęstość    60
  3. Struktura atomu, wiązania chemiczne i struktura krystaliczna    61
    3.1. Struktura atomu    61
    3.2. Układ okresowy    63
    3.3. Wiązania chemiczne    67
      3.3.1. Wiązania jonowe    68
      3.3.2. Wiązania kowalencyjne    70
      3.3.3. Ciała stałe z wiązaniami jonowymi i kowalencyjnymi    72
      3.3.4. Wiązania metaliczne    74
      3.3.5. Wiązania wtórne (van der Waalsa)    74
      3.3.6. Energia wiązań między atomami    77
    3.4. Klasyfikacja ciał stałych ze względu na wiązania    77
    3.5. Wiązania w poszczególnych kategoriach materiałów    78
    3.6. Struktura krystaliczna    80
      3.6.1. Układy krystalograficzne i typy sieci    81
      3.6.2. Położenia sieci    84
      3.6.3. Kierunki sieci    85
      3.6.4. Płaszczyzny sieci    86
      3.6.5. Oznaczanie struktur krystalicznych    87
    3.7. Struktura krystaliczna metali    88
    3.8. Struktury o najgęstszym ułożeniu atomów    90
    3.9. Struktury krystaliczne ceramik    92
      3.9.1. Wymiary i rozmieszczenie luk    92
      3.9.2. Ceramiki jonowe i kowalencyjne    94
      3.9.3. Proste ceramiki jonowe    95
      3.9.4. Proste ceramiki kowalencyjne    97
    3.10. Polimorfizm    98
    3.11. Szkła krzemianowe    100
  4. Tarcie, zużycie i smarowanie    101
    4.1. Tribologia    101
    4.2. Warstwa wierzchnia    104
    4.3. Tarcie    105
    4.4. Zużycie    111
      4.4.1. Zużycie ścierne    114
      4.4.2. Zużycie adhezyjne    118
      4.4.3. Zużycio-korozja    119
      4.4.4. Zużycie utleniające    121
      4.4.5. Zużycie zmęczeniowe    122
      4.4.6. Erozja    125
      4.4.7. Korozjo-erozja    128
      4.4.8. Kawitacja    128
      4.4.9. Fretting    129
      4.4.10. Korozja frettingowa    129
      4.4.11. Zużycie wodorowe    130
    4.5. Smarowanie    131
      4.5.1. Środki smarne    133
      4.5.2. Oleje smarne    133
      4.5.3. Dodatki uszlachetniające    133
      4.5.4. Emulsje    134
      4.5.5. Smary plastyczne    134
      4.5.6. Smary stałe    135
  5. Korozja 137
    5.1. Korozja chemiczna    138
      5.1.1. Mechanizm wzrostu warstwy tlenku    139
      5.1.2. Szybkość utleniania    140
      5.1.3. Warstwy ochronne – tlenki ochronne    141
    5.2. Korozja elektrochemiczna    144
      5.2.1. Elementy ogniwa elektrochemicznego    144
      5.2.2. Reakcje na anodzie    145
      5.2.3. Reakcje na katodzie    146
      5.2.4. Siła pędna korozji elektrochemicznej    148
      5.2.5. Szereg galwaniczny    149
      5.2.6. Pasywność metali    151
      5.2.7. Polaryzacja    151
    5.3. Rodzaje korozji elektrochemicznej (ogniwa korozyjne)    152
      5.3.1. Korozyjne ogniwo galwaniczne    152
      5.3.2. Korozja międzykrystaliczna    153
      5.3.3. Korozyjne ogniwo stężeniowe    154
      5.3.4. Korozja wżerowa (pittingowa)    155
      5.3.5. Korozja szczelinowa    156
      5.3.6. Korozyjne ogniwo naprężeniowe    157
      5.3.7. Korozja naprężeniowa    157
      5.3.8. Korozja zmęczeniowa    159
      5.3.9. Korozjo-erozja    160
      5.3.10. Oddziaływanie powłoki    160
    5.4. Metody zapobiegania korozji elektrochemicznej    161
      5.4.1. Projektowanie    162
      5.4.2. Dobór materiału i obróbki    163
      5.4.3. Powłoki ochronne    165
      5.4.4. Inhibitory    170
      5.4.5. Ochrona katodowa    171
      5.4.6. Pasywacja lub ochrona anodowa    172
  6. Obróbka warstwy wierzchniej bez zmiany jej składu chemicznego 173
    6.1. Utwardzanie odkształceniowe (mechaniczne)    173
      6.1.1. Dogniatanie rolkami    174
      6.1.2. Kulowanie    175
      6.1.3. Utwardzanie laserowe    175
    6.2. Hartowanie powierzchniowe    177
      6.2.1. Stale do hartowania powierzchniowego    179
      6.2.2. Mikrostruktura    180
      6.2.3. Grubość warstwy zahartowanej    182
      6.2.4. Zmiana wymiarów    182
      6.2.5. Zalety hartowania powierzchniowego    182
      6.2.6. Hartowanie indukcyjne    183
      6.2.7. Hartowanie płomieniowe    184
    6.3. Obróbka powierzchniowa laserem    186
    6.4. Hartowanie wiązką elektronów    188
    6.5. Przetopienie warstwy wierzchniej    188
  7. Obróbka cieplno-chemiczna 190
    7.1. P odstawy obróbki cieplno-chemicznej    191
      7.1.1. Potencjał węglowy    192
      7.1.2. Dyfuzja – podstawy    193
      7.1.3. Gęstość mocy plazmy w dyfuzyjnej obróbce plazmowej    196
    7.2. Nawęglanie    198
      7.2.1. Temperatura    202
      7.2.2. Czas    204
      7.2.3. Stale do nawęglania    205
      7.2.4. Nawęglanie w ośrodku stałym (w proszkach)    207
      7.2.5. Nawęglanie w cieczy    209
      7.2.6. Nawęglanie gazowe    210
      7.2.7. Nawęglanie próżniowe    214
    7.3. Plazmowe procesy dyfuzyjne obróbki warstwy wierzchniej    216
    7.4. Nawęglanie w złożu fluidalnym    221
    7.5. Obróbka cieplna po nawęglaniu    222
      7.5.1. Mikrostruktura stali nawęglonej    223
      7.5.2. Węgliki    225
    7.6. Azotonawęglanie    226
      7.6.1. Azotonawęglanie w cieczy    229
      7.6.2. Azotonawęglanie gazowe    230
    7.7. Azotowanie    230
      7.7.1. Warstwa wierzchnia i jej mikrostruktura    231
      7.7.2. Charakterystyka procesów azotowania i nawęglania    234
      7.7.3. Stale do azotowania    234
      7.7.4. Azotowanie w cieczach    237
      7.7.5. Azotowanie gazowe    238
      7.7.6. Azotowanie plazmowe    240
    7.8. Węgloazotowanie    242
      7.8.1. Węgloazotowanie w kąpieli solnej    242
      7.8.2. Węgloazotowanie gazowe    243
      7.8.3. Węgloazotowanie plazmowe    244
    7.9. Borowanie    245
      7.9.1. Borowanie w proszkach    248
      7.9.2. Borowanie z zastosowaniem pasty    249
      7.9.3. Borowanie wielopierwiastkowe    249
    7.10. Warstwy wierzchnie wzbogacone dyfuzyjnie pierwiastkami substytucyjnymi    250
      7.10.1. Aluminiowanie    250
      7.10.2. Wanadowanie    254
      7.10.3. Chromowanie    255
  8. Osadzanie z fazy gazowej chemiczne (CVD) i fizyczne (PVD)    258
    8.1. Osadzanie chemiczne z fazy gazowej (CVD)    258
      8.1.1. Wytwarzanie powłok TiC procesem CVD    263
      8.1.2. Osadzanie TiN procesem CVD    263
      8.1.3. Osadzanie Al2O3 procesem CVD    264
      8.1.4. Średniotemperaturowe procesy CVD (MTC VD) nanoszenia warstw Ti(C, N) i Al2O3    265
      8.1.5. Niskotemperaturowy proces CVD (bez wspomagania plazmą)    265
      8.1.6. Wspomagane plazmą CVD (PACVD)    266
      8.1.7. Mikrostruktura powłok CVD    266
    8.2. Osadzanie fizyczne z fazy gazowej (PVD)    267
      8.2.1. Osadzanie reaktywne    269
      8.2.2. Naparowanie    271
      8.2.3. Wytwarzanie materiałów w postaci pary w procesach PVD    272
      8.2.4. Rozpylanie    273
      8.2.5. Rodzaje rozpylania    275
      8.2.6. Napylanie jonowe    276
      8.2.7. Triodowe napylanie jonowe    277
      8.2.8. Procesy PVD stosujące plazmę o częstotliwości radiowej i wyższej    278
      8.2.9. Czynniki kształtujące mikrostrukturę powłok PVD    278
    8.3. Powłoki wytwarzane procesami CVD i P VD    279
    8.4. Powłoki diamentopodobne (DLC) .281
    8.5. Implantacja jonów    282
  9. Powłoki ogniowe 284
    9.1. Wytwarzanie powłok ogniowych    286
    9.2. Proces okresowy    287
    9.3. Proces ciągły    288
      9.3.1. Powlekanie Zn    289
      9.3.2. Powłoki Zn-Fe    291
      9.3.3. Powłoki Al    292
      9.3.4. Powłoki cynk-aluminium    293
    9.4. Powlekanie ogniowe cyną    295
    9.5. Powłoki Pb-Sn    295
  10. Powłoki galwaniczne 297
    10.1. Powłoki elektrolityczne    297
      10.1.1. Przygotowanie podłoża do powlekania    300
      10.1.2. Powłoki Cr    301
      10.1.3. Powłoki Ni    302
      10.1.4. Powłoki dwuwarstwowe Ni i C r    303
      10.1.5. Powłoki Sn    303
      10.1.6. Powłoki Sn-Ni    306
      10.1.7. Powłoki Sn-Zn    306
      10.1.8. Powłoki Zn    306
      10.1.9. Powłoki Zn-Ni    307
      10.1.10. Powłoki Zn-Fe    307
      10.1.11. Powłoki metali szlachetnych (Au, Ag, Pt)    307
      10.1.12. Powłoki elektroforetyczne    307
      10.1.13. Powłoki kompozytowe elektrolityczno-elektroforetyczne    308
    10.2. Powłoki chemiczne    308
      10.2.1. Powłoki Ni    309
      10.2.2. Powłoki Ni-P     310
      10.2.3. Powłoki Ni-B    311
      10.2.4. Powłoki stopów trójskładnikowych Ni    311
      10.2.5. Powłoki kompozytowe    311
    10.3. Powłoki konwersyjne    312
      10.3.1. Anodowanie    312
      10.3.2. Anodowanie konwencjonalne aluminium    313
      10.3.3. Anodowanie twarde aluminium    314
      10.3.4. Anodowanie mikrołukowe stopów aluminium    315
      10.3.5. Utlenianie    315
      10.3.6. Fosforanowanie    316
      10.3.7. Chromianowanie    318
  11. Natryskiwanie cieplne 320
    11.1. Procesy natryskiwania cieplnego    323
      11.1.1. Natryskiwanie płomieniowe    323
      11.1.2. Natryskiwanie z dużą prędkością    324
      11.1.3. Natryskiwanie naddźwiękowe HVOF    325
      11.1.4. Natryskiwanie detonacyjne    326
      11.1.5. Natryskiwanie łukowe    327
      11.1.6. Natryskiwanie plazmowe    328
      11.1.7. Natryskiwanie z zastosowaniem zimnego gazu    330
    11.2. Charakterystyka powłok    331
    11.3. Materiały natryskiwane    332
  12. Napawanie    335
    12.1. Rozcieńczenie    336
    12.2. Podłoże    337
    12.3. Procesy napawania    338
      12.3.1. Napawanie gazowe    338
      12.3.2. Napawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej    340
      12.3.3. Biegunowość połączenia    341
      12.3.4. Napawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazowej    342
      12.3.5. Napawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną    343
      12.3.6. Napawanie plazmowe    344
      12.3.7. Napawanie łukiem krytym (pod topnikiem)    345
      12.3.8. Napawanie laserowe    346
    12.4. Laserowe wzbogacanie warstwy wierzchniej w pierwiastki stopowe    346
    12.5. Materiały do napawania    347
      12.5.1. Stopy żelaza do napawania    348
      12.5.2. Stopy austenityczne    350
      12.5.3. Węgliki wolframu    352
  13. Powłoki malarskie    353
    13.1. Wyroby lakierowe    353
      13.1.1. Rodzaje wyrobów lakierowych (farb)    355
      13.1.2. Klasyfikacja farb ze względu na rodzaj substancji błonotwórczej    357
      13.1.3. Malowanie    361
      13.1.4. Powłoki organiczne nanoszone w sposób ciągły na wyroby stalowe    364
    13.2. Powłoki z emalii porcelanowej    366
  Pojęcia i ich definicje    369
  Bibliografia    401
  Skorowidz    403
RozwińZwiń